001-abraham-hicks

Hosť: Je dôvod, prečo prichádzam so slovom pravda, – vyzerá to tak, že existujú tri rozličné „pravdy“: – je mentálna pravda, „pravda mysle“ s ktorou fungujeme – niečo z toho poznania sme pozmenili, – je emocionálna pravda – tu sa učíme o vyšších emóciách a je tiež táto fyzikálna pravda – ktorá je podľa vás takpovediac na nižšej úrovni. A je tu aj pravda duše. Ktorú pravdu nasledujete?

Abrahám: Tak v prvom rade by sme si trošku rýpli do slova pravda, pretože čokoľvek, na čo sa zameriavate, sa stáva pravdou. Už tým, že sa na to pozerám, to vlastne akoby potvrdzujem. To, že na to emocionálne reagujem, to ďalej potvrdzuje. A zrazu sa to začne manifestovať, ostatní sa na to budú pozerať a všetci to budeme nazývať pravdou. A my vravíme – čo s tým? – Je mnoho druhov pravdivých vecí, ktoré chcete a mnoho vecí, ktoré na druhej strane.. Definujme si pravdu. Pravda je – teraz vám povieme niečo naozaj dobré. Definícia pravdy vo vibračnom vesmíre, v ktorom žijete, je – čokoľvek, čo je zamerané na to naozaj sa stať niečím viac.. A čoraz väčším sa to stáva, tým viac ľudí sa okolo toho zhromažďuje a označuje to za Pravdu. A všetko, čo je pravdou tu, môže byť pravdou tu, – v prípade, že sa ľudia budú pozerať tu, namiesto tuto. Existuje pravda zdravia a existuje pravda choroby. Je pravda hojnosti a je aj pravda chudoby. Je tu to všetko – a nemá to nič do činenia s niečím „tam vonku“, mimo pozorovateľa, ktorý to robí takým, aké to je. Takže my si myslíme, že slovo pravda sa predkladá neopodstatnene.

Hosť: hmm

Abrahám: Volajme to – dostávam to, na čo myslím, či už to chcem, alebo nie. (smiech)

Povedzme: keď sa zameriavam s istou dôslednosťou, dôkaz sa začne ukazovať. A prvou zjavnou manifestáciou bude pocit. A potom sa to bude napĺňať a napĺňať a napĺňať a napĺňať. Neexistuje obmedzenie schopnosti vesmíru vyplniť rozhodnutie, ktoré som urobil v svojej mysli. Je to podporované všetkým, čo je priťahované jeho smerom. Pretože v tomto vesmíre každá myšlienka, ktorá kedy bola myslená, stále existuje. A je tu teda množstvo materiálu. Jeden náš priateľ chodieva do lesa a zhromažďuje materiál na vytváranie vecí. Takže máte toto ihrisko vesmíru, v ktorom zbierate veci, z ktorých si vytvoríte svoj osobný svet.

Hosť: Ok, toto hromadenie vecí – hovorili by ste o duši alebo nie? Je to nepodstatné – duša ako konkrétna manifestácia ducha perspektívy jednotlivca, alebo duša – tiež akoby nepodstatná, podobne ako pravda?

Abrahám: V tejto dnešnej konverzácii sme sa práve snažili urobiť to pre vás podstatným novým spôsobom. Chceme aby ste cítili ako v súčasnosti duša, Zdroj, Vnútorné Bytie/Vyššie Ja, Boh – akokoľvek už nazvete tento Zdroj Energie – ako veľmi je prítomný tu, v tejto prednej línii spolu s vami. A to v miere v ktorej.. – nazvime teda Toto pravdou. Inými slovami, sme ochotní prisúdiť toto označenie Zdroju. Nielenže by sme neoznačili zdroj či dušu nepodstatnou – nazvali by sme ich Pravdou. Pretože všetko.. všetko čomu my chceme hovoriť pravda sú dobré veci, ktoré všetci z nás stvorili zo života. Inými slovami, keď je niekto chorý, aj keď je to pravdou – jeho túžba po zdraví je tou Pravdou, na ktorú sa sústreďujeme. Keď je niekto zmätený, dokonca aj keď je to faktom a teda pravdou vo fyzickom rozmere, jeho zmätenosť vytvára túžbu po jasnosti, ktorá je Pravdou, na ktorú sa zameriavame. A tak Zdroj zhromažďuje toto zlepšenie, toto stávanie sa, a Zdroj je zosobnením vyvrcholenia všetkého, na čo všetci niekedy mysleli. A toto zobrazujú ako pravdu z pohľadu duše – ak ju takto chcete nazývať – do vašej terajšej skúsenosti, v ktorej máte emočnú vnímavosť cítiť, či ste v zhode s pravdou, ktorou ste sa stali, alebo nie. A do miery, v ktorej cítite pozitívnu emóciu, ste v súlade s pravdou, ktorou ste sa stali. A ak to tak necítite, v takej miere nesúladu sa nachádzate.

Čiže tak ako sa hovorí, existuje bod príťažlivosti toho, kým skutočne ste a na ten reaguje Zákon príťažlivosti, a je bod príťažlivosti v ktorom ste práve v tejto chvíli, na ktorý takisto reaguje Zákon príťažlivosti – na pravdivý stav toho kde sa práve teraz nachádzate. A my si myslíme, že chcete splynúť s tým, kým skutočne ste – nie s tým, kým ste tam mimo, v tom zlom stave, keď ste podráždení a odpojení.

Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám