004-abraham-hicks

Keby sme boli na vašom mieste, rozhodli by sme sa… rozhodli by sme sa byť leniví. (smiech) – snažíme sa o dokonalé slovo. Rozhodli by sme sa byť na chvíľu leniví. Pretože v tom, že si dávate dovolenie byť leniví, si dovoľujete umožniť, aby vaša sieť vyplnila všetko čo ste si doteraz zvolili a dali do svojho vortexu.

Slovo lenivý má nepríjemnú konotáciu, že. Pretože ľudia porovnávajú sami seba s ostatnými ľuďmi na základe chybného úsudku. – Ten chybný úsudok znie – „Čím viac robíte, tým hodnotnejší ste.“ – A to je ten najchybnejší úsudok zo všetkých.

Radi by sme vám poskytli úsudok, ktorý je základom vášho vesmíru. – „Čím lepšie sa cítite, tým viac umožňujete.“ Už nemôžte byť viac hodnotnejší. –  Prišli ste do tejto časovo-priestorovej reality ako hodnotné bytosti, s mocným a jasným zámerom. Spájali ste sa s ostatnými a definovali to, čo je dôležité, – nielen pre vás samých, ale dôležité pre vás v mene ostatných. Do svojho vortexu ste zahrnuli blahobytie mnohých ostatných – v niektorých prípadoch kolektívne vedomie, v niektorých komunitu a v iných rodinu, – ale zahrnuli ste do svojho vortexu túžbu blahobytu pre omnoho viac, ako len seba samých. Napriek tomu je pre vás potrebné smerovať k blahobytu vášho osobného Ja, ak chcete byť produktívnymi zástancami blahobytu kohokoľvek iného. Inými slovami, nemôžete dať, či poskytnúť, zdôrazniť, vyzdvihnúť, nemôžete prispieť ničím, čo už teraz sami necítite. To znamená, že ak chcete altruistickým spôsobom byť k prospechu pre kohokoľvek, koho poznáte, najprv musíte nájsť spôsob ako byť k úžitku sami pre seba. To znamená, že chcete získať viac času, v ktorom budete milší sami k sebe. Viac súkromného času, viac času s nohami na stole, viac času, v ktorom vám ostatní nehovoria čo máte robiť. Viac času, v ktorom uspokojujete svoje vlastné osobné zámery.

Keby sme boli na vašom mieste, a niekto vás o niečo požiada, stopli by sme to v strede jeho požiadavky, to celé by sme prehodnotili a povedali by sme mu: „úprimne túžim splniť túto tvoju žiadosť a očakávam, že to budem schopný urobiť, keďže som v tomto vzťahu s tebou a ty to žiadaš“ – môj zamestnávateľ, partner, rodič, dieťa, alebo ktokoľvek si – „očakávam, že to budem schopný splniť. Len ako prioritu do toho musím zaradiť jednu vec – urobím to pre teba len vtedy, keď v prvom rade budem schopný v tomto procese zaistiť svoju spokojnosť.“ – Skutočne chceme, aby ste to trochu zvážili.

004-2-abraham-hicks

Esther sa na jednej z prvých plavieb uistila, či všetci dostali tlačidlo s nápisom „Spokojne“ (/s ľahkosťou) od firmy Staples. (smiech). – Všetci jeden dostali. Minule Esther našla v podkroví krabicu s nimi a roztrúsila ich po celom dome. Pretože chce zdôrazniť ľahkosť vecí, nie námahu, tvrdosť. Už viac nechce ospravedlňovať blahobytie, ktoré k nej prúdi, poukazovaním na to, ako ťažko pracuje vo vzťahu k ostatným. Chce zdôrazniť blahobytie, ktoré k nej prúdi, pripomínaním si súladu, ktorý dosahuje.

Byť vami, robili by sme každý deň tieto veci a až potom všetko ostatné, na čo máte čas.

Meditovali by sme 15 minút každý deň. Čo znamená, že by sme stíšili našu myseľ s jednoduchým zámerom – umožniť nášmu korku plávať.

Chodili by sme von, bez ohľadu na to, aké je počasie a pohybovali by sme sa tam, vo vďačnosti k tejto planéte. Hľadeli by sme nahor a okolo seba a hľadali by sme veci na ocenenie a rozprávali by sme o nich nahlas. Esther kráča po svojej záhrade a vraví všetkému – „ste moje obľúbené“, „si môj obľúbený“, „si moja obľúbená“, – „si môj obľúbený kameň na chodníku“, „si môj obľúbený vták na strome“, „si môj obľúbený rozkvitnutý kvet“, „si môj obľúbený nerozkvitnutý kvet“, „si môj obľúbený strom“, si môj obľúbený krík“, „si moja obľúbená žaba“, „si moja obľúbená žaba, nedala si mi spať celú noc, ale aj tak si moja obľúbená žaba“, – inými slovami:

Prvá vec, – meditujte, druhá vec – trávte viac času vonku.

Tretia vec: kúpili by sme si zošit, nazvali by sme ho Moja kniha pozitívnych aspektov a zaplnili by sme najmenej tri, štyri, – ešte lepšie päť strán pozitívnymi aspektami. – Päť odlišných predmetov a píšte ich pozitívne aspekty. Trénujte svoju vibráciu do toho nahor smerujúceho miesta.

A potom je tu jedna posledná vec, ktorú, byť vami, by sme robili každý jeden deň: Pozerali sa nahor a von, najlepšie je, ak to robíte vonku, alebo stojac pri okne a uznali a ocenili, že existujú sily vesmíru, ktoré sa sústreďujú priamo na vás. Uznali by sme to ich pomenovaním, ak máte pomenovanie, ktoré sa vám páči a povedali by sme: „Uznávam, že som predmetom vašej pozitívnej pozornosti a oceňujem váš neustály pohľad v prospech môjho blahobytia a dnes, nezáleží na tom, kde som, kam idem, čo robím a s kým to robím, si budem zámerne uvedomovať, že vy ste tu tiež so mnou, oceňujete ma, podporujete ma, pomáhate mi, uznávate ma, inšpirujete ma, vediete ma, zabávate sa so mnou, uznávate ma, podporujete ma, pomáhate mi, inšpirujete ma, podporujete ma, vediete ma, ste si ma vedomí, milujete ma, ukazujete mi, inšpirujete ma, vediete ma, pomáhate mi, povznášate ma, ukazujete mi…“ – dostanúc sa tak do nekonečného cyklu tohoto uznania. A sledujte, čo sa začne diať vo vašom živote už v tento deň.

Váš vortex je naplnený po okraj špecifickými prianiami, ktoré ste si tam dali a ktorých uskutočnenie si zaslúžite. A je už čas, aby tieto uskutočnenia prúdili do vašej skúsenosti v intenzite, ktorá bude ohromovať tých okolo vás. Je čas, aby ste sa rozpamätali na to, čo ste si tam dali a priniesli to späť aktívne do vašej dnešnej skúsenosti.

Preklad (Pôvodný záznam)

Čítajte tiež:  Pochopenie toho, čo naozaj chcete – Abraham Hicks

Kto je Abrahám