006-abraham-hicks

Preklad (Pôvodný záznam)

Hosť: je to  rýchla záležitosť – Veľmi rád by som mal veľkú kopu peňazí. Všetko je super. Je tu niečo, čo by ste mi mohli ponúknuť? (smiech)

Abrahám: Keď sa pýtate, keď hovoríte „chcel by som veľkú kopu peňazí, veľmi rád by som mal veľkú kopu peňazí“ a hovoríte to z miesta, kde nemáte veľkú kopu peňazí, my vám vravíme, že vibrácia, ktorú ponúkate je o neprítomnosti veľkej kopy peňazí. Takže vaša práca, to, čo máte urobiť, je, – je to vaša predná línia, môžete prevziať túto terminológiu, – máte oklamať svoju myseľ. Musíte preľstiť svoju myseľ tak, aby prijala to, že máte veľkú kopu peňazí. – To znamená: musíte povedať svojmu mozgu dostatočné množstvo príbehov o prosperite – takej, ktorú už teraz žijete a takej, ktorú žijú ostatní, tak, že vytrénujete svoje očakávanie preč od toho, kde sa nachádza teraz – do odlišného očakávania. Inými slovami, – musíte posunúť svoje očakávanie týkajúce sa peňazí, predtým, ako peniaze, ako veľká kopa peňazí môže byť pritiahnutá do toho nového bodu. Pretože práve teraz sú peniaze priťahované do bodu, v ktorom stojíte, na základe toho, ako sa ohľadom tohto cítite.

Budeme o tom hovoriť oveľa viac, – o trénovaní očakávania smerom k novým miestam, ale o tom to je. Zákon príťažlivosti nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nerobí chyby. Všetko, čo žijete, vždy dokonale ladí. Zahrňujúc aj Jerryho a Esther, žiadne výnimky, – hoci Esther si myslí, že ak existuje výnimka, tak ona by ňou mala byť. (smiech) – Žiadne výnimky, – každý dostáva presnú odpoveď na vibráciu, ktorú ponúka.

Takže odpoveďou na tú otázku a na každú ďalšiu podobnú otázku je: Keď chcete niečo odlišné od toho, čo máte, musíte trénovať svoje očakávanie smerom k niečomu odlišnému. A čo to logicky znamená? Znamená to, že musíte stiahnuť svoju pozornosť od reality, ktorá vás udržiava v očakávaní, ktoré máte. O tom tu hovoríme celý deň. – Musíte čeliť realite oveľa, oveľa, oveľa, oveľa menej a čeliť vibračnej realite oveľa, oveľa viac, čo značí, že ju máte cítiť, že si ju máte predstavovať, že ju máte vyvolávať, že máte nájsť jej vibráciu a cítiť ju… A potom ju nasávať, nasávať, nasávať, nasávať… a vtedy vás vesmír podporí.

Hosť: Je to to, čo vy osobne cítite z mojich vibrácií, lebo som robil procesy a znova, – milujem peniaze, ktoré teraz mám a z väčšej časti viem, že dostanem čo chcem… Je toto ešte stále to, čo ohľadom toho cítite z mojej vibrácie?

Abrahám: Ok, cítime, že ste posunul svoju vibráciu ohľadne peňazí, a cítime, že v porovnaní s inými ľuďmi si vediete mimoriadne skvelo, ale vy ste zatiaľ ledva rýpli do povrchu ohromného množstva peňazí, ktoré ste si dali do svojho vortexu. Keď ho s vami navštevujeme, tak cítime oveľa, oveľa viac peňazí, ako zatiaľ očakávate. (údiv, potlesk)

Toto je vhodný čas na občerstvenie

Hosť: Ďakujem vám

Čítajte tiež:  Aby ste pritiahli svoje túžby – robte denne tieto veci – Abraham Hicks