007-abraham-hicks

Preklad (Pôvodný záznam)

Takže krok jedna je  – požiadate a krok dva – je to zodpovedané a zhromaždené, je to v tom plodnom stave, v tomto vortexe, ktorý nemôžete vidieť a vyzerá to bláznivo, keď Esther ukazuje svojimi prstami a nohami, – všetko je v tomto vortexe a Abrahám vám hovorí, že všetko, čo chcete je práve tam, kde to nemôžete vidieť. (smiech) Ale je to začiatok toho, čo môžete vidieť. Tak ako to zmeníme z tejto vibračnej reality, ktorú nemôžete vnímať svojimi fyzickými zmyslami, do reality, ktorá je realitou, čo môžete vidieť a pri ktorej môžete uznať, že ste jej tvorcom? – Tak toto je krok tri.

Krok tri je: – naladíte sa na frekvenciu toho, čo je vo vašom vortexe. Ako to urobíte? Prestanete sa nalaďovať na frekvenciu toho, čo nie je vo vašom vortexe. Nemôžete sa stále pozerať na to, čo je, pokiaľ to, čo je, nie je dostatočné a byť zároveň vibračnou zhodou s tým, čo je vo vortexe, ktorý sa už posunul za to, čo je manifestované.

Vidíte, ako to funguje? V prvom rade to vyžaduje pochopenie toho, že ste… úžasní… Ďalej to vyžaduje pochopenie toho, že Zákon príťažlivosti je všade navôkol. A ako najdôležitejšie to vyžaduje pochopenie toho, že ste dvaja: – je vaše vnútorné bytie a je to fyzické, osobné Ja, sediace na tejto stoličke a že tie vaše dve Ja musia konečne prestať spolu bojovať ako Republikán s Demokratom. (smiech)

Musíte so sebou uzavrieť mier, čo znamená, že sa musíte starať o to, ako sa cítite, čo značí, že sa musíte prepojiť s myšlienkou, ktorú o veciach, na ktorých vám záleží, udržiava vaše vnútorné Ja. Ale to všetko neurobíte hneď naraz, pretože Zákon príťažlivosti vám nedovolí len tak naraz prerušiť všetky tie vibračné vzorce, ktoré u vás bežia. Je pár spôsobov, ktorými by ste to mohli urýchliť. Prvý, menej sľubný, – lobotómia. (smiech) Ten druhý je skutočne najľahší spôsob – je ním rozhodnutie sedieť aspoň 15 alebo 20 minút každý deň a utíšiť svoju myseľ. Meditácia je tou najlepšou cestou k naladeniu sa na vibráciu vášho vnútorného bytia – na to do čoho ste sa rozvinuli. Lebo keď utíšite svoju myseľ, zastavíte myslenie plné odporu. A keď tie myšlienky odporu ustúpia, potom môže byť vami ľahšie prijatá vibrácia toho, kým skutočne ste. Esther medituje už roky, niekedy dôslednejšie, niekedy menej a objavila, že každý deň, v ktorom medituje, je na jeho konci oveľa častejšie zladená s celkom, ktorým skutočne je. S radosťou, ktorou je.

Tak, len vám chceme ponúknuť tento obraz a potom by sme chceli s vami hovoriť o čomkoľvek, na čom vám záleží a pomôcť vám vibračne sa posunúť smerom k tomu, čokoľvek to je. Čiže: život vám pomáha zistiť čo chcete, dokonca aj vtedy, keď s tým nie ste vo vibračnej zhode a každý deň k vám o tom prichádza viac a viac rozhodnutí, až dovtedy, kým nemáte dostatok skúseností a nádherné veci z vášho vortexu – je ich skutočne toľko, že by vás zamestnali na 20 alebo 30 životov. No vo väčšine prípadov ste si ich tam dávali tak postupne, že len ojedinele niekto z vás – a v skutočnosti sme nikoho takého nestretli – a to sme stretli všetkých (smiech) – môže presne vyjadriť všetko, čím ste sa stali.

– Je to obrovské. Vaše Vnútorné Bytie je tam a je tým a vyžaruje vibráciu toho a vy máte schopnosť sa na ňu naladiť. A keď sa na ňu naladíte, skrz vašu cestu najmenšieho odporu k vám pripláva myšlienka. Čo tým myslíme? Ak ste o niečo požiadali a to sa nachádza v tomto vortexe a vaše Vnútorné Bytie vie, že to tam je, vie že je to dobré a pripravené na doručenie k vám. A dokonca, vaše Vnútorné Bytie vám o tom posiela už nejaký čas prúd energie, ale vy zatiaľ nie ste naladení na tento prúd energie práve tak, ako nemôžete naladiť signál svojho rádia na 101 FM a počuť, čo hrajú.. niekde inde. Inými slovami, musíte byť na tejto frekvencii, keď chcete aby váš vysielač a prijímač fungoval spoločne. Je to teda pre vás vysielané, ale ste voči tomu vnímaví? Prijímate to?

Čím šťastnejší ste, tým pravdepodobnejšie je, že budete voči tomu prístupní. Ale za ten čas, čo sme s vami v kontakte, sme si všimli, že je ľahšie naučiť vás nemať žiadne myšlienky, ako mať čisto pozitívne myšlienky. Pretože ste zvažovali plusy a mínusy voči plusom a mínusom takého množstva vecí… je tu napríklad niečo čo chcete – pulzujúce a elektronicky-vibračne zasielané k vám – práve tak ako rádiový signál a v závislosti od toho, kde sa vzhľadom k tomu signálu nachádzate, môžete a nemusíte tento signál prijímať. Keď meditujete a utíšite svoju myseľ, stane sa to, že zastavíte všetok odpor, ktorý v sebe máte. A keď zastavíte, alebo znížite tento odpor, potom vibračná frekvencia toho, kým ste, sa vyladí nahor k vibrácii toho, čo je k vám vysielané.

Keď sa toto stane, vaše Vnútorné Bytie je schopné skrz vašu cestu najmenšieho odporu vytvarovať myšlienku. Podobá sa to tomuto: Esther hľadala pero, ktoré zbožňuje. Nemohla ho nájsť, tak hľadala a hľadala a hľadala a hľadala ho. A potom dostala myšlienku ísť hľadať malý parfém a keď ho hľadala, tak našla to pero. Nemohla nájsť pero, pretože sa rozhodla, že je stratené. Rozhodla sa, že je preč, čiže nezáleží na tom, kde hľadala, – niekoľko krát prevrátila kabelku, v ktorej bolo, odhora nadol a ono sa zachytilo v podšívke. Takže keď hmatala okolo, zariadila to tak, aby ho minula, lebo jej presvedčenie bolo, že je preč, bolo tak prevládajúce, že dokonca aj keď preč nebolo, tak ho nemohla nájsť.

To isté sa vám stáva každý deň – sú veci, ktoré chcete, ktoré ale neveríte, že môžete mať a ktoré teda nemôžete mať, lebo veríte, že ich mať nemôžete. – Nie preto že sú naozaj nedostupné. Ale vaše Vnútorné Bytie vie, ktorá myšlienka vás navedie tak, že to bude viesť k nim. Je to ako: byť pripravený na to byť pripravený na to byť pripravený na to byť pripravený… Koľko krát ste si povedali – „Uf, wow, keby sa toto nestalo, tak by som nebol tam a potom by som nebol tamto a potom by som sa nedostal tam… Takže vaše Bytie je takto vedené každý deň po celý deň, – máte všetky tie zážitky.

Ale je to taká ohromná zábava, zámerne každodenne sedieť, len krátky čas a utíšiť svoju myseľ tak, že budete v prijímacom režime. Je to ako korok pod vodou, – nie je v prijímajúcom móde, ale keď ho pustíte, tak vypláva priamo nahor do prijímacej zóny a potom môžete prijať impulz.

Čítajte tiež:  Zmeňte svoj život pomocou tejto jednoduchej veci – Abraham Hicks

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.