07-19-2018-abraham-hicks

Abrahám: Chápeme, že to musí byť únavné, keď ukazujeme na niečo, čo neviete preložiť pomocou svojich fyzických zmyslov, ale to, čo od vás chceme, je pokúsiť sa byť uspokojení s tým vedomím, že keď to môžem cítiť, tak to čoskoro uvidím. Jednoducho musíte nájsť nejaký spôsob, ako sa utíšiť a utešiť tak, že keď to budem môcť cítiť, tak to musí byť. A keď ste toto schopní splniť, tak práve stav prijímania znamená, že niečo prijímate. Takže by ste mali byť v stave prijímania voči tomu, čo ponúka váš vortex, alebo čo ponúka táto prístupnosť, – inými slovami, ste stále v stave prijímania.. Takže pokiaľ by ste začali tam, uznaním, že čokoľvek sa vám zjavuje, akékoľvek myšlienky k vám prichádzajú, akékoľvek manifestácie sa práve dejú, dejú sa v priamom vzťahu s tým, v akom prijímacom stave ste. – Ľahším spôsobom, akým to možno počuť je, -v akejkoľvek nálade ste. – Takže, to je základné, no nie? Inými slovami, rozumiete tomu všetci, nie? Tak k tomu teraz pridajme ďalší faktor. A volajme ten faktor hybná sila, hybnosť. Povedzme si niečo o tom, prečo vzniká hybnosť. Hybnosť vzniká preto, lebo venujete niečomu svoju pozornosť. Dávate niečomu pozornosť a potom sa to niečo manifestuje a potom niečomu venujete pozornosť a niečo sa manifestuje a opäť niečomu dávate pozornosť a to niečo sa manifestuje.. Máte to tak dobré, lebo sa nachádzate tu vonku, na tomto manifestačnom okraji, – ste tu vonku na tom okraji, kde čokoľvek sa odohráva, ukazuje sa samo pre vás – moment po momente, po momente, po momente… Nič vás neospravedlňuje, ak opomínate to, v akom stave je vaša vibračná rovnováha, lebo veci, ktoré sa manifestujú okolo vás sú dôkazom toho, čo je. Keď ste si vedomí toho, ako sa cítite a istým spôsobom sa vám ten pocit páči, tak sa tam zameriavate.. Takto sa toho bude diať viac a viac a viac a viac… Mohli by ste takto vziať akúkoľvek málo dôležitú myšlienku a sústrediť sa na ňu a priniesť ju tak na miesto významnej dôležitosti. A zmanifestovala by sa potom ešte v tento deň. Každý jeden z vás toto môže urobiť s čímkoľvek, čo je pre vás dôležité. – Toto je moc vesmíru, ktorá s vami spolupracuje. Toto je sila zamerania zdrojovej energie, ktorá s vami spolupracuje. Máte nástroje v končekoch vašich prstov. Máte energiu, ktorá tvorí svety a tá vami prúdi. Môžete byť, robiť, či mať čokoľvek. Ale musíte to nejakým spôsobom zvnútorniť tak, že budete vedieť že ste to vy, kto to robí.

Navrhujeme, aby ste si vybrali niečo, čo pre vás má nejakú dôležitosť a rozhodli sa, že sa na to sústredíte až tak, že to budete môcť ukázať sami sebe už za jeden deň. Môžete ukázať sami sebe, že hybná sila sa okolo toho predmetu zbiera v jednom dni. Z bodu, keď ste o tom ešte len boli schopní hovoriť, do bodu cítenia značne dobre pociťujúcej emócie z toho, cez bod, keď z toho skutočne budete pociťovať vzrušenie, až do bodu, keď sa to zmanifestuje, za jeden deň. Presne toto môžete urobiť! Môžete to spraviť.

– A robíte to celý čas, to je tak zábavné na tejto konverzácii, – robíte tieto veci celý čas, len neviete o tom, že ich robíte. Len si za to nepripisujete zásluhy, pozornosť, ktorú by ste si za to zaslúžili dať. – tie zásluhy a pozornosť… Strávte viac času vo vortexe.. každopádne, čo si vlastne myslíte, že tam je? (smiech) – Je to skutočne zábavné, – tu je tento vortex, celý zrelý a pripravený a skutočne dychtivý… – ok, to vlastne my sme tí dychtiví… (smiech) – po tom, aby sa vám ukázal. A vy ste tam niekde a hovoríte: „Nevidím to. Nevidím to. Nevidím to.“ A my vravíme: -To je ten dôvod. Preto je to tak. – Musíte hľadieť tam, kde to je a cítiť to tak, aké to je, cítiť to.

Takže vyberte si akýkoľvek predmet. Pozerajte sa tam, kde si myslíte, že by to mohlo byť. Ak cítite, že niečo je stratené tam, kde práve stojíte a veríte nám v tom všetkom, – že existuje vibračná verzia vás samých, – potom sa pozerajte v smere tohoto svojho vibračného Ja a popíšte nám to.

Keď sa cítite stratení, aké to je, nájsť, čo chcete? Keď sa cítite zmätení, ako sa cítite v svojej jasnosti? Keď sa cítite byť chudobní, aké je to byť bohatšími? – Inými slovami, musíte pozerať tam, kde si myslíte, že ste, tak tam pozrite a popíšte TOTO – len chvíľku. A zastavte to ostatné.

– „Veď presne to robím. Presne toto robím.“ – „Ale ako dostanem tie peniaze von z vortexu do banky?“ „Kedy to ku mne príde?“ – Ale vidíte, nemôžte rozprávať o tom, aké je sucho nepríjemné a zároveň pritiahnuť dážď. – Nemôžte rozprávať o tom, čo chýba a zároveň dovoliť tomu čo chýba, aby prišlo. – Musíte nájsť spôsob, ako sa na to pozerať, pokiaľ nedovolíte, sami sebe.. – vidíte? Nemusíte budovať hybnú silu vo vortexe – hybná sila je už vytvorená. Požiadate a hybnosť je už zhromaždená. A je ohromná a pripravená na to, aby ste ju prijali. Je to príliš veľké, na to, aby ste to mohli prijať? – Nie, vôbec nie. Môžete sa pripraviť na to, aby ste to prijali? – Áno. Ste už pripravení? – Nie. Môžete sa pripraviť? – Áno. Ste už pripravení? – Nie. Môžete sa pripraviť? Ste pripravení? – Nie. Chcete sa pripraviť?

Hosť: Áno

Abrahám: Chcete sa pripraviť? – Veríte, že existuje vibračná verzia vecí, ktoré chcete?

Hosť: Áno

Abrahám: A myslíte, že na ne môžete nájsť nejaké slová, alebo je to iba veľký temný zmätok hmly s malými kúskami vecí, ktoré ste tam nahádzal? (smiech) Alebo myslíte, že je tam čokoľvek, čo by ste mohli definovať a vidieť..? Nie je to tak ľahké ísť tam, lebo nemáte tú hybnosť, ale sľubujeme vám, že hybnosť príde rýchlo. Vidíte, je ľahké rozprávať ten druhý príbeh, lebo tá hybnosť tam už je. Je ľahké vravieť všetky z tých vecí, ale takto to byť predsa nemusí. Čo je vo vašom vortexe, čo by ste chceli definovať, – len chceme aby ste našli nejakú jednoduchú vec, ktorá tam je. – Ako stav jasnosti, alebo akákoľvek iná staršia vec. Čo je tam, čo chcete, čo je tam, čo zatiaľ chýba, čo je nájdené, od čoho sa zatiaľ cítite stratený? Čo je tam, čo zatiaľ nie je tu? Čo je tam, čo chcete? Čo je tam? Čo je tam vonku? Čo je tam hore? Čo je tam, čo chcete? Čo chcete, čo zatiaľ nemáte? Vyberte niečo, k čomu sa cítite byť blízko… Takže keď vravíte: „Chcem autá.“ alebo: „Chcem všetko.“ – A poviete: „Ako?“

– Len zmeňte túto jednu otázku na „Prečo?“…

Lebo „Prečo?“ vás udrží v hybnosti vašej túžby dlhšie. „Ako?“ vás takmer vždy od nej dostane preč. Kedykoľvek sa sám seba opýtate na odpoveď, ktorú nemáte, stratíte svoje napojenie. Ale keď sa opýtate otázku, ktorá vás vedie ďalej v hybnosti vašej túžby, dovolí to hybnosti vašej túžby ísť ďalej. Počuli ste to dobre?

Publikum: Áno

Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Prestaňte čakať, kým sa iní zmenia, aby ste vy mohli byť šťastní – Abraham Hicks

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.