08-02-2018-abraham-hicks

Abrahám: Tú sieť je niekedy ťažké preniesť do myšlienok, ale predstavte si v duchu niečo ako sieť… (odmlčanie sa)

Publikum: (smiech)

Abrahám: … – či už je to kostra/konštrukcia, či štruktúra a predstavte si sieť toho, – inými slovami, môžete skrz to vidieť, – váš dom je niečo ako takáto mriežka či sieť, predtým, ako sa do jej vnútra postavia múry.. – keď už je postavená nosná konštrukcia, môžete cez ňu vidieť, môžete vidieť základnú štruktúru toho, čím to bude. Ale neviete si dostatočne dobre predstaviť, aké to bude zvnútra, ako sa vám v tom bude žiť, – dokonca ani pozrieť sa na to, dokiaľ to nie je viac zaplnené. – A samozrejme sa to vyplní viacej, či nie? – prídu múry, exteriér a interiér, príde strecha, dá sa tam izolácia, pribudne maľba, vonkajšie murivo, či niečo iné, a tak sa to postupne vyvíja a stáva… Ale na začiatku je to len základná štruktúra, ktorá sa zapĺňa, a keď začínate s domom, alebo čímkoľvek iným, tak viete, že to začína základmi, mriežkou/sieťou, ktorá sa postupne vyplní.

A my si myslíme, že by vám mohlo byť nápomocné, keby ste sa týmto spôsobom začali pozerať na svoj bod príťažlivosti. Pretože.. prechádzate svojimi denno-dennými skúsenosťami, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a máte emočné odozvy na to, čo pozorujete, -áno? V skutočnosti u väčšiny ľudí je vaša emočná odozva celá o tom, čo pozorujete. Ale nemusí byť. – Môžete si ju vyčarovať vo svojej mysli. Môžete si ju predstaviť. Ale väčšina ľudí ponúka väčšinu svojej vibrácie, a teda väčšinu svojich emócií ako odpoveď na niečo, čo pozorujú. Takže povedzme, že prechádzate svojím dňom a pozorujete odlišné veci, a pri ich pozorovaní máte emočné odozvy na ne. A boli by sme radi, keby ste si skúsili predstaviť, že každá z týchto emočných odoziev je indikátorom toho, v akom druhu siete, v akom druhu základov, v akom druhu mriežky pokračujete a tá sa bude vypĺňať. Áno, bude sa teraz vypĺňať. – Mohla by sa vyplniť rýchlo, už v tomto dni. Alebo už v tejto hodine. Alebo už počas týchto minút, ktoré vás obklopujú. Mohla by sa vyplniť ozaj rýchlo, pokiaľ je intenzita vášho zamerania dostatočne významná, až tak, že vytvoríte vibračnú sieť s dostatočnou príťažlivou silou, – inými slovami môžete pokračovať v prechádzaní týmito vecami a niečo môže byť vo vašej vibrácii ponúknuté tak dôrazne, že vaša sieť sa vyplní tak rýchlo, že vás to priam zrazí z nôh – keď teda neviete, o čom je tvorenie. Ale niekedy sa vaša sieť vypĺňa pomalšie. – Lebo ako to tak ide, a vy sa nejako cítite a nejako sa cítite a nejako sa cítite a nejako sa cítite (rýchlo zopakované) potom sa takto cítite o trochu viac a tak sa sieť vyplní niekým iným, kto vám o tom bude hovoriť. A ako sa teda sieť vypĺňa niekým, kto s vami bude o tom hovoriť viac, potom sa tá sieť zosilňuje – teda silnejší bod príťažlivosti. Takže nazvime túto sieť (a pochopíte, čo tým myslíme) – poďme ju nazvať vaším bodom príťažlivosti. Váš bod príťažlivosti, nad ktorým máte viac kontroly, ako ste trénovali, ale v každom prípade, – či už kontrolujete obsah svojej vibračnej siete zámerne, alebo len jej pôvodným nastavením (- len pozorovaním a cítením a pozorovaním a cítením..) – v oboch prípadoch SA Z-A-P-L-Ň-U-J-E. Takže ako sa začína zapĺňať, – ktoré sú prvé veci, ktoré sa vyplnia? – Nápady, viac nápadov, ktoré prichádzajú, viac myšlienok.. Impulzy, -vaše impulzy z toho prichádzajú. Mohli by ste ich niekedy nazvať inšpirácia, najmä ak ich vnímate ako dobré. Impulzy. Ale vaše impulzy, – kedy prestať, kedy ísť, kedy ísť tamto, kedy zavolať tejto osobe, – tieto impulzy sú všetky súčasťou vašej siete, ktorá sa zapĺňa. Ľudia, ktorí sa s vami stretávajú, veci, ktoré vám hovoria, veci, ktoré sa dejú vo vašej skúsenosti, okolo vás a s vami. Vy ste vaša vypĺňajúca sa sieť. Takže čo by sme vám radi ponúkli na zváženie, – a vieme, že vy tu chcete byť zámernými tvorcami, rozumiete – áno?, že si tvoríte svoju vlastnú – áno? – realitu – áno? – máte to? – áno?. Inými slovami , už nás nejakú chvíľu počúvate a to, čo ponúkate vibračne a čo prichádza späť k vám, je vždy vo vibračnej zhode. Vždy – vždy je. Ale keď to trošku rozmeníme na drobné a pomôžeme vám rozhodnúť sa byť si viacej vedomí toho, čo robíte so svojou sieťou – čo znamená byť si viacej vedomí toho, čo vám hovoria vaše emócie.. Myslíme, že ak vám povieme, že to, čo cítite, je indikátorom siete, ktorá má príťažlivú silu, – potom by ste si mohli viac uvedomovať to, ako sa cítite – a čo je možno ešte dôležitejšie, – mohli by ste byť schopní zámerne meniť to, ako sa cítite, – vašou zámernou voľbou zamerania. Lebo vy sa môžete zamerať. – Máte schopnosť vytvoriť vašu vlastnú sieť – naozaj ju máte. Veríte tomu?

Publikum: Áno

Abrahám: – Väčšina ľudí nie. Väčšina ľudí len vytvára sieť založenú na tom, ako sa cítia ohľadom predošlej siete, ktorá priťahovala veci.

Publikum: (smiech)

Abrahám: – Takže je to typ takéhoto cyklu: Máte sieť, ktorá priťahovala veci, – pozorujete tie veci a vytvorili ste tak ďalšiu sieť. A potom táto sieť pritiahla viac vecí – a vy ste ju pozorovali – a tak ste vytvorili ďalšiu sieť.

To, kde chceme, aby ste prevzali kontrolu základne, základu toho, z ktorého teraz priťahujete.

A teraz: Ako to vnímate? Dáva to zmysel, áno? – Niečo z čoho môžete takpovediac zozbierať myšlienky – a tak teraz: „Abrahám, vy nám vlastne ponúkate myšlienku, že sme obklopení našimi sieťami, ktoré sme sami vytvorili“ a my vravíme „Hej.“ Máte sieť o vašom fyzickom tele, máte sieť o vašich vzťahoch, máte sieť o financiách, máte sieť o mnohých rozličných predmetoch a všetky tieto siete – mmm – spolu splývajú v duchu toho, ako sa vo svojom základe cítite. – Inými slovami, – ak máte silný pocit bezpečia, pravdepodobne preteká skrz do každej z vašich sietí. Ale ak vo vašom živote prebieha niečo, čo spôsobuje, že sa na niečo obzvlášť sústreďujete – skutočne to má vašu pozornosť – tá jediná vec – či už je to niečo, čo naozaj, naozaj, naozaj, naozaj máte radi – alebo niečo, čo naozaj, naozaj, naozaj, naozaj nemáte radi – má to pre vás potenciál skutočného ovplyvnenia vašej siete, alebo základu, alebo bodu príťažlivosti. A teda, keď sa deje niečo, čím zisťujete, že ste posadnutí – a výsledkom vašej pozornosti voči tomu sa necítite emočne dobre, – môže to byť niečo v správach, môže to byť niečo politické, môže to byť niečo, čo sa deje vo vašej rodine, alebo priamo vám – ale pokiaľ ste naozaj veľmi zameraní na niečo konkrétne, a nie je vám príjemné, keď o tom rozmýšľate – potom chceme, aby ste vedeli, že vytvárate sieť, ktorá sa bude zapĺňať ďalšími nechcenými vecami. Ale v „mám rád verzii“ – ak vo vašom živote prebieha niečo, čo vo vás skutočne rozoznie krásne zvony – spôsobuje to, že sa vznášate a cítite sa šťastne, zobúdzate sa, mysliac na to, zisťujete, že o tom chcete rozprávať každému, – potom máte sieť, ktorá sa zapĺňa množstvom ďalších vecí. A nielen že sa zapĺňa vecami špecifickými voči predmetu, ktorý spôsobil tú sieť – to je vec, ktorú naozaj chceme, aby ste pochopili – zapĺňa sa ďalšími vecami, ktoré sú vibračne také isté, ale na nespočet odlišných spôsobov – čiže to, čo vám práve hovoríme, je: Nájdite jednu vec, z ktorej ste šťastní, vytvorte sieť a žite už navždy šťastne, a to aj vo vzťahu k všetkému ostatnému čo je vo vašom živote. – Alebo – Nájdite jednu vec, z ktorej ste nešťastní, vytvorte sieť a používajte ju ako svoju základňu pre to, aby k vám prišli všetky druhy ďalších vecí, ktoré nechcete.

-Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Dôvod, prečo nemôžete schudnúť – Abraham-Hicks

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.