09-18-2018-abraham-hicks

Abrahám: Toto je dnes náš odkaz pre vás: Už ste urobili dostatok triedenia skrz kontrast na to, aby vás zamestnal na 20 či 30 životov. (smiech) Nastal pre vás čas na to, aby ste si začali uplatňovať nárok na to, čo ste si dali do svojho vortexu. A to neurobíte opätovným premýšľaním nad tým všetkým. Urobíte to tým, že umožníte vibrácii vášho bytia pozdvihnúť sa na úroveň toho, čo je vo vašom vortexe. Toto je náplň práce na 15 minútové sedenie a počúvanie meditácie, alebo zapojenia sa do nejakej meditácie, kde sa vám podarí odpútať pozornosť, alebo deaktivovať myšlienky, ktoré vás udržujú mimo vibračného súladu s tým, čo je vo vašom vortexe.

Ideme rozprávať, – začali sme dnes hovoriť o konštrukcii, o procese konštrukcie života, ktorý chcete. Začneme tu na moment rozprávaním o dekonštrukcii myšlienkových vzorcov, ktoré vám zabraňujú v živote, ktorý chcete. Chceme, aby ste vnímali, že dekonštrukcia nechceného a konštrukcia toho, čo by som chcel, je jeden a ten istý proces. – Lebo v neprítomnosti pozornosti na nechcené, bude vaša vibrácia prirodzene stúpať. A pri zvyšovaní vašej vibrácie sa prirodzene stanete vibračnou zhodou s tým, čo už je vo vašom vortexe.

A tak teraz, naša práca tu je ukončená, lebo sme dokonale uskutočnili to, čo sme chceli dosiahnuť. Priviedli sme vás do bodu, kde takmer 100% z vás je na kolenách, prosiac nás, hovoriac: „Abrahám, rozmeňte to, prosím vás a urobte to jednoduché, áno?“ (smiech) „Len – len, je tam toho tak príliš veľa na rozmýšľanie o tom. Čo mám robiť, aby som bol šťastný?“ (smiech) „Čo mám robiť, aby som prosperoval, čo mám robiť, aby som dostal do môjho života tú osobu, ktorú hľadám? Čo mám robiť“

– A my vám vravíme: Už ste urobili väčšinu z toho. Lebo už ste urobili to preosievanie, už ste urobili to triedenie, už ste urobili to pozorovanie. Už ste urobili „vedenie toho, čo nechcete“, už ste urobili „poznanie toho, čo chcete“. Vybudovali ste – skonštruovali ste – skonštruovali ste vortex, ktorý má silu tvoriacu svety rotujúce spolu s ním. – Všetko, čo máte urobiť, je nájsť svoju cestu do blízkosti – do priblíženia sa toho vnútorného priestoru. – Už sa len máte dostať do vortexu. – To je všetko, čo máte spraviť.

A tu je to, čo chceme, aby ste počuli, nad všetky ostatné veci, ktoré ste od nás kedy počuli, či akékoľvek iné. – Cesta ako to urobiť, cesta, ako sa dostať do vortexu, je pozdvihnúť svoju vibráciu a cesta, ako pozdvihnúť svoju vibráciu je dekonštruovať myslenie, ktoré vás udržiava od zvýšenej vibrácie.

Ak nás už chvíľu počúvate, tak ste nás počuli povedať: keď prestanete robiť tú vec, ktorú robíte, tú, ktorá vás od toho udržiava, tak to jednoducho urobíte. Takže zvážte toto:

Čo ak by ste našli istú – relatívne ťažko nájditeľnú – (smiech) nahrávku, ktorú jednoducho pustíte do svojich slúchadiel a tá vás povzbudí načúvať rytmu istej zvláštne vytvorenej hudby, – za účelom jednoduchej synchronizácie vášho dýchania s týmto rytmom. – To je všetko. A slová v pozadí vám budú hovoriť: „Nie je tu nič, čo by ste sa mali naučiť. A nie je tu nič, čo by ste mali robiť. A nie je tu nič, čo by ste si mali pamätať. Jednoducho počúvajte a dýchajte a užívajte si to.“ – Účelom tejto meditácie je presne to, o čom sme tu práve hovorili. – Je to jeden z procesov – nie jediný proces – je to jeden z procesov, prostredníctvom ktorého, – ak sa sústredíte so zámerom synchronizácie vášho dychu s hudbou, – toto úsilie – samo sebou a samé od seba bude dostatočné na zamestnanie vašich myšlienok – dostatočne dlho, že spôsobí deaktiváciu starostí, ktoré dnes máte ohľadom vášho zamestnávateľa, alebo vaše rozčúlenie z vašej dcéry, či vašej matky. Inými slovami – to, že sa sústredíte na niečo, musí viesť k deaktivácii iných vecí. Takže keď sa začnete sústreďovať na rytmus, na dýchanie, – keď sa začnete sústreďovať na svoje TU a TERAZ, keď si potvrdíte – keď si uplatníte nárok na to, aby ste sa uvoľnili zo svojho rušného dňa, keď sa vyvlečiete z izby Jerryho a Esther, ktorá je plná všetkého čo nazhŕňali za tie desaťročia, – keď sa odtiaľ vyvlečiete, – len na chvíľu, a budete načúvať tejto hudbe, my vám sľubujeme, že dôjde k pozdvihnutiu vašej vibrácie.

A teraz, čo sa udeje. – Váš vortex, – veríte v tento vortex, viete, že je tu tento vortex, viete, že existuje? Chápete to, že ste Zdrojom Energie, – viete, že je tu tá väčšia časť z vás, ten Zdroj Energie? Viete, že tá prevládajúca vibrácia, ktorou ste VY, s touto veľmi nepatrnou pozornosťou na niečo odlišné od toho, čo ste zvykli robiť, vám spôsobí to, že umožní zvýšenie vašej vibrácie.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Tvoríte to na podvedomej úrovni?

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.