10-06-2018-abraham-hicks

Abrahám: Ste občerstvení?

Publikum: Áno.

Abrahám: Dobre. A teraz čo?

Hosť: Vynikajúca práca. Sú zodpovedané všetky otázky, ktoré som myslel, že sa opýtam, (smiech) – takže posledná a najnovšia z nich je, – možno viac z pozorovania s otázkou s ňou spojenou, – rodičovstvo. – Som požehnaný…

Abrahám: My to neodporúčame. (smiech/potlesk)

Hosť: Toto odporúčanie som zmeškal (smiech) už pred 17 rokmi.

Abrahám: Oh, nemyslíme tým nemať deti, – myslíme tým nechať ich na pokoji, keď už sú raz tu. (smiech/potlesk)

Lebo to, čo sa zvyčajne deje, je že ich len odvábite od ich vlastného vedenia – ako ste boli vy odlákaní od svojho vedenia, a vidíte, kde to zanechalo vás… (smiech)

Hosť: Nuž to, kde mňa zanechala moja vlastná výchova, bolo vo veľmi uspokojivom mieste.

Abrahám: Dobre.

Hosť: A teraz nachádzam rodičovstvo byť neuveriteľne ľahké, tým, ako je moja spokojnosť tá ich a tá ich je moja a hrajeme sa v tom.

Abrahám: A tak?

Hosť: A tak…

Abrahám: Súhlasíme so všetkým z toho. Myslíme, že je to nádherné. Je tu jednoduchá, veľmi uskutočniteľná a nápomocná veta: Prehovárajte k svojim deťom celý čas, ale iba ak ste v stave prijímania. – Tak, môžete si to nejak zotriediť. – Inými slovami, uistite sa v akom stave prijímania ste, predtým, ako vychovávate. A tak často rodičia nevychovávajú v naladenom, nastavenom a zapojenom stave prijímania, kde dostávajú informácie od svojho Vnútorného Bytia a od Vnútorných Bytí svojich detí. Väčšina rodičov vychováva, keď je niečo zle a oni sú pod vplyvom niečoho iného. Áno? Tak prečo ste chceli rozprávať o tomto?

Hosť: Asi teraz, keď som tu a rozmýšľam o tom, tak o tom chcem rozprávať, lebo nedávno sa moja mama ku mne nasťahovala, po tom, čo si zlomila nohu a mala jednosmerný lístok z New Jersey do Michiganu – a tak žije so mnou a mojou ženou a našimi troma nádhernými dcérami a rodičovstvo s veľkým „R“ teraz ide v mojej domácnosti mnohými smermi. – Výchova starej mamy, pochopenie, že deti vychovávajú svojich rodičov a je to – je tam veľa dvojsmerných uličiek…

Abrahám: Nuž v základe, ak by každý jednoducho prestal skúšať šéfovať všetkých ostatných naokolo (smiech) bol by to krajší stav bytia, že áno? Takže máte nejaké špecifické otázky?

Hosť: Myslím, že nemám. (smiech)

– Ostatní majú.

Abrahám: Len ste tu prišli urobiť rozruch? (smiech)

Hosť: Nuž, zdieľať to, s čím ste vy začali, čo bola spokojnosť, ktorá je mojou skúsenosťou po celý čas.

Abrahám: Áno.

Hosť: A teraz pokračovanie toho, ako je jedno z mojich detí so mnou a dostávame sa na ďalšiu úroveň toho, ako sme schopní komunikovať a zdieľať túto celú skúsenosť.

Abrahám: Všetko o živote, tu, vo vašich fyzických telách, je o spolutvorení a vzťahy sú tak podstatné, ale jedna vec, ktorá by mohla zlepšiť každý vzťah je iba prenikavé uvedomenie, že vzťah medzi vami a vaším Vnútorným Bytím je tak dôležitý, aby bol rozhodujúci – a keď už raz toto zvládnete, potom každý ďalší vzťah bude ľahký. Ale pokiaľ dovolíte, aby v akomkoľvek ďalšom vzťahu bola potreba po niečom, čo nie je, aby ste mohli cítiť úplnosť toho, kým ste, potom to jednoducho bude hrboľatá jazda. A tak deti sú z väčšej časti narodené v tomto súlade a ten zmätok okolo rodičovstva je, že ľudskí rodičia si často myslia, že už prešli dlhšiu cestu a teda, že majú toho toľko na zdieľanie a chcú viesť svoje deti, ale väčšina rodičovstva prichádza od rodičov, ktorí ich chcú viesť, keď sú pod vplyvom niečoho iného, ako je Zdroj. A tak, to je dôvod, prečo existuje generačné pokračovanie dysfunkcie – mohli by ste to nazvať pocity nehodnosti, alebo pocity, že musíte niečo dokazovať, či prispôsobiť sa, alebo čokoľvek – a tak niekedy, keď máme tieto rozhovory, ľudia to vnímajú, ako – no, už sme zašli príliš ďaleko a že už sme vykročili nesprávnou nohou a ako môžeme toto priviesť späť do súladu.., ale vec sa má tak, že je veľmi dôležité vedieť, že každá osoba, ktorú poznáte, či už to sú vaše deti, alebo niečie iné, či sú to vaši rodičia, – každá osoba má Vnútorné Bytie, ktoré vie toto s istotou, – každé vnútorné bytie vie o každom fyzickom ľudskom bytí, – kde stoja vo vzťahu voči všetkému, čím sa stali a všetkému, po čom túžia.. A tieto Vnútorné Bytia pracujúce kolektívne a individuálne, všetky ponúkajú nepretržitú inšpiráciu, ktorú by ste mohli nazvať cestou najväčšieho umožňovania, či cestou najmenšieho odporu, pretože je to tá istá cesta, – cesta najväčšieho prijímania, či cesta odporu neprijímania, – inými slovami, – koľko z toho počujete. Tak keď si to uvedomíte, že všetky Vnútorné Bytia vedia a tak prijmete svoju rolu ako niekoho, kto by mohol chcieť vychovávať vašich rodičov, alebo niekoho, kto by mohol chcieť vychovávať svoje deti, – viete, že vaša úloha je robiť čokoľvek, čo môžete robiť, aby ste im pomohli pochopiť, že majú Vnútorné Bytie, pochopiť, že majú Vedenie a pochopiť, že toto Vedenie je im dostupné. A jediný spôsob, ako to môžete urobiť, je skrz jasnosť vášho vlastného príkladu. Musíte to vedieť, musíte tomu veriť a vedieť to a demonštrovať to.

A tak, keď sa pohybujete po tejto planéte a ste najmä v stave prijímania, čo znamená, že ste hlavne v stave medzi spokojnosťou až extázou a ľudia poznávajú, že toto ste vy, – ste naladení, nastavení a zapojení, – dokonca keď k vám prídu pre radu, ktorú očakávajú, že dostanú od niekoho tak stabilného, ako vy, keď vaša rada je: „Ja nie som zásobník rád pre teba, ale môžem ti ukázať, kde ich dostať.“ A takto preukážete svoj stav prijímania a povzbudíte ten ich, potom nikto nebude besnieť z nikoho, lebo sa nesnažíte šéfovať nikomu vôkol, – obraciate ich a nalaďujete na ich vlastné vedenie a tu je to najväčšie prehlásenie, aké by sme mohli kedy urobiť: Uspokojenie prichádza iba z jediného miesta – len z jediného miesta – z vyhlásenia zámeru, ktorý má vaše Vnútorné Bytie, jeho plného uchopenia a následne pohyb v smere tohto zámeru, – takže nikto nedosiahne uspokojenie zo skákania cez obruče, ktoré niekto iný pre nich vytýčil, a pokiaľ by ste sa mohli učičíkať do viery, že pokiaľ vás iní schvaľujú, alebo vás oceňujú, či vám tlieskajú, – že to je tak nádherná vec, – a my nevravíme, že to nie je nádherné, iba hovoríme – nehľadajte tam vaše skutočné uspokojenie, – pozerajte na váš súlad so svojim vlastným Vnútorným Bytím a učte toto každou šancou, ktorú dostanete – jednoducho hľaďte na príležitosti upokojiť ľudí do ich vlastného súladu, – veriť v ľudí tak, že ich to privedie do vlastného súladu a vidieť hodnotu ľudí v ich vlastnom súlade. Ale nikdy ich nenechávajte veriť, že dôvod, že sa takto cítia, je tento váš pohľad. Lebo nie je. Je to tým, že ich vediete do ich vlastného súladu. Uspokojenie pochádza z času tohto spojenia so Zdrojom.

– Pomohlo to?

Hosť: Veľmi to pomohlo. Ďakujem vám. (potlesk)

Abrahám: Niečo viac?

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Toto robte na deaktiváciu myšlienok, ktoré vás držia mimo vortexu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.