10-09-2018-abraham-hicks

Abrahám: Ste občerstvení?

Publikum: Áno.

Abrahám: Dobre. A čo teraz?

Hosť: OK. Toto je môj druhý krát, čo som tu a mal som otázku o liečení, ale už ste mi na ňu dokonale odpovedali – ešte pred prestávkou mi na ňu bolo odpovedané, – lebo som energetický facilitátor a, – ale prvý krát, keď som tu prišiel, bolo to v Buffale a keď som sa posadil – bol som tiež vpredu, – cítil som sa veľmi vyčerpane, – cítil som sa veľmi vyčerpane. A to sa deje znova. Jednoducho, len, moja energia je akoby pššššššš… A ja neviem, čo sa deje.

Abrahám: Nuž, všetko existuje vo vzťahu s niečím iným, že?

Hosť: Áno.

Abrahám: V skutočnosti celý ten dôvod, že dokonca len môžete cítiť emócie, je, lebo vy sa nachádzate v dvoch vibračných výhodných postaveniach – to znamená vaše Vnútorné Bytie a vy a vaše fyzické telo, čo znamená, že máte dva vibračné body príťažlivosti. A čím viac ste v súlade s tým, kým skutočne ste, tým rýchlejšie sa energia pohybuje. Ale, čo sa niekedy deje, – je to zrovnávacia záležitosť, – keď nás Esther prvýkrát začala prijímať a naučila sa prostredníctvom meditácie utíšiť svoju myseľ a takto umožniť zvýšenie svojej vibrácie, ale ešte stále, dokonca aj v týchto skorých štádiách prepájania toho, kým je, s tým kým je, tam existoval istý druh vírivého procesu a potom sa cítila vyčerpaná. Vravela Jerrymu – Čo ak ma využívaš až príliš? – A čím to bolo, – bolo to jej uvádzaním sa do vyššej frekvencie, než s akou mohla stabilne udržiavať krok. – To je všetko, čo to je.

Čiže vy sa len dotýkate trochu rýchlejšej vibrácie, na akú ste zvyknutý. Ste v jej blízkej vzdialenosti. Ale ak by ste súčasne existovali tak, ako ste sa opísali, tak by ste sa pre nás vôbec nerozsvietili. To čo vidíme a ako vás nachádzame v miestnosti, nie je váš vizuálny obraz, – vaša ruka vo vzduchu, dávajúca nám vedieť, že ste ochotní, ale je to tým prepojením tej túžby, ktorú udržiavate svojou otázkou a vašou pripravenosťou to počuť. A ak tam nie je blízky vzťah, potom vás touto cestou nenájdeme.

Takže posuňte tú otázku ďalej, ak chcete, alebo tam je niečo iné?

Hosť: Nuž, dali ste príklad o začiatku toho, ako Esther začínala a že tá vibrácia sa hýbe rýchlejšie a rýchlejšie, takže sa stávam vyčerpaným…

Abrahám: Chceme mať v tomto jasno, lebo je pre vás ľahké pochopiť zle to, čo tým myslíme. Takže len trochu spomalíme, aby sme sa uistili: Vibrácia toho, kým skutočne ste, je veľmi rýchlo sa pohybujúca energia. Ale väčšina ľudí sa pohybuje navôkol vo svojich fyzických telách a nedovolia si byť plne oboznámení, či plne prepojení s energiou, ktorá je skutočne nimi. Väčšina ľudí je v nejakom stupni „odtiahnutá“ – a väčšina v dosť veľkom stupni – od energie a jasnosti, ktorá je skutočne vedomím toho, kým sú. Čiže ak už raz začnete zámerne umožňovať stúpanie vašej vibrácie, – prostredníctvom oceňovania a pozitívnych aspektov, a zámerného myslenia a skrz meditáciu, potom, čo sa udeje, je, že predstavíte svojej vedomej mysli a vášmu uvedomeniu toho, ako vnímate svoje emócie, – že predstavíte pre seba viac vedomé uskutočnenie tohto prepojenia. Je to vaše uvedomenie tohto spojenia, na ktoré chceme upriamiť vašu pozornosť. Lebo toto spojenie je vždy tam, do nejakého stupňa, no vy by ste nemohli existovať vo svojich fyzických telách, pokiaľ by ste neboli znovu doplňovaní a načerpaní palivom z tohto Zdroja Energie. Každý tu navôkol kráča ako nefyzické vedomie, – oveľa viac, ako sú si toho vedomí, ale pokiaľ toto už raz začnete vedome vnímať a keď už raz začnete vedome pracovať na naplnení tohto vzťahu, potom ste si viac dychtivo vedomí toho, čím tento vzťah je. A potom sa viac sústreďujete na spôsob, akým ste to opísali.

Už roky vravíme ľuďom, už od samého začiatku toho, ako prúdime týmto spôsobom skrz Esther – ľudia by povedali: „Abrahám, je to normálne, aby v mojom živote prepuklo úplné peklo, odkedy som začal robiť túto prácu?“ – a naša odpoveď je vždy „Áno“, lebo keď umožníte, aby vaša vibrácia stúpla, teraz je už váš vibračný vzťah s touto vyššou vibráciou ostrejší, čo znamená, že vaše emócie sú silnejšie, alebo nie sú ani tak silnejšie, ale vy ste si ich viac vedomí, a tak, toto je vo veci.

Uznávate, že ste predĺžením Energie Zdroja?

Hosť: Áno.

Abrahám: A uznávate, že všetko, čo žijete pridáva k tejto expanzii?

Hosť: Áno.

Abrahám: A uznávate, že je možné v tejto životnej skúsenosti, a v skutočnosti veľmi pravdepodobné u väčšiny ľudí, že život vám spôsobuje, to, že je dôvodom toho, že táto vaša časť expanduje viac, ako ste schopní vy s ňou držať krok?

Hosť: Môžete sa to opýtať ešte raz? (smiech)

Abrahám: Znie vám logicky, že vaša životná skúsenosť, ktorú žijete tu vonku, v tejto prednej línii, v tomto tele a v tejto osobnosti, môže produkovať skrz kontrastné skúsenosti a pozorovanie života, – že môže produkovať rýchlejšie sa pohybujúcu energiu pre vaše Vnútorné Bytie, ako ste vy schopní udržiavať s ňou krok?

Hosť: Rozumiem tomu.

Abrahám: Takže sme hovorili o tejto vibračnej medzere medzi tým, kým ste sa stali, čo znamená, kým skutočne ste, a tým, kým si dovoľujete byť. – Takže tento pocit ťahania, tento pocit neudržiavania rýchlosti by mohol byť zapríčinený dvoma faktormi, že: – mohlo by to byť tým, že ste zameraní na niečo, čo vám naozaj jednoducho nedovoľuje hýbať sa v tom smere – a mohlo by to byť tým, že produkujete tak veľa rýchlej expanzie so svojím Vnútorným Bytím, že vaše Vnútorné Bytie sa jednoducho pohybuje, – inými slovami, vaše Vnútorné Bytie má výbuch rastu, kvôli vám. Skutočne robustný život toto spôsobuje, ako vidíte. A teda vždy sú tam tieto faktory. Vaše Vnútorné Bytie sa trhá a buráca a fučí a nádherne si to užíva, (smiech) – pohybujúc sa vašou životnou skúsenosťou a vašou prácou je spracovať túto medzeru. A všetko, čo cítite, je o vašom spracovávaní tejto medzery.

Takže, prišli ste do takéhoto prostredia, so široko otvoreným vortexom a Zdrojom Energie po celom tomto mieste, – my vás tu, v tejto miestnosti, mnohonásobne prečísľujeme – tá energia skutočne prúdi, a odrazu váš vzťah s touto rýchlejšie pohybujúcou sa energiou voči vnímavej osobe, ktorá sa stáva viac a viac vedomá, čím tento vzťah je, – cítili by ste to jednoducho silnejšie. – To dáva dokonalý zmysel, či nie?

Hosť: Áno, áno.

Abrahám: Niečo viac?

Hosť: Nie.

Abrahám: Naozaj dobré.

(potlesk)

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Meditácia úsmevom

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.