10-13-2018-abraham-hicks

Hosť: Ahoj. Som veľmi vzrušená, lebo moje priezvisko je Abraham, tak… (smiech) to je sila… Tvorím už asi päť rokov a vytvorila som to k bodu, kde… som tak nervózna… Ja, premýšľam pre seba – „Kto som, aby som toto mala… Kto som, aby som si toto všetko zaslúžila.“

Abrahám: Nuž máte pravdu, vy si toto myslíte pre seba, lebo vaše Vnútorné bytie by si toto nikdy pre vás nepomyslelo. Takže toto je len odpojený moment nedostatku. Prestaňte s tým.

Hosť: OK. (smiech)

Abrahám: Ale znovu, to je ten vzťah, o ktorom sme práve hovorili, že? Pokiaľ si dovolíte prijímať svoju prirodzenú expanziu vo svete, kde to ľudia väčšinou nerobia vedome, tak istým spôsobom trocha vytŕčate a tak, potom sa sama seba pýtate: „Zaslúžim si toto?“ Ale táto otázka sama o sebe poukazuje na to, že tam stále dochádza k istému nedorozumeniu, či nie?

Hosť: Áno. Takže… čo by som s tým mala robiť? (smiech) Ja rozumiem, len neviem ako…

Abrahám: Toto je spôsob, ako by sme sa na to pozerali: už to vravíme veľmi dlho, že slová neučia, – je to iba životná skúsenosť, ktorá vám dáva akékoľvek skutočné porozumenie. A niekedy sú slová nápomocné, lebo rezonujú, alebo ponúkajú trochu širší rozsah pre to, čo už pociťujete. Ale je to naozaj životná skúsenosť, ktorá vám dáva vaše skutočné vedenie. – Takže prichádzame do prostredia, ako je toto a rozprávame vám o zákonoch, ako ich poznáme a vysvetľujeme vám váš vzťah s tým, kým skutočne ste, vo vašom vzťahu k nám a dávame vám verbálne vysvetlenie. Ale, len preto, že to hovoríme, neznamená, že sa to k vám dostáva. V skutočnosti zvyčajne nie, lebo slová neučia. A tak cesta, ktorou niekto vlastne dôjde k sebe, alebo k tomu, že pozná svoju skutočnú hodnotu alebo schopnosť zaslúženia, funguje takto: Ako sme už hovorili o tom, že život jednoducho prirodzene produkuje faktor „viac“ a Zdroj Energie a všetko čo je, dodáva spolupracujúce zložky a zákon príťažlivosti ich zhromažďuje a je tam toto tehotenstvo s tým, kým ste sa už vibračne stali. Ale povedzme, že je to pre vás neznáme a vy to pociťujete, ale neviete to naozaj a dúfate v to, ale neviete to naozaj. A chcete to, ale nie vždy v to veríte… a tak, ste istým spôsobom v tom mieste, kde sa niekedy ohľadom toho cítite lepšie, ako iní, ale teraz každý deň meditujete a skutočne umožňujete, aby vaša vibrácia stúpala až do súbežnosti s tým, kým skutočne ste. Takže ste často v stave prijímania a prichádzajúc z meditácie prijímate nejaký impulz, či myšlienku – takú skutočne uspokojivú, keď príde. Tak uspokojivú, že sa na nej chcete pohnúť vpred, – a tak, nasledujete impulz a to vedie k niečomu naozaj nádhernému. A keďže v tej vibrácii nie je žiadne protirečenie – od vašej vibračnej pozície k prirodzenému odvíjaniu, – je tam pocit zaslúženia si, ktorý spolu s tým prichádza. Lebo vo vašom vnútri dôjde k rozpoznaniu toho, že vy ste toto uskutočnili. Váš život vám pomáha toto vytriediť. A či už viete o vašom Vnútornom Bytí, alebo nie, to nie je tak dôležité, ale vy zariadite umožnenie vašej vibrácie stúpať, lebo ste nerobili tú vec, ktorú niekedy robíte, – ktorá to neumožňuje a tak, ste v stave prijímania a prijímali ste a nasledovali ste to – a bam! – máte to. A teraz chápete. – Je tam pocit uspokojenia, ktoré môže prísť jedine z pochopenia vašej účasti na tom. Jednoducho preto, lebo vaše Vnútorné Bytie vás zbožňuje – čo teda áno a jednoducho pretože vaše Vnútorné Bytie pozná vašu hodnotu – a to teda pozná a jednoducho preto, že vaše Vnútorné Bytie pozná vašu hodnotu – a to teda áno a jednoducho preto, že vy ste pre seba vytvorili všetky tie nádherné veci, ktoré sú v procese stávania sa – čo ste vytvorili, – neznamená, že to vpustíte k sebe. Ale keď to k sebe už zámerne vpustíte  a uznáte to, pochopíte vzťah medzi tým, čo ste urobili a ako ste sa cítili a aká myšlienka prišla a čo prišlo ďalšie, – bude to vaše. A nebudú to len slová, ktoré niekto iný hovorí o niekom inom, – budete cítiť svoju účasť v tom. A to – a jedine touto cestou je, odkiaľ táto hodnota prichádza.

Lebo nejaká milá osoba by vás mohla obdarovať mnohými nádhernými vecami, – v skutočnosti, čím viac ostatní pre vás robia, tým menej dôležití sa zvyčajne cítite sami pre seba, lebo pokiaľ ostatní pre vás robia to, čo čítajú ako odkaz z toho, čo vy niekedy z toho vyčítate je: „Ó, dávam ti to, lebo vidím, že ty to sám pre seba nevieš urobiť.“ A tak, celá ta dobre mienená služba, ktorú robia ostatní, neurobí nič ohľadom vašej hodnoty. Jediná vec, ktorá urobí niečo ohľadne vášho pociťovania hodnoty a vášho pocitu autonómie a vášho pocitu umiestnenia sa vo svete, ste vy – keď sa do toho dostanete a pochopíte to a aplikujete to a naplníte to. A necháte zákony vesmíru pracovať pre vás. Keď budete spolupracovať v koncerte s týmito zákonmi a vedieť, že vy ste to „dali“, vy ste to navibrovali, vy ste cítili svoju cestu k tomu… Odtiaľ toto prichádza.

(potlesk)

A potom sa pohnete veľmi rýchlo – od obnoveného objavu vašej vlastnej hodnoty k neporaziteľnosti. – Pozeráte bojovne na ostatných, lebo ste si sebou už veľmi istá, – neobávate sa o načasovanie, – vlastne o nič, – všetko v tom správnom čase, nesnažíte sa už tlačiť nudle, už sa nesnažíte uskutočniť niečo, – viete, že je to vo vortexe, viete, že je to nevyhnutné, viete, že to príde a bude sa to s vami hrať, – viete, že ak táto časopriestorová realita má prostriedky, aby vytvorila vo vás nejakú túžbu, že táto istá časopriestorová realita má aj prostriedky doručiť tovar. Všetko, čo musíte urobiť, je zladiť sa. – Tak to máte.

Hosť: Ďakujem vám.

Abrahám: Máte to. Máte to. (potlesk) Máte to. – Naozaj dobré.

Meditujete niekedy? Chápete silu toho? Prichádza to, nie? – To slovo sa stáva už akoby súčasťou vybavenia domácnosti, ale väčšina ľudí sa stále nedostáva k tomu, čo to je a prečo na tom záleží.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Nebuďte na seba tak tvrdí, keď veci nefungujú

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.