10-26-2018-abraham-hicks

Hosť: Ďakujem vám. Rád by som hovoril špecificky o hojnosti.

Abrahám: Hojnosti peňažnej hotovosti? (smiech)

Hosť: Áno, áno. (smiech)

Abrahám: Pretože to, čím sme tu práve prechádzali, bola hojnosť.

Hosť: Áno.

Abrahám: Inými slovami, váš vortex je hojný. Hojný.

Hosť: Mám obrovské množstvo hojnosti. (potlesk)

– A – ďakujem, ďakujem vám. (smiech) Avšak dejú sa mi ohľadom toho isté zaujímavé veci, takže som zmätený. Takže to je dôvod, prečo je moja otázka zameraná na toto.

Abrahám: Predtým, ako pôjdete ďalej, – chceli by sme tu len položiť naozaj krátky základ, ktorý urobí všetko ďalšie, čo sa tu bude odvíjať, ľahším. Takže sa skrátka držte svojho miesta. Bude to znieť mimo predmetu, ale je to veľmi k veci. Veľmi k veci.

Nedávno sme sa stretli so ženou, ktorá už dlhší čas chcela otehotnieť, a nebola tehotná. Počas niekoľkých rokov sme sa s ňou v horúcom kresle niekoľko krát rozprávali, – a potom minule prišla na stretnutie a oznámila všetkým, že je už 4 mesiace tehotná. A z pohľadu na jej tvár ste mohli vidieť zmenu v tom, ako sa cíti, – lebo teraz je tehotná, vie, má toto zdravé bábätko, ktoré je na ceste. A predtým to ponímala tak, že dieťa neexistovalo. Takže v neprítomnosti dieťaťa jej tvár nebola šťastná. V prítomnosti dieťaťa je teraz viditeľne šťastnejšia. Napriek tomu, – na čo sme jej poukázali, – že ešte stále nemá dieťa, aby ho mohla kŕmiť, vziať ho do parku, vziať ho na Halloweenske obchôdzky, – inými slovami – nie je žiadne dieťa. To bábätko – má bábätko, len jednoducho nemá bábätko. Ale má bábätko. Síce nemá bábätko,…(smiech)

A potom sme povedali všetkým v skupine, – váš vortex je tehotný, všetkým tým, čo chcete. (smiech) Váš vortex je tehotný, všetkým tým, čo chcete. A ak by ste mohli na tejto žene vidieť tú zmenu oproti tomu, ako predtým nebola tehotná, predtým, ako prijala tehotenstvo ako realitu bábätka, napriek tomu, že ešte stále nemala fyzickú interakciu s dieťaťom, – jej tehotenstvo ju prinútilo uveriť a tak to teraz pozoruje, že teda teraz nemá žiaden odpor.

A my len jednoducho od vás všetkých chceme, aby ste cítili tehotenstvo toho vortexu. – Pokiaľ by ste mohli jednoducho prijať, že tu, vo vortexe, je tehotenské obdobie. – Inými slovami, nie je to, čo, – ona nechcela toto bábätko hneď v ten deň, – to vám teda hovoríme, (smiech) – nechcela to dieťa, aby vyšlo von a hralo sa s ňou už dnes. Prijala ten úžitok tohto obdobia tehotnosti.

A my by sme chceli, aby ste vy všetci prijali ten prínos toho obdobia tehotnosti, – nie iba – chcete sa pripraviť na to bábätko? – To bábätko sa chce pripraviť na vás. Chcete sa stretávať, chcete, … ako sme rozprávali o týchto zámkach (blokoch) v tomto vortexovom kanáli, – chcete udržiavať rýchlosť s tým, čo sa manifestuje, ako vidíte. – Nechcete menej, ako to, čo chcete manifestovať a nechcete, aby sa to manifestovalo predtým, ako ste pripravení, pretože keď sa to, čo ste stvorili zmanifestuje predtým, ako ste pripravení, – tak to nevidíte. (smiech) – Nie je to nikde, kde ste vy. Musíte byť vo vibračnej blízkosti svojho vlastného stvorenia ešte predtým, ako máte zmysluplný vzťah s týmto tehotenstvom.

Hosť: Zistili ste, že nechcem bábätko, že? (smiech)

Abrahám: Nuž, to sme v skutočnosti nezistili. Zistili sme, že vy, – že čo, – vieme, že sa s nami teraz zabávate, ale ešte nikdy doposiaľ tu nebolo pre vás ponúknuté lepšie prirovnanie, pre to, kde sa nachádzate. A pokiaľ to prijmete v tom najplnšom význame, akým to myslíme, – je to také nádherné prirovnanie. – Nerobíme si z vás srandu, keď vravíme, že to, čo chcete JE TAM, pripravené na to, aby sa vám to odhalilo, keď budete pripravení. – To je to určujúce slovo – je to pripravené na to, aby sa vám to odhalilo, keď ste pripravení. Ale musíte byť vibračne PRIPRAVENÍ.

A to je dôvod, prečo my istým spôsobom musíme dočasne vylúčiť vaše uvedomenie toho, čím vaša fyzická realita skutočne je, tým, že vám pripomíname, že ste vibrační prekladatelia. Pokiaľ si myslíte, že ste len manažéri vecí a že len presúvate veci navôkol, potom tam existuje kvantifikovateľná kopa vecí a to je dôvod, prečo je to u ľudí chybné, najmä vzhľadom k peniazom, alebo k týmto druhom finančných zdrojov, – je to tým, že myslia, že jestvuje koláč, ktorý je manifestovaný a ktorý bol rozdelený medzi ľudí a to, že pokiaľ niekto iný dostane z neho veľký kus, potom z neho zostane menej na rozdelenie tým ďalším. A my chceme, aby ste pochopili, že v tomto vortexe existuje koláč, finančný koláč, ktorý je nekonečný. A ak toto dokážete prijať, potom veľa z toho odporu, ktorý si so sebou nosíte a ktorý je zodpovedný za bránenie manifestácie – neukáže sa vo vašej skúsenosti tak dlho, kým budete zastávať tento tvrdohlavý postoj, ako vidíte.

– To bolo naozaj dobré.

Hosť: Áno. (potlesk) Veľmi dobré.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Mágia je tu po CELÝ čas (iba ju musíte vpustiť k sebe)

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.