10-30-2018-abraham-hicks

Hosť: A mohli by ste sa len v krátkosti vyjadriť k tomuto – pracoval som s istým druhom toroidného poľa v srdci a tohto druhu rezonancie, čo myslím je v zhode so všetkým, o čom hovoríme, – takže používanie srdca na zosilnenie tejto energie, – môžete k tomu niečo povedať, alebo…

Abrahám: Môžeme povedať, že sa zameriavate príliš špecificky o niečom, čo by malo byť omnoho ľahšie.

Hosť: Jasné, OK. Takže nechať to byť jednoduché, byť šťastný…

Abrahám: Jedna z výhod toho, ak vám niekto dá nejaký proces, ktorý nemá žiaden vzťah k čomukoľvek inému, o čom ste doteraz premýšľali, – môže to pomôcť rozptýliť vašu pozornosť a tým byť vo svojej podstate vibračne zmierňujúce.

Hosť: Jasné.

Abrahám: O tomto vlastne sú všetky rituály. Ak poviete: chcem túto vec, ktorú som nebol schopný dosiahnuť a niekto vám povie, – tak, tu je proces, ktorý ti pomôže dostať sa tam. Ale na to, aby si sa tam dostal, musíš sedieť na svojom palci a stáť na špičkách… (smiech) – A keďže toto nie je niečo, čo zvyčajne robíte, samotná skúsenosť robenia toho a čudesnosť tohto vás môže rozptýliť od vašich bežných myšlienok a dostať vás na viac neutrálne miesto, aby ste dostali výsledky, ktoré chcete. Čiže väčšinou sa to deje.

Ale je tu, v tom celom toľko podmieneného podmieňovania…

Hosť: Iste. Áno.

Abrahám: Chceme po vás istým spôsobom, aby ste sa dostali do jadra toho, kým ste, ale dokonca, aj keď toto od vás chceme, v niektorých prípadoch je to nelogické, lebo to je, ako vám zvykneme vravieť – my ignorujeme vibrácie, ktoré vy máte vo svojom vnútri aktívne a my od vás chceme, aby ste ich tiež ignorovali, – nuž ale len to, že my sme schopní ich ignorovať, neznamená, že vy ste schopní ich ignorovať. – Každý musí nájsť svoju vlastnú cestu.

To je to, prečo sa cítite tak vnímavo, – a len postupná, všeobecná, stabilná pozornosť voči tomu vám umožní vylepšiť vašu vibráciu o akomkoľvek predmete vo svete. Nie je to náročná vec.

Najlepší proces, aký vám môžeme ponúknuť je toto:

Chápete zákon príťažlivosti, vieme že áno. Zákon príťažlivosti a hybná sila sú jedna a tá istá vec. Keď spíte, vaša hybná sila ustupuje. – Podržte tú myšlienku – keď spíte, vaša hybná sila poklesne, – takže vaše presvedčenia sú pozastavené, pokiaľ spíte. Teraz by niekto mohol oponovať, – prečo potom mám tie sny? – Nuž, sny sú sťahované, keď prichádzate naspäť k vedomiu a reprezentujú to, aká je vaša zvyčajná vibrácia, ale keď ste prebudení, ste v svojej najmenšej pravdepodobnosti pokračovať v hybnej sile nechcenej vibrácie.

Hosť: Správne.

Abrahám: Ste takisto v najmenšej pravdepodobnosti pokračovať vo svojich chcených vibráciách, s výnimkou toho, že v tejto neprítomnosti odporu vás bude volať vaše skutočné prirodzené volanie, či cesta najmenšieho odporu. Lebo kým ste vy spali – ó, toto je dobré, toto sme vám ešte doteraz nehovorili – kým vy ste spali, tak my nie.

Hosť: Mmm-hmm. Jasné.

Abrahám: Váš bod príťažlivosti vášho blahobytia a prosperity ostal aktívny v nás.

Hosť: Mm-Hmm.

Abrahám: Takže keď ste prebudení, keď nemáte v sebe odpor, tak prichádzate. Práve takto prichádzate, ako vidíte. A môžete to cítiť. Takže toto urobíte ráno a potom to robíte ďalšie ráno a potom ďalšie ráno, okolo siedmeho či ôsmeho či deviateho dňa, či v desiaty deň si začnete všímať badateľné zmeny v tom, ako sa cítite, – jednoducho beriete veci ľahšie, s ľahším srdcom, veci, ktoré vás obťažovali, vás už tak veľmi neobťažujú – vo vašej životnej skúsenosti je menej dôkazov týchto nepríjemných vecí, cítite sa viac prepojení, – to neznamená, že už nikdy viac nebudete cítiť negatívnu emóciu, to len znamená, že rovnováha vašej vibrácie sa posúva – a je to záležitosť len niekoľko málo dní, – a keď už raz sami sebe ukážete tento rozdiel a potom – Ó, okolo druhého či tretieho týždňa tohto, – začnete mať uvedomenia, začnete mať impulzy, – jednoducho sa cítite ľahšie a čerstvejšie a isto. A dôkazy toho vo vašej skúsenosti sa stanú silnejšie a silnejšie, – stanete sa osobou, ktorá žije bezpodmienečný život viac a viac…

A tí okolo vás, ktorí bojujú, sú vo vašej skúsenosti menej, alebo sa vy ohľadom nich cítite rozdielne, keď tam sú. Nepreberáte na seba ich záležitosti, lepšie medzi tým kľučkujete, lebo je na nich už menej toho obťažujúceho, ktoré je aktívne vo vás. Takže život sa stáva lepším a lepším a lepším a lepším. Ale neudiala sa podmienka, ktorá spôsobila to, že sa cítite lepšie, – cítili ste sa lepšie, lebo ste spomalili hybnú silu, – máte teraz hybnú silu, ktorá je hybnou silou toho, kým skutočne ste.

A potom začnete uskutočňovať život na všetkých úrovniach, ktoré sú v zhode s neprítomnosťou odporu, ktorú ste dosiahli skrz tento veľmi jednoduchý proces. Páči sa vám to?

Hosť: Áno, ďakujem vám.

Abrahám: Niečo viac?

Hosť: Uvidím vás ráno. (smiech) Ďakujem veľmi pekne.

(potlesk)

Abrahám: Naozaj dobré.

Pozn. prekl.: Keďže v tomto rozhovore chýbajú ďalšie presnejšie odporúčania, tak ich v skratke doplním, ako sú spomínané na iných miestach:
Abrahám odporúča hneď po prebudení zotrvať v tomto čerstvo „resetnutom“ mieste a neriešiť hneď problémy a úlohy nastávajúceho dňa, ale čo najdlhšie oceňovať – pohodlie svojej postele a všetko ďalšie pozitívne, čo vám príde na myseľ. To vytvorí pozitívne naladenie a hybnosť hneď v úvode dňa. Úplne ideálne je dať si hneď ráno v tomto stave meditáciu, ktorá dá dobrý základ súladu do celého dňa. Tento ranný pozitívny bod príťažlivosti je takisto vhodný na akúkoľvek ďalšiu emočnú prácu – napríklad písanie pozitívnych aspektov. Teda čo najviac oceňovať, čo túto pôvodne pomalú hybnú silu zrýchli vhodným želaným smerom.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Začnite hneď teraz priťahovať viac peňazí

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.