11-03-2018-abraham-hicks

Hosť: Mám akýsi skutočný odpor voči ekonomickej stránke a vyzerá to tak, že jednoducho neviem zarobiť dosť peňazí – a viem, že je to kvôli tomu, že som zameraná na to, čo nemám, ale potrebujem od vás nejakú pomoc, ktorá ma privedie k tomu, ako sa toho zbaviť.

Abrahám: Vždy, keď máte skutočne neuveriteľnú, život meniacu skúsenosť, ktorá otvorí vašu myseľ, je dobrá vziať základ takejto skúsenosti a pokúsiť sa získať z nej tie princípy, ktoré môžete použiť nejakým iným spôsobom. Takže, inými slovami, keď váš syn zomrel, existovalo niečo, čokoľvek, čo ste s tým mohla urobiť?

Hosť: Nie, nehľadám to.

Abrahám: Čiže vy nám vravíte, že boj s tým, alebo sužovanie sa ohľadom toho, či tvrdá práca kvôli tomu… že ste nič nemohli zmeniť… Takže, ako vysvetlíte svoje vyliečenie sa z toho?

Hosť: Ja som jednoducho len chcela byť… v radosti a byť,… znovu sa cítiť dobre…

Abrahám: – Nepožadovala ste manifestáciu svojho syna

Hosť: Ó, – nie, to nie. Ó, práve sa mi rozsvietila „žiarovka“. (smiech)

Abrahám: Hľadala ste jeho podstatu, hľadala ste ten pocit z neho,

Hosť: Áno

Abrahám: – Hľadala ste jeho energiu, pocit jeho lásky, – čo bolo uskutočniteľné a bolo to uskutočniteľné „teraz“. Nemohla ste vrátiť svojho syna späť do hmatateľnej podoby, ale mohla ste priniesť späť jeho podstatu. Inými slovami, tí ľudia, ktorých vídate, neprichádzajú a nežijú s vami, nemáte veľký dom plný postelí, kde všetci spávajú, – inými slovami, – našla ste ich vibračnú podstatu.

Takže, to je to, čo robíte so svojim finančným blahobytím, – hľadáte jeho vibračnú podstatu. Nepotrebujete, – nepotrebujete práve teraz, v túto horúcu minútu, jeho manifestáciu. – Hľadáte jeho pocit, hľadáte pociťovanie finančného blahobytia. Hľadáte pocit bezpečného, pohodlného finančného základu, že? Je to tá istá vec, či nie?

Lebo rovnakým spôsobom, – a teraz, toto vám bude znieť drsne, ale, – a my vravíme, dobre, v tomto zmysle, lebo na toto chceme poukázať naozaj zreteľne, – tým istým spôsobom, ktorým nemôžete priniesť späť vášho syna – nemohla ste vtedy a nemôžete ani teraz, – v tej plnej podobe, ako ste ho kedysi poznala, – takisto, v tejto akútnej horúcej minúte nemôžete k sebe priniesť ani peniaze – to nemôžete urobiť. Nemôžete jednoducho len lusknúť svojimi prstami – z tej intenzívnej túžby, či potreby a uskutočniť to. – Nemôžete, – takto to jednoducho nefunguje.

Ale môžete nájsť vibračný súlad s podstatou toho a praktikovať vibráciu toho, – tak jednoducho a tak stabilne, že sa to jednoducho stane tým, kým ste. A potom tie doláre jednoducho prúdia prirodzene do vašej skúsenosti. – Počujete to? Toto je naozaj dôležité – skutočne to vkladá tú čerešničku na vrch pohára ohľadom všetkého, o čom sme tu už dnes rozprávali.

Je to o uvoľnení sa v neprítomnosti niečoho chceného a umožnenie toho, aby myšlienka prítomnosti tohto bola na začiatok dosť. A keď už je myšlienka toho dosť – vidíte? Jednej žene sme povedali, – jedného dňa prišla do horúceho kresla istá žena a mala vo svojom tele bolesť. A povedala: „Ako môžem cítiť súlad, ako môžem myslieť pozitívne myšlienky, keď som v takej bolesti?“ – A tým istým spôsobom by ste vy mohli povedať – ako môžem pozitívne očakávať lepší finančný základ, keď tu stojím bez neho? A my sme jej povedali – oddelením fyzickosti od emocionality, – v tom čase sme nepoužili presne tieto slová, ale toto sme jej premietali, – inými slovami, povedali sme jej, – ak môžete nájsť nejaký spôsob pociťovania tej fyzickej bolesti uprostred nádeje, vibrácia emócie nádeje je tak veľmi odlišná od vibrácie emócie strachu, že v nádeji je tu liečenie, zatiaľ čo v strachu liečenie nie je prítomné.

Takže tá istá podmienka, nič sa nemení, ale váš pocit nádeje – viac ako pocit strachu – dostávate sa k tomu, k čomu sme došli? – Takže toto je spôsob, akým budujete svoje mosty – nachádzate emocionálny most. A mnohí by povedali, – „ale to je iracionálne, – prečo by som sa mal cítiť dobre ohľadom niečoho, čo sa ešte nestalo?“ A my vravíme, – To je to, v čom chybujete, – Stalo sa to! Už sa to stalo, je to reálny čas, vo vortexe je to prítomný čas. Ale vy tak tvrdohlavo lipnete na svojom manifestovanom svete, že neviete, že sa to stalo, takže tomu nedovoľujete robiť pokrok, lebo sa udržiavate v chcení vidieť manifestáciu toho, predtým ako nájdete vibráciu toho. – Nikdy sme to nepovedali jasnejšie.

Takže, niekedy, vo svojej tvrdohlavosti naozaj musíte mať skutočne dramatickú skúsenosť niečoho, čo jednoducho.. – inými slovami, ak by ste skutočne verila, že neexistuje jediná vec, čo by ste mohla urobiť, – že nič, čo by ste spravila neurobí jediný rozdiel vo vašom finančnom blahobytí, – ak by ste tomu verila, tak ako ste verila, že nič, čo by ste mohla urobiť, by nevrátilo späť vášho syna, – ak by ste tomu verila, – potom by ste sa prestala pachtiť tam vonku mimo vortexu, kde sa nič nespraví. – A to je skutočne to, čo chceme pre vás všetkých – prestaňte robiť, čo nefunguje a začnite robiť to, čo funguje! – A to, čo nefunguje, je sťažovanie sa mimo vortexu, kde sa necítite dobre. A to čo funguje je uvoľnenie sa do vortexu, kde sa cítite dobre.

Takže, – my vieme, hovoríme o tom dostať sa do, dostať sa do, dostať sa do, dostať sa do, ostať v ňom a dostať sa do, a ostať tam potom, a vy ste už zrelí kričať na nás: „No dobre už! Už stačí! Chápeme, že od nás chcete, aby sme boli vo vortexe, ale ukážte nám nejaké spôsoby, ako sa doň dostať!“ A nie je to veľmi uspokojivé, – my vravíme – „Jednoducho prestaňte robiť tie veci, ktoré robíte, čo vás držia mimo.“ (smiech) – Ale naozaj to tak myslíme – Prestaňte robiť tie veci, ktoré vás držia mimo. Prestaňte biť na tie bubny, prestaňte sa zožierať, prestaňte o tom rozprávať, prestaňte to prenášať do viet, prestaňte sa o tom rozprávať s ďalšími ľuďmi, prestaňte okolo toho vytvárať vety, prestaňte robiť to, čo to zhoršuje a aktivuje. – Jednoducho to prestaňte robiť.

A začnite robiť jemnejšie a miernejšie veci, ako: „OK, veci mi dobre vychádzajú a vidím že je to stále lepšie a lepšie a vnímam, že sa dostávam na to správne miesto – a nemusím to všetko zistiť hneď teraz a teším sa na to, ako sa mi veci budú finančne zlepšovať a viem že mám niečo, čo môžem ľuďom ponúknuť, v čom by mohli nájsť prínos a verím, že zákon príťažlivosti nastavuje okolnosti a udalosti aby mi priniesol spolupracujúce zložky do vortexu s tými ostatnými – a nemusím, – tým istým spôsobom, ako sa nemusím dostať pod kapotu môjho motora v aute a stať sa piestami, alebo remenicami, či pásmi – ja len sedím za volantom a nechávam to, čo je motorom, byť motorom. Som pripravená nechať zákon príťažlivosti byť tým motorom a som pripravená jednoducho iba robiť tú svoju časť, čo je – len sedieť za volantom v očakávaní toho, ako sa veci lepšia.

Áno?

Hosť: Áno.

(potlesk)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Ako sa vyladiť do frekvencie toho, kde chcete byť

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.