11-06-2018-abraham-hicks

Hosť: A viem, že vám na tom nezáleží, ale milujem vás ľudkovia.

Abrahám: Záleží nám na tom.

Hosť: Tak už vám teraz na tom záleží? (smiech)

Abrahám: Záleží nám na tom, že nás milujete, nezáleží nám na tom, ak nie. (smiech)

Hosť: OK, perfektné.

Abrahám: Je v tom rozdiel.

Hosť: V poriadku. Super. Nuž ďakujem za to, že nás milujete a ďakujem za to, že som tu a myslím, že to, čo by som chcel robiť, je hrať sa s vami ohľadne konceptu bytia bez obmedzení. A rozprával som sa už s niekoľkými ľuďmi tu na plavbe a vraveli, ako naozaj potrebovali túto plavbu, lebo cítili, ako sa ich vibrácia znižovala od možno posledného stretnutia – a myslím, že my všetci máme tieto vrcholové skúsenosti, kde lietame tu hore na vysoko lietajúcom disku a potom niekedy, a potom niekedy realita života, alebo situácie v ktorých sme…

Abrahám: – Podmienky života…

Hosť: – Správne…

Abrahám: … – ktoré ste navyknutí používať ako svoj dôvod pre vaše vibrácie – prestaňte s tým.

Hosť: – Presne. Takže existujú praktické spôsoby, alebo – a viem, že ste nám dávali proces za procesom, ale je tam niečo osobité, či zaujímavé, čo by ste s nami dnes mohli zdieľať? Alebo ako uchovať ten pocit bytia bez obmedzení – takže či už ide o vzťahy, peniaze, rodinu, a znova spriaznené duše – niečo ohľadne toho, ako zotrvať na tom vysoko lietajúcom disku. A viem, že je to…

Abrahám: Nuž je to o pochopení fyziky vašej časopriestorovej reality. – Čo znamená dokonca aj fyziky vašich elektrických prúdov a fyziky vibračnej podstaty. A tak, skutočne je to tak jednoduché ako porozumenie tomu, že zákon príťažlivosti – slová zákon príťažlivosti a slovo hybnosť/hybná sila sú nerozuzliteľne prepojené a keď umožníte hybnosti uchytiť sa – keď myslíte myšlienku už len 17 sekúnd, hybná sila začína – inými slovami je tam okolo toho bodu skok v spáde, ktorý je rozoznateľný.[1] Samozrejme, že sú tam skoky v spáde v každom bode, ale hovoríme o vašej schopnosti rozoznať – to sa deje pri asi 17 sekundách, – takže, ak ste vnímavý voči tomu, ako sa cítite a začnete sa zameriavať, lebo spoločnosť, alebo podmienky, alebo niečo spôsobilo, že sa zameriavate na niečo, čo vnáša odpor. – Odpor voči tomu čo chcete, tým, že zvečňujete niečo, čo nechcete – vidíte – nikdy neostanete stáť na mieste, – vždy sa pohybujete smerom k jednej veci, či k inej – Úú! – A otázkou je, – pohybujete sa smerom k niečomu, čo chcete, alebo sa pohybujete preč od toho?

Teraz si to vyjasnime. Keďže tu neexistuje žiadne odpudzovanie – to, čo chcete vás neodpudzuje, to čo nechcete, vás volá – počujete ten rozdiel? – A je to preto, že to, čo nechcete, je aktívne vo vašej vibrácii. Keď vravíte – „Chcem viac peňazí, ale nemám dosť“ – viac peňazí vás na chvíľu volá, a potom vás na chvíľu volá „nie dosť“. A tak – ak dáte viac vysielacej doby pre „Nemám peniaze“ a „Nikdy som nemal dosť peňazí“ a „Nepoznám nikoho, kto má dosť peňazí“ a „Toto sú ekonomicky ťažké časy“…, – môžete získať nejaké rozbehnutie hybnosti a keď prekročíte značku 17 sekúnd a potom znova a znova a znova, – pokiaľ už prekročíte 68 sekúnd, je tam už rozbehnutý dostatok hybnosti, že to už pravdepodobne dnes neotočíte späť.

Hosť: Jasné.

Abrahám: Takže, odtiaľto sa získava vaša hybná sila, ktorá beží. – Presvedčenia sú iba myšlienky, ktoré udržiavajú hybnosť. Niektoré z vašich myšlienok, ktoré majú hybnosť, vám slúžia, a niektoré z nich nie. Takže kľúč, ktorý hľadáte, je zachytenie toho v skorých štádiách. Predtým, ako sa to skutočne rozbehne. Lebo, ak poviete – „Použijem svoju vôľu na zmenu svojho myslenia“ – My vravíme – „Nie je pravdepodobné, že to urobíte“, pretože zákon príťažlivosti je silnejší, ako vaša vôľa/sila myslenia. Zákon príťažlivosti je hybnosť – mocná hybnosť.

Takže – takže chcete pracovať SPOLU SO zákonmi vesmíru – chcete pracovať s nimi – radšej, ako snažiť sa používať úsilie a akciu a slová a takto sa stavať proti prúdu neusporiadanej vibrácie.

Takže spôsob, ktorým sme toto opisovali, – myslíme, že tieto série prehlásení – keď sa na nich sústredíte, ako nad nimi budete premýšľať a keď dôjdete k ich poznaniu – toto je všetko, čo potrebujete: „Som vibrácia. Myšlienky sú vibrácia. Moja vibrácia stimuluje myslenie. Moja vibrácia priťahuje myslenie. Moja emócia je mojou najjemnejšou vibráciou. Emócia je pomalšia vibrácia ako slová. Pocit je pomalšia vibrácia, je to čistá vibrácia.“ A tak, ak sa rozhodnete, že začnete byť všeobecní – začnite všeobecne[2] a umožnite tej hybnosti narásť – potom sa môžete dostať kdekoľvek, kde chcete byť, od akéhokoľvek miesta, kde ste.

Ale nechcete ísť vlakom 80-míľovou rýchlosťou a odrazu nechať vlak ísť v 80-míľovej rýchlosti opačným smerom – je to ťažké už z princípu – nie je to hladký presun.

Hosť: Jasné.

Abrahám: Chcete ten vlak spomaliť nedostatkom pozornosti voči predmetu, ktorý to drží v chode. A potom to chcete zrýchliť, vašou pozornosťou k vášmu objektu pozornosti.

Hosť: A tak, – ako – počul som vás hovoriť o dvoch koncoch tyče – niekedy dvoch – a tak niekedy, keď sa zameriavame na hojnosť, niekedy to môže aktivovať ten druhý – takže potom myslím, v tej chvíli…

Abrahám: Toto je naozaj dobrý koncept na uvedenie do tejto konverzácie v tomto bode, lebo často si myslíte, že si volíte svoju vibráciu prostredníctvom jej predmetu, – ale každý predmet má vibráciu chceného a absencie chceného.

Hosť: Správne.

Abrahám: – Takže len tým, že poviete „Idem rozprávať o peniazoch, lebo peniaze sú dobrá vec“, alebo „Idem rozprávať o zdraví, lebo zdravie je dobrá vec“ – keď aktivujete predmet, – ktorýkoľvek koniec tyče je vo vás dominantnejší, v ktorýkoľvek koniec veríte najviac, – to je to, s čím začnete hneď ako na to obrátite svoju pozornosť. Lebo vaše presvedčenie je práve tam, kde ste ho naposledy zanechali.

Hosť: Jasné.

Abrahám: – Úú! – Presne tam, kde ste ho naposledy zanechali. Ale – len preto, že ste ho tam zanechali, neznamená to, že je vo vás aktívne – Až pokiaľ naň neobrátite svoju pozornosť.

Hosť: Mhh-hmm.

Abrahám: – Takže povedzme, že máte predmet, kde máte nejaké aktívne presvedčenie a vy o ňom jednoducho nepremýšľate. – Nepremýšľate o ňom. Takže nie je odporujúcim hráčom vo vašej vibračnej rovnováhe.

Hosť: Jasné.

Abrahám: Ale potom počujete pieseň, ktorá vám ho pripomenie. – Teraz je už aktívne. A tak, – boli časy, keď sme vás nabádali jednoducho len odvrátiť svoju pozornosť ohľadom čohokoľvek, čo je nepohodlné – ako počiatočný krok v učení sa toho, že môžete kontrolovať smer vášho myslenia…

Hosť: Správne.

Abrahám: – Ale, pokiaľ len odvrátite svoju pozornosť od toho preč, – pokiaľ je to niečo, od čoho skutočne môžete udržiavať svoju pozornosť, potom vôbec nepotrebujete meniť obsah tej vibrácie, – nemusíte od nej odchádzať na iné miesto, – ale ak je to tyč, v ktorej zdvíhaní budete pokračovať – a vždy, keď ju zodvihnete, je tam, kde ste ju naposledy zanechali, – potom je veľmi prínosné – a to je to, čo sa nás pýtate – je veľmi nápomocné vziať ten predmet a byť ohľadom neho tak všeobecný, ako len môžete. Lebo ak budete ohľadom neho všeobecný, spomalíte túto jeho vibráciu, až tak, že prestane existovať.

Hosť: Jasné.

[1] Táto konverzácia je staršia, v novších rozhovoroch Abrahám udáva, že tento interval je už kratší a na vyvolanie tohto skoku v hybnosti stačí udržiavať čistú myšlienku už len 15 sekúnd, kým k nej zákon príťažlivosti nedoručí ďalšiu myšlienku, pričom dôjde k explózii energie rovnajúcej sa 2000 hodinám fyzickej práce a po ďalších 15 sekundách k jej desaťnásobku – 20 000 hodín práce a tak ďalej exponenciálne. Po piatich takýchto intervaloch čistej myšlienky sa utvorí taký silný spád, že manifestácia musí nasledovať.

[2] O tom, čo to znamená byť všeobecný a príklady všeobecných myšlienok nájdete v článku: Toto robte na deaktiváciu myšlienok, ktoré vás držia mimo vortexu. Alebo ďalší spôsob deaktivácie myšlienok: článok Predýchajte sa do vortexu

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Ako prijímať viac hojnosti

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.