11-08-2018-abraham-hicks

Hosť: Je úžasné byť tu – a mať nekonečnú inteligenciu ochotnú zodpovedať každú otázku, ktorú mám. Nemôže byť nič lepšie, ako toto. (smiech) Približne pred ôsmymi rokmi som začal počúvať Abraháma a bolo to, ako počúvanie hudby – dobrej hudby skrz moje uši. A tak som to doma niekoľko rokov prevádzal mojím vlastným tempom, čítal som knihu „Pros a dostaneš“, čítal všetky procesy – nerobil som ich mnoho, – ale keď vyšlo meditačné CD, začal som ho užívať  – okolo 8 – 9 mesiacov – a myslím, že to spôsobilo zmenu – aj keď som klusal spolu s Abrahámom, ale moje pokračujúce počúvanie Abraháma – myslím, že bolo formou afirmácie, ktorú som si so sebou odniesol. A…

Abrahám: Afirmácia – to meditačné CD, plné afirmácií, ale sila toho je, že keď ho počúvate a keď dýchate v tom jeho neobvyklom rytme – je tam dostatok rozptýlenia od vašej bežnej životnej skúsenosti, takže odpor, ktorý môže byť prítomný, začne ustupovať. – A potom, ako počujete presvedčivú vibračne výstižnú konverzáciu, ktorá je v tomto stave bez odporu predstavovaná – je to stláčanie resetovacieho tlačítka. Je to spôsob vášho znovunalaďovania do toho, kým skutočne ste. – Je to mocný nástroj.

Hosť: – Absolútne. Som si istý, že u mňa spravil veľkú zmenu, odvtedy, ako som sa to rozhodol prevziať a venovať tomu 15 minút každý deň.

Abrahám: Áno.

Hosť: A všetko, čo sa vlastne väčšinou udialo v mojom živote, som považoval za dobré. Moja otázka tu je, – okolo ktorého stupňa emočnej škály ma vidíte z väčšiny poletovať – a či môžem odtiaľ formulovať otázku, ktorá by zvýšila to zlepšenie…

Abrahám: – Nuž, tá najdôležitejšia vec, ktorú vám chceme povedať je, že tá emočná stupnica – naozaj chceme, aby ste toto počuli – že vôbec nezáleží na tom, ako sa táto emočná škála vzťahuje k iným ľuďom. – Inými slovami, žiadate nás istým spôsobom rozhodnúť, čím všetky z tých emócií sú a umiestniť vás niekam v jej rámci. – Čo je zmarenie celého účelu – toho, čo čo vás chceme o emóciách naučiť. Pretože tá závislosť medzi vami a Vami je jediná vec, na ktorej záleží. – Je to vaše vlastné uvedomenie si zlepšenia v tom, ako sa cítite.

A tak, je ľahké pre kohokoľvek, mať moment, v ktorom sa cítite byť vysoko – je ľahké byť ovplyvnený do povznesenej chvíle, pokiaľ ste v prostredí, kde je dostatok diania a ste dostatočne rozptýlený, lebo váš korok sa bude vznášať – v tej chvíli, ako ho pustíte. A teda, – je vás tam mnoho takých, – váš korok sa vznáša, a vy ho stiahnete znova nadol a váš korok sa vznáša, a vy ho stiahnete znova nadol – a tak, čo od vás naozaj chceme, je byť si viac všímavý si toho, akú emóciu môžete mať každý moment času, je to to, čím je dôslednosť toho zlepšeného pocitu.

Chceme od vás počuť veci ako: „Cítim sa dobre po väčšinu času“, či „Keď sa necítim dobre, viem čo s tým urobiť“, lebo emočný stav v akomkoľvek časovom momente skutočne nie je veľmi významným ukazovateľom. – Je vlastne iba známkou niečoho, čo má vašu pozornosť – a možno vás dostatočne rozptýlilo, že ste pustili svoj korok a dostali ste sa do svojej prirodzenej pozície vo vyššej vibrácii. – Počujete to? – znova, o čom rozprávame?

Hosť: Jasné. Len to, že keď dosiahnete stupeň nádeje – Chápem to tak, že je to tak silné, že Zdroj vás vtiahne dnu.

Abrahám: Tá emócia, ktorú my – keby sme boli vami – ktorou by sme boli najviac potešení z jej objavovania a zotrvania v nej – je emócia pozitívneho očakávania, – ten pocit z nového dobrodružstva. – Lebo to znamená, že ste práve tam, v tom mieste, kde máte v sebe málo, alebo žiaden odpor. – Ale je tam dosť hybnosti, že to, čo prichádza ďalšie a čo prichádza ďalšie a čo prichádza ďalšie bude vami vnímateľné – postrehnete to.

A tak, – nádej je pekná vec. – Vzrušený/nadšený, šťastné očakávanie je skutočne ten stav, v akom chcete byť. – To je to, po čom siahate.

Neužili ste si vstávanie, s tým, že ste vedeli, že každý deň tam bude malá zmena? – Plno stability v tomto. – Ale každý deň kúsok zmeny – Nemali ste rád ten pocit očakávania?

A ako budete objavovať toto a objavovať tamto – okolo tretieho Kanárskeho ostrova Estherino očakávanie nebolo celkom tak vysoké, ako to bolo deň predtým. (smiech) Lebo si uvedomila, že by tam niekde mohla byť ďalšia sopka. (smiech) A mohlo by tam byť viac sopečných popolov – týchto vecí, niekde. – Inými slovami, – Ale pociťovala očakávanie z ďalšieho výhľadu – očakávanie zábavy, ktorá sa bude diať v skupine, s ktorou sa ponevierala. – Inými slovami, – očakávanie, šťastné očakávanie – to je to, po čom siahate.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Obrovský prínos ranného procesu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.