11-13-2018-abraham-hicks

Abrahám: – Je to všetko ľahšie, ako to, čo z toho robíte. A tak – musíte sa spýtať otázku – „Dobre, – tak ako sa z toho všetkého potom dostávame takto na scestie? Prečo to robíme ťažším, ako to potrebuje byť? A my vravíme: Lebo ste posadnutí krokom 1. – Ste. Ste posadnutí krokom 1. Snažíte sa tak tvrdo stať „viac“ – máte tak veľa pozornosti na expanzívnej časti vašej životnej skúsenosti. Lebo niekto pre vás udržiaval len tieto štandardy – nie Zdroj, – niekto iný, ako vidíte.

Hosť: Áno.

Abrahám: Sledujte to podľa zámerov slobody a rastu a radosti. – A vy vravíte – „Ó, počujeme ťa Abrahám – RAST – RAST – RAST!“ Vravíme: sloboda a rast a radosť. – A vy vravíte: „Áno – RAST – RAST – RAST!“ (smiech) Vravíme – sloboda – ste tak slobodní, že si môžete zvoliť uväznenie. A vaša expanzia je jednoducho nevyhnutná. – Ten rast a expanzia sa deje – celý deň – každý deň. Ale pokiaľ urobíte z rastu svoju misiu namiesto radosti, dostanete sa z toho celého na scestie.

To je to, prečo musíte hovoriť „Je to v poriadku“ – a myslieť to tak. Vravieť to, až pokým to tak nebudete aj myslieť. – „Je to v poriadku.“ – Hovorte to ďalej, až kým to tak nemyslíte.

A potom sledujte, ako bude vesmír zdôrazňovať to, ako je vaša skúsenosť v poriadku. – So všetkými detailami.

A iní sa budú držať vzadu, – tí, ktorí toto nemajú, – a budú pozerať na tie požehnania, ktoré k vám prúdia – a niektorí z nich vás budú odsudzovať – a vy máte povedať: „- To je v poriadku.“ (smiech)

Niektorí z nich na vás budú žiarliť, a vy musíte povedať: „- To je v poriadku.“ A niektorí z nich to nebudú chápať, a vy musíte povedať: „- To je v poriadku.“ A niektorí budú ceriť zuby, kvôli veciam, ktoré oni nemajú, a vy musíte povedať: „- To je v poriadku.“

– Jednoducho to všetko u vás musí byť v poriadku/OK.[1]

– A keď je – teraz zakúšate slobodu, do ktorej ste sa narodili. Slobodu. Tú slobodu UMOŽŇOVAŤ do vašej skúsenosti ČOKOĽVEK, čo táto časopriestorová realita vo vás inšpirovala. – Bez obmedzení. Žijete v neobmedzenom vesmíre, ktorý vám doručí tie DETAILY, ktoré ste vytesali.

– Evolúcia všetkých druhov je o tomto. A VŠETKY druhy si v tomto vedú lepšie, ako VY! – Ale to je v poriadku. (smiech)

– To je v poriadku. (potlesk)

– Dosť?

Hosť: – Dosť. – To je úžasné. Ďakujem. – Veľmi to pomohlo.

(potlesk)

Abrahám: Keby toto boli jediné slová, ktoré by vyšli z vašich úst tak týždeň, či dva – každý vzťah, ktorý máte by sa premenil do niečoho nádherného.

(potlesk)

[1] Moja obľúbená afirmácia je: „V mojom svete je všetko v poriadku“.

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Ako pritiahnuť finančný úspech pomocou prijatia

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.