11-21-2018-abraham-hicks

Hosť: Veľmi rada by som od vás chcela počuť vašu definíciu lásky, intimity a ideálneho manželstva – tieto tri odlišné veci… (smiech)

Abrahám: Láska je zaujímavá vibrácia – keď cítime vibrácie ľudí, ktoré oceňujeme, vibrácia ocenenia a vibrácia lásky sú identické vibrácie. No ak bežne počujeme ľudské vyjadrenie toho slova „láska“, tak zvyčajne nie sú nikde nablízku tejto vibrácie. – Lebo keď väčšina ľudí zodvihne „tyč“ zvanú láska, tak vibrujú na tom jej konci,  kde jej nie je dostatok. Pretože väčšina ľudí, keď skúmajú myšlienku lásky, tak rozmýšľajú o láske, ktorá je „nalievaná“ K NIM prostredníctvom iných – a nie o láske ktorú oni vyjadrujú skrz svoje oceňovanie nás všetkých.

Najčistejšou formou lásky je tá, ktorú každý „vnímateľ“ premieta vo svojom zvolení si vibrácie oceňovania, udržiavajúc niečo iné ako svoj predmet pozornosti.

Takže to, čo by sme mohli povedať o láske, – tá najdôležitejšia vec, ktorú by sme o nej povedali, – že skôr ako pobiehať navôkol a chcieť po niekom, aby vás miloval, – ak by ste sa namiesto toho snažili nájsť niečo, čo by ste milovali, – keď milujete, tak ste vo vibrácii, ktorá umožňuje plnú vibráciu vašej Zdrojovej energie, ktorá vás zbožňuje, plynúť k vám. – Inými slovami, pociťovanie lásky je, byť vo vibračnej harmónii s vaším Zdrojom – toto je najvyššia vibrácia, akú poznáme.

Takže ak niekoho kritizujete, potom sa udržiavate vo vibrácii, keď ste – potom nemôžete byť prijímateľom tej lásky, ktorú vám vaše Vnútorné Bytie stále ponúka. A to je ako nájsť niečo – čokoľvek na milovanie – dokonca aj mačiatko. – Vždy, keď ste v stave oceňovania, tak vaša vibrácia umožňuje plynúť k vám a cez vás tú plnú lásku, ktorú si zaslúžite.

Hosť: Intimita a ideálne manželstvo – čiže tie ďalšie dve.

Abrahám: Intimita je zaujímavá vec, lebo to, čo sme si všimli je, že väčšina fyzických bytostí identifikuje intimitu pomocou ľudského dotyku. Inými slovami, – má to čo do činenia s tou interpretáciou vibrácie prostredníctvom orgánu pokožky. A to, čo my cítime ohľadom intimity je, že, – už sme to dnes predtým povedali, – oveľa viac komunikujete prostredníctvom vašej vibrácie, ako pomocou vašich slov, či skrz vašu akciu.  – A tak, tá najveľkolepejšia intimita je v tomto vibračnom súlade.

Esther objavila prostredníctvom svojej interakcie s Abrahámom, že keď je vo vibračnej harmónii a umožňuje cez seba plynúť Abraháma, je tam viac živosti, viac senzuality, viac.. – a pod senzualitou myslíme – všetky zmysly sú viac aktivované. To, čo vidí, je nádhernejšie, to, čo počuje, je vzrušujúcejšie, čo ochutnáva, je lahodnejšie, čo ovoniava, je opojnejšie, čo cíti, je senzuálnejšie.. – inými slovami, všetky zmysly sú prostredníctvom tohto napojenia na zdrojovú energiu pozdvihnuté.

Niekto minule povedal: Abrahám nikdy neschádza z pódia, aby si s niekým potriasol rukami, alebo niekoho objal, podržal, či dotkol sa ho… A Esther povedala: „na energetickej úrovni sa tam odohráva intimita nad všetko, čo som kedy cítila“ , – povedala, – „je to niečo ako mať objatie zvnútra von“.

Mali ste niekedy zážitok, – sexuálnu skúsenosť, či intímnu skúsenosť s inou fyzickou bytosťou, keď ste cítili veľmi málo, – v skutočnosti vám to bolo dokonca nepríjemné? – V porovnaní s tými zážitkami, kde ste jednoducho nemohli mať toho dosť? Keď ste sa cítili, akoby ste sa chceli večne hýbať vnútri toho druhého? A o čom to všetko je? – Je to vaša vibračná harmónia, – inými slovami, ak si nájdete čas na to, aby ste sa dostali do vibračnej harmónie s vaším Zdrojom, ešte predtým, ako prídete do fyzického kontaktu s kýmkoľvek ďalším, potom tá skúsenosť pre každého je intimita za hranicami čohokoľvek, čo ste kedy poznali.

Ale keď ste vo svojom mieste odpojenia/oddelenosti, keď sa stretávate, – potom je to niečo úplne iné. – Toto je dôvod, prečo tak mnohí chápu, že chcú lásku.. – to čo oni nazývajú láska a intimita a my by sme – čítali by sme poučku, ktorá hovorí: „Ak máte NAPOJENIE skombinované s intimitou, tak v celom vesmíre neexistuje väčšie uspokojenie.“

A teraz, – jedna z vecí, – dostávame sa niekam blízko tomu, čo hľadáte?

Hosť: Je to všetko úžasné, áno.

Abrahám: Jedna z vecí, ktorú sme si všimli, – je jeden autor vo vašom čase, ktorý pred nejakou dobou napísal knihu nazvanú „Myslením k bohatstvu“. A on rozprával o vibrácii, aj keď to nevyjadril s takou precíznosťou ako to teraz robí Esther, – a v svojej knihe mal kapitolu pod názvom „Sexuálna transmutácia“. A to bola časť, kedy Jerry, keď rozprával na kurzoch, ju vždy vypustil, lebo to bolo trochu zahanbujúce, dostať sa do toho miesta s inými ľuďmi, ktorých nepoznal.

A my sme vysvetlili, že dôvod, kvôli ktorému písal o sexuálnej transmutácii je, – jeho zámer bol, že ak máte túžbu, ktorá je porovnateľná, – taká pútavá ako táto senzuálna sexuálna túžba, ktorá sa vo vás zrodila, – potom chápete, o čom je skutočná vášeň. – Skutočná vášeň prúdi tak ako toto. A vo vašom fyzickom prostredí existuje len málo tém, kde rozumiete tomu nutkaniu tak silne, ako keď sa to vzťahuje k vašej sexualite.

Sexualita, či zmyselnosť, v kombinácii s napojením na Zdrojovú energiu, je božská. A čokoľvek iné je omnoho menej.

Čo ďalšie?

Hosť: Ideálne manželstvo – môžete ho popísať? Čo by bolo ideálne manželstvo.

Abrahám: Z nášho pohľadu by ideálne manželstvo bolo to – kde dve bytosti majú, ešte predtým, ako sa dajú dokopy.. – určíme to bližšie, len moment, lebo to z toho vynechá takmer každého, ale.. (smiech) – Ale vy ste sa pýtala na ideálne, tak my hovoríme… (smiech)

– Kde dvaja ľudia, ešte predtým, ako sa dajú dokopy, individuálne dospeli k pochopeniu hodnoty sebectva až na tej úrovni, že sú ochotní siahať po myšlienke, slove, či akcii, ktorá ich prepája najprv a v prvom rade na Zdrojovú energiu, – takže každý partner dáva tomu druhému úplnosť seba samého. – Inými slovami, – nie iba tú fyzickú, odpojenú časť, ale tú časť, ktorá je predĺžením Zdrojovej energie.

– Takže dvaja ľudia, ktorí sa dajú dokopy, ktorí sú plne napojení, ktorí sa spolu stretnú, – nie vo všetkých témach, ale v niektorých témach, kde sú kolektívne spolu-tvoriaci. – Neexistuje nič lahodnejšie, ako dve bytosti, ktoré sa dajú dokopy vo svojom úplnom expanzívnom napojení a stretnú sa spolu v myšlienkach spoločného tvorenia. – Toto je neprekonateľná spolu-tvorivá skúsenosť.

– A teraz, povedali sme, že to určíme trochu bližšie, – akíkoľvek dvaja ľudia, ktorí sa dávajú dokopy, – či už boli napojení na Zdrojovú energiu, keď sa spolu stretli, alebo nie, stále majú možnosť napojiť sa na Zdrojovú energiu. A tak, samozrejme, že ak sa dvaja vedome, zámerne napájajú a potom majú vzťah, – to je ideálna skúsenosť. Ale ak nemôžete presvedčiť svojho partnera o tom, čo viete, nie je to až tak vážne, lebo ten jeden, ktorý je napojený na Zdrojovú energiu môže nájsť rovnováhu s kýmkoľvek iným.

Ideálne je: dvaja napojení, ktorí vedia, že sú napojení, ktorí vedia, ako sa napojili, ktorí vedia, prečo nie sú napojení, ktorí vedia, ako sa dostať späť k spojeniu so Zdrojovou energiou, kedykoľvek chcú. Ideálne manželstvo je to, kde každý jednotlivec berie plnú zodpovednosť za to, ako sa on, či ona cíti. – Inými slovami, kde už viac nepoužívajú správanie toho druhého, ako svoju zámienku, prečo nebyť napojení. To je to, čo je skutočná bezpodmienečná láska, je to , kde vravíte, – váš manželský sľub znie nejako takto: „Hej, beriem si plnú zodpovednosť za to, ako sa cítim a nikdy z teba nebudem robiť zodpovedného za – žiadna akcia, ktorú kedy ponúkneš nebude mojou zámienkou na to, aby som sa necítil dobre.“

Hosť: Vynikajúce. Dobre, Ďakujem vám.

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Očakávajte viac šťastia

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.