11-24-2018-abraham-hicks

Hosť: Mojou hlavnou starosťou je, – je to viac o egu. Je to viac o tom „ako“. „Ako sa tam dostať?“ Lebo vždy keď začnem – povedzme, že sa pohybujeme smerom k vortexu a keď sa dostaneme do vortexu, vyzerá to tak, že ego, alebo to, k čomu som bol celý život trénovaný – ako konať, robiť veci, hľadať odpovede – hľadať odpovede, a riešenia neprichádzajú, tak, aby to dávalo zmysel.

Abrahám: – Tu je niečo na zváženie: – vibrácia otázky a vibrácia odpovede sú dve odlišné vibrácie. – Takže je potrebné, aby sa diala vo vašom živote jedna vec, aby ste zaktivovali otázku, ale musíte byť v odlišnom mieste, aby ste prijali odpoveď.

Esther objavila, že keď chce s nami rozprávať o niečom, o čom má otázku – že nemôže položiť otázku a prijať odpoveď v tom istom čase, lebo nemôže prijať obe z týchto vibrácií v tom istom čase. – Takže sedí s Jerrym a rozprávajú o tom a zaktivujú otázku. A potom uvoľní svoje zameranie na nezodpovedanú otázku, prijme Abraháma – v úplne odlišnej vibrácii – a potom môže prísť odpoveď na otázku. – Takže toto je dôležité miesto, kde môžete začať.

Čo tým myslíte, keď poviete „ego“?

Hosť: Nuž, verím, že je to tá moja časť, ktorá bola programovaná aktivovať môj život určitým spôsobom. Je to ako keď som bol trénovaný veriť našim náboženským, či spirituálnym pohľadom na veci a taktiež vo svete biznisu…

Abrahám: Takže keď hovoríte o egu, – spôsobom, ktorým ste nám to práve popísali, – znie to ako, – že vaše ego vás môže držať mimo vortexu…

Hosť: Áno, vyzerá to tak.

Abrahám: – Ale my chceme povedať, – boli ste nefyzickou energiou a časť z toho vedomia prišla sem, vyjadriť vás tu, – a my chceme volať celý tento celok „ego“. Chceme nazvať to, čo vy voláte ego – a čo mnohí negatívne volajú ego, – my to chceme nazvať schopnosťou zamerať sa do tohto fyzického prostredia. A myslíme si, že to rozlíšenie, ktoré množstvo ľudí istým spôsobom – to „zlorečené“ ego – je to pojem, ktorý bol atakovaný psychológmi, a tak podobne, dosť dlhý čas. A my si myslíme, že to, k čomu sa skutočne snažia dostať, je „ego mimo vortexu“ – nie dobrá vec – / „ego vnútri vortexu“ – veľmi dobrá vec.

– Inými slovami – neodchádzajte od vašej schopnosti zamerať sa – jednoducho sa zamerajte.  – Vidíte?

Takže terminológia je trochu zavádzajúca, a my sa nesnažíme vykoreniť vaše presvedčenia – nuž istým spôsobom áno, – (smiech)

My s vami súhlasíme, že je tam množstvo chybných predpokladov, – nová kniha, ktorú Esther už o pár týždňov posúva vydavateľovi, – táto nová kniha hovorí stále dookola o chybných predpokladoch, ktoré ľudia prijali, a od týchto chybných predpokladov sa jednoducho nemôžu dostať k tým výsledkom, ktoré hľadajú, lebo ich základňa je labilná…

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Manifestovanie je ľahšie, ako si myslíte

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.