11-30-2018-abraham-hicks

Abrahám: A ten najsilnejší predpoklad, ktorý chceme vo vás aktivovať a ktorý sľubujeme, že vám bude slúžiť po všetky dni vášho života, je: Presvedčenie je iba myšlienka, ktorú udržiavam myslením. Presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem. Presvedčenie je iba môj myšlienkový návyk. Je to iba praktikovaná myšlienka. To presvedčenie je iba myšlienka, ktorú si často myslím.

A teraz, – Prečo na tom záleží? – Pretože ak niečo chcete, a veríte v opak toho, vaše protikladné presvedčenie zabráni tomu, čo chcete, stať sa. Ak niečo chcete a veríte tomu, nie je tam žiadna oddelenosť – vy ponúkate jeden signál a zákon príťažlivosti vám to prinesie TERAZ. Ale ak niečo chcete a pochybujete o tom, keď to chcete, a neveríte tomu, – teraz ponúkate protichodné vibrácie a môžete sa udržiavať v tomto zadržujúcom vzore po všetky dni vášho života.

„Chcem to, ale.. Chcem to, ale.. Bolo by to pekné, ale mne sa to nestane. Naozaj by som to rád mal, ale už to chcem tak dlho..“ – Keď pokračujete v hovorení týchto vecí, keď pokračujete v „čelení realite“, keď bijete na bubon toho čo „je“, keď bijete na bubon toho čo je, udržiavate vo svojom vnútri aktívny vibračný vzorec – presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujete. Presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujete a je to iba toto presvedčenie, ktoré vás udržiava, – ktoré vás drží od vecí, ktoré chcete.

Presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujete a tá jediná vec, ktorá vás drží preč od toho, kým skutočne ste a čo skutočne chcete. – Je to presvedčenie, čo je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujete.

– Zapísali ste si to? (smiech)

Takže – ak presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem a pokračujem v myslení myšlienky, ktorá je opakom toho, čo chcem, potom pokračujem v myslení myšlienky, ktorá je v protiklade k tomu, čo chcem, takže ten dôvod, prečo nedostávam to, čo chcem je, – lebo pokračujem v myslení myšlienky, ktorá je v protiklade k tomu, čo chcem.

– Zaujímavé? (smiech) Očividné, ale zaujímavé? – V úplne novom zmysle spôsobu rozhodovania?

Takže pokiaľ presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem, – čo tak myslieť myšlienku, ktorej neverím, dostatočne dlho, až pokým jej neuverím? – Ak je presvedčenie iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem, prečo nemyslieť nádejnú myšlienku?

– „To je hlúpe Abrahám“ (smiech) – „tie vzdorovité fakty, ten osud…“ – Nuž presne to je ten falošný predpoklad, o ktorom sme hovorili už predtým, či nie? – Že realita je statická.

– „Takže vy to myslíte tak, že ja si budujem svoj život na falošnom predpoklade, tým že čelím realite a tým že cítim, že to legitimizovalo moju pozornosť na tú nechcenú vec..“ – Dokonca aj Esther príležitostne vraví – „Ale Abrahám, ale je to PRAVDA!“ Ale že „je to pravda“, akoby toto bola nejaká požiadavka na to, čomu dávate svoju pozornosť…

– Presvedčenie je iba myšlienka, ktorú myslením udržiavate. A vy, ako ľudské bytosti, ste priam prístavom tak mnohých neproduktívnych presvedčení… Tie najväčšie medzi nimi:

– Nie som hodný.

– Neexistuje žiaden zisk bez bolesti. (Bez práce nie sú koláče.)

– Musel som sa narodiť pod zlou hviezdou.

– To musí byť karma.

– Pravdepodobne za to môže moja matka. (smiech)

– Vláda za to môže.

– Chcete veriť tomuto falošnému predpokladu, že? – „Môže za to vláda.“ – „Ak by oni boli iní, všetko by bolo iné.“ – A my vám chceme povedať: Vezmite si svoju silu späť, tým, že si budete pamätať, že presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujete.

– Presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem. Presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem. Presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem.

– „Začínam tomu veriť.“ (smiech) Presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem. Presvedčenie je iba myšlienka, v ktorej myslení pokračujem.  Keď myslím myšlienku, aktivuje to vibráciu a keď je tá vibrácia aktivovaná, môj bod príťažlivosti to nakopne. Takže ak pokračujem v myslení tej istej myšlienky a pokračujem v aktivácii toho bodu príťažlivosti a zákon príťažlivosti pokračuje v odpovedaní na túto aktívnu vibráciu, potom budem pokračovať v dosahovaní výsledkov. – Nie, pretože sú pravdou a nie, pretože je to realita, ale preto že je to dôsledná odpoveď zákona príťažlivosti na myšlienku, v ktorej myslení pokračujem!

– Takže ak je to myšlienka, v ktorej myslení pokračujem a ja dostávam výsledky, ktoré nechcem, nebolo by rozumné začať myslieť odlišnú myšlienku?

– „Ó, ale Abrahám, to neznie logicky. – Chcete odo mňa, aby som myslel vybájenú, predstieranú myšlienku? Chcete, aby som žil s hlavou v oblakoch, alebo ju strčil do piesku? Chcete po mne, aby som predstieral, že niečo, čo nie je, je?“

…Áno.

– „Chcete, aby som fantazíroval? Chcete, aby som si predstavoval? Chcete, aby som používal slová, ktoré nie sú pravdou?“

– Áno.

– Chcete, aby som predstieral, že som štíhly, keď som tučný?“

– Áno.

– „Chcete, aby som predstieral, že prosperujem, keď som chudobný?“

– Áno. – Chceme po vás, aby ste mysleli myšlienky, ktoré sa zhodujú s tým, čo chcete. – Až pokiaľ im neuveríte. A keď myslíte myšlienky, ktoré sú v zhode s tým, čo chcete, až pokiaľ im nebudete veriť, vesmírne sily vám dodajú ten DÔKAZ vášho presvedčenia.

Ale ak to potrebujete vidieť, predtým, ako tomu uveríte -… – nemôže to prísť. Musíte tomu veriť predtým, ako to uvidíte. Čo je viera/presvedčenie – presvedčenie je iba myšlienka, ktorú myslením udržiavam. Takže, ako sme práve povedali, – musíte pokračovať v myslení myšlienky, až kým sa stane. Musíte pokračovať v myslení myšlienky, až pokým jej neuveríte a keď jej uveríte – je to.  – Je to tak jednoduché.

Sme hotoví. (smiech, potlesk)

– Takže čo vás od toho odvádza? Realita? Fakty? – A čo? – Všetko, čo vidíte, čo nazývate realitou, bolo iba „vyzrážané“, pospájané, skombinované myslenie, – myšlienky, ktoré niekto myslel dostatočne dlho… Keď Esther vraví „Abrahám, nemala by som o tom rozmýšľať, lebo je to pravda?“ – my vravíme – všetka pravda je len niečo, čomu dostatok ľudí, či osoba dali dostatok pozornosti, dostatočne dlho, že sa to stalo myšlienkou, o ktorej mysleli a mysleli a mysleli a mysleli a mysleli, až dokiaľ nepritiahla svoju obdobu.

– Vo vašom prostredí sú všetky možné druhy vecí, v ktoré veríte, ktoré sa ZHODUJÚ s tým, čo chcete. A vo vašom prostredí sú aj všetky možné druhy vecí, ktorým veríte, ktoré ODPORUJÚ tomu, čo chcete. Ako by ste ich len vôbec mohli vytriediť? – Ako viete, že tie aktívne presvedčenia vo vás, ktoré vám slúžia dobre a tie aktívne presvedčenia vo vás, ktoré vám neslúžia – ako rozoznáte tie prospešné, od tých škodlivých?: – Keď myslíte na tie prospešné, cítite sa lepšie, keď myslíte na tie škodlivé, cítite sa horšie.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Súvisiace: Vety, ktoré môžu zmeniť váš život

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.