12-05-2018-abraham-hicks

Abrahám: Povedzme, že sa vám niečo deje a povedzme, že je to dosť veľké a vy to viete, lebo cítite negatívnu emóciu a viete, že používate čokoľvek, ako vašu zámienku nebyť vo vibračnej zhode s tým, kým ste. A používate svoj navigačný systém – to sú vaše emócie – vaše emócie sú váš indikátor: Čím lepšie sa cítite, tým viac uzatvárate medzeru medzi vami a Vami, – a čím horšie sa cítite tým viac prehlbujete tú medzeru medzi vami a Vami.

Ak sa chronicky sťažujete necítiac sa dobre, znamená to, že ste sa vytrénovali do vibrácie, ktorá jednoducho neumožní, aby bol život pre vás dobrý. A tak poviete – „Ale ja mám toho veľa, na čo sa sťažovať..“ – a my vravíme – no to si vieme predstaviť… (smiech) – Lebo keď ste sa vytrénovali do sťažujúcej sa vibrácie, tak blahobytie je zahatené vaším myšlienkovým návykom.

A tak poviete – „OK, ako sa teda odtrénujem?“ – a my vravíme: siahaním – tak často ako len môžete, vedome a zámerne – po tej najlepšej myšlienke o tom aktívnom predmete, akú len môžete nájsť z miesta, kde ste. – Siahaním po tom najlepšom z toho, a nie po tom najhoršom. Tým, že budete biť na ten bubon toho – „Nebolo by to pekné, keby…“, namiesto bitia na bubon: „Aké by to bolo hrozné, keby…“ Bitím na bubon „Toto sa mi na tom naozaj páči…“ – namiesto bubna „Čo sa mi na tom naozaj nepáči, je…“

– Inými slovami – sú tam malé rozdiely v spôsobe, akým pristupujete k životu. Ale ak by sme vás nejako mohli presvedčiť – v tom čase, v ktorom sme dnes spolu, – že ste vibráciou energie Zdroja, ktorá vás mocne volá domov – do toho blahobytia, ktoré si zaslúžite, a tak, ak budete počúvať to volanie toho Zdroja a vnímať ho vibračne, načúvať vibrácii Zdroja a dôsledne sa pohybovať v tom smere myšlienok, pri ktorých sa cítite dobre, budete – ešte predtým, ako si to uvedomíte – uzatvárať tú vibračnú medzeru medzi vami a Vami, ohľadom každého predmetu, ktorý je vo vás aktívny – a potom budete tým radostným, progresívnym, naplneným, milujúcim, vitálnym, natešeným Bytím, ktorým ste sa zrodili.

(potlesk)

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Zvýšte svoju vibráciu, aby ste mohli prijať odpoveď

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.