12-07-2018-abraham-hicks

Abrahám: Takže, – ak existujú veci, ktoré chcete, a ktoré sú odlišné od toho, čo máte, musíte sa naladiť odlišne. A to najlepšie, čo poznáme, – najlepší spôsob, aký poznáme, na to, ako sa naladiť na niečo odlišne, je rozprávať o tom, čo chcete a PREČO to chcete.

Ak rozprávate o tom, čo chcete a AKO to získate a kedy to príde a odkiaľ to príde a kto to prinesie, zvyčajne vás to dostane na miesto s väčším odporom. Ale ak rozprávate o tom, čo chcete a prečo to chcete, zvyčajne môžete poodstúpiť dostatočne ďaleko, aby ste sa dostali do podstaty toho, po čom siahate. A s oveľa menšín úsilím, ako potrebujete na to, aby ste rýchlejšie narábali so svojím počítačom – s oveľa menším úsilím, ako akákoľvek počítačová hra, či program, – sa môžete naladiť – ak vám záleží na tom, ako sa cítite – do vibračného súladu s tým, kým ste.

Ale týmto veciam musíte najprv porozumieť: musíte najskôr porozumieť tomu, že Zdroj vo vašom vnútri – Zdroj, ktorým ste – je čistou pozitívnou energiou. Inými slovami, – naladenie, nastavenie a zapojenie, – cítenie sa dobre, tekutá láska… A ak sa vy naladíte na niečo iné, ako je toto, potom ste mimo, na hrubom a kostrbatom okraji, – niektorí to volajú predná línia, iní – línia krvácania, – ste tam vonku, kde ste vibračne tak ďaleko, oddelení od toho, kým skutočne ste a toto je tá vec, ktorú by sme tak veľmi chceli, aby ste počuli – ak toto pochopíte, – budeme rozprávať jasne a pomaly, – a znova a znova, až pokiaľ nebudete mať veľmi dobrú príležitosť pochopiť to, ak to chcete pochopiť…

Chceme, aby ste pochopili, prečo cítite to, čo cítite. Chceme, aby ste pochopili, čo pre vás znamenajú vaše emócie. Chceme, aby ste pochopili, že ste Tvorca svojej vlastnej reality a že život vám spôsobil to, že expandujete do nových miest, do ktorých, – ak nepôjdete, – tak sa necítite dobre.

Inými slovami, keď život spôsobil to, že o niečo požiadate, o niečo, čo momentálne nežijete, Zdroj vo vašom vnútri nasleduje túto raketu túžby a doslova sa stáva vibračnou obdobou toho, čo žiadate. A mnohí z vás, ktorí hľadajú manifestáciu, povedia „Nuž to pre nás nie je taká veľká vec, lebo nemôžeme platiť náš nájom vibráciou.“ – A my vravíme, – mohli by ste, ak by ste s tým plávali po prúde dostatočne dlho, že by ste to nechali manifestovať do niečoho hmatateľného.

Ale to, čo sa tak často deje, je, že hoci ste na tej ceste, lebo sa cítite nádejne, a hoci ste na tej ceste a veci sú zoradené, aby vám boli doručené, – ak vyžadujete manifestáciu ešte skôr, ako tomu veríte, potom pokračujete v jej hľadaní a nenachádzaní, a tak v jej nenachádzaní nájdete vibračný súlad s jej neprítomnosťou a nemôžete byť vo vibračnom súlade s neprítomnosťou niečoho a dostať jeho prítomnosť. – Zákon príťažlivosti to neumožní. – Musíte nájsť vibračný súlad s tým, čo chcete.

A teraz – mnohí povedia, – „To sa ľahšie hovorí, ako uskutoční.“ – A my s tým nemôžeme nesúhlasiť. My vieme, že keď ste bili na ten bubon, – naučili ste sa to od svojej mamy, pozorovali ste to vo svojom prostredí, rozprávali ste o tom s každým, – vaša vlastná životná skúsenosť vám dáva ten dôkaz.

– Je to taká zaujímavá vec, – vravíte: „Verím tomu, lebo to JE.“ – A my vravíme, – Je to, lebo tomu veríte. A vy poviete, – „Nie, BOLO to ešte predtým, ako som o tom vôbec vedel. A keď som tomu dal svoju pozornosť, už to bolo tam – a samozrejme, že tomu verím. Už dlhý čas zbieram fakty a dôkazy života. – Som Hľadač Pravdy a vidím ten dôkaz, vidím pravdivé veci všade okolo mňa.“ – A my vravíme, – „Áno, vidíte.“ Ale to čo vidíte, keď pozeráte na všetky tie pravdivé veci, – vidíte dôkaz spôsobu, akým niekto vypúšťal energiu. Lebo čomukoľvek dávate svoju pozornosť dostatočne dlho, sa stáva realitou.

A tak, keby sme my boli vami, nezaujímali by sme sa tak o hľadanie a citovanie a vyhlasovanie a opakovanie pravdivosti vecí, – napriek tomu, že rozumieme tomu, prečo by ste to mohli chcieť, – lebo existuje tak veľa vecí, ktoré sú pravdou, ktoré nechcete žiť, a existuje tak veľa vecí, ktoré sú pravdou, ktoré CHCETE žiť. A existuje tak mnoho vecí, ktoré sú pravdou, ktoré nechcete podporovať a dodávať im moc, a je tak mnoho vecí, ktoré sú pravdou, ktoré chcete podporovať a dodávať im moc.

Takže, ak by sme my boli vami, to kritérium toho, čomu by sme dávali pozornosť, by nebola pravda toho. – Bol by to pocit z toho. Pretože ak siahate po tom pocite z toho, zistíte, ktoré veci, ktorým dávate svoju pozornosť, sú neprítomnosťou Zdroja vo vás. A zistíte, ktoré veci, ktorým dávate svoju pozornosť, sú PLNÉ Zdroja vo vašom vnútri.

Keď sa pozeráte na tvár dieťaťa a cítite tú lásku, ktorá vami prúdi tak veľmi, že sa len ťažko môžete zdržať od schmatnutia toho dieťaťa do svojho náručia a od jeho vstrebania do svojho bytia, – to znamená, že ste vibračnou zhodou – dokonalou vibračnou zhodou so Zdrojom vo vašom vnútri. – Ste jeden celok, nie je žiadna oddelenosť medzi vami a Vami. – Udržiavate rýchlosť s úplnosťou toho, kým ste a sila tohto Zdroja energie z vás prúdi do celého prostredia, v ktorom ste zameraní.

Ale ak dávate svoju pozornosť pravde niečoho a to spôsobí, že sa prehnete do nepohodlia, ako chcete predtým zavrieť svoje oči, ako cítite strach, ktorý vami prúdi, alebo žiaľ, či smútok, alebo hnev, či zúfalstvo, či depresiu – ako cítite tú negatívnu emóciu vo svojom vnútri, keď tomu dávate svoju pozornosť – toto je váš ukazovateľ, že vy, – zatiaľ čo máte slobodnú vôľu dávať svoju pozornosť čomukoľvek, čo si zvolíte, – a je to správne, že je to tak, – vy ste zvolili niečo, tak oddelené od toho, na čo Zdroj vo vašom vnútri pozerá, že ste spôsobili dočasnú oddelenosť medzi vami a Vami.

– Avšak žiadne obavy, – lebo keď „zgegnete“, tá oddelenosť zmizne. (smiech) Inými slovami, keď stiahnete svoju pozornosť z tejto časopriestorovej reality a znova sa vynoríte do nefyzična – to, kým skutočne ste, bude prevládať vo vašej vibrácii a vy opäť znovunadobudnete úplnosť toho, kým Ste.

– Prišli sme, lebo ste nás o to požiadali a my si nemyslíme, že by ste mali čakať, kým zgegnete, aby ste skutočne boli tým, kým ste. My si myslíme, že by ste mali byť schopní byť Zdrojom Energie a vysielať časť tejto Energie do tohto tela a v tomto tele, v tejto osobnosti by ste mali byť schopní preosievať a triediť a vedieť, čo nechcete, k vedeniu toho, čo chcete a že by ste mali budovať, tak ako budujete vibračný účet, – šírite sa, ako toto bytie Energie Zdroja, – rozširujete sa po celý deň, každý deň.

A Zdroj, ktorý zostáva nefyzicky zameraný sa vezie vašimi raketami túžby a drží túto vibráciu – a nikdy viac nevracia pozornosť tam, kde ste boli, keď to vo vás podnietilo chcieť niečo, – dáva iba nedelenú pozornosť tej vašej rozšírenej časti.

– Preklad (Povodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Prijmite to také, aké to je

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.