12-19-2018-abraham-hicks

Hosť: Úplne rozumiem, že to, čo teraz najviac potrebujem robiť, je praktikovať, lebo.. myslím tým..

Abrahám: Mhhm. Praktikovať čo?

Hosť: Videnie seba vo vortexe. Veľmi dobre. Vidím, povedal som tomu poslednému chlapíkovi, že som –

Abrahám: Praktikovať čo? Praktikovať čo?

Hosť: Mhhm. Praktikovať to, kým som.

Abrahám: To znamená? – Praktikovať čo?

Hosť: Bytie bez odporu..

Abrahám: A to sa vyjadruje ako?

… (smiech)

Hosť: Presne tak, ako som to chcel? (smiech)

Abrahám: Ale ako to – ako – čo je to praktikovanie? Inými slovami, čo je prax? – Je touto praxou jasné videnie? – Nie. Lebo keď ste, – keď máte – keď ste už skonštruovali niečo iné a ste do toho pohrúžený, – všetko, čo robíte je to, že robíte to, čo JE, viac dôrazným. Len budujete myšlienkové cesty viac v protiklade k tomu, čo chcete.

Takže to, čo praktikujeme, je dostať sa do vortexu a čo, – ako sa to uskutočňuje?

– Praktikujem byť menej intenzívny. Praktikujem snažiť sa menej tvrdo. Praktikujem očakávanie, že sa veci stanú. Praktikujem dôverovanie v to, čo je vo vortexe. Praktikujem cítiť sa dobre. Praktikujem byť v ľahkosti. Praktikujem ľahkosť. Praktikujem nemať žiadne myšlienky. Praktikujem byť šťastnejší. Praktikujem otupovanie toho ostria. Praktikujem očakávanie toho, že veci budú vychádzať. Praktikujem byť ticho o veciach, ktoré nemám rád. Praktikujem – praktikujem vortex. Praktikujem plávanie po prúde. Praktikujem ľahkosť. Praktikujem ukľudnenie sa. – To je to, čo praktikujete.

Hosť: – To je presne to..

Abrahám: Ale väčšina ľudí „PRAKTIKUJE!“ ( – s tvrdým dôrazom, ďalej tvrdo, namáhavo: ) „Dobre! Je tu niečo o zlepšovaní zraku? – Nie. Bude to tam!“ (smiech) – „To bude v tých o zdraví! Malo by to tu byť niečo o zlepšovaní zraku! Naisto!“ (smiech) „Je tam niečo o zraku!“ „Ó, tam! To musí byť to! (smiech,potlesk) „To musí byť ono!“ „Nie, ešte tam nie som!“

– My.. Je divné, že by sme takto označkovali našu geniálnu prácu. (smiech)

– Ale je tam základné nedorozumenie o tom, ako tvoríte. A väčšina ľudí sa jednoducho tak tvrdo snaží, – snažia sa tak tvrdo z vibračného presviedčania, ktoré je kontraproduktívne.

Hosť: Jasné. Mimo z vortexu.

Abrahám: Mimo vortexu.

Takže, rodičia, ktorí tu sú, ich syn vraví: „Odchádzam zo školy.“ – A oni šalejú! (smiech) Oni jednoducho šalejú. Lebo oni chcú, aby si sa uplatnil, chcú, aby si bol usilovný. Chcú,.. a my tiež, ale my chceme, aby ste boli najprv vo vortexe. Lebo čokoľvek, čo uplatňujete, či skúšate von z vortexu, tak…

Povedali by ste, – vo vzťahu k slovu „skúšať“/“snažiť sa“… – Mohli by ste povedať, že čím špecifickejší ste, tým viac sa snažíte?

Hosť: – Viac úsilia, snaženia, áno.

Abrahám: „Snaženie“ a „špecifickosť, – idú istým spôsobom dokopy.

Takže ak ste mimo vortexu a snažíte sa, – potom budujete myšlienkové cesty, ktoré sa jednoducho otočia späť a neskôr vás zovrú. – Inými slovami, iba sa to tak urobí horšie a horšie a horšie. Ale ak ste vnútri vortexu a budete viac špecifickí, – čo sa udeje?

Takže kľúčom k tomu je vedieť, kde na vibračnom spektre ste, predtým, ako sa začnete zameriavať. – Takže sme urobili záver, že ak ste mimo vortexu, – „odzamerajte sa“ – odzamerajte sa – odzamerajte sa. – Zmiernite to, rozptýľte sa, aby ste „videli menej“. – Inými slovami – nie je nádherné, že vaše vlastné fyzické telo vám ukazuje, veľmi reálnymi výrazmi, že pozeráte príliš tvrdo/namáhavo (pozn. prekl: hosť chce napraviť zhoršený zrak), predtým, ako ste urobili tú vibračnú prácu?

A keď sa skľudníte…

Esther bola na zrakovej skúške, kde sa robia vodičské preukazy a pozerala do tej malej veci a nemohla prečítať, čo tam bolo! Povedala: „Je to pokazené!“ (smiech) – A pani povedala: „To nie je pokazené, pravdepodobne potrebujete okuliare. Asi si potrebujete dať vyšetriť oči, dostať okuliare, vrátiť sa a potom pozerať.“ A Esther si pomyslela: „Eeeh, to vyzerá na príliš mnoho problémov a – a – a ja nechcem nosiť okuliare, keď šoférujem – ja jednoducho rada preciťujem moju cestu navôkol v doprave.“ (smiech)

Hosť: A už viac nemáte autobus, že? (smiech)

Abrahám: A tak povedala: „Abrahám, môžeš to prečítať?“ – takže my sme len naklonili jej hlavu nadol, pozreli vrchom jej očí a prečítali to. – Viete, je to povšimnutia hodné – sú to tie isté oči, – len odlišné očakávania. A tak, všetko je to takto. Je to všetko o – vašich očakávaniach. Očakávania – najlepšie slovo pre očakávania – najlepší spôsob toho, ako opísať, alebo definovať očakávania je:

Skrz istú prax, zosúladiť moju vibračnú frekvenciu o danom predmete tak, aby sa zhodovala s tou, akú má môj Zdroj v rámci vortexu. – A keď sa toto zrovná – musí to byť tak, ako chcete, aby to bolo.

Pomohlo?

Hosť: Áno.

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Hovorte o tom čo chcete a PREČO to chcete

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.