12-27-2018-abraham-hicks

Hosť: Teraz mám otázku o meditácii – som rád, že ste to spomenuli, – myšlienka, ktorá sa u mňa objavila: meditácia je, ako umožniť povoliť tej medzere – prinajmenšom sa posunúť, ak nie uzavrieť ju, a..

Abrahám: Meditácia je deaktiváciou tej vibrácie, ktorá je jedinou vecou, ktorá vás drží oddelene od toho, kým skutočne ste. Meditácia zastavuje vibráciu a keď zastavíte aktívnu protichodnú vibráciu, tá dominantná vibrácia toho, kým ste, prevládne nad všetkým a vezme vás dovnútra.

Hosť: Takže, je to ako morská choroba, – morská choroba prichádza, keď naše oči vnímajú jednu vec, a naše uši vnímajú inú vec a to je dôvod, prečo vystúpenie na palubu lode môže pomôcť zmierniť morskú chorobu.

Abrahám: Nevidíme ani len najmenšiu podobnosť medzi týmito dvoma. (smiech)

Hosť: Je to uzatváranie medzery, je to umožňovanie tým dvom vstúpiť do..

Abrahám: Vráťme sa k meditácii, vráťme sa k meditácii, u vás to asi tak majú (smiech) – takže vráťme sa späť k vašej otázke o meditácii.

Hosť: Moja otázka o meditácii bola – meditácia vás dostáva do súladu s vortexom, podobne ako..

Abrahám: Prečo? – Prečo?

Hosť: Privádza vás to do stavu umožňovania.

Abrahám: Ako?

Hosť: Neviem odpovedať na túto otázku.

Abrahám: To je správne. A je to kvôli, – to je tá časť, ktorú nepočujete, to je dôvod, prečo zotrvávate v takom tvrdom snažení sa – a pokiaľ to naozaj nebudete počuť a chápať, tak nič tuná vám nebude na prospech.

Dôvod, prečo meditácia funguje, je, že v procese utíšenia mysle dochádza k deaktivácii tej vibrácie, takže to ide od špecificky – asi – od špecificky nechceného k menej špecificky nechcenému a k menej špecificky nechcenému až k vôbec žiadnej vibrácii. A v neprítomnosti protichodnej vibrácie vás potom tá vibrácia vortexu vtiahne do súladu.

Takže čo meditácia robí, je, že vás dá do miesta umožnenia prirodzeného rytmu toho kým ste, ktoré tak prevládne. Privedie vás do toho, aby ste boli spolupracujúcou zložkou toho, čo je vo vortexe.

Hosť: Takže tá neprítomnosť protichodnej vibrácie je taká, ako u tej morskej choroby, (smiech) – morská choroba prichádza z protichodnej vibrácie toho, čo prichádza skrz oči, a čo prichádza prostredníctvom uší. A privedenie týchto dvoch do súladu tým, že pôjdete na palubu..

Abrahám: – Vidíte, tu je tá vec, ktorú nám naozaj pomáhate demonštrovať. – Čo myslíte, aký bol váš hlavný zámer, keď ste zdvihli ruku, aby ste nás navštívili?

Hosť: – Priniesť väčšiu jasnosť.

Abrahám: Naučiť väčšiu jasnosť, priniesť väčšiu jasnosť? Spoluvytvoriť väčšiu jasnosť.

Hosť: Áno.

Abrahám: Takže, – splnili sme to?

Publikum: Áno.

Abrahám: Takže – dobré pre nás všetkých, že?

Hosť: OK.

Abrahám: Takže, prijímate, že váš vortex existuje?

Hosť: Áno.

Abrahám: Prijímate, že je to vibračný stav bytia?

Hosť: Áno.

Abrahám: Prijímate, že je to tam pre každého, či už vedia o tom, že to je, alebo nie?

Hosť: Áno.

Abrahám: Prijímate, že je to prevládajúca vibrácia toho, čím ste?

Hosť: Áno.

Abrahám: Veríte, že za akýchkoľvek a všetkých podmienok môžete ísť do vortexu?

Hosť: Áno.

Abrahám: – Nie. – Veríte, že za akýchkoľvek a všetkých podmienok by ste mohli ísť do vortexu?

Hosť: Nuž, – je to presvedčenie hlavy, možno nie presvedčenie srdca.

Abrahám: Nuž, nám je jedno, či tomu vravíte hlava, či srdce, – je to vibračný zákon. – Takže ak je vaša vibrácia mimo vortexu – potom vás ten vortex nevezme dnu. – Tak trochu chyták.

– Veríte, že za akýchkoľvek a všetkých podmienok vás vortex môže vziať dovnútra?

Hosť: Ááá…

Abrahám: – Samozrejme, že nie. Musíte byť, – musíte byť vibračne zhodný s vortexom, aby ste mohli ísť do vortexu. – Toto je tá vec ohľadom tvorenia, – všetko, čo chcete, je tam vnútri. Vy ste tou poslednou zakopanou snahou, – vy ste tá jediná vec, ktorá nie je vo vortexe. (smiech)

Inými slovami, všetko, všetko, o čo ste žiadali, – všetky vaše zámery, všetky vaše nádeje a sny, všetko, o čo ste požiadali, celé vaše stvorenie, všetky vibrácie, ktoré sú vaším základom, všetko, čím ste sa stali, úplnosť toho, kým Ste, vaše Vnútorné Bytie, Zdroj Energie, – všetko, čo ste, všetko, čím ste sa stali, a všetko, čo chcete v pojmoch manifestácie je už vnútri, – vy ste ten jediný.., – to, aby ste sa dostali dovnútra je to, čím je umenie umožňovania – to je všetko, čím to je.

A my len chceme, aby ste to všetci počuli, – že sa tam dostanete nie namáhaním sa/úsilím, nedostanete sa tam zdôvodňovaním, ani pomocou vysvetľovania. Dostanete sa tam skľudnením sa, dostanete sa dovnútra relaxovaním, dostanete sa tam , – nie tak, že sa budete snažiť niečo dokázať – dostanete sa dovnútra jednoducho tak, že to necháte byť. Dostanete sa tam s dôverou a vierou a láskou a otvorenosťou a ochotou. – Vidíte, k čomu sa dostávame?

Hosť: Veľmi jasne som tam počul niečo nové. – A to je – že vortex vás nevezme dovnútra, pokiaľ je váš vibračný stav mimo neho – počul som „umožňovanie“ úplne novým spôsobom.

Abrahám: Vortex je to, kto ste. A čím menej zápasíte, – a toto je dôvod, prečo sme dnes začali takým spôsobom, ako sme začali, – mnoho ľudí dovoľuje, aby ich všetky možné veci  „trénovali“ von z vortexu. – A potom sa snažia použiť všetky druhy procesov a pravidiel a úsilia, aby sa dostali do vortexu. A my vravíme – Vzdajte to! – V celom svete nie je dostatok akcie, ktorá by mohla vykompenzovať tú „mimovortexovú“ vibráciu. – To je to, čoho sa musíte vzdať. – Musíte sa vzdať mimovortexovej vibrácie. Takže vám to vravíme a balíme to pre vás a tak veľmi oceňujeme vašu ochotu hrať to s nami touto cestou:

– Nemôžete sa premyslieť do vortexu. – Nemôžete premyslieť vašu cestu dovnútra. (potlesk) – Takto sa udržiavate mimo. – Držíte sa tak vonku. – Pretože čím viac sa snažíte premyslieť svoju cestu dovnútra, tým viac aktivujete vec, ktorá vás drží mimo. Nemôžete premyslieť svoju cestu do vortexu. Nemôžte dokazovaním umožniť vašu cestu dovnútra, ani obraňovaním sa, ani ospravedlňovaním a obhajovaním sa tam nedostanete, ani požadovaním, nemôžete si ani kúpiť vašu cestu dovnútra.

Jediný spôsob, ako sa môžete dostať dnu je – relaxovaním a umožňovaním tej vibrácie vortexu vyladiť vás do frekvencie, ktorá sa s ňou zhoduje. A potom nie ste len vnútri, – potom STE ním. – Ste ním.

Je tam vaša vibračná verzia, ktorá, ak si umožníte byť s ňou v zhode s ňou, vám predvedie dokonalosť tej zhody, všetkými možnými spôsobmi. A všetko, čo sa bude vôkol vás manifestovať, vám bude ukazovať, že ste dosiahli tú zhodu.

Naozaj dobré.

Hosť: Ďakujem vám.

(potlesk)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Vypustite peniaze z rovnice

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.