12-30-2018-abraham-hicks

Hosť: Mám otázku o posmrtnom živote. – Je čas, v ktorom existujú dohody duše, ktoré ste si možno pre seba naplánovali pred inkarnáciou a ktoré by mohli prevládať nad vašimi ideami, s ktorými by ste radi zostali?

Abrahám: Nuž, vy, zatiaľ čo často prichádzate s mocnými a jasnými zámermi, – lebo celé vaše tvorenie, celá vaša sila je v Prítomnom okamihu – Teraz. Neexistuje nič, čo ste si kedy mysleli pred „Tu a Teraz“, čo prekonáva to, čo si myslíte teraz.

Hosť: OK.

Abrahám: A tá najnádhernejšia, najmocnejšia vec – viete.. – musíte pochopiť, že kým ste žili život, identifikovali ste veci, ktoré chcete v tejto životnej skúsenosti. A vaše Vnútorné Bytie prichádzalo s tým všetkým do úplného súladu. Takže, keď vy prídete do súladu s tým, kým Ste, prichádzate do súladu s tým, čo ste si dali do vortexu naposledy. – Čiže, odpoveď na túto otázku je presne to, čo sme povedali – nikdy tam nie je nič, čo ste uviedli do pohybu predtým, čo má prednosť pred silou vašej túžby Teraz.

Ale táto otázka je naozaj chyták.

Hosť: Áno, je to chyták.

Abrahám: – Lebo, vaše Vnútorné Bytie je s vami Teraz. – Inými slovami, vaše Vnútorné Bytie je vnútri s tým, čo chcete Teraz. A v súhlase s tým, čo chcete Teraz. Tie zámery, ktoré si držíte z nefyzična nie sú špecifické, ako si myslíte, že sú, vo fyzickom zmysle. Tie zámery, ktoré si držíte z nefyzična sú veci ako: „Chcem milovať život. Chcem bádať v každom momente v mojej najplnšej kapacite. Chcem to vzrušenie z expanzie a radosť z bytia.“ – Nie sú to veci ako: „Chcem ísť tam a presvedčiť húf ľudí o tomto..“ Či napísať slávnu knihu, alebo… – Nie je to žiadna z vecí, ktoré si tak veľa ľudí myslí, – že boli dané do pohybu z nefyzična.

Je to všetko o ostrosti porozumenia tomu „Tu a Teraz“. Je to všetko o pochopení, že bod sily je v prítomnosti. Je to všetko o pochopení, že Zdroj Energie vo vašom vnútri a vedomie, v ktorom ste zameraní práve tu a teraz, – že keď sa spolu stretnú, tá konvergencia je tou najväčšou extázou v živote.

Tá najdôležitejšia vec, ktorú ste všetci z vás mali v úmysle, keď ste urobili zámer prísť do tejto fyzickej skúsenosti, keď ste prišli ako Zdroj Energie, vyjadrujúci sa do tohto fyzického tela, – ten najviac prevládajúci, mocný, po celý čas prejavovaný chronický zámer, ktorý je predkladaný z nefyzična predtým, ako ste sa sem dostali a po celý čas, čo ste tu, – je súlad s tým Zdrojom Energie.

A tak, niekedy ten súlad so Zdrojom Energie je možný jedine znovuvynorením sa do nefyzična. Ale pre to, čo máte radi, pre vaše dobro – všetky, – všetky možnosti sú tam teraz otvorené. – Inými slovami, vy ste tí, zo vzácnej skupiny ľudí na planéte, ktorí nemusia „zgegnúť“ aby dosiahli súlad. Máte schopnosť naladiť sa do plnosti toho, čím ste a byť plne prítomní Tu a Teraz. A každý bod vedomia, ktorý kedy urobil zámer prísť tu do fyzickej formy má v úmysle PRESNE TOTO.

Povedali ste: „Pôjdem a rozvírim to tam a budem si pamätať to, kým som a zladím sa s tým. A budem zameriavať úplnosť toho, kým som, smerom k tým veciam, ktoré som objavil, že sú pre mňa dôležité na mojej fyzickej ceste.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Praktikujte myslenie, že veci vám vždy vychádzajú

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.