01-03-19-abraham-hicks

Abrahám: Dôvod, prečo to tu dnes zdôrazňujeme, je, – pretože chceme, aby ste si uvedomili, že dokonca aj predtým, ako ste prišli do tohto tela, – to, kým ste, je tekutá láska, to, kým ste, je čistá pozitívna energia, to, kým ste, je to, čo chce človek nazývať Božou silou. To, kým ste, je najvyššia inteligencia, to, kým ste, už nemôže byť viac hodnotné, či viac milované. – To je to, kým ste.

Keď ste prišli do tohto fyzického tela a začali ste bádať, aby ste vyjadrili účel radostnej expanzie, – ako ste začali bádať, – ak ste ako väčšina ľudí, získali ste do svojej vibrácie viac a viac skreslenia/pokrivenia, pretože ste začali pozorovať viac a viac vecí, ktoré neboli vo vibračnej zhode so Zdrojom vo vašom vnútri, ktorý vedel o vás, či o vašom svete.

Dnes je tu tak veľa konverzácie o problémoch a veciach zle fungujúcich… – Keby sme sa s vami stretávali pred sto rokmi, či ešte skôr, boli by ste si väčšinou vedomí v životnej skúsenosti, idúcej od momentu k momentu toho, čo sa deje vo vašej dedine. Pokiaľ by sa to nestalo veľmi blízko, neboli by ste si toho vedomí a neovplyvnilo by to vašu vibračnú frekvenciu.

– Ale vy žijete v tejto modernej ére takej vrcholnej technológie, kde vaša televízia chodí po celom svete a zachytáva pre vás snímky a obrázky, na ktoré sa sústreďujete, takže vaša dedina sa stala takou veľkou, ako je váš svet. A teraz máte facebook a twitter.. (smiech) – Máte bezprostrednú komunikáciu, – nemôžete dokonca ani urobiť rozhodnutie vypnúť televíziu, bez toho, aby ste kráčali cez letisko a nevideli ju niekde. – Inými slovami, – to všetko je okolo vás..

– Váš svet prišiel tam, kde ste, čo znamená, že pokiaľ chcete udržiavať svoj vibračný súlad spôsobom, ako Vnútorné Bytie vo vás vidí tento svet, potom musíte robiť určité pekne vedomé zameriavanie. – Musíte sa rozhodnúť, čomu budete venovať svoju pozornosť. Pretože váš rozmanitý svet kričí po vašej pozornosti. – A pokiaľ nie ste disciplinovaní, – pokiaľ si nie ste vedomí frekvencií, – a to najdôležitejšie, – ak sa nestaráte o to, ako sa cítite, – tak odpovedáte na volanie ich kriku a vaše myslenie, či zameranie, či pozornosť je po celom tom mieste a vy nie ste naladení do frekvencií tohto veľkolepého blahobytia tejto planéty.

A teraz vám chceme povedať: nie je žiadne nebezpečenstvo v tom, že sa všetci v rovnakom čase dostávate na facebook, či v tom, že sa všetci v rovnakom čase dostávate na twitter, či v tom, že všetci v rovnakom čase sledujete CNN. – Zatiaľ čo síce môžete robiť tieto veci, nie je tam žiadne nebezpečenstvo v tom, že kým to robíte, aby veľké množstvo z vás bolo tak mimo zhody s tým, kým ste, že by ste spôsobili vašej planéte zničenie. Inými slovami, nechceme toto ani na chvíľu predložiť, ako nejaký druh varovania, že by ste vy potrebovali zachrániť vašu planétu tým, že sa zameriate na jej blahobytie. – Blahobytie vašej planéty je zaistené! My vám sľubujeme, že to kolektívne vedomie, ktoré určilo, aby sa táto planéta otáčala na svojej obežnej dráhe v dokonalej vzdialenosti voči ostatným planétam, – toto vedomie udržiava tento ukazovateľ miesta a vaša planéta je vibračnou zhodou s ním. – Nemusíte sa obávať o svoju planétu, – nie je v ohrození!

(potlesk)

– To najväčšie riziko, v ktorom ste, je – nebyť v zhode so svojím vlastným vortexom. – S vaším vlastným vortexom stvorenia, – inými slovami, nepovzbudzujeme vás do vortexu, pretože je tam táto naliehavosť, toto bezprostredné nebezpečenstvo, kvôli ktorému potrebujeme dostať čo možno najviac ľudí do vortexu, aby bola planéta zachránená – vôbec to takto nie je, – jednoducho je to len lepší pocit, keď ste tam vnútri! (smiech)

A vy si zaslúžite cítiť sa dobre – je to to, kým ste sa narodili byť!

A tak, chceme, aby ste sa zamerali do súladu, lebo to a jedine to vám umožní byť tým radostným bytím, ktorým ste. Nie len preto radostným, lebo v radosti sa cítite lepšie, ako v bolesti, – či preto, že v našom oceňovaní sa cítime lepšie, ako v depresii, ale preto radostným, lebo celý deň, po všetké dni robíte krok 1 tvorivého procesu a vypúšťate tú túžbu do vortexu – a vaša väčšia časť – vaše Vnútorné Bytie, ten Zdroj vo vašom vnútri smeruje k tej vibrácii, udržiava ju vo frekvencii toho, kde ste ju dali – v jej najvyššej frekvencii.

A vaša práca je naladiť sa – krok 3 je váš – aby ste sa naladili do frekvencie toho, čo je vo vašom vortexe. A to je jediné – to je to jediné miesto, z ktorého prichádza životná spokojnosť. To je to jediné miesto, z ktorého prichádza vaša osobná radosť. – Nemôžete pociťovať uspokojenie v stvorení niekoho iného, pokiaľ stvorenie niekoho iného nie je vo vašom vortexe. Inými slovami, – keď sa staráte jeden o druhého, keď vaše srdce spieva, ak iní veľkolepo tvoria, – to znamená, že vaša túžba po blahobytí tých, okolo vás, je silná a vy sa na ňu napájate.

Chceme, aby ste vedeli, že ste si dali tak veľa osobných vecí do vášho vortexu a keď sa začnete vyostrovať do vibračnej frekvencie tých osobných túžob, ktoré ste vytesali z tejto špecifickej životnej skúsenosti, – budete na vibračnej rieke blahobytia. A keď vás ostatní budú pozorovať, povedia: „Pozrite na tú osobu, – tak vitálnu a živú, pozrite na tú osobu, ktorá sa cíti tak dobre každý deň… Pozrite na tú osobu, ktorá spôsobuje, že sa ostatní cítia dobre, len tým, že sa nachádza v ich okolí… Pozrite na tú osobu, prosperujúcu na všetkých frontoch, pozrite na tú osobu… čo je tou mágiou, ktorú táto osoba objavila? Ako táto osoba žije v tomto svete, kde sa deje tak veľa vecí, a je naladená do frekvencie, ktorá umožňuje len to najlepšie zo všetkého, prísť k tejto osobe?“

– A my vravíme: „Toto je osoba, ktorá chápe proces tvorenia. Toto je osoba, ktorá rozumie absolútnej existencii tohto vortexu tvorenia. Toto je osoba, ktorá sa naučila starať sa o to, ako sa cíti, ktorá sa vyladila do frekvencie blahobytia vyciťovaním energie, v ktorej sa cíti najlepšie, tým že dostala závislosť na pociťovaní zaujímavých vecí a milujúcich vecí a vecí, pri ktorých sa cíti dobre a fascinujúcich vecí, ktorá sa stala závislou na pociťovaní lásky a radosti a vášne a hravosti. Ktorá chce byť hravá, ktorá sa chce baviť, ktorá miluje chváliť, ktorej sa protiví kritizovanie – či už jeho dávanie, alebo prijímanie, ktorá je vnímavá na to, ako sa cíti – to je osoba, ktorá sa rozpamätala: „Som Tvorcom svojej vlastnej životnej skúsenosti a narodil som sa do prostredia absolútneho blahobytia, s dostatočnou rozmanitosťou, aby ma inšpirovala k novému a s dostatočným emociocionálnym vedením, ktoré ma udrží na trati, aby som žil už navždy šťastne v hodnote, do ktorej som sa narodil žiť.

– To je to, kým ste. – To je to, kým ste prišli byť.

(potlesk)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Blahoželajte si často

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.