01-13-19-abraham-hicks

Abrahám: Dobré ráno.

Publikum: Dobré ráno.

Abrahám: Sme mimoriadne potešení, že ste stále na palube. (smiech)

Je dobré stretávať sa za účelom spolutvorenia. Súhlasíte?

Publikum: Áno.

Abrahám: Ste pripravení vziať myšlienku za to, čo bolo predtým?

Publikum: Áno.

Abrahám: Hľadáte nové vhľady?

Publikum: Áno.

Abrahám: Máte jasno v tom, čo chcete?

Publikum: Áno.

Abrahám: Cítite sa zameraní a sústredení?

Publikum: Áno.

Abrahám: Chcete od nás malé zahriatie, alebo ste pripravení ísť?

Malé zahriatie? Len trošku?

Pamätáte, že ste Zdrojom Energie? Ktorý prišiel do tohto úžasného fyzického tela vyjadriť účel skúmania kontrastu, aby vyjadril účel „dávania viac“ do vášho vortexu, aby vyjadril účel nastavenia nového vibračného tónu, za účelom vyjadrenia vášho prichádzania do súladu s vaším novým vibračným tónom?

Publikum: Áno! (potlesk)

Abrahám: Ste si vedomí toho, že kontrast, ktorý vás obklopuje je večne tam a je to pre váš prospech, lebo bez vedenia toho, čo nechcete, by ste nevedeli, čo chcete? – Ste si toho vedomí?

Publikum: Áno.

Abrahám: Rozoznávate, že tento kontrast má pre vás obrovskú hodnotu? Lebo vám pomáha zamerať sa a toto zameriavanie je tým, o čom naozaj je zábava zámerného života na planéte Zem? – Že ak sa zameriavate, keď poznávate, čo nechcete a zameriavate sa do vibračného súladu toho, čo chcete, tak ste si vedomí, že toto je modelovanie tej hliny, že toto je tým o čom Tvorenie naozaj je?

– Modelovanie tej hliny, rozpoznávanie toho, kde stojíte – kde stojíte v tejto horúcej minúte vo vzťahu ku všetkému, čím ste sa stali. Myslíte, že v ktoromkoľvek momente času, že by ste mohli vedome, presne, definitívne opísať všetko, čo je vo vašom vortexe? A dôvodom, prečo nemôžete v ktoromkoľvek momente času opísať všetko, čo je vo vašom vortexe, je, lebo ste si to tam dávali postupne.

– Inými slovami, vyvíjalo sa to, stávalo sa to. Zistili ste, zatiaľ čo prežúvate detaily vašej kontrastnej fyzickej životnej skúsenosti, tak ste vybudovali vibračnú realitu, s ktorou vaše Vnútorné Bytie udržiavalo krok vstup za vstupom. Inými slovami, zakaždým, keď raketa túžby ide do tohto vortexu, vaše Vnútorné Bytie udržiava krok s vibráciou tejto rakety, ktorú ste vystrelili z vašej kontrastnej skúsenosti.

Často, – v skutočnosti zvyčajne, – v skutočnosti vždy, z vášho fyzického hľadiska s tým neudržiavate krok, raketu za raketou, raketu za raketou, raketu za raketou… A toto je dôvod, pre ktorý tí maličkí okolo vás sú viac radostní, častejšie, pretože robia lepšiu prácu v tom vystreľovaní rakety a prichádzania do súladu s ňou a vystreľovaní rakety a prichádzania do súladu s ňou… Lebo sú menej zviazaní presvedčeniami, ktoré sú myslené, ktoré by brzdili a bránili ich vibračný súlad s tým, čo žiadajú. Oni totiž stále, – čím sú mladší, – tým viac veria v možnosti zmeny. Stále, – čím sú mladší, – tým sú dychtivejší po možnosti zmeny.

Ale v mnohých prípadoch, keď ľudia strávia čas vo fyzických telách, vo svojom fyzickom prostredí – a rozmanitosť vám pomáha vedieť, čo nechcete, takže vám pomáha vedieť, čo chcete – keď strávite čas s ostatnými, tak bez toho, aby ste to chceli, lebo strávite tak veľa času pozorovaním toho, čo je, – pokračujete v praktizovaní vibrácie toho, čo je, – čo nie je v zhode s rýchlosťou vibrácie toho, čo SKUTOČNE JE vo vortexe.

A dôvodom toho je to, že manifestácia VŽDY ZAOSTÁVA. – Manifestácia nikdy nie je presne tam, kde sa nachádza mocná energia prednej línie. Emócia môže byť presne tam, kde je táto mocná energia prednej línie – inými slovami, môžete to cítiť, – to je to, čím je vášeň a nadšenie… Ale manifestácia vždy zaostáva.

Takže ak ste ako väčšina ľudí, ste zameraní na to, čo JE. S hravosťou vám vravíme, že máte chorobu-toho-čo-JE. Lebo ste si vedomí toho, čo je, a kým ste si vedomí toho, čo JE, to, čo JE – keďže je to vždy rozšírené do toho, čo SKUTOČNE JE – vibračne povedané – čo JE, – ak je to chronické vo vašej vibrácii, – vás udržiava od toho, kým STE.

Takže bez toho, aby ste to zamýšľali, tak počas toho, ako sa pohybujete časom, takto tiež praktikujete vibračnú medzeru medzi tým, čo sa deje vo vašom vortexe a tým, čo sa deje vo vašej praktikovanej vibrácii. – Ďalší spôsob, ako to povedať je, že vaše presvedčenia zvyčajne neudržiavajú krok s vašimi túžbami. – V skutočnosti, u väčšiny ľudí, ani zďaleka.

A zaujímavé na tom je, že všetko, čo pociťujete ohľadom života, – váš životný zápal, či vaša depresia zo života, vaša dychtivosť, či vaša letargia, vaša jasnosť, či váš zmätok, – všetko, čo pociťujete ohľadom života je o tomto vibračnom rozdiele medzi tým, kým skutočne ste a kým ste sa naozaj stali a kým je vaše Vnútorné Bytie a čím je všetko to, o čo ste žiadali, – a čo si umožňujete v mene svojho myšlienkového návyku – myšlienkového návyku – myšlienkového návyku – to je to, čím je presvedčenie, – je len myšlienkovým návykom, – je to myslenie, ktoré udržiavate.

A dôvod, pre ktorý udržiavate toto myslenie, ktoré udržiavate, je, – pretože zákon príťažlivosti to umožňuje. Zákon príťažlivosti je váš najlepší priateľ. Zákon príťažlivosti je manažér vesmíru, lebo zákon príťažlivosti dáva dokopy vibrácie, ktoré sú zhodné. To je príčina, kvôli ktorej nemôžete nastaviť signál vášho rádia na jeden – gombík, a počuť to, čo sa vysiela na odlišnej frekvencii. – Inými slovami, frekvencie sa musia zhodovať.

Takže ak je vaša frekvencia nastavená na: „veci sú ťažké“, či „nemám dosť“, alebo „na svete je veľa problémov“, alebo že „moja rodina má túto dysfunkciu – alebo túto“…

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Nerozprávajte o svojej zraniteľnosti

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.