01-23-19-abraham-hicks

Abrahám: Nie je nič lahodnejšie, ako spriahnutie sa so všetkým tým, čím ste.

Hosť: Hej. Nuž toto je akosi zaujímavo čudesné, keď vravíte: „všetko, čím ste“. Existuje pojem, ktorý mi bol predložený, mne a zopár ďalším ľuďom v mojej komunite a tiež mojej manželke, – pojem „všetko, čo JE“. A toto by som rád trochu predebatil, lebo keď hovoríte o „bytí na okraji“, či o tom, ako sa veci manifestujú, alebo tvoria – a potom, ako mať – ako to bolo s tou poslednou osobou – ako sa stiahnuť späť, ak niečo pociťujete ako trochu „mimo“… Ďalšie úžasné slová, ako: „čo myslíte, že chcete“ versus „čo skutočne chcete“, a to prekvapenie a potešenie. Asi pred piatimi mesiacmi isté ustanovené bytie, či entita a médium…

Abrahám: – Sledujete všetko čo hovorí, lebo toho hovorí veľa?..

Publikum: Áno.

Abrahám: Počujete ho dobre?

Publikum: Áno.

Abrahám: Existuje rozdiel medzi tým, čo ste si mysleli, že chcete, a tým, čo chcete. A existuje rozdiel medzi „všetkým, čo JE“ a „všetkým, čím STE“. – Musíte stáť vnútri vortexu, aby ste mohli urobiť prehlásenie o chcení byť „všetkým, čo JE“, pretože ak ste vo vortexe, tak „všetko čo JE“, je vo vibračnej zhode so „všetkým, čím ste sa stali“. Ale „všetko čo JE“ by mohlo zahŕňať VŠETKO – mohlo by to zahŕňať chcené a nechcené…

Hosť: Áno.

Abrahám: Takže jestvujú tieto rozdiely, ktoré je potrebné robiť, ktoré však niekedy slová nerobia. Ale vibrácia ich robí vždy. Vesmír vás nikdy nepochopí zle. Nikdy. Nikdy. Nikdy sa nemôžete „zle vyjadriť“ a dostať sa tak k tomu, že vás vesmír vezme na „beznádejnú/nezmyselnú výpravu“. – Pretože vesmír neodpovedá na vaše slová, – vesmír odpovedá na vašu vibráciu – čo je čistá komunikácia.

Hosť: Ok, mohli by ste v tejto chvíli o tom povedať viac? O tom čo -, – chápem to, len…

Abrahám: Keď sa s vami stretávame, ponúkame vám svoje poznanie a Esther vyhľadáva fyzický slovný ekvivalent, – a je to zábavné v prostredí, ako je toto, kde tak veľa myslí môže byť zameraných na tieto slová. Ale všetky tieto mysle, zo všetkých týchto odlišných perspektív a všetkých týchto odlišných vzorcov presvedčení a túžob v skutočnosti prichádzajú do okolia týchto slov z odlišných výhodných postavení, čo spôsobuje, že to vedomie, o ktorom sme hovorili predtým, mohutnie viac.

Takže ak rozprávame o „všetkom, čo JE“, počuli ste nás povedať, že to, čo je vo vortexe, JE. – Inými slovami, je to – toto je reálny čas, toto je TERAZ. Pretože to je predná línia myslenia a to je tá najďalej rozšírená časť vesmíru. – Toto je to, čo JE.

Ale ak premýšľate v pojmoch toho, čo sa manifestovalo, to „čo JE“ – v pojmoch manifestácie – zaostáva za tým, „čo JE“ vo vortexe. A to je ten dôvod, prečo, ak by sme vás mohli primäť k tomu, aby ste sa „zafixovali“ v dbaní o to, ako sa cítite, potom by ste vždy SKUTOČNE udržiavali rýchlosť s tým, „čo JE“, – čo je ten jediný spôsob, ten jediný čas a miesto, s ktorým budete ozaj uspokojení. Pretože to jediné miesto, z ktorého spokojnosť, – či ten jediný moment v čase – tá jediná skúsenosť spokojnosti je – v plnom súlade s tým všetkým, čím ste sa stali.

A navyše, ako sme to len teraz niekomu povedali, – bude to pokračovať v rozširovaní sa, bude to pokračovať v rozširovaní sa, takže radosť zo života je v stálej expanzii a siahaní po a dovolení si byť – „VŠETKÝM, ČÍM STE“. – Nie „všetkým, čo je“ – lebo niečo z toho, „čo je“, je mimo vortexu.

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Prečo manifestácie „zaostávajú“

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.