01-25-19-abraham-hicks-2

Ak hľadáte spôsob, ako sa dostať do súladu[1], toto je to najlepšie, čo poznám. Je to zaručená cesta do vortexu, a to aj v prípade, keď sa cítite naozaj zle. V našom centre sa nachádza oáza pokoja a pohody – naše zdravé jadro, náš Zdroj, odkiaľ čerpáme všetku našu energiu, zdravie a inšpiráciu. Toto je technika, ktorá je súčasťou terapie Cesta od Brandon Bays[2]. Pomocou nej sa prijatím svojich povrchových „negatívnych“ emócií dostanete do úplného súladu so svojím Vnútorným Bytím – do veľmi príjemne pociťovaného stavu, kde sa nenachádzajú žiadne problémy, či nepríjemne pociťované emócie. Stav tohto napojenia na Zdroj je vnímaný ako návrat Domov, do svojej pravej prirodzenosti.

Ako na to?

Vytvor si aspoň hodinku nerušeného času v tichosti (nezabudni vypnúť komunikačné prostriedky). Dĺžka tohto procesu závisí od množstva nahromadeného odporu v tebe. Odhadujem že väčšine ľudí sa to môže v pohode podariť do polhodiny. Mne to spočiatku trvalo aj hodinu a pol, ale keď som s tým začínala, pociťovala som veľké množstvo negatívnych emócií – teraz (po dlhšej dobe pravidelného praktizovania) mi celý proces trvá už len okolo 10-15 minút.

Pohodlne sa usaď, zavri oči a ponor sa do svojho vnútra. Urob takto niekoľko vedomých nádychov a výdychov.

Nechaj svoje vedomie rozprestrieť sa do nekonečna pred sebou, bezhranične za sebou, do všetkých strán a dovoľ mu otvoriť sa bez hraníc aj pod tebou a nad tebou.

Buď otvorený/á, dýchaj, sleduj svoje vnútro a vnímaj, aká emócia či pocit sa objaví. Daj mu meno (smútok, úzkosť, strach,…). Vo vnútornom dialógu ho privítaj celým svojím srdcom. Môžeš sa mu aj ospravedlniť, že si ho v minulosti odsudzoval/a. Nechaj tento pocit narásť a úplne sa rozvinúť. Plne ho prijmi a objím – obklop ho svojím prijatím a láskou. Opýtaj sa: „Čo je v jadre tohto … (smútku, strachu…)?“  otvor sa, uvoľni a ponor sa do jeho jadra. Spočiň tam a sleduj, aký ďalší – nový pocit sa tam objaví a otvor sa aj jemu, nechaj ho narásť. Opäť ho pomenuj, privítaj a prijmi a opýtaj sa: „Čo je v jadre tohto…?“ (názov emócie)

– Toto je jadro procesu, ktoré sa opakuje počas celého „klesania“ emocionálnymi vrstvami. V tomto cyklickom procese postupne pokračuj a dovoľ si klesať postupne hlbšie a hlbšie. Dovoľ si plne pociťovať a prežívať akúkoľvek emóciu, ktorá sa objavuje – akokoľvek nepríjemná a intenzívna sa ti zdá byť. Pretože vždy, ak danú emóciu plne prijmeš a uvoľníš sa v jej jadre, stratí sa a objaví sa ďalšia vrstva.

Ak budeš mať tendenciu od svojho pocitu utiecť, prijmi aj to. Uvedom si túto tendenciu, ktorá ťa chce chrániť od nepohodlia, požehnaj jej a znova sa vráť k svojej emócii. Nesnaž sa svoje pocity meniť, či inak na nich tlačiť, kľúčom je tu ich uvítanie, rešpektovanie, plné prijatie a prežitie.

V prípade, že sa nič nové – ďalšie neobjavuje – akoby sa „zasekneš“, použi túto imaginačnú techniku:

  1. V svojom jadre – jadre momentálnej emócie si predstav dvere. V duchu počítaj pomaly do troch a predstav si, ako sa pri čísle tri tieto dvere prudko otvoria. Vnímaj, čo je za nimi. Čo prichádza? Čo sa teraz objavuje? Aký pocit? S ním potom pokračuj ďalej hlbšie.
  2. V prípade, že za dverami sa nič neobjaví, predstav si v zemi akoby „poklop“, opäť počítaj do troch – na tri sa tento poklop prudko zodvihne. Čo sa objavuje?
  3. Ak sa stále nič „neposúva“, predstav si, že si danou emóciou prikrytý, akoby dekou/prikrývkou. Znova počítaj do troch a pri čísle tri túto prikrývku prudko zo seba strhni a sleduj, čo sa objaví.

– Môže sa stať, že takýmito dverami, poklopmi, či strhnutiami prikrývky budeš musieť prejsť viackrát, kým sa dostaví výrazný posun. Niekedy pomôže, ak v prípade, že vnímaš, že je tam niečo zablokované, tak to jednoducho nazvi „blok“ spýtaj sa, čo je v jeho jadre a použi naň popísané dvere, či poklop.

Ak sa objavuje ako najvýraznejší pocit fyzický vnem, napr. napätie, či bolesť, pomáha, ak sa do nich ponoríš a opýtaš sa, aká emócia je v ich jadre. Moja skúsenosť je ale taká, že s týmito vnemami sa dá narábať a postupovať presne tak isto, ako s emóciami.

Ak sa ti v procese klesania cez emocionálne vrstvy vybaví nejaká osoba, či príbeh z minulosti, len to prijmi, zaregistruj, nerozmýšľaj nad tým ďalej a zameraj sa znova na emóciu, ktorá sa objavuje.[3]

Predposlednou vrstvou pred Zdrojom je tzv. šedá zóna, vnímaná ako „prázdnota“, „čierna diera“, či „ničota“. Môže byť pociťovaná nepríjemnejšie ako predchádzajúce emócie, najmä preto, že je nám neznáma. Každý ju vníma ináč, niekto ju nemá vôbec – ja ju vnímam ako neprítomnosť pocitov a pomenuvávam ju u seba ako „nič“, niekedy to vnímam ako akési ťahanie do nejakého prepadu. Aj keď môže pôsobiť dosť neobvyklo a nepríjemne, treba ju jednoducho brať ako každú predošlú vrstvu, pomenovať ju, ponoriť sa do nej a uvoľniť sa v jej jadre.

Ak to urobíš, s veľkou pravdepodobnosťou sa „pod“ ňou objaví výrazné uvoľnenie a veľmi príjemný pocit plnej prítomnosti tvojho Zdroja. Každý z nás tento pocit či stav pociťuje a pomenuváva ináč. – U niekoho je to Láska, Svetlo, Duch,… ja tento stav prežívam ako neuveriteľne krásny Pokoj. To, že „tam“ si, budeš vedieť podľa veľmi príjemného až blaženého pocitu, bez akejkoľvek negatívnej emócie a tiež podľa toho, že je akoby bez hraníc, – neobmedzuje sa na naše telo, ale pokračuje oveľa ďalej – až do nekonečna. Ak budeš vo „vrstve“ svojho Zdroja, opýtaj sa opäť, čo je v jeho jadre – a takto klesni ešte o dve ďalšie vrstvy – tento stav sa tak zvykne ešte zintenzívniť a upevniť.

Na záver rozprestri toto svoje vedomie ďaleko pred sebou, bezhranične za sebou, do všetkých strán a nekonečne pod sebou aj nad sebou. A dovoľ si spočinúť v tomto uvoľnení a prežívaní úplnosti svojho pravého JA, koľko len budeš chcieť :-).

Autorka: Zuzana Makovská

Prvá časť tohto článku:  Šťastie je naším prirodzeným stavom – Cesta k nášmu Zdroju

[1] Viac o dôležitosti prijímania svojich emócií, o súlade – našom Zdroji a zbavovaní sa odporu nájdete v prvej časti tohto článku: Šťastie je naším prirodzeným stavom – Cesta k nášmu Zdroju

[2] Nasledujúci proces je samotnou autorkou terapie Cesta popísaný v knihe „Sloboda je…“ (Brandon Bays) a doplnila som ho o svoje skúsenosti s vedením tejto terapie. Ak sa vám stane, že uvedená technika bude pre vás samých z nejakého dôvodu náročná, určite odporúčam dopriať si úplnú terapiu Cesta pod vedením skúseného terapeuta/ky Cesty. Ale ak ju budete prevádzať sami a nepodarí sa vám náhodou hneď na začiatku dostať až do Zdroja, nepovažujte to prosím za stratený čas, – možno len potrebujete viac tréningu pri prijímaní svojich emócií v svojom živote a k tomu vám môže pomôcť každá minúta strávená pri práci s týmto procesom.

[3] Ak daným procesom prechádzate počas terapie Cesta, tento príbeh, ktorý sa vynorí, je okamih emočného zranenia z minulosti, ktorý si takto žiada liečenie – uvoľnenie negatívnych emócií, ktoré sa počas tejto udalosti zablokovali v organizme. Pri terapii sa po nadviazaní spojenia so Zdrojom následne pod vedením terapeuta/ky tieto v minulosti potlačené emócie systematicky uvoľňujú, pričom tým dochádza k hlbokému emocionálnemu a často aj k fyzickému liečeniu.

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.