01-31-19-abraham-hicks

Abrahám: A tak dnes, čo by sme chceli naozaj zdôrazniť a cítime, že ste na to pripravení.. – čo skutočne chceme zdôrazniť je blízkosť – je to tak blízko, že by ste to mohli nazvať okamžitá manifestácia, – hoci vás to vystraší. (smiech)

– Tá blízkosť medzi súladom, ktorý dosahujete zámerne s vaším vortexom a manifestáciami, ktoré nasledujú. – Alebo tá „neblízkosť“ s vaším vortexom, ktorú dosahujete a tie manifestácie, ktoré nasledujú… Chceme vám ukázať, ako čokoľvek, čo cítite, spôsobuje rozvitie tých manifestácií.

Niekedy tomu neveríte, pretože je to vnímané ako: „Ó, už sú tam ľudia, už sú tam situácie, ktoré boli vytvorené, nemôžem tvoriť v skúsenosti niekoho ďalšieho…“, ale chceme, aby ste pochopili, že môžete vyvolať, – môžete vylákať, – môžete randiť s.. – v skutočnosti nielen môžete, ale robíte to – robíte – robíte – robíte – robíte, – presne v tom momente – ako sa cítite v tom momente. Presne tým – ako sa máte – ako sa cítite v tom momente. Presne tým – ako sa máte – ako sa cítite v tom momente.

A teraz, priatelia – či už vás to rozruší, alebo nie, – to je okamžitá manifestácia. Môžete pozorovať niečo, čo je nie veľmi dobré – a možno vás to irituje, možno vás to vystraší, možno je to len frustrácia, – mohlo by to byť hocikde v tom rozsahu nechcených emócií – silných, či nie tak silných, – a ako sa tam zameriavate, spôsobujete tým vibráciu vo vašom vnútri, ktorá sa rozlieha ako odpoveď na čokoľvek, čo pozorujete. Jednoducho často nechávate takúto okolnosť trénovať vás do vibračnej frekvencie a potom, – všetko, čo sa vám deje teraz – teraz – teraz – teraz – teraz – teraz – teraz – teraz – teraz – teraz – teraz – teraz – … – toto chvíľu potrvá – teraz – teraz – teraz, – odráža to, čo sa vám deje vibračne.

Teraz, – čo sa vám deje vibračne, sa u vás vždy odzrkadľuje tým, čo cítite. Ale, – čo sa vám tak často stáva, keďže ste si navykli na pocity, ktoré prebiehajú, – pocity, ktoré sú ukazovateľmi vibrácie, ktorú vám spätne zrkadlia, – viac vecí ktoré naozaj tak veľmi nechcete, – ale ste tak otužilí/drsní, – my vieme, – navštevujete tie triedy – tie drsné, pokročilé triedy, navštevujete tie „zraziť to na zem a zabiť to“-triedy, navštevujete tie „život nemá byť férový, či zábavný“- triedy, navštevujete tie „som silný a som drsný a môžem to zniesť a môžem vytrvať“ a „život by nemal byť zábava“ – a my vravíme – „Áno, mal by byť!“ – Mal by byť zábavou, nie len teraz, ale vždy!

– A čo postupne zisťujete, keď sa s týmto viac a viac hráte, vedomým zámerným spôsobom – je, že je zábava aj to, keď sledujete niečo nechcené, – možno niečo naozaj nechcené, – pretože v poznaní toho, čo nechcete je odraz – alebo ten druhý koniec tej vibračnej vlnovej dĺžky – ktorý presne vie, čo chcete. A dokonca – aj keď vy neviete povedať, čo chcete, pretože ste tak zapletení v tom, čo nechcete, – to čo chcete, sa z vás odráža – odráža sa z vás – odráža sa z vás, pretože priatelia – jednoducho by ste mali vedieť, aké samozrejmé to je – aké je to zjavné: že keď poznáte, čo nechcete – tak viete, čo chcete.

– Inými slovami  – to je ten dekódovací proces. A keď to skutočne nechcete, tak skutočne chcete niečo iné. A keď naozaj niečo akoby nechcete – akoby nechcete niečo iné, ale tento proces vám pomôže definovať, – či už to viete vypovedať, alebo nie.

Takže toto definovanie, toto uprednostňovanie, toto dávanie zrodu novým zámerom, je evolúciou všetkých druhov – je evolúciou bunkových organizmov, je evolúciou ľudských organizmov – je to evolúcia všetkého. Je to táto energia, či vibrácia, ktorá sa odráža od niekoho – či už ste jednobunkový organizmus alebo ste vyspelý geniálny človek – zameriavanie sa a identifikovanie, či už zámerné, alebo vibračné identifikovanie toho, čomu dávate prednosť.

– Evolúcia, evolúcia, rozširovanie, expandovanie, stávanie sa, stávanie sa, stávanie sa…

Ale – väčšina ľudí je naozaj pomalá v spúšťaní toho, ako sa hýbať spolu s tým, čo zrodili. – Vaše Vnútorné Bytie nie, – inými slovami, boli ste Zdrojom Energie, predtým, ako ste prišli do tohto fyzického tela, a iba časť toho vedomia – naozaj dosť malá – nevravíme, že nepodstatná, ale je to iba časť z vás – inými slovami, väčšia časť z vás zostáva nefyzická.

Ste tu – táto nádherná osobnosť, ktorou ste, – preosieva skrz – a uprednostňuje – uprednostňuje – rozširuje sa – stáva sa – rozširuje sa – stáva sa, – žiada, žiada, žiada, – či už tomu dávate slová, alebo nie. Niekto je na vás hrubý – chcete okolo seba milších ľudí. Ak ste chorí – chcete byť zdraví. Ak ste naozaj chorí – skutočne chcete byť zdraví. Ak nemáte dosť peňazí – chcete peniaze.

– Po celé dni, každý deň – odraz – odraz – odraz – odraz – odraz. A Zdroj vo vašom vnútri – stáva sa tým – stáva sa tým – stáva sa tým – stáva sa tým. Pretože vždy, keď poviete: „Chcel by som toto…“ – Zdroj, ktorý je bez odporu, vaše Vnútorné Bytie, ktoré nemá v sebe žiaden odpor – sa stáva tým, o čo ste požiadali. Stáva sa tým, o čo ste žiadali – vibračne povedané.

A teraz, – toto vás veľmi neoslovuje, pretože – ste v manifestácii – a to je OK. Preto ste tu – v týchto plnokrvných fyzických telách. Prišli ste pre manifestácie. – Prišli ste do tejto prednej línie, pretože: Ó – zladiť sa a manifestovať – jednoducho nie je nič lepšie ako toto. – Toto nie je doba doháňania niečoho – toto je čas v prednej línii. Nie ste tu, aby ste dokázali svoju hodnotu skrz svoje manifestovanie – ste tu na to, aby ste preukázali tvorenie skrz svoje manifestovanie. – Inými slovami – ste tu na tvorenie, prostredníctvom manifestácie.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Vesmír vždy vie, čo chcete

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.