02-03-19-abraham-hicks

Hosť: Chcela by som sa vás opýtať, – začala som meditovať, – a bol tu rozhovor – predtým ste začali rozhovor o.. práve som si kúpila CD a cítim, že som sa tam dostala – trochu – na túto úroveň tu hore, kde som napojená na Zdroj…

Abrahám: Áno.

Hosť: Ale chcem.. – viem že je tam toho viac, viem že by som sa mohla dostať ešte bližšie…

Abrahám: Nuž, tá najdôležitejšia vec, – keď ste si už raz vedomá, – keď už raz pocítite ten pocit odpútania sa a ste si vedomá, že ste utíšila svoju myseľ a cítite, že vaša vibrácia je vyššia ako zvyčajne a obvykle to fyzické vnímanie toho je – pociťujete odpútanie, – možno dokonca otupelosť. Je to istý druh odpútania od toho, čoho ste si zvyčajne vedomá a vnímanie niečoho „viac“ – nesnažte sa na to tlačiť, nesnažte sa urobiť z toho niečo – jednoducho tam len buďte.

A dovoľte, aby váš jedinečný zámer počas meditovania bol – iba si umožniť zamerať sa na čokoľvek, na čo sa rozhodnete zamerať – na zvuk, na mihotanie plameňa.. – Esther používa rôzne veci, – niekedy nechá kvapkať kohútik, – závisí na tom, v akom je prostredí.

Ale ako sa sústreďujete v tom upokojujúcom mieste a prijímate ten pocit odpútania, tak tam jednoducho buďte, nesnažte sa otočiť to na niečo, – len tam buďte, – až kým nebudete na tom pevnom stabilnom základe. A potom, – keď už tam raz ste, – tak často, ako prichádzate z meditácie  späť, – budete mať impulz, či nápad, budete mať chuť niečo urobiť. A my vám naozaj odporúčame ten impulz nasledovať, – pretože to je niečo, čo sa vám zjavilo a vy ste to preložili do toho – čokoľvek už to je. A keď to budete nasledovať, zistíte, že vaše Vnútorné Bytie vás vedie po ceste k niečomu, čo sa vám preukáže ako prínosné.

Hosť: Videla som prínos toho v tom, to je dôvod, prečo sa vás to pýtam. Vraveli ste, že 15 minút je dosť? – Je to v poriadku robiť to dlhšie? Ja len že – cítim prínosy toho a..

Abrahám: No určite je v poriadku robiť to viac, ale tá pointa je, – prišli ste tu podieľať sa na tomto svete a prínos meditácie je zladiť vás so Zdrojom, takže vy budete mať svoje skúsenosti počas dňa v tomto napojení na Zdroj. – Nie stiahnuť vás z vášho dňa a len tam byť. Niektorí ľudia sa v tomto naozaj nechávajú uniesť. Je tu totiž dôvod prečo, – a my tomu rozumieme. – Ak máte rušný deň, či deň plný stresu, – ak sú vo vašej mysli rôzne veci, – je za týchto podmienok v prvom rade pre vás trochu ťažké utíšiť svoju myseľ. Ale ak to urobíte, cítite v tom úľavu.

Ale my po vás chceme, aby ste šli ďalej za ten pocit úľavy od odchádzajúceho stresu. Chceme, aby ste cítili to uspokojenie zo súladu. A niekedy, – keď pocítite to uspokojenie zo súladu, – chcete mať z toho viac. – Len sa tým nenechajte uniesť, – lebo keby ste len vedeli, ako veľmi ste chceli byť prítomní v týchto telách – zameraní a plynúci a mysliaci a vedúci, – nechceli by ste sa po celý čas z nich takto dostať.

Meditácia je dobrý nástroj na to aby ste sa znova energeticky zladili s tým rozšíreným vedením.

Hosť: Ďakujem vám.

Abrahám: Áno.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Šťastie je naším prirodzeným stavom – Cesta k nášmu Zdroju

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.