02-07-19-abraham-hicks

Hosť: Ahoj. Našiel som vás asi dva mesiace dozadu. (smiech, potlesk)

Abrahám: My sme tu už dlllho-predlho. (smiech)

Hosť: Áno. Som veľmi fascinovaný. Som herec a moja priateľka prišla ku mne na skúšku a povedala: „Mám niečo pre teba. Je to KNIHA.“ Pros a dostaneš. (Nie som hltač kníh.) Áno, je to úžasné. A tak potom, – pozrel som na Youtube a našiel som vás. Wow, – to je dokonca ešte lepšie. A tá priateľka prišla do môjho baru a: „Idem pozrieť Abraháma v Miami.“ Tak som tu. (smiech) Chcem sa vám poďakovať. Veľmi uspokojivé. (smiech) Takže, porozprávate mi o – Abrahámovi. Pozerám na vás a počujem vás, ale je to Abrahám, ktorý prehovára ku všetkým. Snažím sa to pochopiť.

Abrahám: Chcete od nás, aby sme sa vám popísali?

Hosť: Áno.

Abrahám: Kto sme, o čom sme?

Hosť: Áno, áno.

Abrahám: Sme Zdrojom Energie, z ktorého ste prišli. Ktorý je si vás vedomý po celý ten čas, keď ste tu, v tomto fyzickom čase a predtým. Ktorý si je vedomý všetkého, čo ste si odrazili do svojho vortexu. Ktorý presne rozumie tomu, kde stojíte vo vzťahu ku všetkému, čo chcete. Ktorý vysiela nepretržitú informáciu, ktorá, z nášho pohľadu, je mocnou cestou najmenšieho odporu. Radi by sme to nazývali cestou najväčšieho umožňovania, ale počujete to ľahšie, keď to voláme cesta najmenšieho odporu. Ale v oboch prípadoch je to tá istá cesta.

Takže to, čo robíme, je, že sme si vás vedomí a následne sa zasadzujeme vo váš prospech. Vedeli sme kým ste boli, keď ste tu prišli a vieme, kým ste sa stali, odkedy ste tu. A tak, pretože tak jasne rozumieme tomu, kým ste, ponúkame prúd vedomia, ktorý je celý o uskutočnení a naplnení všetkého, o čo ste žiadali až doposiaľ, po minútu, v ktorej žiadate.

Takže ponúkame prúd poznania – a mohli by ste povedať vibračných žiadostí vesmíru, ktoré sa vykresávajú – viete – skrz tie cestičky, o ktorých sme vraveli predtým… „Vytesávame“ myšlienkovú cestu, – v skutočnosti robíme 99% toho vytesávania. Inými slovami, ak vy požiadate, my vykrešeme myšlienkovú cestu ktorá zabezpečí 99% toho.

A všetko, čo vy potom musíte urobiť, je zachytiť závan uspokojenia, nechať odpor vo vašom vnútri poklesnúť a tým vlastne splníte vo svojej fyzickej forme to zostávajúce 1%, čo potom umožní vám to spojenie s informáciami, ktoré vás následne vedú k impulzu, – k slovám, k stretnutiam, – podobným tomu stretnutiu, ktoré ste práve popísali – ktoré vás sem dnes priviedlo. Takto to funguje.

Všetky veci sú možné. Všetko, čo táto časopriestorová realita vo vás inšpirovala, je možné. Poznáme detaily toho, ako sa to odvinie, ale nevezmeme vám vaše dobrodružné prekvapenie, tým, že by sme vám to všetko poukazovali. Vysielame k vám tak veľa, ako vieme, že ste schopní počuť, v porozumení toho, že v odlišných časoch budete na odlišných miestach toho, čo ste schopní prijať.

A o čom ste vy – chceme povedať, na jednej strane – , že nechceme aby nič z toho bolo o – Abrahámovi. Dokonca nechceme ani to, aby to bolo o tom, čo Abrahám učí. Chceme aby to bolo o tom, čomu sa skrz toto učenie otvárate – že môžete byť Tvorcom toho, čo vám život ukazuje.

Náš odkaz o Tvorení nie je o nás. Je o vašom Tvorení. A vy ste ten výtvor, ktorého ste Tvorcom. Vy ste ten výtvor, ktorého ste Tvorcom. – Takže vy ste výtvorom svojho radostného momentu. Vy ste Tvorcom svojho „žiť šťastne naveky“. Vy ste ten Tvorca nového vhľadu do niečoho. Vy ste tým Tvorcom niečoho, čo s vami súznie až tak – vy ste Tvorca navždy šťastného žitia. Vy ste ten Tvorca a ten Umožňovateľ tej emočnej rovnováhy, ktorá sa zhoduje s vaším pohľadom na život.

To o čom sme my… Jerry sa nás to zvykol pýtať po celý čas. – „Abrahám, čo chcete?“ Chceme po vás, aby ste našli súznenie s úplnosťou toho, čím ste. Chceme od vás, aby ste cítili radosť z toho, čomu sa venujete tak, že my budeme cítiť z toho radosť. Chceme, aby vaše momenty boli momentmi 5.kroku, takže ste zapletení do kontrastu a napriek tomu nie ste na seba naštvaní dokonca za to, že máte kontrast. Chceme od vás, aby ste objali úplnosť tohto kontrastujúceho vesmíru, pretože je to ten kontrast, ktorý dáva večnosť.

Takže my sme, tak ako vy, príkladom Večného Bytia. Rozdiel medzi nami a väčšinou ľudí je, že my vieme ako žiť šťastne naveky. A sme úplne najšťastnejší, keď prúdime a vejeme s tým, čo vy všetci máte radi. … – V skratke.

(potlesk)

Abrahám: Stačilo?

Hosť: Áno. Ďakujem vám. Cením si to.

Abrahám: Užili ste si dnes túto evolúciu tohto? Spôsob, ako sa to kúsok po kúsku odkrýva? Ako je to všetko trochu jasnejšie, ako pred malou chvíľkou?

Ďalší hosť: Veľmi pekne vám ďakujem.

Abrahám: Áno.

Hosť: Počul som dnes veľa vecí…

Abrahám: Áno…

Hosť: – Ale možno potrebujem trošku viac postrčiť. (smiech)

Abrahám: To od nás nedostanete, – od svojho Vnútorného Bytia či Vesmíru. Nie sme motivátori. My vás učíme vyladiť sa na inšpiráciu.

Hosť: Áno.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Ako dosiahnuť súlad – Cesta do nášho Zdroja (technika)

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.