02-20-19-abraham-hicks

Abrahám:

Mám potenciál pre čokoľvek, čo chcem. Som v tom čoraz lepší a lepší. Už teraz vnímam zlepšenie. Viem, že tento vesmír je Hojný. Viem že iní, ktorí sú teraz miliardármi, raz stáli presne tu, kde teraz stojím ja.

Viem že tieto procesy fungujú. Viem, že prichádzam bližšie k súladu s tým, čo chcem. Mám rád myšlienku hojnosti. Rád hľadám hojnosť vo svojej vlastnej životnej skúsenosti, a to nielen tú finančnú, ale aj hojnosť jasnosti a hojnosť cítenia sa dobre, hojnosť fyzickej energie a hojnosti tej nádhery vo svete. Vediem si v tomto naozaj dobre.

Teším sa na to, ako mi vesmír bude prinášať stabilnú cestu. Rozumiem tomu, že všetka moja hojnosť nepríde celá naraz – a to je v poriadku. Mám rád stály prúd hojnosti a ten ku mne bude plynúť, ako ku mne plynie teraz.

Milujem vedenie, že ja som Tvorcom mojej vlastnej reality. Milujem vedenie, že môžem snívať vo veľkom. Milujem porozumenie tomu, ako veľké je to, čo som si dal do svojho vortexu a milujem vedomie toho, že tá Energia, ktorá tvorí svety a moje vlastné Vnútorné Bytie, – to všetko sa zhromažďuje aby mi v tom napomáhalo. Cítim, že mojou prácou je len uvoľniť sa a umožniť to.

Nechcem, aby to všetko prišlo naraz, chcem vychutnávať to, ako nápady a kúsky toho prichádzajú. Mám rád myšlienku na to, že mám moje vlastné ruky v svojej hline, – ako to všetko spracuvávam. Rád sledujem, ako hojnosť prýšti rozličnými spôsobmi do mojej skúsenosti. Mám rád vedenie, že to vždy bude pre mňa dobré.

Rád vnímam moju silu porozumenia. Páči sa mi pochopenie zákonov vesmíru. Som zbláznený do môjho vlastného navigačného systému. Mám rád poznanie, že týmto pokojom, ktorý práve teraz cítim, som presne na ceste za tým, čo chcem.

Je pre mňa príjemné vedieť, že môžem byť, robiť, či mať čokoľvek, čo si zvolím. Páči sa mi vedomie, že môžem masírovať tú energiu. Páči sa mi vedomie, že keď som si niečím skutočne istý, tak sa môžem naozaj hrať so špecifikami toho a naozaj v tom získať hybnú silu, pretože milujem túto rýchlu jazdu. A milujem poznanie, že keď vnímam, že sa to trochu zasekáva, že je na to čas, je pre mňa v poriadku jednoducho spomaliť, dať sa do rovnováhy a byť viac všeobecný.

Viem že toto je istá vec. Viem, že teraz, keď sa mi zjavila tá myšlienka na niečo, čo chcem, že to musí byť. Vnímam, ako dlhá bola pre mňa tá cesta, už len dostať sa do stavu prijímania a prijať TÚTO myšlienku. Rozumiem tomu, že prijatie tej myšlienky znamená, že som správne na tej ceste. Tak veľmi sa teším na detaily toho, ako sa to rozohrá. Som nadšený z myšlienky, na to podnikanie, ktorá ku mne prúdi.

Je pre mňa vzrušujúce rozmýšľa o tých, ktorých stretnem a je pre mňa vzrušujúce vedieť, že ich poznám, keď ich uvidím. Je pre mňa vzrušujúce vedieť, že to v tom nemôžem minúť a že tam je tak veľa ciest, skrz ktoré budú veci prúdiť.

Milujem moc mojej fascinujúcej mysle. Milujem ten záujem, ktorý mám o tak mnoho rôznych predmetoch. Milujem poznanie tej slobody, ktorú mám, – voliť si z množstva rozličných oblastí v tom istom čase. Vnímam ten spolupracujúci vesmír, ktorý ma obklopuje a podieľa sa na tom so mnou.

Teším sa z každého nápadu, keď prichádza. Nemusím pozerať v diaľ do budúcnosti a zistiť to všetko naraz, práve tak, ako nemusím plánovať výlet po krajine a poznať dopredu každé zabočenie, ktoré urobím po ceste. Viem, že mám pod sebou svoje nohy a moju stabilitu a viem, že intuitívne poznám to, na ktorú cestu zabočiť a ktorou cestou ísť a kedy pridať na plyn a kedy trochu spomaliť.

Milujem vedomie, že som Tvorcom svojej vlastnej reality – na tom nie je nič, čo by sa mi nepáčilo, – nie je na tom nič, čo by som nepoznal.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Milujte čo najviac veci tam kde ste, čo otvorí dvere k ešte lepšiemu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.