03-03-19-abraham-hicks

Abrahám: Prišli ste, aby ste sa v živote bavili, nie aby ste opravovali pokazené veci, pretože, ako sme vám práve povedali, Zdroj nepovažuje nič za pokazené, iba za navždy expandujúce. Takže, hovoríme to jednoducho: nemôžete to pokaziť a nikdy to nebudete mať hotové. A dôvod, prečo to nemôžete pokaziť je, – pretože to nikdy nie je hotové. Takže pokiaľ to v tejto chvíli vnímate akoby zlé, nie je to zlé, – je to len neukončené. A v tom, čo vnímate ako „zlé“, je nové „dobré“, ktoré sa rodí. A toto dobré je nová expanzia, ktorá sa rodí.

Takže ak uznáte, že ste navždy a večne expandujúci, tak to istým spôsobom odoberie to žihadlo z toho, keď stojíte na mieste, kde vám kontrast ukazuje niečo, čo nechcete a to, o čom vás dnes chceme presvedčiť, – sme odhodlaní to urobiť, – dáme vám všetko čo my a Esther máme, aby sme vám pomohli pochopiť, že ak môžete prijať, že v tejto chvíli, práve tu a teraz, akýkoľvek už je ten moment je, kdekoľvek už ste, – vo výťahu, v dopravnej zápche, pri milovaní, – pohybujúc sa svojim životom akýmkoľvek spôsobom, v každom momente v čase, – nachádza sa tam tá križovatka, kde sa vy stretávate so Sebou.

A v tej miere, v akej tomu rozumiete a chcete dovoliť úplnosti seba byť v tom momente, potom vaše nové rozhodnutie, vaše novo-nájdené rozhodnutie, ktoré po sebe po dnešku zanecháte, bude toto: „Som Zdroj Energie vo fyzickom tele a pocit, o ktorý sa usilujem, je mojou manifestáciou toho styčného bodu tohto Zdroja a mňa. – Máte schopnosť byť plne sústredení v akomkoľvek momente. Môžete byť plne nažive, alebo sa z toho môžete odstaviť. A do miery, v akej sa sústreďujete na dobre pociťované veci, sa trénujete do tejto plnej živosti.

A potom – sa deje nádherná vec. – Zjaví sa vám nádherné poznanie – a to poznanie je: Už nikdy viac nemusíte požadovať od iných, aby sa správali, či niečo robili špecifickými spôsobmi, tak, aby robili váš život lepším. Vzdáte sa nemožnosti snažiť sa kontrolovať nekontrolovateľné. A naraz začnete kontrolovať tú jedinú vec, ktorá kontrolovateľná je a tú jedinú vec, na ktorej záleží – a tou je – vaša prvá – v tomto momente – manifestácia, – emócie, ktorá je vám príjemná.

Môžete to urobiť, – a môžete to urobiť TERAZ.

– Napriek tomu vám dáme výhody pochybnosti a povieme: Môžete to urobiť a môžete to urobiť do desiatich minút. (smiech)

Môžete sa priviesť do súladu do desiatich minút. Vždy. A keď si toto ukážete, potom ste konečne slobodní. Ste slobodní od všetkého, čo vás kedy spútavalo. Všetko, čo ste kedy vnímali ako zväzujúce bolo vždy a iba tou jednou vecou – tou jednou vecou, kde ste si vy zvolili niečo vo svojom Teraz, čo ste použili ako svoju výhovorku na to, aby ste sa odstavili z úplnosti toho, kým ste. A potom sa v tomto odstavení cítite spútaní a tak chcete dať, – čokoľvek už bolo tým predmetom pozornosti, ktorý vám spôsobil, aby ste mu dali ten dôvod, tú výhovorku, pre to vaše odstavenie sa.

– Keď si zvolíte tieto veci a poviete: „Ty si ten dôvod, že sa nemôžem cítiť dobre!“ – potom ste spútaní. Ak poviete: „Och – nie je žiaden dôvod na to, aby som sa odstavil, pretože teraz mám plné poznanie, že sa môžem do desiatich minút priviesť do súladu s tým, kým som.“ – Potom ste konečne slobodní.

A potom sa budete hravo pohybovať touto životnou skúsenosťou – v dobre pociťovanom momente za dobre pociťovaným momentom.

A ľudia, ktorí vás pozorujú povedia: „Na akej droge fičíš a kde si to zohnal?“ (smiech) A vy poviete: „Som na prírodnej droge. Objavil som, že moje fyzické telo je ozajstnou chemickou továrňou. A že keď sa dostanem do emočného miesta, kde sa cítim dobre, všetko v mojom tele pracuje smerom k uvoľneniu všetkého, čo je dobre pociťujúce.“ A oni potom povedia: „Nuž, je mi jasné, že na niečom fičíš, čo je to?“ (smiech) A vy poviete: „To je veľmi dlhý príbeh.“ (smiech) – „Ale môžem ti dať skrátenú verziu – jednoducho som sa rozhodol byť šťastný.“ A oni povedia: „Aaaa (priškrtene) – na niečom si, len to nechceš priznať.“ (smiech) …“Len to nechceš priznať.“

– Sme dychtiví rozprávať s vami o čomkoľvek, čo je pre vás dôležité. Naším zámerom je dotiahnuť vás, kopajúcich a kričiacich, do vortexu… (smiech) – Viete, ten vortex o ktorom rozprávame, – tento vibračný stav bytia, kde je všetko, čím ste.. – Kde je všetko, čím ste sa vibračne stali.

O čom chcete rozprávať? – Veci… – Bude to dobrý deň.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Naladenie – cesta k všetkej vašej hojnosti

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.