04-02-19-abraham-hicks

Hosť: Moja posledná otázka je o – už sme sa toho vlastne dotkli – o význame slobody. A keď som o tom sám akosi uvažoval, a tiež, keď počujem iných ľudí rozprávať o slobode, často krát vravia o slobode „od“. – Sloboda od odporu, sloboda od negatívnych vzťahov, sloboda od dlhu, sloboda od zlej vlády, sloboda od horúčav,… – ale naozaj sa mi zdá, že ak to máme užívať s plným prospechom tohto, v skutočnosti sa chceme zamerať na slobodu „k“… A som zvedavý, či sme pripravení na ladenie na slobodu „k“ od Abraháma.

Abrahám: Sloboda. – Opäť naozaj dobrá konverzácia. A väčšina ľudí, keď.. – ale je tam znova ďalšie slovo: používanie slobody mimo vortexu, alebo vo vortexe, či nie?

Sloboda „od“ vás vždy istým spôsobom zamotá. A čím viac špecifickí budete v chcení rozprávať od čoho slobodu dostávate, tým viac spútaní ste. – Nie je to zaujímavé?

Vezmime si, – len zo srandy, – vezmime to k slobode od utláčateľského zamestnávateľa, ktorý na každého vrieska, aby dostal to chcené. A nevykresľuje to istým spôsobom ten obrázok? Môže vám vadiť predstaviť si niekoho, kto na vás kričí, vrieska na vás, snažiac sa motivovať vás, aby ste urobili niečo odlišne. – Takže naozaj špecifická myšlienka, ktorú pociťujete skutočne príšerne, keď používate slovo sloboda.

A tak, – poďme byť o tom viac všeobecní. Sloboda, – sloboda vo všeobecnom význame je (vo všeobecnom negatívnom význame) – je: sloboda od vecí, ktoré nechcem, sloboda od vecí, ktoré ma obťažujú, sloboda od negatívnych myšlienok.. – je to viac všeobecné, a nie až tak zväzujúce.

A teraz, poďme použiť slobodu vo všeobecne pozitívnom:

Sloboda cítiť sa dobre. Sloboda prebúdzať sa cítiac sa dobre. Sloboda dýchať zhlboka. Sloboda cítiť sa dobre. Sloboda mať čisté a jasné myšlienky. Sloboda – akoby voľne plynúť. Sloboda myslieť si to, čo si chcem myslieť. Sloboda v mojej vlastnej mysli. Sloboda byť tak, ako chcem.

Sloboda cítiť sa dobre. Sloboda zladiť sa s energiami, ktoré tvoria svety. Sloboda poznať moju skutočnú silu. Sloboda zladiť sa s úplnosťou toho, kým som. Sloboda sledovať a prežívať všetko v úžasných hĺbkach – všetky tie veci, ktoré som postupne dával do vortexu. – Sloboda cítiť moju cestu tam. Sloboda tlmočiť to, čo tam je. Sloboda začať objavovať plnosť toho, čo je vo vortexe.

Sloboda zladiť sa s úplnosťou toho, kým som. Sloboda dovoliť každému byť takí, akí si zvolia byť. Sloboda cítiť oprávnenosť čohokoľvek, čo si volia, bez akéhokoľvek rozporu s mojím vlastným súladom. Sloboda cítiť sa jednoznačne dobre.

Tá sloboda zvoliť si myšlienku – myšlienku za myšlienkou, ktorá ma zlaďuje s tým, čo Zdroj pociťuje o tom predmete. Sloboda objaviť, čo cíti Zdroj. – Vnímaním vedomia, že Zdroj to udržiava, až pokiaľ to nenájdem. Tá sloboda, – že nie je potrebné žiadne náhlenie, aby sme sa tam dostali, pretože Zdroj sa nikdy neodchýli – neexistuje, – nie je žiadne riziko, že sa tam nedostanem. – Takže som slobodný dopriať si svoj čas ísť tak pomaly, alebo tak rýchlo, ako chcem. Skúmať to tak zoširoka, či tak podrobne, ako chcem.

Byť či nebyť všetkým, čím si zvolím byť, v akomkoľvek momente. Oddýchnuť si, alebo spať, prikryť sa, keď mi je chladno, či odkryť sa, keď mi je priteplo. Putovať, voliť si, udržiavať sa šťastný…

Sloboda využívať energiu, ktorá tvorí svety, za účelom môjho vlastného potešenia a spokojnosti, chápajúc to, že nemôžem nikoho zraniť, či pripraviť niekoho o slobodu, v mojej výprave za ňou. – Že v slobode, ktorá je plne ponúkaná každému, – ktorá je vibračným stavom bytia, – že neexistuje žiadny možný spôsob, že by som mohol v uplatňovaní svojej vlastnej slobody o ňu pripraviť kohokoľvek iného z nich. Je to definitívne umožňovanie Blahobytia – súladu so Zdrojom a napĺňanie môjho dôvodu Bytia.

(potlesk)

Hosť: Vždy bude pre mňa potešením, – ďakujem veľmi pekne.

Abrahám: Pre nás takisto.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Pokrivili ste svoj pohľad na realitu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.