07-08-19-abraham-hicks

– Tak veľmi milujem pochopenie mojej vibračnej podstaty… – Tak milujem moje pochopenie zamerania a hybnosti…
Milujem, že môžem začať tento deň vo vibrácii blahobytia, pohody a ľahkosti…
Skutočne mám rád vedomie, že zdroj ma obklopuje, – aj všetkých ostatných, .. že každý, koho milujem, je obklopený touto ľahkosťou…
Milujem to, aktivované v sebe tak, že to rozoznávam a môžem to naplno cítiť a naozaj vlastniť…
Milujem poznanie, že budem vedený k dokonalým myšlienkam a správaniu, keď načasovanie bude pre vykonanie toho dokonalé, – a medzitým, – sedím v ľahkosti a dychtivosti a oceňovaní za všetko, čo príde.
– Som šťastný za to, kde stojím a dychtivý ohľadom toho, čo prichádza.
Viem, že sú mnohí, ktorí hľadajú to, k poznaniu čoho prichádzam a som tak potešený, že to demonštrujem v mojej vlastnej skúsenosti spôsobom, ktorý bude zjavný vo všetkých ohľadoch pre tých, ktorí ma sledujú.
Cítim sa tak šťastný, že som schopný vypustiť podmienky z rovnice mojej ľahkosti, že som schopný jednoducho nájsť ľahkosť silou môjho sústredenia.
Tak veľmi zbožňujem nefyzickú energiu, ktorá, verím, že prúdi s ľahkosťou a dokonalosťou okolo všetkého, čo je.
Milujem pozorovanie, že tu je tá atmosféra blahobytia, ktoré je zamerané na všetkých z nás a do miery, v ktorej nájdeme ľahkosť a vpustíme ju do vnútra, zažívame toto blahobytie a pohodu.
Tak milujem to, keď sa moja ľahkosť začína šíriť, keď som začal cítiť hybnosť mojej zvyšujúcej sa vibrácie k tomu, kde začínam cítiť istú dychtivosť ohľadom vecí… Nie dychtivosť, ktorá ma inšpiruje práve teraz do akcie, ale dychtivosť toho, čo prichádza, – druh optimistického oživenia, ktoré sa odohráva v mojom vnútri.
A zatiaľ čo viem, že načasovanie pre akciu ešte nenastalo, tak viem, že prichádza… A medzitým sa cítim pohodlne v tomto optimizme, ktorý sa vo mne začína budovať. Vnímam to, akoby som vstúpil do sily, ktorá tvorí svety a som schopný zamerať ju. A milujem učenie sa rovnováhe tohto zamerania, pretože ako sa zameriavam so súladom, tak cítim, že pokračujem v umožňovaní tej energii prúdiť ku mne a cezo mňa.
Je to pre mňa tak vzrušujúce, dostať sa do toho miesta absolútnej pohody a potom začať vyžarovať ju skrz moje zameranie v smere vecí, na ktorých mi záleží. A zbožňujem to pochopenie tejto bezpodmienečnej lásky a sústredenia a energie, ktoré ku mne prichádzajú.
A nachádzam svoju cestu, – kúsok po kúsku, – nachádzam seba viac schopného neklásť podmienky v mojom smere, ktoré by blokovali prúd tejto energie. Viem, že sa dostávam na vrch toho prúdu energie a viem, že som schopný, – zdatnejší každým dňom, následkom môjho zamerania.
Niekedy sa nadchnem a chcem vybehnúť vpred do toho, ale vždy, keď ten pocit príde, viem cítiť, akoby ma nenútenosť trochu viedla a zisťujem, že ešte nie, – ešte celkom nekonať.. Sedieť v poznaní toho ešte dlhšie. Nájsť vibračný súlad toho a sledovať, ako moja túžba inšpiruje iných k správaniu.
Teraz chápem, že moja túžba neznamená iba to, že budem inšpirovaný k akcii, ktorá tam potom vykoná zmenu, – chápem, že moja túžba a moje udržiavanie toho miesta spôsobuje viac pravdepodobnosti pre iných nájsť to isté a to isté a to isté, – takže je to rozsiahlejšie hnutie, ako len ja, – jednoducho len napojiť sa a robiť niečo ohľadom toho.
Som to ja, kto spúšťa pumpu, som to ja, kto nastavuje tón, som to ja, kto nachádza umiestnenie toho, som to ja, kto vyžaruje svetlo, som to ja, kto sa pýta otázky, som to ja, pripravujúci sa… A som to ja, pozorujúci výsledky dosiahnutia toho vibračného prostredia.
Každým dňom milujem nachádzanie toho miesta a každý deň milujem pozorovanie výsledkov toho miesta, ktoré som našiel…
Každým dňom milujem nachádzanie toho miesta a každý deň milujem pozorovanie výsledkov toho miesta, ktoré som našiel…
A som dychtivý vyjsť von a sledovať tú ohromnú expanziu a pozorovať detaily toho… Ale medzitým, jednoducho len sledujem, čo sa deje v mojom svete práve tu, okolo mňa, – práve tu, okolo mňa…

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Zladiť sa so svojím Zdrojom

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.