07-19-19-abraham-hicks

Hosť: Ak by ste mohli dať mne a každému, kto tu dnes je, jednu najlepšiu radu, – čo by bolo v tejto chvíli skutočne pravdivo, z celého srdca povedané, byť povznášateľom v tomto momente k jadru vášho bytia.. – čo by ste povedali? Bolo by tu nejaké naladenie, či dialóg.. čo by ste nám ponúkli?

Abrahám: Toto si želáme, aby ste vedeli: vaše najlepšie zameranie, či práca, ak to tak chcete nazvať, či zámer, ak to tak chcete volať, v ktoromkoľvek momente v čase je zasadzovať sa o váš najlepší vplyv, čo znamená, – je to vaša sústavná pozornosť v príprave a udržiavaní vašej vibračnej atmosféry.

Pretože je to o prijímaní – prijímaní – prijímaní – prijímaní – prijímaní… – čo znamená, že je to o ladení – ladení – ladení – ladení. Čo znamená, že je to o umožňovaní pohody – blahobytia. Čiže je to o výberovom preosievaní. A v skutku, viete, čím to začína? – Nuž toto je odpoveď, ktorú vaša otázka od nás vyvoláva tak mocným spôsobom:

„BUĎTE K SEBE DOBRÍ.“[i]

Buďte na seba milí. – Dobre odpočívajte, dobre jedzte.. Choďte von, tam, kde sú nádherné veci. Hrajte s ľuďmi, ktorí sú zábavní. Myslite myšlienky, z ktorých máte dobrý pocit. Pozerajte filmy, ktoré sú povznášajúce. – Inými slovami, – buďte k sebe dobrí.

– Tie ďalšie časti toho – krok jedna a krok dva, sa o seba postarajú samé, bez toho, aby ste vôbec potrebovali vedieť, čo robíte. Ale krok tri, – ten stav prijímania – k nemu máte smerovať, dbať o neho. – Čo značí, – buďte k sebe dobrí a utíšte svoju myseľ v každom „teraz“, zas a znova.

Ale, – BUĎTE K SEBE DOBRÍ. Myslite o sebe pekné veci. A myslite pekné veci o iných.

Netflix zaslal Esther email, – poznajú ju osobne.. (smiech) – s odporúčaním niečoho, čo by mohla chcieť vidieť.. Pozrela na to a povedala: „Viete vy vôbec kto ja som?!“ (smiech) – Bolo to tak divné doporučenie! – A potom si pomyslela: „Nemyslím, že pozeranie toho by bolo pre mňa prospešné v utváraní prostredia, kde prijímam a podporujem nádherné veci..“ Mohla to povedať už len podľa názvu toho, že by to z nej urobilo chrániacu sa a defenzívnu, dokonca majúcu obavy z vecí…

A teda, – Buďte k sebe dobrí. Podporujte sa.

Jedného dňa, – Esther Jerrymu kvôli niečomu nadávala. – Tak ťažké pre ňu predstaviť si to teraz, pretože si ho pamätá jedine ako dokonalého.. Teraz. (smiech) – Zmeňte tú minulosť. (smiech) – Bol k tomu blízko. Ale povedal jej, jedného dňa, keď naňho nadávala: „Myslím, že by bolo pekné, keby si predstierala, že som Kate.“ A Kate v tom čase bola ich vnučka, ktorá mala asi 5 rokov. A Esther nebola schopná či spôsobilá myslieť o Kate čokoľvek iné ako milujúce myšlienky, – to sa nemohlo stať. A Jerry myslel, že by sa mu páčilo, keby s ním Esther zaobchádzala ako s Kate, v tom istom svetle. (smiech)

A k tomu sa v istom zmysle dostávame. Vezmite vaše obľúbené – čokoľvek to už je na tejto planéte -, predstierajúc, že ste tým a zaobchádzajte so sebou, ako by ste zaobchádzali s tým, – buďte dobrí k sebe samým a to vás zavedie najďalej z čohokoľvek, čo by ste mohli urobiť, – na vytvorenie tejto „petriho misky neutrality“ atmosféry, ktorá vám umožní byť tak prijímajúcim k múdrosti a láske, ktorá je prirodzene tým, kým ste.

Pozn. prekl:

„Zavri oči, zamiluj sa do seba, zostaň tam“

– Rúmí

[i] Myslené v celom texte „Buď dobrý sám k sebe“/“Buď milý k sebe samému“.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Skutočná sila viery

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.