08-09-19-abraham-hicks

Abrahám:

Predstavte si tento Zdroj Energie, – volajme ho Boh, – zvyčajne to tak robíte, – tento Zdroj Energie, ktorý je všeobecnou zhodou toho, čo všetci, – dokonca aj jednobunkové organizmy – doteraz žiadali, – čo by bolo pre nich najlepšie. Viete si predstaviť väčšiu rovnosť možností? Viete si predstaviť čokoľvek, čo by bolo správnejšie a lepšie, ako byť držiteľom všetkých žiadostí a netlačiť proti ničomu? – Prostredie, kde to, o čo žiadate, je vždy dané?

A ak s nami môžete zostať len o čosi dlhšie, predstavte si prostredie, – dokonca fyzické prostredie, ktoré je tak ďaleko, ako si len viete predstaviť a to je v poriadku.. – Predstavte si fyzické prostredie, kde každý robí svoje osobné a dôležité, platné žiadosti z miesta kde stojí, od čohokoľvek, čo sa práve udialo.. a keď požiadajú o čokoľvek, čo už to je, – dostanú to.

A potom vám chceme len pripomenúť, že každá jedna vec, o ktorú ktokoľvek z vás kedy žiadal, – či o ktorú kedy požiada, – je iba kvôli jedinému dôvodu: – Myslíte, že sa budete cítiť lepšie, keď to budete mať. Inými slovami, to, o čo žiadate, je súlad, čo žiadate, je harmónia, to, o čo žiadate, je úplnosť, to, o čo žiadate, je potvrdenie toho, čím je Zdroj, – dobra toho, čím ste Vy.

Takže predstavte si spoločnosť, kde miliardy ľudí žiadajú a Zdroj udržiava pre každého z nich obdobu toho, čo žiadajú. – Ibaže v tomto fyzickom prostredí, ktoré popisujeme, tieto miliardy pracovali na súlade s tým, kým sú a tak, – keď požiadajú, – nepochybujú, či to prijmú, – neobávajú sa, nepociťujú súťaž ostatných, – neškriepia sa o zdroje, netlačia proti ostatným, nesnažia sa dokázať iným, že chybujú, aby oni mohli byť tí „správni“, – jednoducho len žiadajú a prijímajú.

A chceme, aby ste spolu s nami poodstúpili dostatočne od tohto obrazu, tak, aby ste mohli pochopiť, že bez ohľadu na to, ako to vnímate v akomkoľvek momente v čase, – toto je skutočne to, čo sa tu deje. Bytie sa stáva niečím viac, v dôsledku vašej fantastickej spolupráce tuná.

Dôvod, prečo sme tu a rozprávame sa s vami, – je to kvôli tomu, že ste nás povolali. Ale nie sme tu na to, aby sme sa pokúšali zmeniť to, o čo žiadate. My len chceme, aby ste porozumeli tomu procesu. Chceme iba, aby ste porozumeli tej skutočnej základni, na ktorej stojíte a dokonalosti tohto prostredia – tak, ako existujú.

Chceme iba, aby ste pochopili, že všetko funguje presne tak, ako sme všetci vedeli, že by malo fungovať. A že tak, ako vás kontrast inšpiruje k novým žiadostiam, tak budúce generácie budú mať prospech z tých nových žiadostí, ktoré tam vkladáte. Inými slovami, každá nová generácia profituje z toho, s čím predošlá generácia bojovala. – Pochopte to.

My len chceme, aby ste pochopili to, že nemusíte „zgegnúť“, či byť tou novou generáciou, preto, aby ste zažili ten prospech. Máte požiadať a máte byť príjemcom toho, o čo ste požiadali, – ale musíte pochopiť to, ako sa táto hra hraje. Musíte pochopiť zákony vesmíru, musíte porozumieť tým dvom vibračným aspektom vás samých, musíte byť ochotní pohybovať sa v smere toho, čo chcete a už nikdy viac nepokračovať v dramatickom bití na bubon toho, čo spôsobilo to, že ste to začali žiadať.

Inými slovami, – ak „bojujete s peniazmi“, tak žiadate celý deň – celý deň – celý deň – celý deň – celý deň – celý deň – o viac peňazí. Ale ak pokračujete v „bití na bubon“ že: „Nemám dosť a nie je to fér, že on toho má priveľa a niekto by s tým mal niečo urobiť a nie je to rovnomerne rozdelené a je príliš veľa ľudí, ktorí si berú príliš veľký „kus koláča“ a potom málo z nás dostane dostatok kúskov koláča…“ – ak bijete na tieto „bubny“, oberáte sami seba o ten vibračný postoj, ktorý je potrebný k tomu, aby ste dostali to, o čo ste žiadali.

Takže váš osud, – vaše šťastie a bohatstvo sa hromadí, – nazývame to vaša vibračná realita, voláme to váš vibračný účet, – vaše vibračné bohatstvo. – A nie je to len vibračné bohatstvo, – je to skutočné bohatstvo, ktoré sa zmanifestuje. – Vaše bohatstvo a šťastie, – váš osud je pre vás držaný v tejto vibračnej takpovediac banke a nikto iný k tomu nemá prístup, – iba vy. Nikto sa nemôže dostať tam dovnútra a zobrať váš účet.

Ale viete, čo sa deje s mnohými z vás? – Nejdete tam dnu a neprijmete to. – Stojíte von od toho a sťažujete sa, že to nemáte, zatiaľ čo vy ste ten jediný, kto sa môže dostať tam dnu, kde to je.

A my chceme, aby ste pochopili, že to „dnu, kde to je“, je tento vibračný účet, je to vibračná realita a budeme to nazývať „vortex“ – vortex pohody a blahobytia, ktorý ste stvorili sami pre seba – vložili ste tam niečo z toho, dokonca ešte predtým, ako ste sa narodili do tohto tela, – vložili ste tam množstvo z toho, odkedy ste sa sem dostali a všetko, čo život zapríčinil, že ste žiadali, je tam.

– Nielen čakajúce na vás. Je to tam spolu s odpoveďou zákona príťažlivosti na to, – na každú a všetky žiadosti, ktoré ste tam vložili. – Zákon príťažlivosti na to reaguje a je tam ozajstný vortex (vír, vírenie) – a my zdôrazňujeme to vírenie – vortex, pretože chceme, aby ste vnímali jeho magnetickú – príťažlivú kvalitu.

– Chceme aby ste porozumeli tomu, že ak niečo žiadate, – tak všetko, čo je potrebné na splnenie toho, o čo ste požiadali, bolo k tomu povolané a zhromaždené. – Všetky spolupracujúce zložky.

-Takže ak žiadate o partnera, – milenca, – milenca určitej postavy, milenca určitého vzhľadu, – milenca s určitým postojom, milenca s určitými finančnými podmienkami, milenca s určitou láskou, – milenca, – ak požiadate o milenca, – ten milenec je tam – ten milenec je povolaný a každá zložka, o ktorú ste žiadali je zhromaždená do tohto vortexu a je to tam – všetky spolupracujúce zložky boli povolané a zhromaždené.

– Otázka, ktorú chce tento seminár položiť a pomôcť vám zodpovedať ju, je – „Ste vy spolupracujúcou zložkou?“ – Spolupracovali ste dostatočne na to, aby ste boli vtiahnutí do vášho vlastného vortexu, kde sú všetci vaši milenci, kde sú vaše peniaze, kde sú vaše odpovede, kde je vaša jasnosť, kde je vaša vitalita, kde je všetko, čím ste sa vibračne stali?

– Alebo ste poctivo zalezení mimo a zdržiavate? (smiech) – Bijúci na bubon toho: „Už tak dlho žiadam a nikdy to ku mne nepríde, a už som unavená z hľadania a všetci tí dobrí sú už zabratí!“ (nahnevane) (smiech) „A naozaj to nie je fér. – A moja kamarátka má milenca a ona nie je hodná milenca, ktorého dostala!“ (smiech) „Nespráva sa k nemu dobre a napriek tomu sú spolu, – a ja by som bola tak úžasná partnerka, ale nemám milenca! – nemám milenca! Nemám milenca! Nemám milenca! Nemám milenca! Nemám milenca! Ja.. (plač) nemám milenca!!“

– A my vravíme: Áno, máte! Máte milenca, – je to hotové, máte milenca, – len jednoducho nie ste tam, kde váš milenec je. (smiech) Váš milenec je tam, – v láske. (smiech) Váš milenec je tam, – váš milenec je tam, so všetkými ďalšími spolupracujúcimi zložkami. Váš milenec, – váš milenec na vás bude čakať navždy – pretože vesmír má schopnosť pokračovať v kladení nového milenca na to miesto, pokiaľ nebudete pripravení. – Nový milenec na mieste.. – nuž, tento odišiel.. (smiech) – á, nový milenec na mieste.. – uff, tento je preč, – nový milenec na mieste.. -ú… – Neustály prúd milencov si robí svoju cestu do vášho vortexu, kvôli tej zriedkavej príležitosti, že vy by ste sa mohli dostať do vortexu! (smiech)

Ale vy musíte chcieť byť tam dnu, musíte chcieť byť tam dnu viac, ako čokoľvek iné.[i] – Musíte chcieť byť tam dnu viac, ako chcieť sa sťažovať, musíte chcieť byť tam dnu viac, ako chcieť overovať, musíte chcieť byť tam dnu viac, ako chcieť mať pravdu! – Pretože často máte tááku pravdu! – o tej nespravodlivosti, na ktorú sa sústreďujete. Máte takú „pravdu“, – máte dôkazy, máte emaily (!) (smiech) – máte ďalších blogerov! Máte dôkaz o krivde, ktorý používate ako svoju zámienku neísť do vortexu.

Keď sa dostanete do vortexu, nemáte chuť ísť do boja s ostatnými. – Ste vo vortexe, – ste v tomto magickom víri, kde vám všetky veci vychádzajú. A je tak veľa ľudí, ktorí objavili, čo to je. A sú ľudia, ktorí sa naučili rozprávať o tom, čo chcú, – nie o tom, čo nechcú. Sú ľudia, ktorí sa naučili chváliť, – a nie kritizovať. Sú ľudia, ktorí sa naučili byť optimistickí, – skôr to, ako pesimistickí.

– Sú ľudia, ktorí sami seba vytrénovali, – myšlienku za myšlienkou, – dovnútra vortexu. A toto je to, o čom naozaj rozprávame. Na to, aby ste mali okamžitý prospech toho účtu, ktorý ste pre seba zostavili, sa musíte stať vibračnou zhodou s ním. – O tom to všetko je.

[i] A ako sa „dostať“ do vortexu? Stačí splniť jedinú podmienku – musíte sa cítiť dobre. Vždy, keď sa cítite dobre, ste tam. 🙂

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Rýchle naladenie do vortexu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.