08-23-19-abraham-hicks

Abrahám:

Takže, ak stíšite svoju myseľ, to, čo sa udeje, je, že umožníte tejto dominantnej časti vás samých, kde sú všetky vaše túžby, čiste smerujúcu, – umožníte toto stať sa tou dominantnou časťou vašej skúsenosti.

A keď sa toto udeje, potom, ako sa vrátite späť z vašej meditácie, späť do vášho fyzického vedomia, – často, práve predtým, ako sa vrátite späť doň, začnete si byť vedomí, – alebo my to radi nazývame – prijímať – isté myšlienky, či impulzy. A keď vaša myšlienka, či impulz prídu z tohto vibračného prostredia, je to vždy myšlienka, či impulz, ktoré vám dobre poslúžia v zmysle toho, čo skutočne chcete.

Ak vaša myšlienka, či impulz prichádzajú z miesta, kde je vaša nálada negatívna, – potom to zvyčajne, – nielenže vám neslúži, – zvyčajne to dokonca umocní práve tú vec, ktorá vás rozčuľovala.

– A tak, vravievame našim priateľom, – urobte rozhodnutie meditovať v nedeľu. A zaberie vám to 15 minút, možno 20, – nenamietali by sme proti viac ako 20 minútam, – ale ak stíšite vašu myseľ, môže vám to trvať 10, či 11, či, 12 alebo 13 minút, ako sa napokon dostanete do miesta, kde pocítite isté odpútanie. – Ale toto je dosť. Ak už teda pocítite toto odpútanie, potom vaša práca vo vašej meditácii (ktorá je len tak mimochodom progresívna) – je hotová.

A tak potom vyjdite do vášho sveta a berte život tak, ako k vám prichádza. – Pretože nemáte na výber, – život k vám bude prichádzať, tak, ako to váš bod príťažlivosti diktuje. – Necíťte sa tým byť dotknutí, nesnažte sa premyslieť sa z toho von, nesnažte sa kohokoľvek o čomkoľvek presviedčať, pretože toho nebudete schopní, – jednoducho len nechajte život prísť „na“ vás a on príde a bude demonštrovať to, aký je váš aktuálny bod príťažlivosti.

– Takže nechajte to stať sa, pretože, – prečo? – nemáte žiadnu inú voľbu… Oh, mohli by ste ísť späť a znova meditovať, ale my by sme počkali do pondelňajšieho rána. A potom by sme meditovali a dostali by sme sa do tej vibrácie preč z bežného vedomia a potom, keď ten impulz príde, – vyšli by sme do svojho dňa a šli tak ďaleko, ako len môžeme, – nechajte život prichádzať na vás, pretože bude, pretože vy ho priťahujete, ale dobrá správa je, že keď tieto kontrastné skúsenosti, či nie kontrastné skúsenosti k vám prichádzajú, – inými slovami chcené a nechcené, chcené a nechcené, – napĺňate svoj vortex s ešte ďalšími afirmáciami.

A tak, – potom meditujte v utorok a choďte tak ďaleko v dni, ako len môžete a potom meditujte v stredu a choďte tak ďaleko v dni, ako len môžete a meditujte vo štvrtok… a po týždni či dvoch tohto, – to, čo si začnete všímať je, že vaša nálada bude skutočne zlepšená. Pretože vaše rozptyľovanie čistej pozitívnej energie a pohľadu toho, kým skutočne ste robí istý pokrok vo vašich každodenných vibráciách.

Chceme vám ponúknuť tvrdenie, ktoré by ste pravdepodobne nechceli počuť od niekoho, ako Abrahám, ktorý je vo vašej mysli pravdepodobne propagátorom pozitívneho myslenia, ale ak ste práve tu, v tejto manifestovanej časti vašej životnej skúsenosti, a snažíte sa „premyslieť sa“ von z niečoho.. : –  „odtiaľ sa tam nemôžete dostať“. – Pretože tie myšlienky, ktoré k vám prichádzajú, sú tie isté odporujúce myšlienky, ktoré už vo vás bežia.

– Ale ak stíšite svoju myseľ, – ako vidíte, neuspali ste svoju túžbu, – uspali ste len svoj odpor, keď ste meditovali. Vaša túžba, ktorá bola zameraná vašim vnútorným bytím stále zostáva silná a aktívna. A tak, len sa stávate viac prijímajúcim a viac prijímajúcim, čo nás vedie k tomu najsilnejšiemu prehláseniu, ktoré by sme k vám chceli urobiť ohľadne toho, ako sa vaše vibrácie menia na myšlienky a vaše myšlienky sa menia na veci. Musíte byť zvedaví na to, ako je to možné, že vy tvoríte svoju vlastnú realitu.

Ste vibračná bytosť, ale musíte sa naučiť starať sa/spravovať vibráciu vášho bytia, čo znamená, že vaša nálada a vaše uvedomenie si svojej nálady sú naozaj, naozaj dôležité!

– Takže povedzme, že sa pohybujete vaším dňom a niečo sa udeje a silne vás to zasiahne, – inými slovami, – je to prinajmenšom znepokojivé a prinajhoršom naozaj príšerné. – Možno ste rozzúrení, možno sa cítite bezmocní, alebo možno vás to jednoducho premôže, – inými slovami, je tam vcelku veľký rozsah negatívnych emócií. Ale keď sa vám tento odpor ukáže touto emóciou, ktorá vo vás prebýva.. – a potom máte impulz povedať niečo, či urobiť niečo.. – len chceme, aby ste vedeli, že to nebude dobrý impulz a že to neprinesie dobrý výsledok.

Vlastne sme napísali niekoľko kníh, – kniha „Pros a dostaneš“ má na konci 22 procesov, ktoré môžu pomôcť zjemniť tieto momenty, – ale zvyčajne tieto momenty nenapravia. Mohli by ste sa dokonca nejako správať a nepovedať, čo skutočne cítite, takto hovoriac, – nuž toto nie je zlepšenie. Alebo by ste mohli siahnuť po najlepšie možne pociťovanej myšlienke, ktorú môžete nájsť, ale chceme vám povedať, že najlepšie pociťovaná myšlienka, ktorú môžete nájsť z toho miesta zúrivosti, nie je príliš dobre pociťovaná myšlienka. V skutočnosti je takmer taká istá, ako myšlienka, ktorú si už myslíte, čiže v tom nie je príliš veľa zlepšenia.

– Najlepšie by ste urobili, keby ste jednoducho len odišli preč.. alebo zdriemli si.

Takže to, k čomu sa naozaj dostávame, je, že ak už raz máte takú hybnosť, že pociťujete ohľadom toho silnú emóciu, : – „odtiaľ sa tam nemôžete dostať!“. Ale mohli by ste.. – ísť na to vibračným prístupom a prvá šanca, ktorú máte, – mohli by ste utíšiť svoju myseľ.

Mohli by ste si sadnúť v pohodlnej miestnosti v pohodlnom oblečení, – je lepšie, ak sa tam v tej izbe nič nedeje, je lepšie, ak je tichá, takže sa môžete sústrediť na tikanie hodín, či kvapkanie kohútika, alebo dokonca sledovať mihotanie plamienka sviečky, či počítať vlastné nádychy a výdychy, – alebo Esther niekedy načúva zvuku klimatizácie v izbe. – Niečomu, na čo sa môže sústrediť.

A ak sa už raz na to sústredíte, po chvíli budete cítiť, že tie myšlienky, ktoré sú svojou povahou príťažlivé, sa stávajú menej a menej hybnými, ako sa ich hybnosť zmenšuje, počas toho, ako aktivita vašej mysle ubúda. – A potom.. – Teraz! – ste v lepšej pozícii prijať impulz, ktorý vám bude skutočne slúžiť. – Toto je naozaj celý proces meditácie. – Utíšiť svoju myseľ sústredením sa na niečo nie príliš dôležité.

Takže odhliadnuc od tejto časti našej konverzácie, – „odtiaľ sa tam nemôžete dostať!“ – takže prestaňte sa snažiť zatiahnuť iných ľudí do vecí, ktoré od nich chcete, aby vedeli, pretože – oni nepočúvajú… – nevezmú to. – Nevšimli ste si to už? – Neboli ste niekedy v konverzácii, kde ste to vy cítili istým spôsobom, a oni to cítili iným – a tak: vy rozprávate a oni rozprávajú, a čím viac oni rozprávajú, tým viac vy rozprávate. – A čím viac vy rozprávate, tým viac oni rozprávajú. A už ste vôbec niekedy zmenili navzájom svoju mienku? Alebo ste sa v tom akoby ešte viac zakopali? – Nuž, viete o čom rozprávame, že?

– A nemali sme v úmysle priniesť to, – pretože teraz to vo vás beží.. Vlastne áno, mali. – Takže viete o čom rozprávame. – Nuž toto vo vašom vnútri beží celý čas! – Túžba a presvedčenie (obmedzujúce) sú ako dve časti vás samých, majúce rozhovor. Ale vec sa má tak, že vaše Vnútorné Bytie sa nikdy k vám nepripojí vo vašom negatívnom myslení.

A keď už toto raz pochopíte, takže budete ochotní urobiť čokoľvek, čo je potrebné, aby ste išli v smere toho, kým skutočne ste, – ísť s prúdom, – nasledovať tieto impulzy, – potom začnete zakúšať lahodnosť toho – zámerného sledovania, ako vesmír a zákon príťažlivosti prinášajú dohromady tie spolupracujúce zložky a vy – vtedy vlastne STE jednou z pomedzi tých impulzových spolupracujúcich zložiek. – Kde dostanete impulz, čo znamená, že ste spolupracujúcou zložkou s tým, čo sa odohráva, – a keďže ste spolupracujúcou zložkou, tak máte sledovať odvíjanie toho.

A na začiatku, áno, uznávame, – na začiatku tieto impulzy.. – nevnímate ako príliš dôležité.. : – „Myslím, že si pôjdem sadnúť tamto..“ – „A teraz, myslím, že si pôjdem sadnúť tam..“ – „Mmmh, myslím, že si sadnem tamto..“ – „Nie, myslím, že si sadnem tam!..“.. A potom….. (radostne, s ľahkosťou):

– A potom.. – niečo sa začne diať, čo spôsobí, že zistíte, prečo tam vlastne sedíte!

A tak, na chvíľu, – naozaj len nasledujete impulzy, lebo ich vnímate ako impulzy, – ale keď sa v tomto stanete naozaj dobrými, – potom, – prínos toho impulzu je rýchlejší a väčší a zjavnejší. – Zistíte, že niekedy dokonca viete, ako sa myšlienky menia na veci až tak, že dokonca viete prečo idete! – Že cítite až vášeň ísť niekde..

– A vaši priatelia povedia: „Kam ideš?“ – a vy na to: „Tamto.“ – A oni povedia: „Prečo?“ – A vy: „Pretože cítim, že chcem.“ – A oni na to: „Ale daj mi dôvod!“ – „Nemám ďalší dôvod. Len vnímam, že je to, kde by som chcel byť.“ „Ale ja od teba potrebujem, aby si mi presne vysvetlil, prečo tam ideš, a presne, čo od toho očakávaš, že dostaneš!“ (rozkazovacím tónom) „Potrebujem tvoj životný plán o tomto pohybe odtiaľ tam. A ak nie si ochotný dať mi svoj životný plán o svojom dôvode pre „odtiaľ-tam“, potom ja vyhlasujem toto za nie dobrý plán!“ (smiech) …

– A vy poviete: „Ok.“… (smiech) – Pretože sa nepôjdete dostať do hádky s niekým, kto to pociťuje tak silno ohľadom čohokoľvek. Pretože nejdete VYHRAŤ slovným argumentom.

Ale ak sa dostanete do zvyku navracania sa späť do svojho Zdroja a znovunaplnenia/znovuobnovenia sa a umožníte svojej vibrácii pozdvihnúť sa ako korku, ktorý vypláva k povrchu… A potom – pocítite impulz a nasledujete ho a začnete si všímať tento impulz a to, čo sa udialo ako ďalšie – a tento impulz… Jednoducho len jeden impulz po druhom, vedúci k jednej dobrej veci za ďalšou… – Potom, – potom, – POTOM! (radostne) sss potom – POTOM! (slastný nádych) – musíte sa stať tým, kto bude žiť šťastne raz a navždy!

Šťastne raz a navždy, čo neznamená: „Chýba to, – chýba to, – chýba to, – chýba to, – chýba to, – chýba to, – chýba to, – chýba to, / – je to tu – ŠŤASTNE! … – Nie! …

Šťastne raz a navždy, – šťastne v tomto momente a v tomto a v tomto… – pretože vy ste niečo zistili: došli ste k tomu, že ste jedným z vôbec nie tak mnohých, ktorý vie.. ( – alebo vedeli ste to, keď ste boli malý, ale vytrénovali to z vás.. ) – vie to, čo je naozajstné uspokojenie/spokojnosť. Skutočné uspokojenie je nebyť mimo súladu s tým impulzom a prúdom tejto širšej perspektívy.

– Takže idete tamto a jednoducho sa len cítite byť spokojný.. – neodrážate sa od múra s nadšením, – len to pociťujete uspokojivo. – A potom – uspokojivo, – a potom – uspokojivo, – a potom – uspokojivo, – a ako umožníte hybnosti týchto uspokojivých pocitov nazbierať sa, potom, – nebude to dlho, -predtým ako budete na pokraji tejto MANIFESTÁCIE (!)

A my vieme, – Esther nám povedala jedného dňa: „Abrahám, (toto bolo predtým, ako sme naozaj rozprávali o tomto „faktore uspokojenia“ a o hybnosti myšlienok meniacich sa na veci, takže to bolo niečo málo dozadu) – a ona povedala: „Abrahám, ja viem o vortexe a verím v neho, pocítila som ho, vycítim, keď som mu nablízku, cítim, keď som vo vibračnej zhode s ním – a sledujem, ako sa veci odvíjajú, – mám to/chápem to, verím tomu. Ale iba chcem, aby ste vedeli (povedala Esther), že naozaj mám najradšej manifestáciu! Naozaj – naozaj to mám rada, keď sa manifestácia udeje. Mám naozaj rada, keď moja túžba vyjde tam, kde ju môžem skutočne vidieť a pozorovať ju všetkými mojimi fyzickými zmyslami a kde ju ostatní môžu vidieť tiež. Naozaj – naozaj mám rada manifestácie.

– A my sme povedali: „Samozrejme, že áno! – Prišli ste sem, do tohto prostredia prednej/vedúcej línie, pretože ste Tvorcom týchto manifestácií!“ – Ale nemôžete sa dostať „odtiaľ“ – „tam“. Ak neumožníte sami sebe byť spokojní v „nevidení toho“, – potom to neuvidíte. – Neuvidíte to. Musíte tomu veriť, predtým, ako to uvidíte. Musíte cítiť uspokojenie, dokonca aj napriek tomu, že to nemôžete vidieť. Uspokojenie z tohto impulzu a tohto,…

– A potom, po malej chvíli, – stanete sa tak dobrými v sledovaní toho, ako sily vesmíru prinášajú dohromady tie spolupracujúce zložky, že prestanete pochybovať. – Budete vedieť, – vy ste to povedali, – budete vedieť podľa svojej nálady, – budete vedieť podľa svojej nálady, že ste na ceste toho.

Budete vedieť podľa svojej nálady, – nemusíte vidieť tie konečné výsledky. Keď sa vydáte na cestu, – ak ste na akejkoľvek ceste, – nemôžete vidieť svoj konečný cieľ jazdy. Ste na tejto ceste a tejto ceste a tejto ceste a tejto ceste a tejto ceste, – zistili ste to pri príchode do tohto hotela! (smiech) – Je tam množstvo rôznych zatáčok a otočení a mnoho sa toho deje už len pri dostávaní sa do tohto miesta určenia.

– A vždy je to takto, ako vidíte. Ale na tom, ako sa cítite počas tej cesty, záleží ozaj veľmi a viete prečo? – Pretože toto je váš život! – Teraz, – Teraz – Teraz, – Teraz, … – A tak, ak si cením dokonca aj neodmeňujúce „Teraz“: – „Ale budem šťastný, keď sa dostanem „tam“!“ – Mmm, – ani nie. – Ak sa obávam ohľadne niečoho – Teraz, .. – ani nie. – Musíte ukázať sami sebe, ako cítiť spokojnosť práve Teraz.

A my len vravíme, – máme vás tak radi, – je nepravdepodobné, – máme vás tak radi, – chceme vám povedať rovno, – máme vás tak radi, – nie je pravdepodobné, že bez meditácie budete tým, kto má impulz tej čistej myšlienky toho, čo vie váš Zdroj Energie. Nie je to pravdepodobné, že budete v tom stave prijímania. Iba budete tuná, ponevierať sa s tými ostatnými, robiacimi to tou ťažkou cestou.

– Je tak veľká moc v kroku 3.. A keďže krok 1 a 2 sú už pre vás urobené/hotové, je to tak priveľa, žiadať vás (škemrajúco: ) – len skúsiť urobiť krok 3?! (smiech) – Len trošíčku?! – Len sústrediť sami seba v kroku 3, – len trošku, – a nechať vesmír prekvapiť a potešiť vás?

– Počuli ste nás povedať „prekvapiť a potešiť vás“? Rozprávame už o nechávaní vecí prekvapiť a potešiť vás veľmi dlho, a Esther sa na začiatku čudovala: „Nuž, ak ja som vedomým a zámerným Tvorcom svojej vlastnej skúsenosti, potom – no vskutku, Abrahám, – ako veľa prekvapenia tam môže byť?! Ak ja som tá jediná, ktorá robí všetky tie rozhodnutia…“

– A my vravíme: „Lebo ste robili tie rozhodnutia postupne a dávali ste si ich do vortexu jedno po druhom, v rámci veľmi – veľmi – veľmi – veľmi dlhého časového obdobia, a množstvo z nich tam bolo ešte predtým, ako ste prišli sem, do tohto fyzického tela, a vy skutočne NEVIETE, ako nádherne sa dohromady vykryštalizovali a koľko veľa iných ďalších spolupracujúcich zložiek sa dalo dokopy…

– Všetko, čo musíte, je iba dostať ten prvý impulz – ten prvý impulz.. a keď ho nasledujete a potom to vykvitne do tejto plne rozkvitnutej manifestácie.. – Áno, doslova vás to zrazí na zem, – prekvapí vás to a poteší spôsobmi, ktoré nie sme schopní dokonca ani ZAČAŤ popisovať.

– Ale to, na čom nám záleží viac, ako to, čo počujete, je: že „počas tej cesty sa budete baviť“! – To je to, na čom záleží najviac. – Počas tej cesty to bude zábava.. : spokojnosť, – spokojnosť, – spokojnosť, – to je vaša nálada. Ako sa máte? „Šťastne.“ Ako sa cítite Teraz? – „Šťastne“. Ako sa cítite Teraz? – „Šťastne“. Myslíte tým, že vôbec nie „šťastne, – šťastnejšie, – šťastnejšie, – šťastnejšie, – šťastnejšie, – šťastnejšie?!“

– … nuž, možno by ste to tak mohli nazvať, ale tak, ako hybnosť spokojnosti rastie a rastie a rastie a rastie a rastie, – tie manifestácie sú nielen akýmisi získanými „futbalovými loptami“.. – sú to obrovitánske lopty. (smiech) Naozaj.

– Niečo viac, alebo sme sa tam dostali?

Hosť: Myslím, že to je ono. Ďakujem vám.

Abrahám: – Naozaj dobré.

(potlesk)

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Buďte najprv šťastní – pretože je to všetko o tej Ceste

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.