09-05-19-abraham-hicks

Hosť: Ahoj.

Abrahám: Áno..

Hosť: Môžem pokračovať v tej konverzácii?

Abrahám: Áno. (smiech)

Hosť: Minulý rok som išiel na seminár Tonnyho Robbinsa, ktorý bol pre mňa totálne transformatívny.

Abrahám: Pripravený na to byť pripravený, na byť pripravený byť pripravený… To je to, na čo ste boli pripravený, áno, dobré.

Hosť: Jeden z jeho hlavných odkazov.. – a viete, bol som na to v tom čase pripravený, viete, – väčšinou som vtedy počúval vás… (smiech)

– čo nie je len ťuknutie, počúval som už roky, odkedy je to pre mňa transformatívne. Čo chcem povedať, je, – bola tam energia, – je energia o – samozrejme umožňovaní a prijímaní – u vás, – a je energia robenia – veľa, úsilia/námahy. A vklad či prínos je obrovská vec, ako to on vykladá v svojom učení. Naozaj sa mi páčia obe strany tohto..

Abrahám: Bez pokusu robiť porovnanie medzi tými prístupmi, – vezmite slovo vklad/prínos a rozmýšľajte o tom, čo sme vraveli dnes o tom , čo VY prinášate k stolu. Pochopenie, že robíte – v prvom rade a väčšinou v každom ohľade – energetický vklad – je to váš energetický vklad, ktorý je vaším darom. Je to váš energetický vklad.

A teraz samozrejme, – váš energetický vklad a váš energetický súlad s vaším Zdrojom Energie, ktorý vám prispieva neustále, môže vyústiť v inšpirovanú akciu, ktorá skutočne produkuje tiež veľa vkladu/prínosu.

– Nevravíme – „Nekonajte!“ Nehovoríme – „Neprispievajte skrz akciu!“ Hovoríme: „Uistite sa, že máte svoj vysávač zapojený do elektriny, predtým, ako sa budete snažiť povysávať obývačku.“ (smiech) – môžete tak ísť cez mnoho úsilia.. urobiť veľa koľají na koberci (smiech) – no keď ten „cucač“ nie je v zásuvke… (smiech)

Hosť: (smiech) … Takže vnímate to tak, že tento odkaz, ktorý môžem upraviť, že je nejaký spôsob, ako ich spolu zladiť?

Abrahám: Myslíme, že tento odkaz je prevažne zle pochopený, pretože propaguje tú myšlienku, že je to skrz vaše správanie, že ním to uskutočníte a splníte. A my iba odporúčame, – pretože toto je spôsob, ktorým vesmír pracuje, – že ak sa zladíte s energiou, ktorá tvorí svety a potom ste inšpirovaní k akcii, alebo k úsiliu, – tak potom sa udeje omnoho viac.

Existuje toľko veľa ľudí, ktorí ponúkajú tak veľa akcie, na kompenzáciu za energiu, s ktorou sa nezladili.. A je to vyčerpávajúce! (potlesk)

A to nemá znamenať, že to, čo táto osoba učí, nie je učenie súladu – a POTOM inšpirovanej akcie.[i] Inými slovami, akcia je dobrá vec, ak je podložená – jej základom je – Energia. – Nie je to už tak dobrá vec, ak je to v opozícii (v rozpore) voči Energii, ktorá prúdi.

– Napríklad. Povedzme, že – tu som ja, vo svojej ľudskej forme, – nedosiahol som toho príliš mnoho, a nepáči sa mi, kde žijem a nemám rád to, čo jem a nie som šťastný z toho, čím jazdím a nie som príliš šťastný z môjho života. – Cítim, že je tam toho pre mňa oveľa viac. Nuž, každým kúskom svojho života som vytvoril vortex, takže je pre mňa všetko zoradené a pripravené a je tam pre mňa tak veľa potenciálu, ktorý je už tam a ktorý som si neumožnil prijímať, – ale práve teraz som znechutený. A tak som znechutený a rozhodol som sa, že s tým jednoducho idem niečo robiť.

– Som už jednoducho chorý a unavený, z toho ako som chorý a unavený a tak sa do toho idem zaryť a idem to „spraviť udiať sa“. Takže jednoducho idem von a dupem do chodníka a hľadám prácu a hovorím ostatným: „Som už jednoducho unavený zo zlyhávania a teraz chcem uspieť – a z tohto postoja a z tejto nálady idem do množstva úsilia/námahy a urobím veľa obratov množstva „čohokoľvek“ a nenachádzam v tomto všetkom príliš mnoho úspechu, ale dostávam túto prácu, ktorá je naozaj tvrdá a v dlhých hodinách a neplatia za ňu veľa, čo je naozaj ťažké a nie je za ňu veľmi zaplatené..

Teraz robím v troch a štyroch a piatich zamestnaniach, pretože som rozhodnutý, že idem z tohto seba samého dostať. Ale v mojom nedostatku viery v seba a v mojom sklamaní z toho, kde som a v mojom ustavičnom sťažovaní sa na môj biedny stav, bránim sám sebe v prepojení sa so všetkými týmito zdrojmi, ktoré sú všetky pre mňa zoradené.

A to je to, kde my vravíme – „nemôžete sa dostať tam, kam chcete, odtiaľto!“

Hosť: Samozrejme. Je nejaké – akékoľvek úsilie nutné na zarobenie peňazí – alebo na to, dostať peniaze na váš bankový účet? (smiech) Teraz to myslím vážne, pretože..

Abrahám: Nie! Nie je. – Nie je. – Ale tu je spôsob nazerania na to, ktorý skutočne chceme, aby ste počuli. – Žiadne úsilie nie je nutné/požadované, ale je inšpirované! (potlesk)

A dôvod, prečo bude toto úsilie inšpirované, je, – pretože inšpirované úsilie je naozaj – naozaj zábava! Je to taká zábava, že ho vôbec nenazývate úsilím! To, čo nazývate úsilie/námaha je tá vec, ktorá nie je inšpirovaná! A keď to nie je inšpirované, nie je to zábava, a potom je to Ú-SI-LIE! (namáhavo, ťažko)

Ale keď je to inšpirované, je to – jednoducho ten najlepší nápad, aký ste kedy mali, je to impulz a potom je to to pravé miesto a ten správny čas a potom je to – ostatní vám pomáhajú a potom je to synergia a potom je to mágia a sila a úsilie, v ktorom idete harmonickým pohybom a hýbete svojím telom, ale tá energia, ktorá tvorí svety, prúdi cez vás. – Toto je stav prijímania o ktorom dnes rozprávame celý deň.

A nie je to iba stav prijímania, je to stav dopĺňania – znovu-dopĺňania. – Prijímate a to pokračuje, prúdi a napĺňa a inšpiruje vás. A vy sa zobudíte a tam toho prúdi/plynie viac a viac a viac a viac…

– Nie požadované/nutné, ale je to inšpirované. A keď to je, vy budete chcieť konať. My nepoznáme NIKOHO, kto je vo vašich fyzických telách, kto je vyladený na túto nefyzickú energiu, kto by nechcel byť viac a viac a viac aktívny.

Premýšľajte v pojmoch manifestácie. Manifestácia – a vy by ste si s tým mohli spájať úsilie, – manifestácia je ďalšia predná línia, jej rozšírenie. Je to pripraviť sa na to byť pripravený, na to byť pripravený byť pripravený byť pripravený byť pripravený. A potom je tam akcia, je tam pohyb a sú tam interakcie.. Úúú! – Je tam akcia – v takmer všetkom, čo je lahodné.

Hosť: Ako toto zrovnať s tou múdrosťou, alebo tými učeniami o.. Viete, som v svete biznisu, už tak dlho, ako si len pamätám a – počúvate tím tých žralokov (finančných), kde vždy rozprávajú o.. – akože ako ťažko museli drieť, aby sa dostali tam, kde sú, a nemôžem stretnúť osobu z biznisu, ktorá by mi išla povedať: „Vieš, dostal som sa do vortexu a bol som inšpirovanýýý k akcii..“ (smiech)[ii] – Je to veľmi zriedkavé. Nehovorím, že nie – Nevravím, že vám neverím, samozrejme, to je to, ako som žil svoj život roky..

Abrahám: My nepoznáme jedinú úspešnú bytosť – a my poznáme všetky z nich – (smiech), ktorá by nevyužila túto Energiu, ktorá tvorí svety, vo svojom úspechu.

Hosť: Tak oni len nerozumejú, že to je to, čo hovoria, alebo nevedia, ako to zvážiť a..

Abrahám: Možno, a možno je to tak, že tak mnoho ľudí žije skôr podmienečný život, kde oni potrebujú niekoho, kto robí nejaké veci akcie, takže oni vás potrebujú presvedčiť, že vy potrebujete byť aktérom v ich sne.

Je to, ako keď vám niekto vraví: „Nebuď sebecký!“ – a to, čo tým myslia je: „Vykonávaj moje sebecké príkazy, nie svoje vlastné!“

Hosť: Nie som si istý, či tomuto rozumiem.

Abrahám: Nuž potom sa dosť tvrdo nesnažíte. (smiech)

Hosť: Je toto váš spôsob ako to dostať do pochopenia? (úsmevne)

Abrahám: Nuž, sme schopní vidieť, ako by ste nemuseli byť schopný vztiahnuť to k tým ostatným veciam, ktoré sa ohľadom toho pýtate. Takže tu je to, ako to funguje:

Život vám spôsobil žiadanie mnohých vecí a počas toho času ste nazhromaždil skutočne nádherný vibračný ŠTART k manifestáciám. A tieto manifestácie – zaklopkajme na drevo – niektorí pochopili, že sú viac uspokojivé, ako tieto vibračné, – čo by ste mohli chcieť nazvať deti, či dokonca plody, ale ony sú tam, – práve tie isté. – Tento začiatok toho, čo chcete, je tam.

Keď sa zamýšľate nad tým, aká veľká hybnosť k vám prichádzala do tohto fyzického tela a keď si uvedomíte, že ste skutočne na tej správnej ceste, keď chcete premeniť myšlienky na veci, – pretože vy ste – manifestačný génius.

A teraz, – vravievame: „Ste tvorcom svojej vlastnej reality.“ Teraz vám chceme povedať, spôsobom, ktorý obzvlášť vy, tu a teraz, s otázkami, ktoré sa pýtate a spôsobom, ktorým chcete pevne prepojiť tú akčnú časť s tou energetickou časťou, – takže ideme povedať: „Vy ste tvorcom svojej vlastnej reality a ste majstrom – umelcom manifestácie.“ Vy ste tvorcom svojej vlastnej reality a ste MAJSTROM – SVETSKEJ – MANIFESTÁCIE. Pretože tá manifestácia tu vonku, – toto je predná línia!

– Inými slovami, je pekné mať tieto myšlienky o svojom vortexe, ale je to tak omnoho viac, priniesť tieto myšlienky vpred, kde ich môžete zakúsiť so všetkými zo svojich fyzických zmyslov, a tak my len ideme povedať: Je to lepšie – MANIFESTOVAŤ svoje sny, ako snívať ich nemanifestované.

OK? – Ste manifestačný génius, ste vedomý zámerný tvorca.

A tak, toto sú tie veci, ktoré ľuďom spôsobovali potkýnanie sa po veľmi dlhý čas. Pretože vy si skutočne neuvedomujete, koľko veľa energie je zapojenej, vy vnímate len jej akčnú časť. Takže celé naše jadro práce je pomôcť vám porozumieť, čo prichádza pred akčnou časťou.

Väčšina ľudí by chcela PRESKOČIŤ tú akčnú časť, – väčšina ľudí chce stáť v neprítomnosti niečoho, čo chcú a tvrdiť, že to chcú, ale oni nechcú byť pripravení na to, byť pripravení byť pripravení byť pripravení, a im chýba tá najdôležitejšia časť! – Chýba im radosť z objavovania tohto a radosť z objavovania tamtoho a radosť z objavovania tohto.

– Oni chcú iba to znamienko na grafe za veľký úlovok, ktorý je na ich bankovom účte – často nechcú – tú jasnosť a tú vynachádzavosť a dômyselnosť a všetky tie veci, ktoré k nim prichádzajú pozdĺž tej cesty.

Ale vaše Vnútorné Bytie pozná VŠETKO, čo je vo vašom vortexe.. – viete, vo vašom vortexe – nežiadate iba o veľký balík peňazí, či vysoko hodnotenú úspešnú spoločnosť, – žiadate o to, ale nie iba o to. – Žiadate o jasnosť a žiadate o intuíciu a žiadate o vnímavosť, žiadate o lásku a harmóniu. Žiadate o tak mnoho vecí…

A tak, vaše Vnútorné Bytie vás bude viesť k vášmu obrovskému bohatstvu – áno, presne to bude, – ale vaše Vnútorné Bytie vás tiež bude viesť k vašej ľudskosti, k vašej jasnosti, k vášmu súcitu, k vašej celistvosti, – inými slovami, vaše Vnútorné Bytie vás vedie k úplnosti toho, čím ste. – Takže každý krok pozdĺž tej cesty je – plná chute, šťavnatá, lahodná, božská, zmysluplná – manifestácia na vašej ceste za viac a viac a viac a viac a VIAC!

A teda, – tak veľa ľudí chce povedať iba, – „Dajte si svoj cieľ na peniaze a dostaňte sa práve tam – k peniazom – a to chce veľa úsilia“. – A my vravíme: „Zadržte to všetko! – to úsilie a námaha, ku ktorým vás vedú, vám bude brániť od toho, aby ste mali veľkú väčšinu toho, čo je vo vašom vortexe, ktorú chcete!“

Áno, chcete tie peniaze, ale vy chcete omnoho viac.

A môžete to mať všetko.

A nič menej, ako mať to všetko, nebude pre vás uspokojivé.

– Takže kde je váš zmätok? – Čo je to, čo vám nesedí?

Hosť: Myslím, že sú to len zmiešané odkazy – z mnohých vplyvov – v mojom živote..

Abrahám: Samozrejme, okolo vás je tak veľa vplyvov, ale o tom sme rozprávali už predtým. – Vaše Vnútorné Bytie vie, kde stojíte vo vzťahu k všetkému, čo chcete. A keď sa vyladíte na tú vibráciu, vaše Vnútorné Bytie vás bude viesť, – postupne a úplne presne, – ku každej jednej veci, ktorú chcete.

Hosť: A ak sa necítite inšpirovaní? Keď váš bankový účet je… – viete, – niečo, čo môže spôsobiť strach vo vašom vnútri, – pozeráte na to a vravíte: „Hmm, neviem čo sa tu ide udiať…

Abrahám: Nuž, pokračujte v pozeraní naň a udržiavate sa v tej istej vibrácii a nemôže sa to zlepšiť. – Takto do toho zavádzate odpor a spomaľujete svoj pokrok. Inými slovami, nemôžete sa okolo toho dostať, – nemôžete poskytovať útulok negatívnym emóciám, v odpovedi na to, čo pozorujete, a dostať sa tam, kde chcete byť. – To odporuje zákonom vesmíru.

A ktokoľvek, kto vám vraví, že tvrdá práca, zatiaľ čo máte strach, vás tam dostane, to nevysvetľuje spôsobom, akým to funguje. (potlesk)

– Mohli by ste mať strach a začať tvrdo pracovať – a mohli by ste tým byť odvedený od vášho strachu. – My nevravíme, že niekedy vám akcia nespôsobí to, že sa cítite lepšie.. – a keď sa cítite lepšie, potom dostávate lepšie výsledky..

My vám len chceme ukázať spôsob, ktorým môžete využiť vplyv nefyzického tak, aby vás podporoval. Nevravíme, že títo učitelia, ktorí učia tieto veci sa mýlia.. – často je to nedorozumenie, niekedy nám ľudia povedia: „Abrahám, išiel som sem, čítal som túto knihu a počul som toto a toto a toto…“ A my na to vždy odpovedáme tam, kde oni sú, vo vzťahu k tomu, čo počuli – neodpovedáme na to, čo bolo v origináli napísané, – odpovedáme na to, kde sú vo vzťahu k tomu, čo počuli, ako vidíte.

Esther nám na začiatku vravievala: „Abrahám, prečo oni klamú?“ – pretože počula od iných učiteľov vravieť veci, ktoré neboli vecami, aké vravieval Abrahám. A ona došla k dôvere v to, čo sme hovorili my. A tak sa jej teda nepáčilo, keď iní učili odlišnú metódu. – „Prečo oni učia veci, ktoré nebudú fungovať?“ – alebo „Prečo to hovoria?“ – A my sme povedali: „Ak by každý študent bol v tom istom mieste, potom by mohol byť jeden učiteľ, ktorý by ich učil všetkých tú istú vec. – Ale toto nie je tak, ako to naozaj je.

Takže my si myslíme, že to, čo sme tu dosiahli/splnili dnes, v pojmoch novej konverzácie, – lepšie, ako kedykoľvek predtým, – je to, že vám chceme pomôcť začleniť a doplniť to, že ste duchovné bytosti vo fyzickom svete. A že tento fyzický svet je predĺžením/rozšírením vašej spirituality. A že váš úspech vo vašom fyzickom svete je úspechom vašej spirituality. – Nie sú oddelené.

Tak často ľudia boli istým spôsobom učení a veriaci v to – väčšinou skrz náboženstvo, – že Boh je dokonalý a nefyzický a niekde inde. A vy ste tu – testovaní a skúšaní, aby ste sa osvedčili tak, že môžete byť tam.

Aké to však skutočne je, – je to, že všetko, čo človek chce nazývať Bohom, – celá tá nefyzická Energia – je hľadiaca dopredu s vami – práve Tu a Teraz, – a váš úspech je úspechom tejto nefyzickej Energie.

– Takže vy ste tu – vonku – priekopníkom definujúcim špecifiká toho, po čom siahate, čo sa snažíte dosiahnuť, – odlievajúcim ich vibračné stvorenie a Zdroj vo vašom vnútri je udržiavajúci to, čo ste tam vložili a veriaci v to, o čo žiadate a pozná odôvodnenosť a platnosť toho, o čo žiadate a vie, že sa tam môžete dostať a je ochotný ukázať vám všetky z tých ciest, ktorými sa tam môžte dostať, – chápajúcim, aké presvedčenia ktoré máte, vám stoja v ceste a aké presvedčenia a viery máte, ktoré vám v ceste nestoja, – poznajúc aká je vaša cesta najväčšieho odporu, ako dostať to, čo chcete, a poznajúc, aká je vaša cesta najmenšieho odporu…

Niekedy vás bude vaše Vnútorné Bytie viesť k niečomu, čo vnímate ako problém, čím spôsobí, že budete žiadať o riešenie…

 

[i] Veru tak – Anthony Robbins je úžasne inšpiratívny autor, ktorý učí, že základom všetkého, čo chcete dosiahnuť je v prvom rade dosiahnutie optimálnej nálady, prípadne zmena obmedzujúcich presvedčení a predstáv a potom máte k dispozícii nekonečnú Energiu svojho vnútra/Zdroja (O tomto je aj jeho asi najznámejšia kniha „Nekonečná sila“) Napríklad tento hosť má zjavný problém s obmedzujúcim presvedčením podobným tomu nášmu chronickému „Bez práce nie sú koláče“, ktoré bolo opakovane vtĺkané do hláv väčšiny z nás.

[ii] -Ako ináč, stretnúť môžete len osoby, ktorých presvedčenia sa zhodujú s tými vašimi, len tie vám zákon príťažlivosti bude posielať a tak ďalej potvrdzovať to kľúčové presvedčenie, ktoré máte a ktoré je vaším bodom príťažlivosti.

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Čo vám prinesie meditácia

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.