09-12-19-abraham-hicks

Hosť: Asi pred piatimi – šiestimi mesiacmi som sa skutočne ponoril do vášho sledovania a zopár vecí, ktoré sa stali jasnými hneď na začiatku.. – pred piatimi rokmi som mal nehodu na mojom horskom bicykli a zlomil som si krk, – dlhý čas som sa čudoval, čo do kelu, – o čom to bolo, – a pri návrate k vašej práci naozaj vidím, že mám tak veľkú moc, a môj odpor je tak obrovský..

A tak, moja túžba hovoriť dnes s vami je kvôli tomu, že ak počúvam ľudí – koučov, vraviacich o tom, že ak je tam niečo, čo skutočne – skutočne – skutočne chcú, ale je tak mnoho toho, čo tomu stojí v ceste, – buďte všeobecní. Takže som sa držal ďalej od rozmýšľania o – alebo skutočného zameriavania sa na – túto myšlienku – byť schopný uzdraviť moje telo.

Abrahám: Áno.

Hosť: Takže.. –

Abrahám: Nie je to tak ľahké, pretože to prichádza často, nie?

Hosť: Áno, veľa – po celý čas –

Abrahám: – takmer ustavične

Hosť: Áno, ustavične. – Takže som sa zameriaval na iné veci a počas minulých niekoľkých mesiacov tam boli isté úžasné veci, ktoré sa začali ukazovať a – a tak som udržiaval tú víziu seba v horúcom kresle s vami – a každý týždeň, alebo tak nejak sa menilo to, o čom som chcel s vami hovoriť.

A nemyslel som, že by to bolo, – no spätne v januári som si myslel, že by to bolo toto, – a potom celý čas medzitým to nebolo – rozprávanie o tejto téme. A – hľadám nejaký koučing k tomu, ako sa jemne otvoriť voči možnostiam fyzického uzdravenia.

Abrahám: Áno.

Hosť: – Bez utvárania ďalšieho odporu.

Abrahám: – Pripravme sa na vás na chvíľku. Táto konverzácia, ktorá sa vyvíjala, je pripravená pre vás. A vy ste tiež pripravený pre ňu. Takže poďme si to tu na chvíľku len tak užívať, baviť sa s tým.

Sú tam dve dôležité veci, o ktorých sme rozprávali a ktoré ste počuli, ktoré práve teraz chceme zdôrazniť. – Jedna je: pripraviť sa na to, byť pripravený na to, byť pripravený byť pripravený.

A ochota byť spokojný s tým, kde je to – práve teraz. – Toto je tá fyzická realita, – ale toto je moja úroveň spokojnosti. A moja úroveň spokojnosti nemusí byť zviazaná s týmto. – Toto je ten kľúč. – Vaša úroveň spokojnosti nemôže byť naviazaná na výsledky, ktoré hľadáte. Pretože výsledky, ktoré hľadáte, ešte nie sú v dôkaze.

Teraz, – my toto hovoríme každému o všetkom, – ale je to ľahšie počuť, ( – že?) – vo vzťahu k tomuto. Takže budeme pokračovať v hovorení toho, až dokiaľ to nezaklapne spôsobom, ktorý skutočne budete môcť počuť.

– Cyklus hľadania uspokojenia/spokojnosti – pretože, – porozmýšľajte o tom:

Počas života ste žiadali o množstvo vecí. A v poslednej dobe žiadate o fyzickú obnovu – zotavenie, – fyzické uzdravenie. Čiže to je samozrejme tiež vo vašom vortexe. Je tam – vo vašom vortexe – veľké množstvo vecí, – ktoré sú v rozličných štádiách „tehotenstva“, alebo zrelosti, či pripravenosti pre vás, aby ste ich prijali. – Toto nie je tá otázka.

– Otázkou nie je, ako ďaleko vo vortexe je jeho uzdravenie. Tou otázkou je, ako ste vy pripravený byť v zhode – spojiť sa s tým, čo je vo vortexe.

Takže, – povedzme, že existuje jedna vec, na ktorej vám práve teraz naozaj záleží. – A je zjavné, čo to je. – A sú tam štyri veci, ktoré sú pre vás dôležité, ktoré už teraz pociťujete ako veľmi dobré. – Ak sa zameriate na ktorúkoľvek z týchto vecí, ktoré vám ľahko dávajú pocit uspokojenia, – robíte tú najlepšiu prácu pre tú jednu vec, ktorá ešte neprišla do súladu.

– Ale to nie je spôsob, akým ľudské mysle zvyčajne pracujú. – Chcete vziať TEN PROBLÉM a dať svoju nedelenú pozornosť TOMU PROBLÉMU, takže vezmete TÚ VEC, ktorá nie je uspokojivá a udržiavate sa tam, v nespokojnosti – a teda v nenapojenom stave bytia. – Je to prirodzené v ľudskej tvrdohlavosti, – ibaže to jednoducho nefunguje.

– A tak to skutočne je o, – nielen o nájdení nejakého rozptýlenia (odvedenia pozornosti).

Esther si naozaj užíva túto hru na spokojnosť, – až do bodu, – je si vcelku istá, že ak by s ňou cestoval niekto, kto ju nepozná, – alebo niekto, kto ju síce aj pozná, – že by ju musel zabiť… (smiech) Pretože niekedy rozpráva riadne nahlas o veciach, ktoré sú pre ňu v tom momente uspokojivé… : ako kráča nástupnou rampou k lietadlu, vraviac: „TOTO JE TAK USPOKOJIVÉ!!!“ (vychutnávajúc si to) – „Toto je tak uspokojivé!!!“ (smiech) – „Je to tak uspokojivé!!!“

– Niekedy robí tú vec, ako diaľničné policajné hliadky, ktoré robia diaľničné hliadky v Californii, kde kľučkujú cez všetky dopravné pruhy, kvôli tomu, aby všetkých spomalili – robí to svojou batožinou.. (smiech) – Pretože je to taká zábava a spôsobuje to to, že sa všetci za ňou čudujú, čo robí.. (smiech) – Chce aby spomalili a užili si, čo je napísané na múroch rampy, – je tam množstvo krásnych obrázkov a nádherných vecí.. – ona takýmto spôsobom jednoducho v týchto dňoch hraje „hru na spokojnosť so životom“ – pre žiaden lepší dôvod, ako ten, že je to – zábava.

– Jednoducho nájsť akýkoľvek dôvod, aký môžete nájsť – a praktikovať to. – A potom sa tieto veci stanú viac a viac a viac uspokojivými, – až pokiaľ sa tá JEDNA vec, ktorá nie je uspokojivá, v tej hre na spokojnosť – stáva nepodstatnou.

Takže to, čo my od vás žiadame, je nehrať – „hru na realitu“ žiadame od vás hrať túto „hru na spokojnosť“. – Pretože je tam mnoho toho, čo je uspokojivé, že áno? – Je tam mnoho toho uspokojivého.

– Ako napríklad toto pozoruhodné kreslo, ktoré máte, – to musí byť Tak Uspokojivé! – Môžete touto vecou pohybovať úžasnými spôsobmi, – to musí byť tak uspokojivé! – A dbá o vás – robí to, čo po ňom chcete aby robilo! Bolo úplne presne vytvorené s vami na mysli. – Je ako naozaj dobrý priateľ – je – TAK USPOKOJIVÉ! Takže vy jednoducho viete a môžete pociťovať tú spokojnosť z manévrovateľnosti tohto  skvelého aparátu, ktorý sa pohybuje dookola s vami…

– A nemôžete cítiť spokojnosť ohľadom tohto, a v tom istom čase nespokojnosť s niečím iným! – to nie je možné. – Takže potom sa to vyklopí, pretože všetko čo chcete, je vo vašom vortexe, a tá jediná vec, ktorá udržiava kohokoľvek od tej plnej manifestácie, – tej úplnej manifestácie čohokoľvek, čo je vo vortexe, je  – odpor, ktorý ste praktizovali.

A keď prestanete praktizovať odpor, – nie pretože nemáte dôvod, – ten máte, – ale pretože tam sú viac uspokojivé veci, ktoré zaplňujú to, na čo sa zameriavate, – potom, – tie zlepšenia, o ktorých hovoríte, – tieto úžasné veci, o ktorých rozprávate, tieto nápady, ktoré sa vám začínajú zjavovať, toto vnímanie  vašej schopnej, prijímajúcej a živej mysle, – vaša vnímavá a čulá schopnosť prijímať tú myšlienku vášho Zdroja – .. Ú-hu-hu!!! –  Keď už sú raz tieto receptory stále, – každý ďalší receptor vo vašom tele sa nakopne. – Toto je veľká vec..

– Ale ak dáte voz pred koňa, – ak na tomto záleží tak veľmi, že to upchá tamto, – potom, – je toto upchaté. A toto zlepšenie sa neudeje.

– Pomohlo to?

Hosť: Áno. – Áno, máte..

Abrahám: Už peknú chvíľu hovoríme ľuďom, – Chceme, aby ste boli šťastní každopádne – v každom prípade. A niekedy to sú schopní počuť, – nepáči sa im to, – ale oni to vezmú v zmysle: „spokojný, napriek tomu, že nemám peniaze; spokojný, aj napriek tomu, že nemám partnerku“, – spokojný – „napriek tomu“ – to je to, čo čo si myslia, že nás počujú povedať.

– Ale to nie je to, čo my hovoríme. – „Spokojný.“ – nie „napriek tomu“. „Spokojný.“ „Spokojný lebo“, – nie „spokojný napriek tomu že..“ – Áa. – Je v tom rozdiel! – Spokojný kvôli týmto veciam, – nie spokojný napriek týmto veciam. Spokojný. – Spokojný.

– Nechcú to počuť.

– Takže to žiadame od vás. – Byť spokojný každopádne. OK, znie to trochu akoby „napriek tomu“ – .. –

Spokojný. Spokojný – pre tento dôvod a tento dôvod.. A keď sa nazbiera hybnosť na týchto veciach, s ktorými ste spokojný, – potom, – všetky druhy vecí prídu/zapadnú na miesto.

Pretože, – neexistuje nič, čím nemôžete byť, čo robiť či mať. – Ste tu v tomto fyzickom tele ako rozšírenie Zdroja Energie. Zdroj Energie je tá energia, ktorá tvorí svety. Zdroj Energie je mocná energia, ktorá chce pracovať v prospech každého z vás. Ale vy musíte nájsť spôsob na uvoľnenie toho odporu, ktorý vám neumožňuje prijímanie toho, čo Zdroj ponúka.

– Len ľahko a jemne, – naozaj s ľahkosťou. Nerobiť z toho veľkú vec. Nezačať písať vašu veľkovýpravnú knihu o tom, ako ste už povstali a kráčali, – inými slovami, – Jednoducho len byť spokojný. Pretože ak by ste išli písať tú pravdivú knihu tohto uzdravenia, -prvých 99% z nej by bolo tak nudných, – nikto by ju nečítal. (smiech) … – „Dnes som jedol sendvič s grilovaným syrom – bol TAKÝ DOBRÝ!“ (smiech) – to naozaj? – kapitola jedna?! (smiech)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Ako zlepšiť svoj vzťah s peniazmi a prijímať hojnosť

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.