09-20-19-abraham-hicks

Hosť: Ahoj. Takže ja si prajem – cítiť sa dobre po väčšinu času. To je to, za čím idem. A cítim, že – všetko ostatné zapadne na miesto, keď to uskutočním.

Abrahám: To je úplne presné a správne. Takže, sú nejaké predmety, ohľadne ktorých je pre vás ľahšie cítiť sa dobre?

Hosť: Určite.

Abrahám: Takže len rozmýšľajte o týchto. Ďalší. (smiech)

Inými slovami, dnes ste toho počula veľa o tom, čo ohľadne toho robiť. Takže ak sa idete spýtať – „Ako sa môžem zamerať na veci, z ktorých sa cítim zle, a cítiť sa dobre?“ – Na toto nie je žiadna odpoveď. Ak je vaša otázka: „Dobre, ako môžem viac rozmýšľať o veciach, pri ktorých sa cítim dobre?“ – tá odpoveď na to je: Snažte sa ráno vykročiť tou správnou nohou. – Toto je ľahší spôsob, – čo znamená pochopiť, že kým spíte, tak hybnosť poklesne – a potom zámerne vykročiť tou správnou nohou pokiaľ ide o myšlienky. Toto skutočne pomáha.

Ďalšia vec je – nerobiť si ohľadne toho starosti, nesnažiť sa tak tvrdo, – jednoducho to brať s ľahkosťou. Nekritizovať tak veľmi seba, alebo iných, – vyhľadávajte v sebe a v iných veci, vďaka ktorým cítite ocenenie. – Všetky tieto veci pomáhajú.

Časom sme vytvorili zopár sád kariet a sú nádherne ilustrované a slová, ktoré na nich sú, sú veľmi špecificky volené slová, ktoré sa zhodujú s vibráciou, ktorá je vo vašom jadre. Takže ak si sadnete s niektorým z týchto balíčkov, alebo dokonca len náhodne vytiahnete jednu, dve či tri z balíčka a len sa zahĺbite do krásy toho obrázka, zatiaľ čo jemne budete čítať slová, ktoré – sme si tým istí, – budú rezonovať s vaším jadrom, – toto je naozaj dobrý spôsob, ako začať.

Hudba, ktorá s vami skutočne súznie, ktorá vás zvyčajne vezme na miesto dobrého pocitu.

Esther bola minulý víkend s niekoľkými priateľmi – a pustila štyri rozličné verzie piesne, ktorá sa jej naozaj – naozaj veľmi páčila. – Povedala: „Počúvajte toto:“ – a oni teda počúvali a všetkým sa to veľmi páčilo. A potom vraví – „Teraz počúvajte toto:“ – a im sa to veľmi páčilo. A potom vraví: Teraz počúvajte toto!“ – a všetkým sa to naozaj veľmi páčilo. A potom sa bavili jej nadšením nad tou istou piesňou, spievanou všetkými týmito odlišnými ľuďmi.

A potom nasadli do lietadla a leteli do úplne iného mesta a mali večeru v reštaurácii, ktorú si všetci užili. A bola tam žena, ktorá hrala na klavíri – a hádajte akú pieseň spievala! (smiech) – Tú istú pieseň, pretože vesmír vraví: „Ak sa vám páči toto a ak sa vám bude páčiť toto a keď sa vám páči toto, potom sa vám naozaj bude páčiť toto – a keď sa vám páči toto a naozaj sa vám páči toto a ak sa vám páči toto, – potom prečo nie živé vystúpenie od jedného z vašich obľúbených ľudí na planéte, ktorý spieva?!

Jednoducho, čím ďalej, tým lepšie a lepšie a lepšie a lepšie, – či nie?

Hosť: Áno.

Abrahám: Tak.

Hosť: – Jednoducho to len nechať plynúť/ísť a len dovoliť sama sebe milovať a objať to – a potom byť v každom momente s tým najlepším z každého momentu, je..

Abrahám: – dobrá rada. Takže čo si myslíte, že vás drží od toho, nechať to ísť/plynúť?

Hosť: Aaach. – Analyzovanie, sebakritika…

Abrahám: Nuž toto analyzovanie je len myslenie, – a je to hybnosť, – čiže netrestajte sa za to. Tá sebakritika, – kritika je emócia, ktorá prichádza, keď sa pozeráte na veci spôsobom, akým to vaše Vnútorné Bytie nerobí. Ale ten kľúč naozaj – tým kľúčom je nevykročiť tou zlou nohou, alebo zachytiť to včas.

Alebo, – existujú ďalšie dve možnosti: lobotómia (smiech), – nie dobrá voľba, – alebo meditácia.

Hosť: – Meditácia vyzerá ľahšie. (smiech)

Abrahám: Takže.. meditujete?

Hosť: Áno.

Abrahám: A robíte to už nejakú chvíľu?

Hosť: Áno, – tu a tam.

Abrahám: Nuž tá pekná vec na dôslednosti v tomto je tá, že ten súlad je istým spôsobom postupujúca vec.

Je to ako, – keď myslíte myšlienku niečoho chceného, – a potom rozmýšľate o tom, ako to nemáte – tá myšlienka nezájde príliš ďaleko, – takže sa nerozbehne príliš veľa hybnosti.. Ale ak rozmýšľate o tom, čo chcete – a myslíte na to „prečo“ to chcete, – potom sa môže nazbierať viac hybnosti, predtým, ako začnete myslieť protichodnú myšlienku.

Takže to naozaj je o pochopení zákona príťažlivosti. – Zákon príťažlivosti a hybnosť/hybná sila sú tým istým konceptom. Takže v tomto nie ste sama, – veľa ľudí myslí na to, čo chce, a potom rozmýšľajú o tom, čo nemajú. – A myslia na to, čo chcú… – inými slovami, myslia príjemné myšlienky a utrápené myšlienky, – a tak, nikdy sa skutočne nedostanú k rozbehnutiu nejakej súdržnej a stálej hybnosti.

– A teda, tá pekná vec na každodennom meditovaní je, že sa do toho „zapnete“ každý deň, takže tá pravdepodobnosť zachytenia negatívnej emócie v skoršom štádiu je oveľa väčšia.

Niekedy nám ľudia hovorievali v tých počiatočných dňoch, keď sme sa ešte len začali skrz Esther vyjadrovať a rozprávali sme o veciach ako meditácia a oceňovanie – vo vzťahu k zákonu príťažlivosti – a robili sme toto prehlásenie, ktoré sa nás ľudia často pýtali: „Je normálne, aby vo vašom živote vypuklo celé peklo, keď začnete meditovať?“ – a odpoveď je: „Áno.“ – Pretože to zvyšuje vašu vnímavosť na vašu vibráciu, takže keď z toho vypadnete, pocítite to silnejšie.

– Pretože je ľahké ostať spokojný s negatívnou emóciou, – celkom pekne ste si zvykli obávať sa ohľadne vecí, lebo to robíte tak často, že si dokonca ani nevšimnete, že to robíte. Alebo ste si navykli byť nahnevaní ohľadne vecí, lebo to robíte tak často, že si to dokonca ani nevšimnete.

Ale keď každý deň meditujete a vyladíte sa na túto veľkolepú jasnosť pohody a blahobytia a robíte to dve či tri minúty denne, – zvyčajne vás tam 15 minút meditácie privedie, – dve či tri minúty toho, – väčšinu z tých 15 minút zaberie len utíšenie vašej mysle. – To je dôvod, prečo keď prestanete po piatich minútach, – tak sa tam nedostanete.

Čiže dve či tri minúty denne vašej skutočne utíšenej mysle vás zavedie ozaj ďaleko vo vašej vibračnej rovnováhe. A na vašej vibračnej rovnováhe tak veľmi záleží, – pretože to nie je iba o tom, čo je vaším bodom príťažlivosti, – je to o tom – ako sa cítite, – po celý dlhý deň.

Takže slová, ktoré používa Esther, keď chce niekoho presvedčiť o prínose meditovania, – vraví: „Jednoducho to otupí hrany – odláme ostne veciam, ktoré vás rozčuľovali a trápili, – už vás tak veľmi neobťažujú. A veci, ktoré pociťujete naozaj uspokojivo, pociťujete NAOZAJ NAOZAJ uspokojivo! Je to, ako keď vás niečo povznesie, a veci, ktoré vás trápili, jednoducho vyzerajú viac a viac nepodstatné. – Takže otravní ľudia, – nie sú tak otravní.“

– A to je tá kontrola, ktorú všetci hľadáte. Tá kontrola, ktorú všetci chcete. Tá kontrola, ktorá vás zbaví záťaže, – jednoducho to vypustíte z hlavy. Tá kontrola, ktorú všetci chcete, je uvoľnenie odporu. To uvoľnenie odporu je naozaj tým, čo hľadáte.

Čiže ste naozaj na správnej ceste, – viete, kedy sa cítite dobre..

To, čo dnes chceme zdôrazniť, – už nejaký čas rozprávame o emočnej stupnici, kde naozaj dobré pocity – ako nadšenie a ocenenie – sú v tom vyššom rozsahu vibrácií a neprítomnosti odporu, – a tie pocity, ktoré nie sú príjemné – ako žiaľ a depresia a vina a tieto nepríjemne pociťované emócie, ktoré sú plné odporu a oveľa pomalšej nižšej vibrácie..

– Nuž, – samozrejme že chceme, aby ste našli ocenenie, – ale ak ste v zúfalstve – nemôžete nájsť ocenenie, – to nie je vo vašom dosahu. Ale mohli by ste nájsť niečo, čo je o trochu viac uspokojivé, ako to, kde ste.

A tak, ak siahnete po pocite uspokojenia, a nesnažíte sa porovnávať to, ako ste spokojní, s kýmkoľvek iným.. – lebo spokojnosť je relatívny pojem a to, čo znamená je – ako veľa z toho, kým skutočne som, dovoľujem plynúť práve teraz. A ak len dovolíte plynúť len o trochu viac toho, kým skutočne ste, – je to uspokojivé!

– Vaše Vnútorné Bytie nikdy nepovie: „Oh, teda, – ak neprídeš celou cestou, tak to nebudeme hrať!“ – Pretože vaše Vnútorné Bytie nikdy neprispôsobuje svoju vibráciu vo vzťahu k vám – vaše Vnútorné Bytie vždy ponúka stabilnú vibráciu s ktorou vy máte vzťah. – Čiže, ak vy siahnete po niečom, čo pociťujete o trochu lepšie a o trochu lepšie a o trochu lepšie, – toto je dosť.

A viete, prečo to musí byť dosť? – Pretože je to všetko, čo máte. – Je to všetko čo máte. Takže ak poviete: „Chcem sa cítiť naozaj naozaj dobre po celý čas!“ – my chceme povedať: „My to chceme tiež. Ale nesnažte sa tak tvrdo o niečo, čo nemusí byť vo vašom rozsahu..“ Povedzte iba: „Rád by som sa cítil spokojnejšie po väčšinu času.“ – toto je tak prevediteľné!

A keď siahate po tomto, jednoducho sa cítite lepšie a lepšie a lepšie a lepšie – a život sa stáva lepším…

Žiadame vás, aby ste boli menej podmieneční, – čo znamená: nepotrebovať, aby niečo bolo lepšie, – aby ste mohli odpovedať lepším pocitom na toto. – Cíťte sa lepšie každopádne. – Cíťte sa lepšie, jednoducho len preto, lebo sa chcete cítiť lepšie.

A silnejšie slová – Cíťte sa lepšie, – necíťte sa najlepšie – nepovedali sme cíťte sa najlepšie, – cíťte sa lepšie, – pretože MÔŽETE. Môžete sa cítiť lepšie. Nemôžte sa cítiť najlepšie, ako ste sa kedy cítili, v každom momente.. Niekedy len uvidíte niečo v televízii, a na chvíľku sa nemôžete cítiť dobre. Nevravte: „Budem sa cítiť najlepšie po celý čas.“ Len povedzte: „Mojím zámerom je cítiť sa lepšie.“

A tak, – potom si začnete všímať – cítite sa lepšie ohľadne tamtej osoby a tejto osoby, cítite sa lepšie ohľadne tohto a tamtoho. – Jednoducho sa cítite lepšie. Dobre, – jednoducho sa začínam cítiť lepšie.

A zaujímavá vec je, – čím lepšie to pociťujete, tým lepším sa to stáva. A čím lepším sa to stáva, tým lepšie to pociťujete. – Ale teraz vás istým spôsobom vedieme do podmienečného zamerania, – a to nechceme robiť. Pretože nechceme, aby to, ako sa cítite, bolo podmienečné. My jednoducho len chceme, aby ste sa cítili lepšie, pretože môžete. A pretože ste tak už niekedy urobili – a pretože sa vám to páčilo.

Chceme, aby ste sa cítili dobre, pre žiaden iný dôvod, ako ten, že je to dobré, cítiť sa dobre. – To je celé to zdôvodnenie. – „Chcem sa cítiť dobre.“ – „Prečo?“ – „Pretože sa tak cítim dobre.“ – „Oh, naozaj? Nemáš iné dôvody?“ – „Nie, – jednoducho sa cítim dobre, keď sa cítim dobre. „Si divná, vieš o tom?“ – „Viem, ale jednoducho sa cítim dobre, keď sa cítim dobre. Radšej sa cítim dobre, ako necítiť sa dobre.“

– Áno? – Ľahšie. Jemnejšie.

Keď rozprávate o tom, že chcete oceniť iných, – to sa nám páči. Keď rozprávate o oceňovaní seba samých, – Páči sa nám to, – dokonca ešte viac. Ale sami seba oceňujete s menšou pravdepodobnosťou, ako takmer každého iného. Pretože ste praktizovali byť tvrdší na seba, ako skoro na každého iného. Takže máte ohľadne toho kopu hybnosti.

– Tak len myslite na sloní chobot, ako na svoju oceňovaciu hadicu, a nesmerujte ju nejakú chvíľu na seba, – pretože je to ťažšie. – „Pozri sa tamto!“ – „Ooo!“ – tak ľahko – ľahko mať rád tamto a tamto a tamto a tamto a tamto.. – Uu,  tamto až tak nie. – Uuu, – áno! – áno – áno – áno – áno! – Eee! E-e! – Ooo! …

– A skôr, ako si to uvedomíte, – všade, kam sa pozriete, môžete nájsť niečo na ocenenie. – A cítite sa pri tom tak dobre! – Pretože tam nie je nikto, kto by si zapisoval body – je to len to, aký je váš vibračný sklon. A to len znamená – to, čo ste praktizovali.

To čo ste praktizovali, – tu je to, k čomu to vedie: Ste sebeckí a nie ste ochotní prijať/priznať to. A dôvod, kvôli ktorému vieme, že ste sebeckí, je, – pretože ste sa narodili sebeckí, – pretože ste sa narodili jedine s perspektívou svojho Ja. Takže ste obhájcovia/zástancovia seba – a predstierať niečo iné – vám spôsobuje stratu vášho prepojenia s tým, kým skutočne ste.

Toto je dôvod, pre ktorý vravíme, že to nemôžete predstierať. Nemôžete predstierať, že sa cítite dobre, ak sa necítite. Ale môžete sa cítiť lepšie ako sa často cítite. – Jednoducho len prijatím toho, že je to dobré – a že je to správne, – že sa cítite dobre.

A čo to znamená, – cítiť sa dobre, – je byť v takej harmónii s vaším Vnútorným Bytím, ktoré vás zbožňuje, – vždy – a vždy bude, – nech sa deje čo sa deje. Takže sa nechcete dostať na križovatku od vášho Vnútorného Bytia, lebo sa nebudete cítiť dobre.

Takže si môžete zobrať z tejto konverzácie, – ktorú milujeme – že kedykoľvek, keď cítite negatívnu emóciu, – vždy to znamená tú istú vec: ste v nesúhlase so svojím Vnútorným Bytím, ktoré má pravdu. (smiech) Vaše Vnútorné bytie je pravdivé a správne v tom, cítiť sa ohľadne vás dobre. – A ohľadne tamtoho a tamtoho a tamtoho a tamtoho a tamtoho. A ak vy nie, – ste mimo toho, čo skutočne viete, a nikdy tak nenájdete uspokojenie.

– Nebudete schopní získať davovú mentalitu skupiny – veľkej dostatočne na to, aby vám priniesla uspokojenie, – keď sa k nej pripojíte. Mohli by ste povedať: „Ale všetci na planéte so mnou súhlasia, – a my všetci nenávidíme tamtú osobu!“ .. – Stále nenájdete spokojnosť, – dokonca aj keď spojíte sily so všetkými ďalšími ľuďmi na planéte, – pretože ich Vnútorné Bytia sa k nim nepripájajú – a v tom nie je nikdy spokojnosť, – až pokým nie ste v súlade s vaším vlastným Zdrojom.

– Dali sme vám omnoho viac, ako to, čo ste očakávali, omnoho viac, ako ste žiadali, – bola to jednoducho veľmi dobrá príležitosť dať vám tu úplný a celý balík, – ohľadne toho, prečo sa cítite tak, ako sa cítite. – Vediete si ozaj skvelo.

Hosť: Ďakujem vám. Byť práve tu toho povie veľa.

Abrahám: Áno. Áno. Naozaj dobré.

Hosť: Ďakujem, som hotová.

(potlesk)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Už viem, čím chcem byť, keď budem veľká – ozajstnou pôžitkárkou – Zuzana Makovská

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.