09-27-19-abraham-hicks

Hosť: Matka môjho manžela zomrela 31.októbra, – v tom čase mal „zjavenie“ – chcieť žiť život v slobode, – čo nezahŕňalo mňa. Bola som v šoku a mala som zlomené srdce, – a našťastie som objavila vás, – o pár dní neskôr.. (smiech) – Vďaka Bohu.. (potlesk) A musím povedať, že som každú noc spávala s vami v mojom uchu (smiech/potlesk) – po celú noc.

A objavovala som bezpodmienečnú lásku. – A oceňujem to. – Moja láska bola veľmi podmienečná.

Abrahám: Bezpodmienečná láska je, je – dobre obnosené slovo. – Existujú pekne obnosené slová. – Ale čo skutočne znamenajú..

– Niekedy môže byť vaše prostredie potešujúce do takej miery, že sa v rámci neho cítite uspokojene. – A potom, keď sa to prostredie z nejakého dôvodu zmení – a potom necítite spokojnosť. Vnímate to tak, že ak by ste jednoducho priniesli tie podmienky naspäť, potom by ste sa cítili lepšie.

A ľudia pracujú naozaj tvrdo na tom, aby tie podmienky udržali presne správne tak, že môžu mať odozvu dobrého pocitu na tieto podmienky.

Ale to je ten dôvod, prečo sa váš svet otriasa od počiatku časov, – a vždy sa bude, pre tých, ktorí k tomu pristupujú týmto spôsobom. – Pretože vy nemáte tú moc, či právo, či schopnosť kontrolovať podmienky iných. Vy si nemáte voliť, čo chcú, alebo čo nechcú, – a tak, je to ako povedať: „Ak sa pozerám na toto, cítim sa naozaj dobre, takže všetci majú podporovať toto.“ (smiech)

„OK? – Vidíte to? Robí ma to šťastnou, takže robte to všetci!“ (smiech)

– A niekedy ľudia povedia: „Nie! Nechcem podporovať toto!“ – Vy poviete: „Ale to ma robí šťastnou!“ – A oni povedia: „Koho to zaujíma?!“ (smiech)

– A potom sa všetci cítite bezvýznamní a nedocenení.

Takže „vidím toto a páči sa mi to, takže sa cítim lepšie, a potom vidím tamto, a nepáči sa mi to a cítim sa horšie, – teda tamto má byť viac ako toto, takže sa budem môcť cítiť lepšie..“

– Vy jednoducho trávite také množstvo času snažením sa kontrolovať nekontrolovateľné.. – a teda je v tom taká sloboda, – konečne uznať, že nemôžete kontrolovať podmienky, – ale môžete kontrolovať to, na čo sa zameriavate a môžete kontrolovať to, ako sa cítite.

A niekedy je úplný reboot/reštart hodnotou – a nemyslite si, že rozprávame o reboote začať znova sama. – To tým vôbec nemyslíme. My vravíme o tomto kompletnom reboote, ktorý vám dá meditácia. Vravíme o tom, dostať sa do stavu prijímania a nechať vibráciu, ktorá v sebe nemá žiaden odpor, získať hybnosť. – Óóó! V tomto je taká sila a uspokojenie…

Takže, – vezmime teraz ten predmet špecifík toho, čo sa stalo – a tak, čo to bolo, ak by ste to mala opísať jedným slovom – čo váš manžel pre seba vyhlasoval, – čo by to bolo: „Ja chcem..

Hosť: – slobodu. – A nechcem byť kontrolovaný tebou.“

Abrahám: OK. Ak on chce slobodu a nechce byť kontrolovaný vami, a ide od vás preč a ospravedlňuje slobodu tlačením proti kontrole, ktorú ste mala.. – vôbec nenájde slobodu. Bude na odlišnom mieste, ale nenájde slobodu. – Odlišné tváre, odlišné miesta, ale svoje uväznenie si beriete všade, kam idete. (smiech) Pretože si beriete svoju vibráciu všade, kam idete.

– A toto vám nedávame ako výnimku, – pre len trošíčku uspokojenia (smiech) – len trošku uspokojenia.. (smiech)

Hosť: Oh..

– Nechceme, aby vás urobilo šťastnou to, že on je na tom stále mizerne! (smiech) – Toto nie je pointa tohto, a nechceme, aby ste si vzala akékoľvek potešenie z toho, že on už objavil chybu svojích spôsobov – to nie je to, o čom je táto konverzácia!

Ale o čom je.. – je o zisťovaní toho, čím naozaj bezpodmienečná láska je, – o zisťovaní toho, čím je pripravovať sa na to, byť pripravená.

Pretože, viete, – vy dvaja, – ako ste žili spoločne svoj život, – mávali ste kontrast, – každý má, je to prirodzené – a dávali ste si veci do svojho vortexu, – obaja z vás. A tak, – čo myslíte, čo sa ukrýva pod jeho rozhodnutím odísť? – Jeho túžba po slobode. – To je o základe toho, ako to je vo vortexe. A práve ste nás počuli povedať, že vy všetci ste boli zrodení s touto trojicou zámerov – slobody, rastu a radosti, – a tak – sloboda je tiež v základni aj vašej túžby.

Ale viete od čoho vy všetci chcete slobodu? Nie je to o kontrole ostatných, – je to sloboda od puta nesúladu, ktoré je vždy spôsobované vami samými.

A tak, každá negatívna emócia, – a bude to pre vás trocha ťažké počuť to práve teraz, lebo toto je vcelku nové, – ale každá negatívna emócia, ktorú pociťujete, je vždy znamením odporu medzi vami a Vami. A čo to znamená – že nie iba váš manžel chcel tak silno slobodu, – vy tiež. A vy obaja ste zakúšali značné množstvo „uväznenia“ – ako takmer každý, – v presvedčení, že musíte uspokojiť a potešiť jeden druhého.

Celým tým dôvodom našich konverzácií po všetky tie roky so všetkými z vás je táto najpodstatnejšia vec, ktorú my vieme, že chceme aby ste sa na ňu rozpamätali a prišli k jej poznaniu: To uspokojenie/spokojnosť, ktoré hľadáte, – bez ohľadu na to, aká je tá požiadavka či túžba, ktorá je vo vašom vnútri aktívna, – to čo hľadáte, je neprítomnosť odporu medzi vami a tou väčšou časťou vás, ktorá priťahuje vo váš prospech.

– Povedali sme vám to na začiatku, – možno ste to skutočne nepočula, – že ste boli Zdrojom Energie predtým, ako ste prišli a táto vaša časť Zdroja Energie stále existuje a stále priťahuje vo váš prospech, – s pomocou zákona príťažlivosti.

Sloboda je tým, čo táto vaša časť vždy žiada a tak, keď vy, – teda rozšírenie tohto – sa na niečo zameriavate a keď považujete, či prehlasujete sami seba za neslobodných, – existuje tam nesúlad medzi tým, – čo vie vaše Vnútorné Bytie o vás a na čo zákon príťažlivosti odpovedá, a tým, čo robíte tu a teraz.

A výsledkom tohto nesúladu je privlečenie vojny, o ktorom prehlasujete, že je vaším nedostatkom slobody.

Ale nie je to ten nedostatok slobody, ktorý máte všetci vyplniť, je to vibračná premena/zmena.

– Takže ak niekto, s kým ste spolutvorili, robí voľbu, ktorá vás samozrejme ovplyvní, – vnímate to tak, že je tam potreba zvrátenia tohto rozhodnutia..

Esther si istý čas myslela, že by sa Jerry mal vrátiť späť do svojho tela a vrátiť sa nazad do postele a žiť tam s ňou, tak ako to robil 32 rokov. Jednoducho si myslela, že by od neho bolo neuvážené a hlúpe robiť niečo iné, ako toto. „Kto si, že si volíš žiť svoj život spôsobom, ktorý si zvolíš?!“ (smiech) – „Ty si bol podmienka, ktorá mi bola príjemná a mal by si sa vrátiť na to uspokojujúce miesto!“

Ale potom, Esther začala objavovať, – a bolo to pre ňu ľahšie, – pretože skutočne logicky vedela, že on sa týmto spôsobom nevráti, (smiech) – takže musela prijať túto podmienku ako niečo, čo išlo pokračovať v zotrvávaní, – a tak dosiahla toto miesto, – a veľmi skoro – kde objavila, že nemá možnosť voľby podmienok – ich navrátenia sa k tomu, aké boli predtým, – takže to musela vzdať. Ale mala možnosť voľby ohľadne toho, či sa bude v tomto momente cítiť dobre, alebo zle. – Čo znamená že mala možnosť voľby toho, o čom rozmýšľa.

– A tak, čo sa deje, keď sa vám niečo stane, – niečo čo vám veľmi mocným spôsobom obráti svet naruby, – je to, že strácate spojenie, ktoré vnímate ako tak dobré, – ale spôsobí vám to vypustenie rakiet túžby na navrátenie sa k tomu (spojeniu).

A teda potom objavíte, že to šťastie, za ktoré ste pripisovali zásluhy nejakému vzťahu, alebo istej podmienke, či okolnosti, – nie je to – odkiaľ to kedy vôbec prichádzalo, – bol to a je to ten súlad s vaším Vnútorným Bytím – toto bol vždy ten dôvod pre vaše šťastie.

Chápete, koľko slobody vám dáva to, keď už raz a navždy prestanete dávať komukoľvek na planéte zásluhy či vinu za to, ako sa cítite? A ste schopní pochopiť to, že je to jedine váš vzťah s vaším vlastným riadiacim systémom – a nie je to istým spôsobom ironické? – pretože to robíte jeden druhému, – či už ste tým, ktorý sa stavia na hlavu, aby niekoho potešil, takže sa ten druhý bude cítiť lepšie, – alebo ste tým, kto požaduje od niekoho, aby sa staval na hlavu a tak potešil a uspokojil vás..

– V každom prípade, – nie je to trochu ironické, že v celej tejto pohode a blahobytí a v celej tejto službe a v celom tomto snažení sa byť tou najmilšou osobou, ktorou ste kedy mohli byť pre niekoho iného, – že ste ich vlastne učili – nerozumieť svojmu vlastnému riadiacemu systému?

– „Poteš ma! Vôbec nezáleží na tom, ako sa ohľadne toho cítiš!“ – „Vôbec nezáleží na tvojom vlastnom riadiacom systéme, vôbec nezáleží na tvojej vlastnej spokojnosti.. tak dlho, ako ma budeš tešiť – tak môžeš byť potešený, že ja som potešený.“ – Toto je tak trochu spôsob, ktorým to učíte všetkých ostatných. – „Tak dlho, ako som šťastný – si potom ty dobrý.“

A vravíte: „Nebuď sebecký!“ – A to, čo tým myslíte, je: „Rob to, čo ja od teba potrebujem, aby si robil!“ (smiech) „Slúž mojej sebeckosti, nie svojej vlastnej!“

Ale vidíte, – vy musíte slúžiť svojej vlastnej sebeckosti, – čo znamená, že musíte udržiavať súlad – harmonizovať sa – so svojím vlastným Vnútorným Bytím.

A tak, – v jeho výprave za slobodou, – vy objavíte svoju vlastnú – po prvý krát vôbec. (nadšenie z publika)

Hosť: Myslím, – že už začínam. – Ozaj veľa vás počúvam.

Abrahám: Poďme sa práve týmto trochu poprechádzať. Pretože toto môže pomôcť, – počuť toto by mohlo byť dobré pre každého.

Jednoducho začnime v akomsi akoby mieste prvotného pocitu – a bolo to len zopár slov na popis tej nespravodlivosti, ktorá vám bola vykonaná – alebo toho pocitu nespravodlivosti, ktorá vám bola vykonaná. Len to v krátkosti vypovedzte – a my vieme, že sme vás už istým spôsobom od toho odviedli, – takže by to pre vás mohlo byť náročné to znovuaktivovať, ale nie až tak ťažké, – už ste presne tam: (smiech)

Hosť: – Tá nespravodlivosť.. tá nespravodlivosť, – jednoducho že urobil to rozhodnutie, – aj keď od neho upúšťa a teraz sa vracia späť bližšie.. – Začína prepracovávať svoju cestu späť ku mne, ale vidí..

Abrahám: – No nepokazte ten príbeh (smiech) tým, že tak rýchlo nachádzate riešenie! (smiech)

Hosť: (smiech)

Abrahám: Cítila ste sa zradená?

Hosť: – Zradená. Zradená. – A opustená. Óóh!

Abrahám: Zradená a opustená. Takže keď ste sa cítila – zradená – začnime s tým „opustená“. – Keď sa cítite opustená, – čo je na opačnom konci tohto? – Keď sa cítite opustená.. Keď som opustená.. opustená – to je ako osamelá? – je to ako „obnosená“? .. –

Hosť: Bezcenná. (potichu, s bolesťou)

Abrahám: – Je to ako nepochopená, je to ako nerešpektovaná..? – Ó, človeče, je v tom tak veľa „výplne“, že!?

– Takže čo je na opačnom konci tohto, – akú túžbu vytvára pocit opustenosti, – čo je na opačnom konci tejto palice?

Hosť: Cítiť sa zladená so Zdrojom (?)

Abrahám: Ale vidíte, – čo je naozaj zaujímavé, – pretože tá cesta, ktorou ste s týmto kráčala, – opustenosť vnímate ako zradu, – ako nebyť milovaná, – ale v skutočnosti opustenosť, – na opačnom konci tohto je pohoda..

– Sledujete trochu, k čomu sa dostávame? – Keď sa môžete dostať presne k tomu prvotnému – surovému negatívnemu pocitu, – a môžete izolovať ten chcený pocit.. – ten prvotný surový chcený pocit na opačnom konci toho, – a neurobíte v tom zmätok poznaním toho: „Bola som opustená, teraz sa cítim bezcenná – a teraz sa cítim zradená..“ – pretože teraz ste jednoducho v tom zmätku a nemôžete získať žiadnu jasnosť..

– Ale keď myslíte na to, byť opustená, – a že to, čo skutočne chcete je bezpečie poznania toho, kam patríte.. – A nie je to to – čo vám vždy dáva súlad s vašou Energiou Zdroja?

A spôsobom, akým – tak veľmi vás milujeme – ale počujte toto: Vari nie každý vzťah tak trochu – spôsobom, akým si myslíte, že by sa mal zdravý vzťah vyjadrovať, – vari vás nevedú takmer všetky z nich k tejto opustenosti? – Lebo – či vás neprivádzajú všetky z nich preč od jediného zdroja skutočnej pohody?

Hosť: Hmm. (zamyslene­)

Abrahám: – Aaaaah! – Takmer každý vzťah, ktorý praktizujete, sa stará viac o to, čo si myslí on, ako o to, ako sa vy cítite a o to, kým skutočne ste! Väčšina ľudí sa stará a dbá viac o to, čo si niekto v ich živote o nich myslí alebo čo voči nim koná, – viac, ako to čo robíte vy ohľadne vášho vlastného napojenia na Zdroj Energie – a všetky tie veci, ktoré ste tu prišli žiť a čo napĺňať a byť, – všetky tie veci, ktoré ste preosievali a vytriedili a dali tam odvtedy, – tento vortex je tým, kým ste!

Tento vortex je domovom pre vás! A nič iné nebude! A neexistuje dostatok ľudí na svete, či akákoľvek jediná osoba, ktorá by vás mohla milovať dostatočne na to, aby vám toto vynahradila! – toto je podmienečná láska – nikdy vás nedostane tam, kde chcete byť! – Ak hľadáte lásku na všetkých tých nesprávnych miestach, – ako takmer každý.

Že je táto konverzácia, ktorú máme pekná? (nadšenie/potlesk)

– Ak toto pre seba naozaj chcete urobiť. – Čokoľvek, čo vás trápi, obťažuje, ruší – identifikujte to – „Toto ma trápi, pretože som mala toto – a čo skutočne chcem je TOTO!“

A vezmite si dostatok času na to, aby ste sa uistila, že to, čo identifikujete je to, čo skutočne chcete a potom uznajte: „Skrz spojenie s mojím Vnútorným Bytím TOTO MÁM.“ A teda „nenavrátila som sa týmto rozkolísaná a nestabilná – bol mi daný potenciál na tú najväčšiu stabilitu, akú som kedy mala.“ – nenavrátila som sa skrz toto bezcenná a nehodná – bola mi daná príležitosť na nájdenie mojej najpravdivejšej hodnoty, akú som kedy našla.“ – poviete.

A keď už raz toto nájdete a keď toto vyžarujete.. – Nie defenzívne automaticky reagujúc či odpovedajúc na čokoľvek, čo on urobil, či neurobil! – Ale teraz ste už našla svoj stred a to je to, čo z vás sála, – toto je to, kým ste, – ste viac stabilná, ako ste kedy bola. – Nie je nič, čo by z niekoho vybiehalo rýchlejšie, ako z vás v stave bezpečia a istoty.

A toto je to, čo sa deje v tak mnohých vzťahoch, – jeden sa cíti naozaj neisto a zraniteľne (bez pocitu bezpečia), – čo spôsobuje, že ten druhý cíti zajatie/uväznenie. Toto je jednoducho spôsob, akým veci nahlas vyhrávajú tuná, v tejto manifestovanej línii.

– Niekto, kto chce slobodu, – vy OBAJA chcete slobodu. – Nie je to len jeden, či ten druhý z vás.. Ale, – vo fyzickej forme si tak často myslíte, že to, čo hľadáte je stabilita, ktorá je poskytovaná pre toho druhého, – viac ako stabilita, ktorá je poskytovaná, keď ste v súlade so všetkými tými zdrojmi z ktorých prichádzate.

Každý pocit neistoty a zraniteľnosti, – každá negatívna emócia, – hoci to aj vyzerá tak, že to bolo vyvolané touto osobou, – ste boli v skutočnosti len vy, ktorá ste sa jednoducho sama odstavila od vašich skutočných zdrojov toho, kým ste.

– A niekedy vám títo nádherní ľudia pomôžu pochopiť presne to, ako sa vy sama odstavujete od toho, čo chcete…

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Ťažká drina alebo radšej inšpirovaná akcia – ako prísť k peniazom?

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.