10-18-19-abraham-hicks

Abrahám: Aké je to začať pozitívnou hybnosťou? Aká je najľahšia cesta, ako začať pozitívnu hybnosť?

Publikum: (odpovede)

Abrahám: – Oceňovanie vyzerá dobre, ak už máte bežiacu nejakú tú hybnosť, ale čo ak nič vo vašom živote nie je hodné ocenenia? Čo ak nenávidíte vaše zamestnanie, vaša milenka vás opustila, a vzala so sebou obe mačky? (smiech/potlesk)

– Čo potom? (smiech)

Takže tá cesta, ako začať hybnosť, je začať všeobecne. Niekto tým zvoláva prirodzenú povahu vecí. Tým spôsobom, ako začať pozitívnu hybnosť, je skutočne byť tak všeobecní, ako len môžete. Pretože ak ste špecifickí, to, čo sa deje je, že aktivujete hybnosť, ktorá už u vás bežala. – Dáva to zmysel? –

Takže čím všeobecnejší ste.. – čo je tou najvšeobecnejšou vecou, ktorú by ste si mohli pomyslieť, keď sa ráno zobudíte? Niečo dobre pociťujúce..

Mohli by ste sa zamerať na svoje telo, ležiace v posteli? Mohli by ste oceniť ten fakt, že ste dýchali po celú dlhú noc, a nemuseli ste na to myslieť? (smiech) – Že vaše telesné funkcie pracujú, že vaše srdce pumpuje a že vzduch prúdi? Mohli by ste len na moment uznať v oceňovaní, – ale naozaj viac všeobecne – tú fyzickú pohodu tohto, – bez ohľadu na to, čo sa deje vo vašom tele, – tie veci, ktoré sa dejú, – je to veľké, – je to naozaj – naozaj veľké. To je skutočne veľké. Je to hodné chvíľky oceňovania.

– Tá strecha nad vašou hlavou, – tá klimatizáciu, – keď ste v horúcom meste?

Publikum: (súhlas)

Tú štruktúru, ktorá zabezpečuje elektrinu, ktorá umožňuje túto ľahko dostupnú a naozaj nízko nákladnú energiu? Nie je toto niečo, na čo je hodné zamerať sa a nie je to pozitívne a prinášajúce dobrý pocit? A nie je v tom isté oceňovanie?

– A ak tam zostanete už len po 17 sekúnd, – čo sme práve urobili.. – nie je tam niečo iné, do čoho by ste mohli skočiť? – Niečo iné, čo pociťujete rovnako dobre?

Neoceňujete ten bohatý obchod vášho sveta? – Neoceňujete tú skutočnosť, že tento svet je tak rozľahlý – a je tam tak veľa energie – a aké je to dynamické? – Nemilujete ekonomiku vášho sveta? Nemilujete vašu životnú úroveň, ku ktorej máte prístup? – Nie je to pekné?

Neoceňujete spôsob, akým cestujete? Pozreli ste sa na tie vozidlá, ktorými jazdíte? – Pozeráte na tie vozidlá a vidíte, aké sú pevné a spoľahlivé – ako dobre sú skonštruované, – aké sú rozumné? – Aké sú dostupné? Necítite sa šťastne, že žijete v prostredí, kde každý, koho poznáte má dopravu – dopravný prostriedok? A nielen dopravný prostriedok, ale väčšinou skutočne spoľahlivý dopravný prostriedok?

Nie ste spokojní s tou organizáciou, ktorú zabezpečuje vaša vláda? – Ktorá kladie na miesto tieto cesty? Nie ste unesení z toho, že sa môžete dostať kdekoľvek, kde chcete byť? – A to nielen transportom, ktorý je na zemi, ale aj tými vo vzduchu?

– Nie je toto nádherná doba pre život? – Nemilujete byť na vrchole technológie? Neužívate si počítač, ktorý máte dnes? – Pamätáte si ten, ktorý ste mali pred 20 rokmi? (smiech) – Pamätáte, koľko megabajtov pamäte ste mali v porovnaní s tým, čo máte teraz? Neoceňujete ľahkosť a pohodlie tohto všetkého?

A teraz, – pocítili ste nejaký spor ohľadom čohokoľvek z tohto? – Bolo to nudné?

Publikum: Nie.

Abrahám: – V niektorých prípadoch, to bolo nudné, ale v tejto konverzácii nebol žiaden odpor. – Takže teraz môže hybnosť pokračovať – takže ocitávajte sa v oceňovaní takýchto vecí – všeobecne, nachádzajte sa v oceňovaní takýchto vecí – globálne. Nachádzajte sa v uznávaní toho blahobytia a pohody. – Toho blahobytia, – koľko veľa prosperity je okolo vás. Mohli by ste sa dokonca ocitnúť v porovnávaní s tými, ktorí žijú na iných miestach a cítiť ocenenie, za to, kde ste pristáli vy a čo napĺňate.

Potom sa môžete posunúť do vášho oceňovania akciových trhov a tých prostriedkov, ktoré ich umožňujú. A tej intuitívnosti, ktorú ste našli – a aká zábava je to, – využívať silu vašej mysle. A ako úžasné je to, robiť matematiku. A aké je to pekné, že je matematická veda, ktorej rozumiete. A aké je to pekné, že trh je dostatočne široký, – že neexistuje dlhodobé riziko. A že vedieť to, čo chcete a byť schopní aplikovať vaše myšlienky spôsobom, akým to robíte, – že vlastne môžete kalkulovať s istou presnosťou toho, čo k vám prichádza späť.

– A keď uznáte ten pocit povznesenia, – keď aplikujete tieto princípy týchto zákonov vesmíru, – kde ste sa zámerne priviedli do vibračného súladu s niečím, – priviedli ste sa zámerne do zladenia svojej rýchlosti s tým, – našli myšlienky a potom praktizovali tieto myšlienky – a pravidelne ich hovorili: „Som v tomto naozaj dobrý – a veci mi vychádzajú naozaj dobre – a klienti, s ktorými pracujem a tí ďalší, s ktorými obchodujem – a tí ďalší, s ktorými hrám.. – toto, čo sa deje, je skutočne mimoriadna vec.“ – A cítite hybnosť toho, ktorá beží.

Ten dôvod, kvôli ktorému tá hybnosť pre vás dobre pokračuje v behu je, – pretože toto je vibračná hybnosť, ktorá vám beží. Ale vy môžete mať túto hybnosť bežiacu ohľadne akéhokoľvek predmetu na svete, na ktorom vám záleží. Máte schopnosť umožniť, – nie rozbehnúť túto hybnosť, – umožniť hybnosť, ktorú už máte rozbehnutú – vmietnuť vás do svojej hybnosti.

– A to je tá vec: Som v stave prijímania? Praktikujem umenie umožňovania? Praktikujem umenie umožňovania hybnosti, ktorá už bola vytvorená túžbami, ktoré som ponúkal? Umožňujem hybnosť, ktorá už bola ustanovená túžbami, ktoré som vyslal do pohybu a ktoré pokračujú nefyzickou energiou, ktorá im dáva svoju nedelenú pozornosť? Umožňujem si teraz prijímať výhodu tejto hybnosti? – Tejto neuveriteľnej hybnosti..

Chápete tú silu, ktorá je vo vašom umožňovaní si toho, byť vmietnutý nahor do tejto hybnosti?

A to všetko znamená, – máte si zvoliť tento vysoko-letiaci disk a pokračovať vo vyberaní si ho, až kým v tom budete úspešní. Ak si ho zvolíte a potom zleniviete ešte pred raňajkami, – potom toho tak veľa splneného nebolo. Ale ak si ho zvolíte a ste schopní ho na malú chvíľku udržiavať, – teraz k vám budú prichádzať výsledky, ktoré budú udržiavať tú hybnosť v behu.

Sľubujeme vám: nemôžete mať myšlienku, ktorá vás nadchýňa a ktorá sa potom vyplatí, bez pochopenia toho, čo je hybnosť. Zákon príťažlivosti je srdcom hybnosti. – Ale ak si zvolíte toto, a potom si zvolíte opak toho, a potom si zvolíte toto, a potom si zvolíte opak toho, – neumožňujete hybnosti rozbehnúť sa. – Vidíte, ako to funguje?

Ale ak si to zvolíte a neodporujete tomu a zvolíte si to a neodporujete tomu a zvolíte si to a neodporujete tomu a zvolíte si to a neodporujete tomu a zvolíte a neodporujete, – toto je tá energia, ktorá tvorí svety. – A je vám dostupná, prúdi skrz vás.. – Všetky tieto nevidené, – ale nie nepoznané nefyzické energie, – všetci tí, ktorí vás podporujú a veria vo vás a vedia, o čo ste žiadali a vedia, že je to v poriadku, – to všetko už je pre vás zakorenené.. – Nikdy nesklamaní, ak nie ste na tomto disku – ale vždy tam, čakajúci na vás, keď sa pripojíte.

– Takže potom, – sa v tom stanete naozaj dobrými, – ste na tom disku na naozaj pravidelnej báze, – Oh! – A keď sa začnete vešať na tento vysoko-letiaci disk, – hádajte, kto sa k vám pripojí…

– Ostatní, ktorí sú zavesení na tom vysoko-letiacom disku, – takže tí najzábavnejší sú tam, tí najbystrejší sú tam, – tí najmilší sú tam, – tí najviac oceňujúci sú tam. – žijete vo svete, ktorý vás núti diviť sa, čo je to, ohľadne čoho sa len ktokoľvek sťažuje, – na čo sa to len sťažujú?! Čo sú to za veci, ktoré žijú?! – Nerozmýšľajte o tom príliš dlho, (smiech) – Ale čo sú to za veci, ktoré žijú?!

Vari nevedia, ako je tento život dobrý? Nevedia, ako prosperujúci je tento svet? Vari nevedia, ako „vysoko-letiaci“ a plný dobrých pocitov je? – Prečo sa necítia tak, ako ja? .. – Nuž, – pretože praktizovali niečo iné.

– Toto bola naozaj dobrá diskusia. Cítite to tak, že to môžete takto urobiť? Cítite to tak, že niekedy to robíte? – Sľubujeme vám, – nikdy viac nebudete mimo dobrého pocitu, bez toho, aby ste vedeli – prečo. – Jednoducho vám len beží nejaká iná hybnosť. – Nikdy viac nebudete bez poznania toho, aká je tá otázka – a dávame vám to tu všetkým:

Existuje čokoľvek dôležitejšie, ako disk, ktorý si zvolíte? – Máte možnosti voľby, ohľadom toho, ktorý disk si zvolíte? Je pravdepodobné, že sa v tom zlepšíte, ako budú dni pokračovať? Ak si ten disk zvolíte, a skĺznete z neho, vadí to? – Takže ak si ten disk zvolíte na 2 či 3 či 4 či 5, a lebo 10 dní a skĺznete z neho, vadí to? Je vaša pravdepodobnosť ostať na ňom lepšia po druhom týždni a treťom týždni a štvrtom týždni a piatom týždni?

Poznáte ľudí, ktorí stále vyzerajú, že sú na tom vysoko-letiacom disku? Poznáte ľudí, ktorých svet, – ako to vyzerá, – ide dobre po celý čas? Poznáte ľudí, ktorí sa odrazia od čohokoľvek, čo sa deje, bez ohľadu na to, čo to je?

Je nevyhnutné, aby ste ostali iba na tom vysoko-letiacom mieste? – Je krok jedna súčasťou tej rovnice? Je to v poriadku – príležitostne vstúpiť do odlišnej vibrácie s odlišnou hybnosťou? A čo toto vo vás vytvorí? – Silnejšie rozhodnutie, či silnejšie odhodlanie pohnúť sa do tej vyššej frekvencie…

Môžete to pokaziť? – Budete to mať vôbec niekedy hotové?

– Takže čo je súhrnom tohto všetkého? Teraz naozaj chceme, aby ste o tom porozmýšľali. – Čo je pointou tohto všetkého? Rozprávame o tomto disku, aby ste potom mohli umožniť tým veciam, tým skúsenostiam, tým ľuďom, tým ženám, tým mačkám, tým dolárom (smiech) – snažíme sa vás dostať na tento disk, aby potom všetky tieto veci boli k vám priťahované?

– Je to súčasťou toho, – je pekné, keď to príde. – Ale nebude tu vari vždy, – nebudete vari vždy stáť na mieste, kde robíte tú voľbu? Nebudete vždy stáť na mieste vo svojom Teraz, kde robíte tú voľbu? – Takže, je to skutočne voľba hodná uvažovania, – pretože vy ju môžete urobiť ako prvú vec ráno, alebo ju môžete robiť po celý deň – každý deň.

– Aký disk si volím? O akom disku je táto konverzácia?

„Áno Abrahám, rozmýšľal som po celý čas, ako som šoféroval zo San Diega, aby som sa dostal do horúceho kresla, pretože vám chcem povedať:“ – uaa – uaa – uaa – uaa! (nepríjemný škrípajúci zvuk) (smiech)

– Skutočne?! Pre toto ste šli celú tú cestu?! – Aby ste to prediskutovali s nekonečnou inteligenciou?! (smiech)

O čom chcete rozprávať teraz?

Hosť: Už teraz to bol naozaj dobrý deň.. (?) (váhavo) (smiech/potlesk)

Abrahám: Óó. – Áno.. (potlesk) Je to dobrý deň. Je to dobrý deň. (potlesk)

– A život je dobrý. A všetky veci sú možné. A ja toto môžem urobiť. A cítim sa nepremožiteľne. A verím v zákony vesmíru. Viem, že sú dôsledné. A viem, že ony nepracujú pre mňa – či proti mne, – ony jednoducho pracujú. A viem, ako pracujú. Viem o príťažlivosti. A viem o zameraní, – som v tomto naozaj dobrý.

A viem o emóciách. A teraz rozumiem, že emócie sú ukazovateľom toho disku. A teraz je mi jasné, kam mierim. – Pretože si volím tú emóciu ako prvú. – Zvolím si svoj bod príťažlivosti ako prvý. Budem sledovať, čo sa udeje, keď zvolím svoj bod príťažlivosti ako prvý. Budem smerovať k môjmu disku, – budem mieriť k otáčajúcemu sa disku, na ktorom som.

Budem stredom môjho vesmíru. Budem sledovať, čo ku mne prichádza ako odpoveď. Neexistuje nič vzrušujúcejšie, ako byť zámerným Tvorcom. Milujem žiť v tomto vesmíre, kde je toľko veľa možností a tak veľa predmetov a tak veľa vecí, o ktorých možno rozmýšľať a toľko veľa ľudí, ktorí so mnou budú hrať na akejkoľvek úrovni vibračnej frekvencie, ktorú si zvolím.

– Je to tak bohaté, s takou hĺbkou a rozlohou.. Nemôžem myslieť na nič iné, čo by som robil radšej, ako byť vo fyzickej forme tu, vonku, v prednej línii, vystavený všetkému tomuto kontrastu. – Voliac si veci a potom pozorujúc tú vibračnú odpoveď na veci, ktoré som zvolil..

Oh, – tvarovať tú energiu, ktorá tvorí svety.. A nikdy od tohto neupustiť. A hrať so všetkými tými, ktorí boli predtým, ktorí sú dychtiví a stále zaangažovaní do toho, čo sa deje na tejto planéte. – Istým spôsobom to prebrať tam, kde to oni zanechali, – ale v skutočnosti to nielen zdvihnúť tam, kde to zanechali oni, ale hrať s nimi Teraz.

A uvedomovať si, že každý jeden z nich, – všetci títo úžasní vedci, všetci títo úžasní umelci, všetci títo úžasní skladatelia piesní, všetci títo vynikajúci hudobníci, všetci títo vynikajúci architekti, všetci títo vynikajúci atléti, všetci títo vynikajúci – čokoľvek, čo si dokážete predstaviť, – sú teraz nefyzicky zameraní a mne prístupní, vo svojej najčistejšej forme. – Všetci z nich, – sú pripravení ponúknuť mi vhľad a jasnosť, – ohľadom akéhokoľvek predmetu na svete, ktorý by som si zvolil.

– Mám prístup ku každému jednému z nich.. Chcem sa dostať na tento disk a chcem hrať s nimi.

Publikum: súhlas

Abrahám: – Chcem hrať s nimi. Chcem hrať s NIMI v tomto svete, Chcem hrať s NIMI v tomto svete…

A potom, – sa ku mne pripoja ďalšie fyzické bytia. A, – Óó, – budeme mať nádherné párty, – nádherné večierky v hybnosti, kde naša radosť bude jednoducho siahať vyššie a vyššie a vyššie a rýchlejšie a rýchlejšie a rýchlejšie. Naša láska porastie hlbšie a dlhšie a trvalejšie.. Kde sa budeme udržiavať vo vibračnej frekvencii, v ktorej sme začali, vo vibračnej frekvencii, ktorej rozumieme…

– Žiť šťastne až na veky, – nerobíme si z vás srandu, – až na veky, – bez konca, – večne, – žiaden koniec, – žiaden dôvod zakúšať čokoľvek iné, ako šťastie, – vždy. – Je to vaša voľba, – je to tam pre vás.. My všetci sme tam a udržiavame to v chode..

– Pekné vedieť.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Bezpodmienečná láska

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.