11-01-abraham-hicks-muz

(toto naladenie je v mužskom rode – kliknite sem, pre toto naladenie v ženskom rode)

 

Mám sa rád a som so sebou spokojný. Mám všetko, čo potrebujem a hojne ku mne prúdi to, čo chcem, po čom túžim. Všetko je tu pre moje najvyššie dobro. Žijem v hojnosti a prosperite.

Som požehnaný. Mám prístup k svojmu Zdroju. Pravidelne sa napájam na túto Energiu, ktorá tvorí svety a nechávam ju prúdiť svojím životom. Učím sa, ako ju využívať čoraz lepšie v svoj prospech. Pracujem na sebe s výbornými výsledkami. Posúvam sa. Rastiem. Neustále sa zlepšujem.

Otváram sa prúdu života. Zámerne sa sústreďujem na túto Energiu, ktorá tvorí svety a jej prúd neustále zväčšujem. Presmeruvávam túto Energiu v smere svojho väčšieho dobra, radosti a hojnosti. Je to nekonečný potenciál, ktorý mám k dispozícii. Som v kontakte s touto Energiou a vždy, keď si spomeniem, tak sa uvoľním a jej prúdu otvorím ešte viac.

Neustále si vyberám svoje lepšie myšlienky, ktoré sú v súlade s tým najlepším, čím Som. Môj Zdroj ma volá. Môj Zdroj ma miluje. Mám sa rád a som spokojný s tým, aký som, lebo v mojom vnútri je nekonečná sila a Energia a ja sa odteraz vidím jasne vo svetle tejto sily, ktorej prúd neustále zväčšujem.

Cítim sa dobre a budem sa cítiť čoraz lepšie, lebo také je moje rozhodnutie a také smerovanie si teraz vyberám. Vyberám si lepšie myšlienky. Sústavne oceňujem všetko, čo mám a to, aký som. Lebo najväčšia pravda toho, aký som, je v tom, aký som v prepojení so svojím Zdrojom. Toto som skutočný Ja. Som plný sily, lásky, Svetla a Energie. Som plný súladu a harmónie. Som Pokoj. Vedome zosilňujem tento prúd Svetla, ktorým som, nechávam sebou prúdiť Energiu Zdroja čoraz častejšie a silnejšie.

V hĺbke mojej bytosti je bezodná studnica lásky. Nechávam túto lásku vyvierať na povrch. Napĺňa mi srdce, telo, myseľ, vedomie a celú moju bytosť. Vyžaruje zo mňa na všetky strany a znásobená sa vracia späť.

Mám sa rád a som so sebou spokojný. V mojom svete je všetko v poriadku. Som na dobrej Ceste. Som dobrý 😊

Prevzal som svoj život do svojich rúk a žijem ho v pokoji, harmónii a láske. Presúvam sa vedome do vibrácií väčšieho dobra, blahobytia a hojnosti. Viem, že som to ja, ktorý si tvorí svoj svet na základe svojej viery a presvedčení. Vedome mením svoje presvedčenia v smere umožňovania blahobytia, ktoré ma obklopuje.

Blahobytie ku mne prúdi. Odteraz udržiavam tie dvere otvorené. Otváram sa hojnosti. Otváram sa životu, šťastiu a láske. Som otvorený pozitívnym zmenám. Mám toho veľa a oceňujem všetko, čo mám.

Môj vortex prekypuje tým, čo som si doň dal a ja som otvorený všetkému, čo tam je. V tomto svojom súlade priťahujem hojnosť a prosperitu. Vo svojom súlade som ako magnet na všetko dobré.

Tieto zázraky teraz prúdia do môjho života čoraz viac s tým, ako čoraz častejšie pobývam vo vortexe. Tvorím si svoju náladu. Zámerne sa cítim dobre a volím si lepšie myšlienky. Som na prahu veľkého dobrodružstva. Teším sa na to 😊

Som čoraz častejšie v súlade v stave umožňovania – impulzy a inšpirácia z môjho Zdroja ku mne neustále prúdia. Som otvorený svojmu vortexu. Som vo svojom vortexe v stave prijímania. Prijímam impulzy a vibrácie zo svojho Zdroja ako myšlienky, nápady a emócie.

Všetko, čo chcem, je už hotové a je na ceste ku mne. A ja to umožňujem tým, že sa cítim dobre. Som uvoľnený a prijímam. – To je moja práca. – Cítiť sa dobre. Emócia je prvá a najdôležitejšia manifestácia a spolu s ňou prichádzajú aj myšlienky a nápady. Úplná hmotná manifestácia je len mnoho myšlienok.

Stačí myslieť myšlienku len 15 sekúnd a Zákon príťažlivosti k nej pritiahne podobnú myšlienku. Keď sa tie dve myšlienky spoja, tak dôjde k explózii energie rovnajúcej sa 2000 hodinám práce. – A ďalšia myšlienka k nej – 10x viac, – 20 000 hodín práce. Keď to zopakujem 5x, tak vytvorím taký silný spád, že manifestácia musí nasledovať.

Práve toto tu teraz robím a smerujem tieto obrovské množstvá energie na vytváranie si takého života, aký chcem žiť. Vytváram si svoj život v smere väčšieho súladu, svetla a lásky. V smere umožňovania blahobytia, šťastia, lásky, hojnosti, zdravia a prosperity.

Vnímam, ako tieto mocné prúdy prichádzajú do môjho života s každým novým dňom, každou novou hodinou. Som v stave prijímania. Prijímam úžasné manifestácie čoraz lepších pocitov a narastania radosti v mojom živote. Narastania slobody.

Som tvorivý. Som Tvorcom svojho života. Často teraz prijímam zo svojho Zdroja takéto úžasné vibrácie a prekladám ich do myšlienok. Som vnímavý na impulzy, ktoré mi zosiela môj Zdroj a nasledujem ich. Som neustále otvorený prúdu toho, čo teraz prichádza z môjho vortexu.

Som vo vortexe a spolupracujúci vesmír a zákon príťažlivosti sa správajú ako môj sprievodca, môj domovník, ako niekto, kto ma ladí na všetko, čo ku mne chodí. Energia, ktorá tvorí svety, funguje ako môj agent. Celý svet so mnou spolupracuje, aby môj osobný svet urobil lepším, než aký bol moment predtým.

Všetko čo chcem, je už hotové. Veľa z toho je už tu a všetko úžasné ďalšie mi prúdi do života a ja to s láskou prijímam.

Toto bolo mnohonásobne viac, ako 75 sekúnd. Som vo vortexe a som v ňom stabilný a viem to. Opäť som sa posunul do iného vibračného miesta. Som zladený so svojím Vyšším Ja. Teším sa, ako budem pozorovať manifestácie, ktoré budú zrkadliť tento posun.

A keď ma z vortexu niečo dostane, nič sa nedeje, lebo poznám cestu späť doňho. Presne viem, ako sa doň dostať. A viem, na čo sa zameriavať a aké slová používať, aby som v ňom zotrval čím ďalej dlhšie. Je to skutočný pocit a skutočné miesto. Moja vibračná realita – moja primárna realita. – To, kým skutočne Som.

Som hlboko uspokojený s tým, kde som. A teším sa na ďalšie odvíjanie tejto úžasnej cesty.

 

(doplňte svoje meno: )

„………., – si úžasný a mám ťa rád.

Toto je jeden z najkrajších dní tvojho života.

Všetko je tu pre tvoje najvyššie dobro.

Dostávaš všetko, čo potrebuješ a prichádza všetko,

Po čom si vždy túžil.

Dnes sa ide stať niečo nádherné 😊

 

Autori: Zuzana Makovská & Abraham-Hicks

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Čo je to vortex? Zákon príťažlivosti aj pre začiatočníkov

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.