11-08-19-abraham-hicks

Abrahám: Na to, aby ste cítili tú čerstvosť a novosť toho, kto Ste a aby vám to pomohlo nájsť spôsoby zamerania sa na umožnenie vyvíjania sa týchto čerstvých myšlienok a nápadov..

– Je to ako dávať zrno kukurice do zeme a mať to poznanie, – pretože vo svojej histórii máte farmárov, – takže viete, že sa to bude rozvíjať a že to bude robiť svoj prirodzený proces, – že po malej chvíli, keď veci idú dobre, – budete vidieť vychádzať zo zeme nejaké zelené veci, ktoré budú väčšie a väčšie a silnejšie a silnejšie a istejšie a zrejmejšie – a bude to produkovať tie struky kukurice, ktoré v istom čase budete schopní obrať a jesť.

A pretože rozumiete tomu procesu, ste ochotní umožniť tieto prirodzené procesy. – Neočakávate, že sa tá vec zmení na plný kôš strukov kukurice okamžite. – Ste ochotní umožniť ten proces zrenia. A keďže ste ochotní umožniť tým vibráciám zmeniť sa do zmysluplnej manifestácie..

A, – menej trpezliví ľudia by mohli vyjsť vonku hneď na druhý deň.. – „Abrahám, vy ste povedali, že som Tvorcom mojej vlastnej reality – a ja chcem kukuricu – a kde je?!“ – dupať dookola po zemi – a potom proste vykopať ju a jesť.. (smiech)

– Toto ja nemám v mysli, vravíte..

A teda, my vás chceme požiadať o niečo, čo je tak trochu paradoxné. – Chceme vás požiadať o to, aby ste boli trpezliví – a v tom istom čase vám hovoríme: – v súlade nepotrebujete trpezlivosť.

Pretože ak ste v súlade, rozumiete tomu procesu – a čo je ešte dôležitejšie, – užívate si to vyvíjanie sa procesu. Pretože každý stupeň jeho vývoja pozdĺž tej cesty je pre vás uspokojivý. – To je to staré porekadlo, z ktorého sú toľkí z vás znechutení: „Radosť je v tej ceste.“ (smiech)

– Tá radosť je v tej ceste. – A vy vravíte: „Ja sa vystavím tejto hlúpej šťastnej ceste..“ (otrávene) – „pokiaľ dostanem to, čo chcem!“ (smiech) – A my vravíme: „Ak získanie toho, čo chcete – a čo práve teraz nemáte – má pre vás prvoradú dôležitosť, potom nie ste radostní vo svojej ceste, a teda nie ste v stave umožňovania, a potom tomu neumožňujete vyvíjať sa, – a teda nevidíte vývoj toho, – nebudete svedkom toho odvíjania/odkrývania sa…

Takže ak rozprávame o myšlienkach meniacich sa na veci, – rozprávame o vibráciách prijímaných vami v myšlienkovej forme. – Rozprávame o vás, prijímajúcich myšlienku, ktorá bola vibráciou. – Ale rozprávame o VÁS – nastavujúcich sa vibračne – čo znamená tým, že ste šťastní – skrz meditáciu, či oceňovanie, – alebo skrz – akúkoľvek ste si už našli cestu, – ako tam byť.. – O vás, – prekladajúcich túto vibráciu do myšlienky a toho, ako ste si zámerne vedomí, že táto myšlienka k vám prišla, pretože ste boli v stave prijímania.

– Ten stav prijímania je tá najdôležitejšia vec, ktorú vám chceme poskytnúť a ktorú chceme, aby ste si zobrali so sebou z tohto zhromaždenia. Krok 1 je – vy požiadate. – To robíte každý deň po celý deň, – nemôžete to zastaviť. Krok 2 je: Zdroj odpovedá. – To sa jednoducho deje, – to nie je vaša práca.

Ale krok 3 je ten stav prijímania. Krok 3 je – vy sa dostanete do stavu umožňovania, čo znamená, že krok 3 je: vy nájdete cestu, ako rozmýšľať o tom, čo chcete, takým spôsobom, pri ktorom nemáte zlý pocit. – To je absurdný spôsob, ako to povedať, lepší spôsob, ako to povedať je: Nájdete cestu, ako rozmýšľať o tejto chýbajúcej veci spôsobom pri ktorom máte dobrý pocit.[i]

Teraz sa s vami len trochu hráme. Nájdete spôsob, ako prijať neprítomnosť vášho milenca a všetkých tých peňazí, ktoré chcete – a stále sa cítite dobre! (potlesk)

– A vy poviete: „Ó, teraz sme vás nachytali Abrahám, – vy ste ako všetky ostatné náboženstvá – „Vaša odmena je v nebi! Počkajte si na ňu na potom.“ (smiech)

Ale my vás nežiadame, aby ste čakali, pokiaľ sa neprenesiete do nefyzična. My vám vravíme, že keď nájdete vibračný súlad, čo znamená, že nájdete myšlienky, pri ktorých sa cítite dobre – ohľadne vecí, ktoré chcete, dokonca aj keď sa nezmanifestovali.

Vravíme vám: ak môžete dosiahnuť to miesto, kde NEPOTREBUJETE manifestáciu na to, aby ste sa cítili dobre, potom príde – a príde rýchlo. Ale ak potrebujete tú manifestáciu, ktorú nemáte a vo vašej potrebe tej manifestácie tiež máte vedomie, že to nie je, potom vo vašom vedomí, že to nie je, ponúkate tak veľa vibrácie o tom, že to nie je, že neumožňujete prítomnosť toho.

A potom, dokonca aj keď to postupuje, miniete všetky tie stopy a náznaky. Pretože ste na odlišnej vlnovej frekvencii. – Presne tak, ako keď nemôžete nastaviť svoj rádioprijímač na 101 AM a počuť, čo je vysielané na 97 FM. Tie frekvencie sa musia zhodovať.

– Takže tá frekvencia toho, čo chcete, je frekvencia radostného pocitu. A to slovo pocit je skutočne kľúčom, pretože vy si tak trochu myslíte, že viete vytriediť veci, ktoré už sú manifestované. Môžete ich dať na kopy nádherného, alebo nie-nádherného, alebo dobrého, či zlého, – ako ľudia to robíte po celý čas. Triedite tie kopy manifestácie.

A dohadujete a škriepite sa o nich, – dokonca aj keď sú to staré – staré – staré správy. Je to ako žuvačka, z ktorej bola všetka chuť už vyžúvaná. (smiech) Je to stará záležitosť, ako vidíte.

Nuž, – to, čo chcete robiť je zamerať sa spôsobom, ktorý vás bude udržiavať v ostrosti a bystrosti – a teda v štádiu objavovania tých nových vecí, ktoré sa dejú.

Pretože „myšlienky meniace sa na veci“ – znie skutočne hmlisto. – Rozprávali sme vám o tomto vibračnom svete a chceme, aby ste sa naladili do toho vibračného sveta – a to môže pre vás znieť istým spôsobom ťažko, ak nie ste zvyknutí nalaďovať sa do vibrácií spôsobom, ktorý je pre vás zmysluplný.

– Takže, – tu je, čo tým myslíme:

Napríklad, – Esther medituje. Našla spôsob ako meditovať. Našla spôsob, ako utíšiť svoju myseľ. – A keď to urobí, cíti sa dobre.

– Nesmierne sme si túto interakciu užili… (smiech)

– Cíti sa dobre. Je zbavená odporu. Na to aby meditovala, musí byť jej myseľ tichá. A jej myseľ nechce byť tichá. Jej myseľ chce rozmýšľať o tomto a tamtom a o tomto a tamtom, – čo niekto včera povedal a čo tým naozaj mysleli a čo sa stalo tam a čo sa deje v kancelárii a prečo ju tá osoba zablokovala v dopravnej zápche.. – jej myseľ chce rozmýšľať o niektorých veciach, ktoré sa dejú v jej mysli.

Jej myseľ chce rozmýšľať, pretože tam existuje hybnosť v mnohých myšlienkach, – o veciach, ktoré by ju udržiavali v odpore od toho, aby bola v stave prijímania.

Takže, každý deň, 15 či 20 minút, – my sme ju presvedčili, – sedieť a utíšiť svoju myseľ. A keď utíši svoju myseľ, to čo sa deje, je – umožňuje tú vibračnú frekvenciu jej fyzického tela pozdvihnúť na tú úroveň nás.

A teraz – toto je tá najdôležitejšia vec, ktorú nás kedy budete počuť povedať: Ak budete v stave prijímania a vy chcete byť, – chcete byť v stave prijímania, pretože je to tam, kde sú všetky dobré vhľady. – Keď budete v stave prijímania, keď ste v stave prijímania, – byť v stave prijímania, to, čo znamená byť v stave prijímania je: ste na tej istej frekvencii, ako vaše Vnútorné Bytie.

Čo znamená, – nemôžete niekoho nenávidieť, a byť v tej istej frekvencii so svojím Vnútorným Bytím, pretože vaše Vnútorné Bytie sa k vám nepripojí v tej vašej nenávisti. Nemôžete byť skleslí a depresívni, či smutní z niekoho iného, pretože vaše Vnútorné Bytie nie je.

Takže stav prijímania znamená: vibračnú rovnocennosť s vaším Vnútorným Bytím. – To je to, čo znamená stav prijímania.

OK, niekedy tam nejdete ľahko, pretože ste praktizovali myslenie, odkedy ste priekopníci tu, v prednej línii, – praktizovali ste myslenie, ktoré vás odvádzalo z toho stavu prijímania. Praktizovali ste mnoho myšlienok, ktoré sú skutočne myšlienkami kroku 1, – to je dobrá vec, nie zlá, – my len chceme, aby ste poznali ten rozdiel medzi myšlienkami kroku 1 a myšlienkami kroku 3.

To myslenie kroku 1 je plné odporu – a myslenie kroku 3 nemá v sebe žiaden odpor. Takže ten stav prijímania je rovnocennosť s vaším Vnútorným Bytím. A meditácia, alebo oceňovanie vás tam dostanú rýchlo.

Teda, – Esther si znova sadla k meditácii a utíšila svoju myseľ, čo znamená, že nemala žiadne myšlienky a zakúšala pocity blaženosti a nejaký pohyb, – inými slovami – my sme premietali náš zámer na pohyb v jej tele a bola v tom, čo sa javilo byť v podvedomom stave ako tlmočenie pohybu a vychutnávala si to pociťovanie pohybu. – Jednoducho mierny jemný pohyb, najmä v jej krku a hlave, nejaký v jej chrbtových svaloch, v jej ramenách, – inými slovami – my sme pohybovali jej fyzickým aparátom a vychutnávala si proces toho.

A po nejakých 15 minútach po tomto druhu utíšenej mysle už sa blížil čas na zastavenie jej časovača, – nastavuje si ho na 20 a zvyčajne vychádza z meditácie niekde medzi 15 a 20 minútami. A tak, ako bola práve v čase vychádzania z meditácie, – zjavila sa jej myšlienka. – Veľmi mocná a nádherne pociťovaná myšlienka. – Nie ten typ myšlienky, ktorý by ste očakávali od duchovného vodcu (smiech) – premýšľala: „Naozaj by som rada popresúvala nábytok navôkol v tejto izbe.“ (smiech)

Teraz, – toto je to, čo chceme aby ste pochopili. – Tieto myšlienky zo spojenia s vaším Zdrojom vás budú viesť k inšpirovanej skúsenosti ohľadom vecí, na ktorých vám záleží. A tak, – túto myšlienku pociťovala tak dobre, že keď vyšla z meditácie, nemohla sa dočkať, aby začala ten proces toho.

Takže mala zopár vecí, ktoré mala v pláne urobiť, aby to v ten deň zrealizovala, ale prvá vec, ktorú urobila bolo, že išla na internet a hľadala nejakých ľudí, ktorí by mohli prísť a pomôcť jej presunúť nábytok. A óo, – bola to naozaj – naozaj zábava, bolo ich tam mnoho.

A zredukovala to na dvoch mužov v nákladnom aute a zavolala im a povedala: „Potrebovala by som dvoch chlapov, aby prišli, – nepotrebujem ich náklaďák, – pokiaľ oni nepotrebujú to vozidlo, aby sa sem dostali, – ale ja len potrebujem dvoch chlapov, ktorí by prišli, pretože nebudem nič sťahovať preč z môjho domu, – len chcem popresúvať nejaké veci tu dookola v dome.“

A teraz, – tu je to, čo chceme, aby ste ohľadom tohto rozumeli: Pred týmto dňom tejto meditácie, kde dostala túto myšlienku, – deň predtým, keď vyšla z meditácie, mala nápad: „Oh, myslím, že sa pokúsim pochopiť ten zvukový systém v tomto dome.“

Teraz: toto je dom, ktorý ona a Jerry kúpili už dlho – dlho predtým. A Jerry rozumel tomu zvukovému systému v tomto dome. – On bol vždy ten, ktorý púšťal hudbu v záhradách, atď. – Esther veľmi nevedela, ako to beží, – bolo to jednoducho niečo, čo on vždy urobil a ona nevedela, ktoré gombíky urobili to, čo sa dialo. Nie je to tak celkom intuitívny systém – je to veľmi poprepletaný systém.

Ale ona vyšla z meditácie rozmýšľajúc: „Stavím sa, že môžem spustiť túto hudbu!“ (smiech) – a tá myšlienka bola tak silná, – toto bol deň pred „dňom tých dvoch chlapov v náklaďáku“. – Toto bola úžasná myšlienka od Boha (smiech), ktorá prišla z meditácie v tento deň. (smiech)

Takže si sadla, manipulovala s gombíkmi, – objaviac že vie spustiť hudbu na dvoroch – a v záhradách, – a v každej izbe domu. Objavila, ako ju môže dať NAHLAS. Objavila, ako môže nájsť akýkoľvek predstaviteľný hudobný žáner.. A tak, sedela takto – po vcelku dlhý čas v tento deň a púšťala trošku tohto – a trošku tamtoho, – a trošku tohto – a trošku tamtoho a objavila stanicu, ktorá ju nadchla.. – nepočúvala ju predtým. – Bol to RAP. (smiech)

– Tak zaujímavé, čo mali povedať. (smiech) A tak zaujímavým spôsobom to povedali! – A tak zaujímavým spôsobom volal ten rytmus.. Bolo to pre ňu opojné! – Bola tým unesená! A pristihla sa pri tom, že chce napísať nejaký RAP. (smiech)

A tak teraz – je ten nasledujúci deň, – a teraz je jej záujem na sťahovaní nábytku a volala dvoch chlapov v náklaďáku a tak – sa toto popoludnie zjavili dvaja chlapi. A boli rozkošní. A presunuli toto tamto a toto tamto  a tamto tamto a tamto tamto a tamto tamto a tamto tamto a tamto tamto a tamto tamto – a potom tamto presunuli späť a tamto späť a tamto späť a tamto späť (smiech) .. – Je to naozaj zábava vidieť, ako veci vyzerali na odlišných miestach.

A dosť veľa z toho vrátili tam, kde to bolo, (smiech) ale bolo to naozaj – NAOZAJ! veľa zábavy presúvať tieto veci navôkol, ako to ľudské bytosti rady robia.. (smiech) – A tak, potom, v procese všetkej tejto zábavy títo mladí chlapci chceli vedieť, čo Esther robí. – Má veľa pekných vecí a má ich veľa, ale čoho si najviac všimli bolo, – aká hravá je. A aká je bláznivá. A aké zaujímavé bolo pozorovať niekoho len tak presúvať veci dookola, kvôli zábave z toho. (smiech) – Jednoducho len pre tú zábavu z toho.

A tak, jeden z nich jej povedal: „Je to nádherný deň.“ – A Esther povedala: „To naozaj je.“ A on povedal: „Ale ja odchádzam, – sťahujem sa.“ A Esther povedala: „Kam idete?“ A on povedal: „Vraciam sa späť do Alabamy.“ A Esther povedala: „Prečo?“ (smiech) A on povedal: „Pretože som rapper. A preto, lebo mám isté záležitosti, ktoré sa tam budú konať, – v ktorých nevidím možnosť, že by sa mohli diať tuná. Takže pôjdem tam, kde sa deje môj rap.“

A Esther povedala: „Vydržte minútku.“ (smiech)

– Takže išla do ďalšej izby, postískala zopár gombíkov, a odrazu: – RAP. (smiech) Slávny rap. – Cez celé záhrady, cez všetky izby, cez všetko a všade, nahlas. – Susedia to mohli počuť, – každý to mohol počuť.. (smiech) – A jeho oči boli veľmi – veľmi veľké a vraví: Čo to robíte?! (smiech)

– A Esther vraví: „Som učiteľka.“ A on vraví: „A čo učíte?“ A Esther vraví: „Rap.“ (smiech)

– A potom povedala: „Nie tak celkom, v skutočnosti je to pre mňa relatívne nové. – Vlastne odvčera.“ (smiech)

Ale teraz oni zažívajú túto skúsenosť a teraz on vyjadruje svoje túžby, svoje nádeje, svoje priania. A Esther má kabinet plný kníh, – ktoré vysvetľujú všetko z toho. A tak, – teraz majú tento vzťah, teraz preňho podpisuje knihy, teraz mu dáva cédéčka, – teraz je on na vrchole sveta.. – vlastne od neho dostala včera správu, – o tom aký je nadšený tým, čo už teraz vie, že vedel – a teraz vie prečo vie, čo vie.. – Jeden z tých najvzrušujúcejších zážitkov…

A teraz, – to, čo my vám hovoríme:

Takto sa menia myšlienky na veci.

 

[i] Napr. tak, že si predstavíte, ako je tá vec už na ceste 😊

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je abrahám

Čítajte tiež: Ako sa pohnúť k lepšiemu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.