11-15-19-abraham-hicks

Hosť: Ďakujem vám. Zopár vecí..

Abrahám: Áno?

Hosť: Pred pár dňami som rozprával s vedcom z Inštitútu teórie poznania, – študujú ľudské vedomie a jeho rozširovanie. A vzťahuje sa to k synchronickému zážitku – k skutočne hlbokému – ktorý som mal. Ktorý istým spôsobom zahŕňal Wayne Dyera, zjavne mňa a pani, ktorá mala lepru – na Filipínach, – a čo skutočne znie ako bezpochybná komunikácia od mojej zosnulej sestry.

Aby som to len v rýchlosti povedal.. Mal som vypožičaných 6 kaziet od Wayne Dyera s názvom „Skutočná mágia“. Keď mi ich vydali, všetky až na jednu boli nepretočené. A najprv som si pomyslel: „Oh človeče, aspoň to mohli pretočiť.“ – viete, – a potom som si pomyslel: „Nuž, možno je tu pre mňa správa.“

Takže som odkráčal k môjmu zvláštnemu prehrávaču, napojeného na môj sofistikovaný hudobný systém, vložil ju dnu a povedal: „Toto je tá strana..“ – vložil ju dnu a stlačil tlačidlo „play“. A čo som počul bolo, ako Wayne Dyer vraví: „Predpokladajte, že ste nepočuli nič od svojej sestry už 3 roky, a rozmýšľate, aké by to bolo pekné rozprávať s ňou a telefón zazvoní“. – Vedel som, čo príde ďalšie: „Je to ona, ktorá vám volá.“

– Takže som stlačil tlačidlo „stop“ a sadol som na podlahu a povedal: „Wow, – sú to 3 roky, odkedy moja sestra odišla, – naozaj by som to miloval to, ak by som od nej niečo počul!“ – pretočil som pásku a šiel do postele.

V ten deň bol na mojom stole list, ktorý prišiel z Filipín. Niekoľko krát ročne som posielal peniaze panej, ktorá mala lepru. Vždy mi obratom poslala tento detailný list, v ktorom mi ďakovala a vravela: „Kúpila som svojej dcére pár tenisiek…“, – to a tamto.. – detailný zoznam. A takto to išlo už roky.

A tak, prvá vec, ktorú som v to ráno urobil, bola, že som otvoril ten list. – Viete, – po tom, čo som odišiel do postele hovoriac to: „Naozaj by to bolo pekné počuť niečo od mojej sestry“.

Ten list sa začínal v štýle, ktorý mu bol necharakteristický, – všetko veľkými písmenami, – a potom sa navrátil do svojho bežného módu a bolo tam: „Toto je hlas vašej večnej sestry…“

Publikum: (hlasy)

Hosť:  – A ja som spadol zo stoličky  a nemohol som prestať vzlykať. – Bolo to pre mňa tak hlboké a ťažké, kvôli tomu, čo sa stalo noc predtým. A okamžite som jej poslal expresnú leteckú zásielku: „Prečo ste to povedali?!“

– No na druhý deň bol tam na Filipínach výbuch sopky, – boli tam myslím tri takéto nešťastia a Anacleto (vulkán) bol jedným z nich.

Publikum: (smutná reakcia)

Hosť: – Takže som nikdy nedostal tú odpoveď na toto. Ale prenasledovalo ma to.

A rozprával som s týmto vedcom o vysvetlení tohto – a on povedal: Je to jeden z tých najdramatickejších príbehov koincidencie (zhody náhod) a – viete – synchronicity, aký kedy počul, pretože zahŕňal čas, aby ten list mohol dôjsť z Filipín, takže tam bol nasledujúce ráno po vydaní kaziet. A on povedal –

Abrahám: – Detská hračka. (smiech/potlesk)

Hosť: – Áno. On povedal, – v kvantovej fyzike, – to jediné vysvetlenie, ktoré máme, ktoré naznačuje vysvetlenie, – sa nazýva kvantové previazanie. Rozprávali sme o tom previazaní a o tom, že zrejme všetko je previazané – prepojené už od Veľkého Tresku. Zaujíma ma, aké sú vaše myšlienky ohľadom tohto.

Abrahám: Nuž, – už sme o tom hovorili, – o obsahu vortexu. A o tom poznaní vášho Vnútorného Bytia/Zdrojovej Energie – ktoré sú jedno a to isté, – ktoré vždy vedia, kde sa nachádzate v každom okamihu v čase – vo vzťahu voči všetkému, čo chcete.

A tak, to načasovanie, o ktorom hovoríme je vždy o vašej pripravenosti. Tak často sa podvedome dostanete do pripravenosti byť pripravení na to byť pripravení na to byť pripravení – a potom sú tieto veci vnímané ako úžasná synchronicita.

Ak to, čo sa deje, je to, že ste pripravení byť pripravení byť pripravení byť pripravení byť pripravení, – to je ten dôvod, kvôli ktorému chceme, aby ste zvážili, – len na malú chvíľku, – že „nemyslíte myšlienky“, – vy prijímate myšlienky. A že sú tam tí, ktorí sú s vami vo vibračnom súlade, ktorí vedia o čo žiadate a ktorí vedia, kde presne ste.

Na čomkoľvek z tohto nie je nič nezvyčajné, – toto je spôsob, akým to všetko má byť. Vaše Vnútorné Bytie vie, aké sú vaše žiadosti, – to je to, čo Esther myslela, keď vám povedala: „Sformulujte to, o čom chcete hovoriť, alebo jednoducho len príďte vo svojom vedomí toho, čo to je – a to tu dnes bude súčasťou konverzácie.“ Počuje toto v seminári za seminárom za seminárom za seminárom.

Lebo vaše Vnútorné Bytie vie kto ste a čo chcete a kde ste v pripravenosti na to. A naozaj, – tá najpodstatnejšia časť vašej otázky a našej odpovede leží vo vašej pripravenosti prijímať. Pretože načasovanie tohto mohlo byť v úplne inom čase, ale všetko to malo čo do činenia s vašou pripravenosťou na to.

Vidíte, k čomu sa tým dostávame?

– Predstavte si, že vaše Vnútorné Bytie je vševediace – čo vaše Vnútorné Bytie je – ohľadom vás a toho, čo je vo vašom srdci – a toho, čo ste žili. A dokonca aj ohľadne kontrastu, ktorý ste žili a v čo ste sa vyvinuli jeho dôsledkom. Čo ak vaše Vnútorné Bytie pozná všetko, čím ste sa stali, – čo ak všetko z toho sa už stalo?

Čo ak to, čo vy nazývate „teraz“ – ako rozmýšľate o tej minulosti – minulosti – minulosti a v prítomnosti – prítomnosti – prítomnosti, – čo ak sú to všetko staré správy – a čo ak je tento vortex prítomným časom podľa našich štandardov? Čo ak všetko, o čo ste žiadali – je prítomný čas? Čo ak je to všetko prítomnosť – prítomné?

– Čo ak by túžba vašich priateľov komunikovať s vami bola prítomným časom? – Vždy. A čo ak by vaša túžba komunikovať bola prítomným časom? – Ak by ste boli tak napojení na váš vortex, že by to všetko bolo prítomný čas? – A potom sa dostanete do stavu prijímania, kde to, čo je v prítomnom čase môže prísť do vášho sveta, o ktorom si myslíte, že je prítomnosťou. Chytáte sa v tom trošku?

Hosť: Áno. (potlesk)

Abrahám: Čo je vlastne vôbec manifestácia? – Je to – je to uvedomenie, je to vnímanie. Čo je vlastne čas? – Je to uvedomovanie si, alebo vnímanie. A teda je to nádherná vec, keď sa spolu môže zísť takáto skupina ľudí, ako ste vy – a sme tu, v tejto miestnosti – a vy myslíte, že zažívate – a teda áno – toto fyzické prostredie, ale je tu ďalšie prostredie, do ktorého ste nastavení v tom istom čase, – ktoré zahŕňa všetko, o čom Ste. – Všetko, čo chcete pochopiť, všetko, čo chcete vedieť.

A ako sa tu s vami stretávame, ohľadne vecí, ktoré už na mnohých úrovniach svojho bytia poznáte – a ako vás istým spôsobom zvádzame a zabávame sa s vami a hráme sa s vami a dosahujeme vás skrz tie veci, ktoré tým mienime a na ktoré Esther nachádza slová, – Vy, – kúsok po kúsku, dokonca aj v rámci rána, ako je toto, – nachádzate vibračný súlad s tým, kým SKUTOČNE STE.

– Teraz – ste pripravení na viac z toho, čo chcete nazývať božským načasovaním. – Božské načasovanie, kde jednoducho len ste v stave prijímania. Všetko vo vašom vortexe je pripravené byť vami teraz prijaté!

Neexistuje tam zadržiavaný vzorec, ktorý je pripravený byť odhalený, – to tlačidlo odhaľovania je zapnuté! Sme všetci tu hore: odhaľuje sa to – odhaľte to všetko! (smiech) Dajte mu to VŠETKO! (smiech) Dajte mu VŠETKO, čo vie prijať!! – Všetko čo môže prijať – všetko, na čo je vibračne pripravený.

– Takže niekedy je vám nápomocné mať nejaké menšie načasovanie, ktoré spôsobí, že dostanete späť nejaké nahrávky a máte malý vhľad, ktorý: „Oh, pozrime, – niektoré z nich sú pretočené, a niektoré nie“. A potom niečo, čo sa vám zjaví, – „možno je tu pre mňa niečo..“ – a potom tá ochota nasledovať to, pretože je to dostatočne silné, aby som to tam vložil. – A nechať sa viesť skrz cestu najmenšieho odporu k veciam, ktoré chcete najviac.

– K manifestácii po ktorej ste túžili a žiadali ste si ju, – ale ak to túženie je silnejšie, ako viera, – nemáte ten zážitok.

A ten vesmír má schopnosť doručiť vám dokonalé načasovanie vo všetkých veciach.

Takže my od vás nežiadame dostať sa do tej úplnej rozprávky – stavu odhaľovania, – žiadame od vás dostať sa do stavu prijímania. – A nehovoríme vám: „Máte nájsť dokonalé načasovanie na to odhalenie“ – pretože to odhalenie prichádza vždy!

Podľa našich štandardov je vždy dobrý čas! – je vždy dobrý čas pre vás prijať to, čo chcete nazývať tým zázrakom – čo my voláme tá „detská hračka“. – Najľahšia vec na celom svete – dať vám čokoľvek a všetko, o čo ste žiadali, – vy na to len máte byť pripravení!

A ak na to nie ste pripravení – nie ste na to pripravení – a my tým nemyslíme, že by ste na to MALI byť pripravení, – to tým vôbec nemyslíme! Nechceme tým povedať, že sa potrebujete pripraviť, – len tým myslíme – že vy nechcete prijímať veci, na ktoré nie ste pripravení! Viete čo sa stane, ak prijmete niečo, na čo nie ste pripravení? – Šaliete z toho, – alebo to všetko úplne miniete.

– Takže toto je konverzácia o vašej pripravenosti.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Buďte najprv šťastní – pretože je to všetko o tej Ceste

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.