11-23-19-abraham-hicks

Hosť: To čo bolo posledne povedané – a skutočne ma to zasiahlo – povedali ste, že my zvažujeme „pre“ a „proti“ a tie plusy a mínusy – a ja som si pomyslel – „Prečo nie?!“

Abrahám: – Čo ak? Čo ak? – Čo ak je to naozaj tak, ako hovoríme, že to je? – A to je.

Hosť/Publikum: (smiech)

Abrahám: Čo ak – ten Zdroj vo vašom vnútri – vie presne, kde stojíte vibračne – a manifestačne, – vie presne, kde stojíte vo vzťahu k všetkému, čo chcete. A pozná, – bez otázok – tú cestu najmenšieho odporu. – Tú cestu najväčšej zábavy – tú cestu najväčšej spokojnosti.. – Tú CESTU, ktorá vás bude viesť – nie iba – nevezme vás tam, – bude vás viesť – VIESŤ vás.. Tá cesta najmenšieho odporu vás bude viesť od toho, kde ste, tam, kde chcete byť.

– Čo ak? – Nemilujete vari vedieť toto?

Takže čo ak, – keďže Zdroj vo vás pozná tú cestu, – čo ak.. – čo ak ste zaseknutý na niečom, čo vám robí jasným to, že ste na zlej ceste? Nie je peknou vecou toto vedieť? – Inými slovami, nie je, – nie je pekné, – nemáte radi to vedomie, že tam existuje – jasná a radostná cesta – ku všetkému, čo chcete?

Hosť: Mhm. (súhlasne)

Abrahám: A nechcete sa jednoducho dostať na toto?

Hosť: Mhm.

Abrahám: Takže, niekedy máte niečo, na čom zakopnete. A myslíte si: „Oh človeče.. Myslel som, že som robil niečo lepšie ako toto! Myslel som že to bolo veľmi ďaleko od tohto!“ Ale čo ak – čo ak táto vec, na ktorej ste zakopli, je iba kúskom niečoho väčšieho, čo ste dokonca ani nevedeli, že tam je?

Hosť: Mmm!

Abrahám: A teraz ste sa skrz to preborili – ste ostražitý.. Čo ak, – či už to vnímate dobre, alebo zle, – ste VŽDY vedení k ceste najmenšieho odporu?! – Čo tak presne to? .. Ste teraz trošku s nami?

Pretože, niekedy si myslíme, že ste prišli sem, očakávajúc, že my od vás očakávame jednoducho sa iba dostať na tú – dobre pociťujúcu cestu a to aby ste tam ostali po celý čas. – Akoby pre vás bolo nevhodné zažívať negatívnu emóciu. A my to necítime tak, že by to bolo vôbec niekedy nevhodné pre vás pociťovať negatívnu emóciu!

Inými slovami, – vaše emócie sú vašimi emóciami, – všetky z nich sú tým, čo vám pomáha nájsť ten spôsob.. – samozrejme, že chceme, aby ste sa cítili lepšie a lepšie a lepšie a lepšie a lepšie.. – Ale chceme od vás, aby ste sami seba neubíjali, ak sa ohľadom niečoho necítite dobre! – Pretože to všetko je súčasťou rozlišovania toho, aká je tá cesta.

A niekedy sa udejú veci, ktoré vám prinesú jasnosť, ktorá spôsobí, že rozmýšľate o veciach, o ktorých ste nerozmýšľali predtým! – Ktoré prinášajú svetlo na väčšie veci, ktoré sú naozaj – naozaj – naozaj pre vás dôležité.

Pretože – a to je tá vec, ktorú chceme, aby ste pochopili – to je tá vec, ktorú chceme, aby ste počuli a vedeli – chceme, aby ste to cítili tým spôsobom, ktorým to my vieme o vás: VECI VÁM VŽDY VYCHÁDZAJÚ! / Veci pre vás VŽDY fungujú dobre.

Hosť: Mmhm. (súhlasne)

– Vždy vám vychádzajú! Nikdy neexistuje akýsi tajný zlý plán/spiknutie, ktoré by vám bránilo v dosahovaní toho, čo chcete!

Hosť/Publikum: (smiech)

Abrahám: A dokonca aj keď existujú takí, ktorí to úplne v časoch ako tieto cítia tak, že vami zámerne a okázalo opovrhujú a robia veci ťažšími, ako potrebujú byť, … – nie je to pekné, že to viete, – takže s nimi nabudúce môžete vychádzať?

Hosť: Mhhm.

Abrahám: Áno.

Hosť: Jodie to vraví neustále „veci mi vždy vychádzajú“.

Takže, – takže – myslím, že to, o čom som chcel hovoriť, – a nie som si istý, či ma z toho nevyhovoríte.. (smiech)

Abrahám: Jasné.

Hosť: Vždy to robíte. (smiech)

Abrahám: Sme ochotní s vami rozprávať o čomkoľvek, pretože (smiech)

– naozaj – ak o tom rozprávate, a – a – naši priatelia tu budú súhlasiť, – ak nie sme ochotní pustiť sa do problémov vášho života – tie semináre sú nudné.

Hosť/Publikum:  (smiech)

Abrahám: Pretože iba rozprávanie o tom, ako sa stať šťastnými a len tam zostať dosť dlho, takže príde viac šťastia, – toto je naozaj krátky seminár. (smiech)

Nehodný 195 dolárov. (smiech)

Hosť: Nuž, ale toto je to – toto je – toto je to, čo vy vravíte, – je.. – takže moja otázka bola – istým spôsobom, – bol som učený – a som skutočne dobrý v zvažovaní tých „pre“ a tých „proti“. A to, čo si myslím, že hovoríte, je, prečo nezvažovať pre a proti…

Abrahám: Nuž všetko ok, – to všetko je v poriadku, – my chceme, aby ste preskúmavali rozmanitosť, – len vám chceme vysvetliť, že ste už preskúmavali rozmanitosť.

Hosť: Pravda.

Abrahám: A máte vytvorenú vibračnú realitu, – a tá vibračná realita je plne rozvinutá vibračná verzia všetkých tých záverov, ku ktorým ste prišli. Ale odopierate si to uskutočnenie, – a teda tú lahodnosť tej skúsenosti – tej životnej skúsenosti tých toľkých mnohých vecí – zatiaľ čo pokračujete v zvažovaní tých pre a proti.

A teda to dosahuje miesto, – rozprávame o tom už roky, – o troch krokoch: Krok 1 je, – kontrast vám spôsobí to, že žiadate, – nuž to už ste urobili, – vo väčšine prípadov. Život vás bude udržiavať v tom, že vám bude spôsobovať žiadanie, – ale naozaj, priatelia, – neuvedomujete si, že je tam celá veľká kopa toho, o čo ste požiadali? – vibračne zoradená pre vás a že je tam toho množstvo na – už uskutočnenie vami? A nemohli by ste si vziať pauzu na tú žiadajúcu – požadujúcu časť toho, – len na chvíľku?

Hosť: Áno..

Abrahám: – A robiť trošku viac vyhrievania sa na slnku a radovania sa? A trochu viac hľadania vytváraním vašej vibračnej atmosféry? Nie ste naozaj zvedaví? Ak by sme my boli vami, tak sme si úplne istí, že by sme boli!

Keď vám hovoríme, že VŠETKO ČO CHCETE, je už vibračne dosiahnuté!? – Óóh! – Nechcete stáť tu, vo vibračnom mieste, ktoré to umožňuje – aby sa vám to začalo ukazovať? Nemilujete vari to, keď uskutočnenie toho, kým Ste prichádza?

A tu je tá vec: Vy si myslíte, že to, čím je tvorenie a to, čo vám skutočne dá vašu silu a nakopnutie ohľadom tvorenia je, keď tie peniaze začínajú prichádzať a keď tí partneri k vám začnú prúdiť a to, o čo ste žiadali, sa začína ukazovať a ukazovať a ukazovať a ukazovať – a všetko z tohto je naozaj – naozaj zábava a my chceme všetko toto, pre každého z vás..

Ale to, čo naozaj pre vás chceme je vedomie poznania tohto okamihu, – ten pocit toho – „Úúú!“ túžby, ktorá vo mne vzbĺkne a ja s ňou udržiavam rýchlosť, chceme, aby ste cítili ten pocit prúdenia, – že máte tento tím nefyzických vedomí a tento prúd nekonečnej inteligencie, ktorý tu kráča navôkol vašimi ulicami a vašimi chodníkmi a vašimi dňami spolu s vami. Ktorý pozná všetko to, čo chcete a vedie vás impulzmi po celý deň každého dňa k tej ceste najmenšieho odporu.

A nie je to cesta, ktorá vás vie dostať z toho kde ste, tam, kde myslíte, že chcete byť, – je to cesta, ktorú pociťujete ozaj dobre TERAZ! A TERAZ a TERAZ a TERAZ.. – Je to cesta, ktorá je zábavou práve teraz – a zábavou potom a zábavou stále a zábavou viac.. Je to cesta, ktorá je zaujímavá a zábavná a vyjasňujúca a je to – je to..

– A keď ste NA tej ceste, keď žijete tú cestu, – je to, keď konečne prijmete tú absolútnosť a úplnosť hodnoty vášho bytia. Pretože – Óh, – je to tajomstvo života priatelia, – vyliahnuť v sebe túžbu – a držať s ňou krok. – To je jednoducho – to – to – to je, – zrodiť v sebe túžbu, – a veriť v ňu. Jednoducho neexistuje sladšia chvíľa v čase – ako to zrodenie túžby a viera v ňu.

– A neexistuje žiadna mizernejšia chvíľa v čase (smiech), ako zrodiť túžbu a pochybovať o nej!

Hosť: Mhmm..

Abrahám: A je to.. – a je to – je to vaša voľba.. – TERAZ. Je to vaša voľba Teraz.

Takže tou otázkou je, – ako všeobecnými ste ochotní byť, aby ste „chytili chvost“ súladu? – Toto je skutočne tou otázkou tohto dňa. – Ako všeobecnými ste ochotní stať sa, aby ste držali súlad za chvost? A ak ste ochotní takto udržiavať ten súlad a ostať tam na chvíľku, – zákon príťažlivosti zvýši hybnosť tohto, – až pokým vy nebudete jednoducho len plynúť a fičať. Až pokým nebudete naladení, nastavení a zapojení.

– Jednoducho len stretávanie sa s tými, ktorí sú ako vy.. Budú s vami chvíľu kráčať a potom odbočia a budú sa venovať svojím veciam. A potom sa stretnete s inými a budete s nimi chvíľu kráčať – a oni odbočia a budú sa venovať svojim veciam. Ale vaša koľaj bude vždy plná hojnosti – s tým ďalším najlepším nádherným spolu-tvoriacim partnerom.. – spolutvoriacimi myšlienkami, spolutvoriacimi impulzmi, – spolutvoriacim všetkým..

– Všetko jednoducho plynúce, – jednoducho prepojené s vami… Áno.

– Preklad: (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Naladenie do vortexu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.