11-29-19-abraham-hicks

Hosť: Ahoj. Moja otázka sa týka zákona príťažlivosti a ako, – nasleduje to zákon času v tomto.. Či zákon príťažlivosti nasleduje zákon času v tom, – ak vyšlete raketu túžby, – je to – všetko bolo potom, ako ste ju dostali, či dali, – alebo inak povedané, – môže vaše oceňovanie niečoho, čo ste už dostali, na prvom mieste pomôcť vám to dostať?

Abrahám: Či už rozprávate o – spôsobom, ktorým rozprávate o čase, – je to – to všetko sa naozaj deje Teraz. A zákon príťažlivosti reaguje a odpovedá na vaše Teraz – na vaše Teraz – na vaše Teraz – na vaše Teraz – na vaše Teraz.

Teda to, o čom skutočne rozprávame, je, – aká je vaša vibračná ponuka, ktorá je vaším bodom príťažlivosti. Čo je to Teraz – čo je to Teraz – čo je to Teraz.

Takže ten jediný spôsob, ktorým čas naozaj spadá do tejto konverzácie o zákone príťažlivosti, je – koľko veľa času strávim vibrujúc preč od toho, čo chcem. V tomto Teraz práve teraz, – cítim sebadôveru – práve teraz? Cítim sa tak, že viem – práve teraz? Cítim sa sebaisto – práve teraz? Cítim sa dychtivo? Práve teraz cítim lásku? Alebo používam chvíľu tohto Teraz na starosti ohľadne tohto a na starosti ohľadne tohto a na starosti ohľadne tohto? Čo robím Teraz?

Teda ak čím viac Teraz strávite s emóciami, ktoré pociťujete príjemne, – to je to, prečo rozprávame o tom, ako nemyslieť príliš tvrdo na to, aká bola tá myšlienka, ktorá spôsobila ten pocit, – ale byť si vedomý toho, aký je ten pocit, – pretože ak ste si vedomí toho, aký je ten pocit, potom ste si vedomí toho, aký je váš bod príťažlivosti.. – Čím viac Teraz, v ktorých sa cítite dobre, čím viac Teraz, v ktorých sa cítite dobre – potom budete mať tým viac tých bodov stretnutí s tými vecami, ktoré chcete.

Čas je naozaj bezpredmetný. Ale ten dôvod, pre ktorý si myslíte, že v tom koná, je – lebo na rovinu povedané je dosť bežné udržiavať sa vo vcelku takom istom cítení, ako ste sa cítili predtým. – Pretože to, ako sa cítite, je to, čo priťahujete a to čo priťahujete je to, čo si všímate a to, čo si všímate je – ako sa cítite a to, ako sa cítite je – čo priťahujete a čo priťahujete je – čo si všímate…

Takže, – toto je ten dôvod, prečo vám chceme pomôcť posunúť sa od toho, čo si všímate – prevažne k tomu, ako sa cítite. – Teda tak budete mať z momentu k momentu viac kontroly vašej vibračnej ponuky, – čiže čas sa naozaj stane nepodstatným, keďže viac chcených vecí je Teraz – Teraz – Teraz – Teraz – Teraz…

Hosť: Teda ak takto kráčate a vidíte niečo a cítite sa, ako keby ste to poznali po celý ten čas a akoby to malo byť s vami – a toto sa deje – a potom v budúcnosti to milujete a oceňujete, – to nemá nič do činenia s.. –

Abrahám: Nuž, – vidíte, – to, čo vás núti rozprávať o čase a budúcnosti..

Hosť: Mhm..

Abrahám: – je, pretože rozprávate o manifestácii. – Takže ak existuje niečo, čo chcem, – čo sa však nezmanifestovalo, – potom budúcnosť vyzerá ako dobrá cesta na zaoberanie sa tým. Teším sa na budúcnosť, že budem mať, či byť či robiť túto vec, ktorú práve teraz nemám. Ale to hlavné slovo, tá aktívna vibrácia je – „táto vec, ktorú nemám“.  Táto vec, ktorú nemám.

– Takže tým, že robíte manifestáciu ústrednou tej konverzácii, – Teraz, – či už to máte, alebo či to nemáte, – sa stáva stredobodom tejto konverzácie. A ak to nemáte, tak pokračujete v praktizovaní tej vibrácie neprítomnosti toho. A tá vibrácia neprítomnosti toho to bude, po celý čas a navždy a zakaždým, – udržiavať od príchodu toho.

Inými slovami, – výrazné uvedomenie niečoho chceného, čo sa ešte nemanifestovalo, vás udržiava vo frekvencii, ktorá tomu nedovolí zmanifestovať sa. Takže tým kľúčom, ktorý vám chceme pomôcť uvedomiť si a uskutočniť, je, – keď vyberiete manifestáciu preč z tej rovnice.

– Čiže vidíte tú vec, ktorá sa vám páči a uvažujete nad tou ideou – a tá myšlienka vám dáva potešenie. – Teraz v tomto momente to zakúšate, – vibračne povedané, – máte to, ovládate to – vlastníte to. Vibračne povedané – ste tým. Vibračne povedané – neexistuje žiadna neprítomnosť toho a ako – vibračne povedané – pokračujete v udržiavaní toho – ten bod príťažlivosti, – musí sa to zmanifestovať vo vašej skúsenosti.

Hosť: A od toho bodu to zostáva s vami – pokiaľ to udržiavate vo svojej vibrácii..

Abrahám: Nuž je vlastne ľahšie udržiavať tam veci, ak ich chcete, keď už sú raz tam, ale veľa ľudí tam udržiava tie veci, ktoré tam nechcú. – Svojou pozornosťou voči nim.

– Takže to je ten dôvod, prečo keď hovoríme o – istom spôsobe dekonštruovania myšlienok, taktiež vravíme o dematerializácii – len – len na chvíľočku. – Len koncepčne – tej manifestácie vecí, – pretože ak ste v tomto Teraz tak spokojní, že vykúzlite ten pocit…

Povedzme že chcete milenku (partnerku). A nemáte milenku. A keď rozmýšľate o tomto predmete, cítite sa osamelý. – Čiže nezáleží na tom, koľko toho robíte, či koľko vecí zorganizujete, – ak váš prevládajúci pocit je tento pocit osamelosti, ktorý svedčí o neprítomnosti milenky, vy iba – ako sa pohybujete časom – tak isto aj vaša milenka, – inými slovami – len udržiavate túto stabilnú medzeru medzi tým, kde ste – a tým, čo chcete.

Ale ak dokážete nájsť spôsob, ako ignorovať, či ako urobiť tú materializáciu tej milenky nie až tak podstatnou, – ak ju môžete urobiť nepodstatnou, a urobiť tým, čo je pre vás podstatné – ten pocit lásky.. Takže si predstavíte, čo to je, alebo si spomínate, čo to je, alebo to pozorujete u ostatných..

– Ale staráte sa o to, ako sa cítite, viac, ako o to, čo máte, – staráte sa o to, ako sa cítite, viac, ako o hmatateľné – hmatateľné – vlastnenie toho.. – ak praktizujete toto vlastníctvo stability a dôvery a jasnosti – a v tom, ako to robíte, necháte za sebou tú vibráciu osamelosti, – TERAZ – a nemusíme rozprávať o čase – TERAZ sa cítite lepšie – TERAZ.

Cítite sa lepšie TERAZ. Cítite sa lepšie TERAZ. Cítite sa lepšie TERAZ.

Takže Teraz – keď sa cítite lepšie TERAZ a uznáte, že sa cítite lepšie TERAZ, – a máte radi, – dostatočne sa vám páči cítiť sa lepšie Teraz, – že ste ochotní pokračovať v robení toho, o čo ste sa potkýnali, tým, čo vám spôsobuje, že sa TERAZ cítite lepšie – takže v tomto cítení sa lepšie Teraz istým spôsobom vytrváte a budete to chvíľočku udržiavať v chode, – čo znie ako čas, ale TERAZ sa cítite dobre – TERAZ sa cítite dobre – TERAZ sa cítite dobre – TERAZ sa cítite dobre..

TERAZ, – ste praktizovali tú vibráciu vzťahu – a teda teraz sa tá vibrácia vzťahu musí pretlmočiť do vzťahu. – Musí. To je zákon.

Chceme od vás, aby ste urobili – peniaze nepodstatnými, milencov nepodstatnými, a ČAS nepodstatným. Pretože v tom, ako ich robíte podstatnými, máte tendenciu k tomu, – nie vždy, ale väčšinou, – máte tendenciu zameriavať sa na neprítomnosť toho, čo chcete. A bez toho, aby ste si toho boli vedomí, praktizujete vibráciu neprítomnosti, namiesto tej vibrácie prítomnosti.

Všetko, čo každý chce, – či už je to vzťah, či kopa peňazí, či vybudovanie biznisu, či ríša, či vytvorenie niečoho, – čokoľvek! – každá jedna vec, čo každá jedna osoba chce, – či ktorú kedy chcela, či ktorú kedy bude chcieť, – je kvôli tomu, že veria v to, že ak ju budú mať, – budú sa cítiť lepšie.

A ak si môžete ukázať, že ten spôsob, akým sa cítite, je iba o vašom vzťahu so Zdrojom, ktorý to už má, – vidíte, – vypustili ste to do svojho vortexu, vaše Vnútorné Bytie už tam stojí s tým vibračným základom toho, čiže vaše Vnútorné Bytie nikdy nepociťuje neprítomnosť toho, načo vy stále čakáte, aby sa zmanifestovalo. – Toto je ten kľúč, ktorý chceme, aby ste ho počuli. – Vaše Vnútorné Bytie nepociťuje neprítomnosť toho, pretože vaše Vnútorné Bytie tomu rozumie tým spôsobom, že neexistuje žiaden čas. Vaše Vnútorné Bytie to vibračne plne vlastní Teraz.

Čiže to, čo musíme vykonať s vami všetkými, je, – priviesť vás k tomu, že je to tá vibračná realita, ktorá je tou „Teraz realitou“. A keď vás presvedčíme o tom, že je to tá vibračná realita, ktorá je TERAZ – a aby k tomu došlo, musíme vás presvedčiť, že je dosť – cítiť ju, – nie vidieť, počuť, voňať a chutnať ju a dotýkať sa jej, – dosť je už CÍTIŤ ju, – cítiť ju, mať ju v pojmoch – a vlastniť ju v pojmoch – spôsobu akým ju cítite, – potom tá manifestácia musí prísť.

Ale to je, – je to tak zábavné, lebo my vám vravíme: „Vieme, že chcete tú vec a ak by sme vás mohli presvedčiť, že je už hotová a vy môžete nájsť spôsob ako mať pocit toho, – potom bude hotová.“ A vy vravíte: „Ó, dobre, potom bude hotová.“ – pretože vy ste stále naozaj dychtiví po jej vlastnení.

A my vravíme: „Ale počkať! Vy ju nechcete vlastniť, pretože pri tom jej vlastnení sa cítite dobre, – vy ju chcete vlastniť, pretože je príjemné cítiť neprítomnosť odporu voči čomukoľvek!“ – A vy vravíte: „Oh nie, ja myslím, že je to kvôli neprítomnosti môjho partnera, alebo kvôli neprítomnosti mojich peňazí, či kvôli neprítomnosti môjho – môjho určenia toho, čo máme robiť.“

A my vravíme: „Naozaj, naozaj, naozaj nie!“ Je to nezhoda, či neprítomnosť, – neprítomnosť je príliš silné slovo, – je to neprítomnosťou môjho spojenia s mojím Vnútorným Bytím, – čo sa rovná všetkej osamelosti, všetkého nedostatku naplnenia, všetkého „nie-dosť-niečoho“, – to je to, čo vám chýba. A to je VŠETKO, čo vám chýba. – Toto je jediná vec, ktorá vám chýba!

– Nechýba vám partner, nechýbajú vám tie peniaze, nechýba vám tá loď (smiech) – to, čo vám chýba, – čo vám chýba, je súlad, – čo vám chýba, je súlad – to, čo vám chýba je niečo, čo môžete mať práve teraz!

– Nemôžete spôsobiť príchod partnera práve teraz – a nemôžete spôsobiť príchod peňazí práve teraz, – nemôžete! Nemôžete spôsobiť príchod peňazí, či partnera, alebo vecí – nemôžete spôsobiť aby prišli práve teraz. Ale môžete vytvoriť to spojenie s tou vibračnou obdobou toho – práve teraz.

Môžete spôsobiť príchod toho emočného vnímania pohody práve teraz a ak sami sebe ukážete, že toto je dosť, – potom manifestácia bude tak bezpredmetná a bude sa to manifestovať všade.

Niektorí ľudia majú tak veľa peňazí, – snažia sa nájsť ľudí – dať im ich, aby sa ich zbavili. (smiech/potlesk) Pretože tie peniaze sú absolútne bezpredmetné, ako vidíte. Tie peniaze sú bezpredmetné. – Viac peňazí prichádza, – viac peňazí prichádza, – viac všetkých tých vecí prichádza, – inými slovami, – to je bezpredmetné, – ale SÚLAD pre túto osobu nie je bezpredmetný…

– Inými slovami – všetky tie peniaze, všetky tie peniaze, ktorých sa dá zbaviť – a stále má – stále má nepohodu či nepokoj, – pretože tam existuje nejaký vibračný nesúlad. – Je to VŠETKO O VIBRAČNOM SÚLADE. Všetko.

Dostali sme to k vám?

Hosť: Áno, určite. Ďakujem vám veľmi pekne.

(potlesk)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež:Ako sa myšlienky menia na veci

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.