12-06-19-abraham-hicks

Hosť: Moje pochopenie vášho učenia je, že myšlienka stimuluje vibrácie, čo stimuluje emóciu..

Abrahám: Tá myšlienka JE vibráciou..

Hosť: Ok, čo – čo stimuluje opäť myšlienku, ok, – a povedali ste, že tvorenie nevyžaduje žiadnu akciu – a že ten dôkaz sa odhalí sám. Teda tu je moja otázka..

Abrahám: – To je prevažne správne. Myšlienka – a vibrácia sú jedným a tým istým. A praktizovaná myšlienka je praktizovanou vibráciou, čo sa rovná bodu príťažlivosti. A keď to budete malú chvíľu udržiavať, potom – sa to stane realitou.

Ale ak vibrácia je to, kde chcete klásť dôraz – a my tiež, –

Hosť: Mhm.. Teda väčšina ľudí by chcela dostatočný mesačný pasívny príjem, aby vyplatili svoje výdavky na prežitie v našom súčasnom modernom svete, tak, aby mohli slobodne vyjadrovať svoju kreativitu a naplniť svoje najhlbšie túžby, bez toho, aby boli hatení motívmi iných.

A peniaze nerastú na stromoch. – Prichádzajú jedine od iných ľudí. A ten jediný spôsob, ako dostať peniaze od iných ľudí, je – buď ich ukradnúť, (smiech) – alebo vytvoriť hodnotu, za ktorú ľudia budú platiť.

Takže, – ak ľudia iba sedia na gauči, rozmýšľajúc o tom, po čom túžia, – o tých peniazoch, – a žiadajú tie peniaze a vydávajú tie vibrácie a tie emócie prijímania tých peňazí – toho, o čo žiadajú, – ale nepodniknú žiadnu akciu na vytvorenie nejakej hodnoty, za ktorú by ľudia platili, – potom ako k nim ich príjem a peniaze jednoducho budú prichádzať, – ak nepodniknú žiadnu akciu?

Abrahám: Nuž, chybné predpoklady, ktoré ste práve vychŕlili, sú tam hojné. (smiech) A ako prvé, – najprv, – tu je ten najväčší predpoklad, ktorý robíte, po ktorom, – ak ho vyriešime, – bude ľahšie počuť všetko ostatné.

Ten prvý, skutočne hlavný chybný predpoklad, ktorý ste tu povedali je, že „hodnota prichádza jedine z akcie“.

A je to zaujímavé, že sme vás našli v tomto dave, práve v pätách tohto monológu, ktorý sme tu práve ponúkali, pretože.. všetko, čo sme práve chŕlili niekoľko posledných minút, bolo o tej hodnote, – tej nesmiernej HODNOTE spriahnutia sa s tou Energiou, ktorá tvorí svety.

Každopádne, čo je vlastne ekonomika? – Inými slovami, kto rozhoduje, že to, čo vy robíte kvôli živobytiu stojí len 8 dolárov za hodinu, zatiaľ čo to, čo tento robí ako živobytie stojí 50 dolárov a zatiaľ čo tento robí ako živobytie je cenené 10 000 – či 10 miliónmi dolárov za hodinu? V každom prípade, kto má definovať túto hodnotu? – Nie je to veľmi dobre definované, že?

A navyše, počúvajúc to, čo ste hovorili, – znelo to akoby to všetko bolo stabilizované/ustálené – a to nie je. – Inými slovami, odkiaľ prichádza vaša ekonomika? Len pred niekoľkými storočiami ste na tomto kontinente obchodovali s korálkami a mušľami a trochou nerastov – to bolo vašou základňou.

Jerry rozprával o zlatom štandarde, – pamätá si, keď zlatý štandard bol 35 dolárov za uncu – ten zlatý štandard – a bol istým spôsobom predpoklad merania všetkého vzhľadom k tomuto zlatému štandardu.

– Neexistujú žiadne takéto štandardy, ktoré dôsledne zostali. Kto má definovať hodnotu? Priblížite sa k pochopeniu toho, že jediná skutočná hodnota, z ktorej kedy budete môcť žať odmenu, alebo z ktorej budete môcť zakúšať prínos, je tá hodnota súladu s touto Energiou, ktorá tvorí svety. – Aký typ peňažnej hodnoty kladiete na toto?

Počuli ste niekoho niekedy povedať: „OK, bol som na tom tak dobre toľko rokov, a je tam toľko ľudí, ktorí sú chorí – a ja som využíval všetku tú hodnotu blaha tak dlho, že som sa rozhodol na chvíľu byť chorý, aby som umožnil viacerým chorým ľuďom cítiť sa dobre. Pretože som dostával viac, ako môj férový podiel blaha.“

– Nikdy to nevravíte, pretože túto hodnotu nevidíte, ako kopu niečoho, čo môže byť prerozdelené. Prijímate to, ako istým spôsobom vibračný vzťah – hoc ste to naozaj nedefinovali. – Ľudia vravia, – „OK, – tento má nešťastie s chorobou a tento má šťastie s blahobytím“ – ale to nie je vôbec takto. – Existuje tam vibračná hojnosť, ktorá je umožňovaná niekým, a znemožňovaná inými, – ale všetci to robia sami sebe ako vidíte.

Neexistuje v tom veľká kopa zdrojov, ktoré prerozdeľujete. Nie je niekto, kto by nastavil peňažný – finančný štandard pre tento vesmír – a je to tam niekde – a vy to teraz máte ukradnúť, či zobchodovať to.. Toto – toto sú TAK staré správy!

Toto je vibračná realita, do ktorej sa pohybujete a je to myšlienka a súlad.. Komu si myslíte, že bolo zaplatené za túto Zem, ktorá teraz visí a otáča sa na svojom orbite?! Komu bolo za toto zaplatené?! Kto naškrabal túto hodnotu dokopy a komu za to bolo zaplatené a kto na to dozerá na tom orbite?

– Inými slovami, je tam tak mnoho vecí, ktoré nemôžete ani začať vysvetľovať skrz platformu, ako je tá, ktorú ste nám tu práve prezentovali. A táto platforma neslúži a nepomáha vôbec nikomu, ako vidíte.

Hosť: Mhm.

Publikum: (potlesk)

Abrahám: Takže teraz, dostaneme sa, zatiaľ čo to vezmete.. – inými slovami, toto je bežná „múdrosť“ – neexistuje nič, čo ste povedali, – jednoducho vy ste to nevytvorili.. – Veľké množstvo ľudí tomu verí, ale teraz, čítajte nám to znova a my to budeme rozoberať/roztrhávať (smiech/potlesk) riadok po riadku, takže budete môcť CÍTIŤ, k čomu sa dostávame. – Jednoducho začnite znova.

Hosť: OK. Moje pochopenie vášho učenia je, že myšlienka stimuluje vibrácie, čo stimuluje emóciu..

Abrahám: V poriadku, takže toto sme upravili, že myšlienka a vibrácia – myšlienka je vibrácia. A zákon príťažlivosti k tomu prináša viac myšlienok. Takže keď myslím túto myšlienku a udržiavam jej frekvenciu už len po 17 sekúnd, – ďalšia myšlienka ako táto sa k nej pripojí.

A vy to nazývate stimulácia myšlienok – a my vravíme – „áno“. Ak udržiavate vibráciu v chode, zákon príťažlivosti ju bude robiť väčšou a väčšou a väčšou, – či už je to niečo chcené, alebo nechcené. Zameraním na to, sa to bude zväčšovať.

Hosť: To je – a teda nemusíte nič robiť, môžete tam len tak sedieť na stoličke –

Abrahám: Zameriavať sa.

Hosť: – a takto sa zameriavať, sústreďovať… a peniaze prídu…

Abrahám: Ale počkajte, počkajte teraz, počkajte! (smiech) – Nedostaňte sa tam príliš skoro! (smiech) Zameriavať, zameriavať, ale zameriavanie sa JE ROBENIE niečoho! Sústreďovanie sa je zapriahavanie tej Energie, ktorá tvorí svety!

Inými slovami, – to je ako povedať: „Nemusíte nič robiť, len sa musíte zameriavať. A potom sa svet stane.“ – Niekto niečo urobil. NIEKTO niečo UROBIL. Niekto sa zameriaval. Zameriavanie sa má hodnotu.

Hosť: Mhm..

Abrahám: Pokračujte.

Hosť: OK.

Abrahám: – Inými slovami, chytáte sa na to, k čomu sa dostávame? Nepodceňujte to. – „Budem len sedieť a nič nerobiť.“ Nuž zameriavanie – môžete sedieť a zamerať sa mimo vortexu a váš život sa vôbec nezmení. – Môžete sedieť a zamerať sa do vortexu a váš život sa zmení veľkolepo. Takže..

Hosť: Teda zameriavať sa môže znamenať robiť niečo s vašimi rukami a tým, že sa pohybujete navôkol.. správne? Neznamená to nič nerobiť…

Abrahám: Sila vašej mysle je tou jedinou silou, na ktorej záleží – a všetky tie ostatné veci, ktoré robíte, sú iba pre potešenie vylepšenia toho, čo ste skutočne urobili vašou mysľou. A všetka skutočná moc je to zameriavanie. A to, že to nazvete ničím, už nemôže byť ďalej od správneho.

Hosť: OK. V poriadku. (smiech) OK.

Abrahám: Užili sme si to, chceme, aby ste si to tiež užili. (smiech)

Hosť: Ja – Ó, ja to milujem. (smiech/potlesk) Ozaj veľmi si to užívam.

Takže pokračovanie: Väčšina ľudí by chcela dostatok pasívneho príjmu, pretože žijeme v modernom svete…

Abrahám: V poriadku. Pasívny – pasívny príjem znamená – toto je naša interpretácia pasívneho príjmu, – súhlasíme, že každému by sa to páčilo – a tu je to, čo to je: Pasívny príjem je súlad s mojím vortexom s takou dôslednosťou, že tá hojnosť, ktorú hľadám nie je teraz hatená vôbec žiadnym odporom. Takže prúdi bez akéhokoľvek úsilia – bez akéhokoľvek úsilia do mojej skúsenosti.

Takže poďme tu vypichnúť to slovo úsilie, pretože Esther si to práve všimla v Orlande – 2x za mesiac – čo editovala včera – a bola tým taká nadšená, že to zavesila na blog – že úsilie/námaha sa uplatňuje jedine mimo vortexu. Inými slovami úsilie je vždy snaženie tlačiť proti niečomu. Námaha je vyžadovaná jedine vtedy, keď je tam odpor, – ak tam nie je žiaden odpor, nie je potrebné/vyžadované žiadne úsilie.

Takže k tomu dajme slovo úsilie. Keď hovoríte pasívny – pasívny príjem, – to znamená: „Chcem príjem, ktorý prúdi bez stabilného, obnovovaného úsilia. – A to, čo vám hovoríme, je: dostaňte sa do vortexu, kde budete žať prínosy tých snov, ktoré ste snívali. – A vo vašej neprítomnosti odporu k vám to bude plynúť. – Ten základ a konečný výsledok pasívneho príjmu.

Hosť: Mhm..

Abrahám: Ale namiesto toho, aby sme to volali pasívny príjem, volajme to pasívna energia, ktorá prinesie pasívny príjem.

Hosť: Mhm. Môžem byť špecifickejší s mojou konkrétnou životnou situáciou?

Abrahám: Nuž chceme aby ste prešli cez toto.

Hosť: OK. Jasné.

Abrahám: A využite to, kde chcete, –

Hosť: OK.

Abrahám: – ale začnime znova tou poslednou vetou a poďme cez to znova..

Hosť: Takže ľudia by chceli tento – tento príjem, aby mohli platiť svoje životné výdavky, ktoré potrebujú v súkromnom svete, – ako obydlie – domov, – viete, – jedlo, voda, – takže na tieto veci potrebujete príjem.

Abrahám: V poriadku. Takže, – my prijímame tú nevyhnutnosť týchto – peňazí. Ale to, o čom skutočne rozprávame, je – ako sa napojiť na ten prúd. Inými slovami, ako sa zladím s tým prúdom.. – Nemusíte odôvodňovať, prečo to potrebujete..

– Ako sa zladím s tým prúdom? A ten spôsob, akým sa zladíte s prúdom, je – skrz žitie života – povedali ste „Chcem niečo na toto a chcem niečo na toto a chcem niečo na toto..“ – a ak žiadate, je to dané. – Inými slovami, všetky spolupracujúce zložky už boli zhromaždené, – takže ak vy nájdete spôsob, ako už viac nebyť nespolupracujúcim, – teraz k vám tieto peniaze prúdia, pasívnou, beznámahovou, ľahkou, – „ľahkosť a prúdenie“ – cestou. A použite to, kdekoľvek chcete, – bude to plynúť.

To je, ako keď sme rozprávali, – len pred malou chvíľou, o tom, aké je zaujímavé sledovať ľudí, porovnávajúcich svoje skúsenosti, – inými slovami, – niekto môže napísať pieseň, ktorá k nim vplynie v minúte, či tak nejak. – V skutočnosti tie naozaj dobré takto prichádzajú. – A môžu to vyprodukovať a zarobiť tak veľa peňazí. Zatiaľ čo osoba s vkladom v svojej námahe má takto vykonaný iba zlomok hodnoty hodinovej práce!

Inými slovami, to porovnanie medzi tou aplikáciou života v týchto dvoch prípadoch je nesmierne! – Pri rozdieloch tohto vzťahu.

– Vidíte, k čomu sa dostávame?

Hosť: Mhm – mhm.. (súhlasne)

Abrahám: Nie je to o tej akcii, ktorú ponúkate, je to o tom súlade s tým snom, je to o tom súlade so SKUTOČNÝMI ZDROJMI. Rozprávame o napojení sa do tej Energie, ktorá tvorí svety a prúdi skrz vašu skúsenosť.

A naozaj dobré miesto, kde začať, je porozhliadať sa navôkol na tie obrovské rozdiely v spôsobe, ktorým ľudia žijú svoje životy! – Tí ľudia, ktorí pracujú najťažšie v termínoch akcie, prijímajú najmenej! A tí ľudia, ktorí pracujú najmenej, prijímajú najviac! Ako si toto zrovnáte?!

– Väčšina to neurobí, väčšina len povie „Stojí to za prd!“ (smiech) – Väčšina povie len: „Je to nespravodlivé!“ – Väčšina povie len: „Vezmime tú kopu a vysledujme to a prerozdeľme to znova! Vezmime ten koláč a znova ho rozdeľme! Vezmime ten koláč a znova ho prerozdeľme!“

– A nezáleží na tom, koľko krát prerozdelíte ten koláč! – Presunie sa do vibračných miest, na ktoré ho dáva zákon príťažlivosti! – Inými slovami, jednoducho to nemôžete zorganizovať skrz akciu. – Je to vibračná príťažlivosť, či umožňovanie, – o čom je toto všetko!

Pokračujte – už len chvíľku..

Hosť: OK.

Abrahám: Aký je čas? Čas?

Asistent: 11:39

Abrahám: Máme 2 minúty. (smiech)

Hosť: Oh, OK! – Teda ľudia chcú tento príjem, čomu verím – tak by mohli byť slobodní vyjadriť svoju tvorivosť a naplniť svoje najhlbšie túžby. – Ich – Ich Zdroj.

Abrahám: V poriadku. Takže, – takže ľudia to chcú, aby sa mohli cítiť lepšie. Vravíte – chcú to, aby mohli naplniť to a to a to. Oni – to čo oni chcú, je súlad. A súlad prináša peniaze. A to, čo vravíte vy, je: „Oni chcú tie peniaze, – takže potom budú môcť pozorovať súlad.“ A my vravíme: Oni chcú súlad, – ktorý prinesie tie peniaze. Chcú ten súlad. To, čo chcú, je ten súlad.

To čo chcete, je byť zamilovaní (v láske), to, čo chcete, je ísť na prechádzku a cítiť, ako sa vaše srdce vznáša! To, čo chcete, je aby hudba prúdila vaším telom! To, čo chcete, je byť nažive a úžasní – a – a – mať dobré načasovanie! To, čo chcete, je byť bystrí, to, čo chcete, je milovať! – Toto sú veci, ktoré chcete – to, čo chcete, je súlad! Všetky ďalšie veci sú nepodstatné.

A ak pôjdete na prvom mieste za súladom, potom sa všetky tie ďalšie ozdoby vyplnia navôkol. To je zákon.

Hosť: Mhm – Mhm.. (súhlasne) Mhm. OK… – Takže pointa celej tej otázky je iba jednoducho sa snažiť pochopiť, ako môžete vytvoriť to, po čom túžite, bez toho, aby ste podnikli fyzickú akciu..

Abrahám: – A to, čo my vravíme je – už ste to vytvorili. – Všetkým, čo ste žili. A čaká to na vás, ponúkajúc signál – a všetko, čo máte urobiť, – je – zaostriť na ten signál. A to môžete povedať – že naň máte zaostrené – pretože sa cítite lepšie. A môžete povedať, keď sa dostávate bližšie – pretože sa cítite ľahšie. – A môžete povedať, keď ste naň skutočne zaostrili – lebo VERÍTE. A viete povedať – že ste naň STABILNE zaostrení – lebo VIETE.

– Jednoducho VIETE, že život je dobrý – a jednoducho VIETE, že ste stabilní – a očakávate, že to bude dobré – A teraz! – Sa pohybujete životom, robiac tú akciu, ktorá je lahodná, – robiac tú akciu, ktorá podopiera vaše poznanie blahobytia a pohody.

– Inými slovami, – Óóh, vyladíte sa a neustanete v konaní. To vám sľubujeme, – keď ste vyladení na tú Energiu, ktorá tvorí svety, – tá inšpirácia zavolať tejto osobe – a ísť tam, – tá inšpirácia bude skrz vás prúdiť – budete tou najzaneprázdnenejšou – najaktívnejšou osobou, akú ste kedy vo svojom živote poznali.

– Ale tá inšpirácia príde ako prvá a bude inšpirovať tú akciu. – Tá akcia netvorí.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Božské načasovanie a pripravenosť prijímať

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.