12-12-19-abraham-hicks

Abrahám: … Túženie po niečom, či chcenie niečoho, – musí to byť niečo, čo ešte nebolo naplnené, – čiže siahate po niečom, čo je nové. A chceme povedať, – spôsobom, ktorým to skutočne budete môcť počuť, – že je to vytrvalá, stabilná pozornosť na niečo, čo spôsobuje, že to príde – a následne to udržiava v prichádzaní.

Takže, – existujú len dva dôvody, že by niečo prišlo, a potom odišlo. – Buď to prišlo – a vy ste boli spokojní – a teda ste boli zameraní na iné veci a odobrali z toho svoju pozornosť, – alebo, – ste sa zameriavali v protiklade toho.

– A zvyčajne toto je to, čo sa deje s ľuďmi. – Je to to, že myslia, že predmet peňazí, či predmet prosperity je iba jeden predmet – zatiaľ čo v skutočnosti sú to dva. – Každý predmet je dvoma predmetmi. – Je to ako tyč, ktorú zodvihnete – a na jednom jej konci je chcené, a na opačnom konci je neprítomnosť chceného.

Teda niekedy si ľudia myslia, že sú zameraní na to, čo chcú, – keď sú vlastne zameraní na neprítomnosť toho. Alebo sa obávajú neprítomnosti toho. – A tak vytvárajú hybnosť odporu, ktorý spôsobuje to, že je ťažšie, aby to prišlo a to, že je ťažšie, aby to ostalo, potom, čo to prišlo.

Čiže je to naozaj dôležitý rozdiel/rozlíšenie a jediný spôsob, ako to môžete s istotou vedieť – na ktorý koniec tyče ste zameraní, – je ten, ako sa pri tom cítite. A je tiež vhodné povedať, že keď už ste raz identifikovali, že ste na tom konci tyče, ktorý chcete, – pretože sa pri tom cítite dobre, – a ste to schopní udržiavať bez prílišnej rozštiepenej energie, – potom ste utvorili/naplnili hybnosť.

– A keď už je raz hybnosť dostatočne silná – potom máte rozbehnutý naozaj vplyvný bod príťažlivosti, kde k vám to jednoducho musí prísť, – pretože opak by bol totálne nelogický.

Dáva vám to zmysel?

Hosť: Áno.

Abrahám: Niekedy ľudia povedia, – alebo je veľa prípadov, keď matka povie svojmu dieťaťu: „Nevieš, že ťa milujem?!“ (zlostným tónom) – a v tej chvíli tam nie je žiadna láska.. (smiech) V tej chvíli tam – možno je tam túžba po láske, ale presne tam nie je žiadna láska.. – „Prebieha“ opačný koniec tyče. A tak – to dieťa je zmätené – keďže počuje to slovo láska, ale to nie je podložené žiadnou emóciou. – A teda sa učia slovo, či pojem spolu s vibráciou, ktorá sa s ním nezhoduje.

A väčšina ľudí sa naučila pojem peňazí, či prosperity z vibrácie, ktorá sa s nimi nezhoduje. Pretože väčšina ľudí, keď rozprávajú o peniazoch, k tomu prichádzajú z vedomia nedostatku. – Chtiac prekonať niečo. Nuž, – nemôžete prekonať to, čo chcete prekonať, – iba k tomu tak pridávate hybnosť. A jej vplyv prekonáva vás.

– Dáva to zmysel?

Hosť: Áno.

Abrahám: Takže, chcete sa spýtať niečo špecifickejšie? – Teraz, keď tu máme základ?

Hosť: Hmmm… Nuž stáva sa to, že moja skúsenosť znie presne tak, ako to, o čom hovoríte – o tom, že som to chcel – a prišlo to.. A prišlo to v hojnosti.. A potom, – potom som sa začal obávať, že by som tam nemusel byť – a teda – takto to odišlo preč…

Abrahám: Vyzerá to byť teraz vcelku logické, že? (smiech)

Hosť: No teda totálne.. (smiech) totálne.. Takže – teda, – ako to prehupnúť – otočiť naspäť opačným smerom?

Abrahám: To sa otočí naspäť prirodzene, pretože keď viete, čo nechcete, tak viete, čo chcete. A tak – je to skutočne záležitosťou vedomia/poznania toho, kde chcete, aby bolo vaše zameranie. – A potom vedomia toho, ako sa pri tom cítite, keď je vaše zameranie spoľahlivo tam.

Čiže je to tak jednoduché, ako hovoriť viac o tom, čo chcete, – a menej o tom, čo nechcete. A o tom, – nepanikáriť, ak pocítite obavy, – ale cítiť sa vedome (tak, že o tom viete) – inými slovami: „Oh, táto emócia znamená, že robím túto vec, ktorú robím, – kde som vlastne zmätený ohľadne toho, na ktorý koniec tyče sa zameriavam“ …

Jerry zvykol rozprávať o – bol pre množstvo ľudí naozaj dobrým mentorom, a akýmsi sprievodným konzultantom vo finančných otázkach.. – Esther ešte stále dostáva listy od ľudí, ktorí poznali Jerryho, keď boli teenagermi, ktorí teraz skutočne prosperujú z princípov, ktoré im pomohol pochopiť ešte pred toľkými rokmi..

A zvykol rozprávať príbeh, o tom, ako niekedy ľudia, ktorí boli v situácii, kedy mali istú prosperitu, – a tak mali domov, možno dva a nejaké autá a loď, – prebral ten zoznam vecí a popísal, ako ich videl: – Najprv „odišla“ loď a potom káblová televízia a potom veci, ktoré boli menej potrebné. A potom toto auto.. A trápilo ho, že u takmer všetkých z nich to vyzeralo tak, že museli stratiť všetko toto, – predtým, ako sa od toho začali „odrážať“ späť.

A opýtal sa nás to, – bola to skutočne veľká otázka, za ktorou s nami prišiel hneď na začiatku. Prečo je to tak? Prečo to u všetkých z nich vyzerá, že to musí odísť, predtým, ako nastane to odrazenie sa späť.

A my sme vysvetlili, – kvôli obavám/hrôze z toho, že odíde viac. – Z pocitu opatrnosti, toho, ako boli „v strehu“. Prvá vec, ktorá odišla, spôsobila u nich poznanie, že by sa to mohlo stať. A potom stáli v opatrnosti, strehu ohľadom zvyšku. A opatrnosť je táto pozornosť voči tomuto nechcenému.

A tak, – sú mnohé veci, ktoré by ste mohli robiť, aby ste to skúsili prehupnúť sa nazad, ale my neodporúčame žiadnu z nich. Pretože my vieme, že váš prirodzený život vám spôsobuje prirodzene túžiť. A že keď ste zakúsili kontrast, že tá túžba sa zrodí priamo z neho a že váš vortex má teraz viac prosperity, ako kedy mal.

Poviem vám ďalší príbeh, lebo toto je základom toho, čo vám povieme ako ďalšie – a potom vám dáme všetko, čo na toto máme. Čo nie je veľa a ani nepotrebuje byť.. (smiech) Pretože je to jednoduché.

Muž nám jedného dňa rozprával: vo svojej šesťdesiatke jednoducho prišiel o všetko. A bál sa povedať ten zvyšok. – Tlak je lepším popisom. A zažíval ťažké časy pri predstavovaní si toho – získavať to späť. Lebo v jeho popise pre nás musel stráviť celý svoj život, aby sa tam dostal. A teraz to vnímal, ako by jednoducho mal začať to celé odznova.

A my sme mu povedali: „Ale vy nerozumiete tomu, aká je vaša skutočná moc, čo je vaším skutočným vplyvom, hybnou pákou, čo je vaším skutočným aktívom a výhodou. Nerozumiete tomu, že všetkým tým, čo ste žili a všetkým, o čo ste žiadali – ste získali vibračnú menu, ktorá prúdi. A že tento veľký kontrast – kde ste to všetko stratili – spôsobil vysoký odraz túžby, ktorá je aktívna a vibračne vás chce znova pojať do svojho objatia.

Nie je to o začínaní od začiatku, pretože vibračne nezačínate od začiatku. A keďže vibrácia je vždy meno tejto hry – a keďže tá vibrácia je teraz väčšia a robustnejšia – a máte v nej viac nefyzickej energie, ako ste kedykoľvek predtým mali.. Vaša pravdepodobnosť finančného úspechu je oveľa väčšia teraz, ako kedy predtým bola!

Ale musíte prestať pozerať na to, kde ste, čo nás privádza k tej najdôležitejšej časti tejto konverzácie, ktorú tu máme dnes po celý deň, – ktorú sme ešte nepovedali, a skutočne chceli povedať, – a to je:

Vy viete, čo „babre“ to, čo nazývate svoje budúce manifestácie – a čo my voláme vaša súčasná vibrácia a pripravenosť pracovať pre vás: Zameriavate sa na to, čo si myslíte že JE – vaša pozornosť, voči tomu, čo JE – ako vás to pohlcuje a ovplyvňuje to, že vaša vibrácia je o tom, čo JE – vám zabraňuje od umožnenia toho, čo SKUTOČNE JE – toho aby to vyšlo z vortexu a do vašej banky.

Dáva vám toto zmysel?

Hosť: Dáva.

Abrahám: A je to preto, že vy všetci ste domýlení z toho, čo je reálne/skutočné. Vy si myslíte, že realita je – táto najposlednejšia manifestácia – a my vravíme: Toto sú staré správy! Toto je ako žuvačka, z ktorej už bola vyžúvaná všetka príchuť. Toto nie je to, kde chcete vložiť svoju pozornosť. – Na tom jednoducho nezáleží. Na tom čo je, nezáleží.

Ale to, čo sa teraz odráža z toho, čo je – na tomto záleží. To je to, kde to všetko JE. To je tam, kde je sústredená tá Energia, ktorá tvorí svety – to je to, kde je zamerané vaše Vnútorné Bytie. Toto je tam, kde už sú zhromaždené všetky spolupracujúce zložky, – vy len máte zistiť, ako byť jednou z týchto spolupracujúcich zložiek, – čo znamená, že máte zistiť, ako sa prestať obávať..

Máte zanechať to, čo si myslíte, že skutočne je, – tým, že dáte svoju pozornosť niekam inam. Teda, ak my vravíme – „Rozmýšľať o tomto nie je dobrý nápad“, – vy poviete: „Ok, nebudem rozmýšľať o tej veci, o ktorej rozmýšľam“… (smiech) „Už viac nemám rozmýšľať o tejto veci, o ktorej rozmýšľam, lebo rozmýšľať o nej nie je dobré.. A ja o nej nebudem rozmýšľať, – ale rozmýšľam o nej!“..

– Pretože vy rozmýšľate o tej veci, o ktorej nechcete rozmýšľať, – čiže máte rozmýšľať o niečom inom.

A často, keď zodvihnete tú tyč a chcete rozmýšľať o tomto konci, tak rozmýšľate o tamtom konci, a potom potrebujete zodvihnúť odlišnú tyč. Pretože tamtá tyč už má dostatok prebiehajúceho vplyvu, takže je pre vás ťažšie nájsť súlad.

Teraz, – keď toto počujete – vykoná to pre vás celý ten rozdiel v tomto svete. – Pre všetkých z vás. Každý z vás má niečo, čo chcete.. Len s nami na chvíľočku zostaňte, pretože TOTO je tak, ako to JE.

– Skrz všetky tie momenty „kroku 1“, ktoré ste mali, ste si to všetko vložili do svojho vortexu. A Zdroj to všetko nazhromaždil a jednoducho to s vami randí a je v rozličných stupňoch pripravené vplynúť do vašej skúsenosti spôsobmi, ktorými to môžete cítiť a spôsobmi, ktorými to môžete vedieť a poznať – a potom spôsobmi, ktorými to môžete vyňuchať – a potom spôsobmi, ktorými to môžete vidieť. – Toto sú myšlienky meniace sa na veci a sú v rozličných fázach toho stávania sa.

Takže, – keď to máte a chápete, – že tieto veci sa dejú/stávajú, – že sa menia do vecí a zvolíte si predmet, ohľadom ktorého nie ste v odpore.. Potom tieto kroky, o ktorých sme rozprávali, vám začnú dávať zmysel. Pretože ste urobili všetky tieto „kroky 1“ a teda všetky z týchto vecí sú v procese „varenia“ a pripravené pre vás..

– Nemusíte sa zameriavať na presnosť a správnosť, či na špecifiká týchto vecí, aby ste im umožnili prísť a stať sa. Iba sa nesmiete sústreďovať na opak.

Mohli by ste mať 10 vecí, na ktorých vám záleží, – 9 z nich by mohlo prebiehať príšerne – a jedna z nich by mohla ísť správne, – a ak by ste sa zameriavali prevažne na tú jednu vec, ktorá ide dobre, – udržiavali by ste sa vo vibračnom súlade s vaším vortexom – a tých zvyšných 9 by pre vás začalo bežať dobre. – Preto, lebo ste odobrali svoju pozornosť preč z opačného konca tyče!

Dáva vám to zmysel?

Publikum: Mhm. (súhlasne)

Abrahám: Takže toto je miesto, do ktorého skutočne prichádza meditácia.. – Pretože už ste požiadali – a už to bolo dané, – a ak by ste mohli utíšiť svoju myseľ, potom vaša vibrácia stúpne – a potom prijímate tie dobré nápady  – a ste za vodou.

Čiže je to o tom nesnažiť sa tak tvrdo, – nesnažiť sa nútiť to, aby sa to udialo. Je to o prijatí toho, že sa to (práve) deje. A vy si to len máte umožniť – umožniť si to – umožniť si to – umožniť si to – umožniť si to… Len sa máte pripraviť na to, byť pripravení na to byť pripravení, na to byť pripravení…

Nemusí sa to všetko udiať v tejto horúcej chvíli, – o nič viac, ako by sa táto kukurica musela stať ďalším stvolom kukurice – a strukom kukurice – hneď teraz… Je to proces a deje sa to a rozumiete tomu a ste s tým v pohode, – a medzitým sa udržiavate šťastnými – zameriavaním sa na čokoľvek a všetko, čo vám spôsobuje vcelku pekne dobrý pocit.

A ak nemôžete nájsť nič, čo vnímate ako dobré.. – tak VEĽA SPITE. (smiech)

Ak nemôžete nájsť nič, z čoho sa cítite dobre, tak robte čokoľvek, čo môžete, čo vás od toho rozptýli. My vieme, že sú veci, pri ktorých sa cítite lepšie, ako pri iných.

– Predstavte si ten korok, vznášajúci sa na povrchu vody, – to je vo vortexe, – to je čistá pozitívna energia.. – Teraz, – mohli by ste ho držať pod vodou.. – umelo, neprirodzene, – to je to, čím je negatívna emócia.. – ale ak ho necháte, tak sa vyhupne naspäť nahor.

A teda, – keď ste povedali – ako to preklopiť nazad, – to sa PREKLÁPA, – CHCE sa to preklopiť. Vaše Vnútorné Bytie na to vplýva tak, že sa to preklápa. – Už je to preklopené! Už je to preklopené. Tá energia už je preklopená. – Už je to preklopené, už to pre vás pracuje/funguje..

– Takže povieme to v negatívnych pojmoch, ale niekedy je to tak ľahšie počuť: Ak prestanete robiť tú vec, ktorú robíte, ktorá to nenecháva – nedovoľuje tomu stať sa – tak sa to stane.

A ako to viete, že robíte tú vec, ktorá tomu nedovoľuje stať sa? Obávate sa (ste ustarostení). Cítite to v žalúdku.

Pomohlo?

Hosť: Áno. Rozhodne.

Abrahám: Niečo viac?

Hosť: Nemyslím. Ale chcel som povedať, že som vedel, že ma vyvoláte.. (smiech) Poznám veci vo svojom živote, vedel som, že ma vyvoláte a že budem tu…

Abrahám: Takže, – toto je dobrá vec, aby ste to „nasávali“ – aby ste sa na to zamerali. Čiže viete, ako ste to vedeli – a potom sa to stalo. – Existuje tam obrovské množstvo hojnosti, o ktorej my vieme – že sa tiež deje. Teda, – toto je to, čo sme vraveli predtým, – ak si všimnete súvislosť medzi niečím pociťovaným a tým, čo sa manifestuje, – potom viete, že všetky veci takto fungujú. Všetky veci takto fungujú…

Takže, čo myslíte, ako ste to vedeli? Esther vám neposlala upozornenie..

Hosť: Niekto to niekde ale urobil.

Abrahám: .. – Nepriplatili ste si navyše (smiech) Takže ako ste to vedeli?

Hosť: Niečo mi to povedalo…

Abrahám: Požadujeme túto informáciu. (smiech)

Hosť: Vesmír mi to povedal.

Abrahám: Čiže vy si myslíte, že váš vortex má poznanie o veciach, ktoré vy ešte nevidíte.. A zjavne máte schopnosť počuť niečo z toho. Je to jedine záležitosťou väčšej pripravenosti počuť z toho viac.

Ale ohľadne týchto vecí, v ktorých ste tvrdohlavý.. – nechajte ich tak. Nesnažte sa počuť o veciach, ohľadne ktorých ste „natvrdlý“. Prečo? – Pretože sa utvrdíte v tom, že nie ste dobrý v počúvaní. A vy ste dobrý v počúvaní!

Ste len lepší ohľadne niektorých vecí, ako ohľadne iných, kvôli tej hybnosti, ktorú máte rozbehnutú. Čiže načúvajte pre tie veci, ktoré viete počuť. A tešte sa v tom, – zakaždým. A uznajte: „Oh, vidím, ako sa toto udialo! Ah! – Toto je informácia, ktorú som potreboval a bola tam – v dokonalom čase! Bola tam.“

To sa deje všade okolo vás.

Až pokým neuznáte, že môžete byť, či robiť, či mať čokoľvek. Pretože môžete.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Cesta najmenšieho odporu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.